Er spisskompetanse dyrt?

29.09.2010 – Innsikt

Luminary ble i dag omtalt i Computerworld.  Kodemaker har valgt å inngå et strategisk samarbeid med andre små og mellomstore spisskompetente konsulenthus i Luminary.

Hvorfor er det lurt både for oss og våre kunder?

Komplekse IT-prosjekter trenger dyktige folk.  Kundene har som regel en begrenset tilgjengelig kapasitet av egne fagfolk, og ved igangsetting av prosjekter er det behov for konsulentbistand.  Større organisasjoner ser ut til å i stadig større grad velge å gjøre slike innkjøp via rammeavtaler.  Det er noen forståelige argumenter for dette, og fra en innkjøperside er selvfølgelig økonomien viktig.

Men hva er økonomi i dette tilfellet?

Timepris er jo det selvfølgelige målekriteriet, men på den andre siden finnes det ikke noen gangbar valuta som heter ’1 konsulentenhet’.  Det kan være ekstremt stor forskjell på to konsulenter som har jobbet med samme fagområde i X antall år.  Da er det ikke bare snakk om man kan teorien i et fag.  Faktorer som sosial intelligens, evne til å lære og lære bort, produksjonshastighet og ikke minst kunnskap om hva som rører seg i vår systemutviklingsverden.

Spisskompetanse er dyrt, men har du prøvd inkompetanse?

Vår påstand er at spissede, mindre fagmiljøer har de aller beste forutsetninger for å dyrke fram den beste konsulenten.  Du opererer i et firma som er stort nok til at du kan bryne deg på dyktige kollegaer internt.  Du kjenner de godt nok til å stille også de ’dumme’ spørsmålene.  Du vet at din innsats som konsulent vil prege selskapet, og at man sammen opparbeider seg referanser som avgjør om man blir en del av et ettertraktet konsulentselskap.  Hvis man i tillegg har eierskap og økonomiske interesser i bedriften utover en normal lønningspose, så har man bortimot alle forutsetninger på plass for å lykkes med å skape et varig sterkt fagmiljø.  Her kan spisskompetanse dyrkes.

Hva er alternativene?

Store konsulenthus har mange ressurser, og er favorisert med tanke på få tilby sine tjenester til de store offentlige og private organisasjoner.  Store konsulenthus har mange flinke folk.  Som regel også mange som ikke er det.  Det er greit nok.  Kundene vil som regel ha tak i de beste konsulentene i markedet.  Men hva når de beste hos de store er allokert bort for å lede hvert sitt prosjekt?

De fleste små og mellomstore konsulenthus opplever at de store stadig hyppigere spør om bistand til prosjekter og rammeavtaler de har vunnet via store arbeidskrevende tilbudsprosesser.  Det er ikke noe galt i det, men det er vanskelig for de store å være konkurransedyktig på pris og spennende arbeidsoppgaver når man skal tilby noen å være underleverandør.  Man har også gjerne en ’konsern-policy’ som krever en cut  av størrelse X osv, og den manglende fleksibiliteten i håndtering av underleverandører hindrer ofte at både kunden og leverandøren får tak i en bistand begge parter ville hatt nytte av.

Noen større organiasjoner har begynt å benytte seg av konsulentmeglere til å hente enkeltressurser til sine prosjekter.  Dette kan sikkert fungere bra i mange tilfeller, men her er det et ledd som skal selge ressurser man ikke kjenner.  I mine øyne er det et større sjansespill for kundene enn å forholde seg til de store aktørene.  Du kan kanskje få en bedre pris, kanskje også til tider bedre fagfolk, men til syvende og sist tror vi sjansen for at et av fem konsulentinnkjøp er skivebom blir vesentlig større.  Og det ene er dyrt.

Konsulentmeglere blir det stadig flere av.  De har en jobb å gjøre, og en av dem er å hente konsulenter fra små og mellomstore konsulenthus.  Det er ikke alltid så lett.  Konsulentmeglere kommer ofte inn på de aller laveste prisnivåene hos de store organisasjonene.  Hvordan skal de da få tak i spisskompetanse?  For enkeltmannsfirmaer kan nok dette fungere til en viss grad, men for små og mellomstore konsulenthus vil oppdrag via konsulentmeglere ofte bli en ubehaglig opplevelse.  Du får sannsynligvis en konsulentpris som ikke er attraktiv, du mister kontakten med kundesiden og kunden får ikke samme mulighet til å nyte godt av resten av ekspertisen i ditt firma.  Dyrkingen av en god kunde/leverandør-relasjon er viktig for å lykkes, og det blir vanskeliggjort i et slikt regime.

Så hvorfor Luminary?

Luminary er en organiasjon hvor vi gjør hverandre bedre.  Firmaene som deltar, og er ønsket inn i konstellasjonen framover, er allerede blant de beste på sine fagfelt.  Firmaene klarer seg utmerket på egenhånd, men sammen blir vi mye sterkere.  Vi opererer med en veldig åpen dialog firmaene i mellom.  Vi utveksler informasjon om kompetansebehov i markedet, og vi vet selv hvor vi kan finne spisskompetanse i andre nisjer enn vår egen.

Når vår kunde etterspør spisskompetanse på fagfelt vi ikke dekker selv, så er det lett å peke på en partner i Luminary.  De kan.  Motivasjonen er ikke å tjene penger på hverandre, men vi ser at en åpen dialog og utveksling av muligheter er noe som vil gavne alle.

Hovedmålet er allikevel at de store og attraktive organisasjonene skal få øynene opp for at en slik konstruksjon kan gi dem den korteste og mest kostnadseffektive veien til kjøp av spisskompetanse.  Luminary er bygget for rammeavtaler.

Artikkelen hos Computerworld kan du lese her.

Mer om Luminary?