Alf Solbakken
Løsningsarkitekt og programmerer
+47 9345 6131
alf@kodemaker.no
Født
1972
Sivil status
Samboer, 3 barn
Utdanning
Ingeniør HiST, KS
Erfaring
2001
Sammendrag

Alf er utdannet ingeniør fra Høgskolen i S-Trøndelag og har jobbet med systemutvikling siden 2001. De fleste prosjekter han har vært involvert i har han hatt en sentral rolle tilknyttet mye ansvar. Alf kan bekle mange roller i et utviklingsprosjekter. I tillegg til rene utviklingsoppgaver har han ved flere anledninger fungert som arkitekt og teknisk prosjektleder.

Alf liker enkle og pragmatiske løsninger som kan dekke kundens behov. Han liker godt å sette seg inn i nye domener, programmeringsspråk og teknologier, og har kapasitet til raskt å omsette teori til praksis.

Alf er en lagspiller og samarbeider godt med sine medarbeidere. Han er opptatt av at teamet skal fungere og har egenskaper for å medvirke til dette.

Teknologi
Programmeringsspråk
Java, Groovy, Ruby, C#, C/C++, JavaScript, SQL
Teknologi
Spring, Spring-MVC, Grails, Rails, Twitter Bootstrap, React, Hibernate/JPA, Java EE, Flex, JSP, Struts, Web Services, JAX-WS, WCF, JMock, Mockito, HTML, Ajax, JQuery, CSS, XML/XSLT
Plattform
Tomcat, Jetty, JBoss, Apache, Oracle, Borland
Programmeringsverktøy
IntelliJ, Eclipse, RubyMine
Versjonsstyring
Git, Subversion, CVS
Verktøy
Maven, Ant, Jenkins, JIRA, Confluence, Firebug, Rational Rose
Metoder
SCRUM, XP, RUP, DDD, TDD
Operativsystem
Unix, Mac, Windows
Kvalifikasjoner
Prosjekter, sammendrag
Oppdragsgiver Periode Oppdrag
Forsvaret 01.2016 - Forsvaret, MDP
NSB 04.2014 - 01.2016 Passasjerinformasjonssystemer, K2IS
Forsvaret 01.2013 - 08.2015 GBMS
Nets 06.2012 - 12.2012 Separation of duties, BKAD
Fondet for regionale verneombud. 08.2011 - Utvikling av nytt saksbehandlersystem
FFI 04.2011 - 07.2011 Systemintegrasjon
Statens pensjonskasse 09.2009 - 04.2011 Utvikling av nytt pensjonssystem
Forsvaret(v/Kodemaker) 07.2009 - 09.2009 Amplan4
Statens pensjonskasse 02.2009 - 06.2009 Utvikling av nytt pensjonssystem
Forsvaret(v/Kodemaker) 06.2008 - 02.2009 Amplan4
Forsvaret 01.2007 - 12.2007 NORCCISII
Forsvaret 08.2006 - 12.2006 FOBID
Forsvaret 01.2006 - 06.2006 Forsvarets Medieregister
Forsvaret 04.2005 - 11.2005 Beskop2
Forsvaret 01.2004 - 04.2005 Ferdaball
Forsvaret 2003 Beskop
Forsvaret 2002 Kvalitetsikringssystem
Forsvaret 2002 Sopp
Forsvaret 2001 Funif
Prosjekter

Arbeidsgiver: Kodemaker Systemutvikling AS

Oppdragsgiver Periode Oppdrag
Forsvaret MDP 01.2016 -

Beskrivelse: Masterdata synkronisering

Oppgave: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, Oracle, Sap, SOAP, REST

NSB 04.2014 - 01.2016

Beskrivelse: Videreutvikling av passasjerinformasjons-anleggene ombord i togene

Oppgave: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, Griffon, MySQL

NSB 04.2014 - 01.2016

Beskrivelse: Utvikling av integrasjonstjenester mellom Svenske Trafikverket og NSB

Oppgave: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, SOAP, REST

NSB 04.2014 - 01.2016

Beskrivelse: Videreutvikling av en kartapplikasjon for visualisering av posisjonsdata for tog i sanntid

Oppgave: Utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, React, Flex

Prosjektnavn: TROLL

Forsvaret 01.2013 - 08.2015

Beskrivelse: Nyutvikling av et system for datafangst og analyse av skyts. Integrasjon med forsvarets SAP-løsning.

Oppgave: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, Oracle, SAP-integrasjon

Prosjektnavn: GBMS

Nets 06.2012 - 12.2012

Beskrivelse: Videreutvikling av diverse applikasjoner for å legge til rette for separation of duties. Videreutvikling av BKAD - Sentralt bankregister

Oppgave: test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Java, Hibernate, Spring, Selenium, Jetty, Junit, Maven, Oracle

Fondet for RVO 08.2011 –

Beskrivelse: Nytt saksbehandlersystem

Oppgave: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Ruby on Rails 3, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Mysql, Phusion Passenger, Nginx, RSpec, Thinking Sphinx, RubyMine, Capistrano, Rake

FFI 04.2011 – 07.2011

Beskrivelse: Prototyping av systemer for utveksling av posisjonsdata nasjonalt og mellom våre allierte ved hjelp av OASIS Web Services Notification.

Oppgave: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: CXF, GroovyWS, Grails, WCF, C#

Statens pensjonskasse 10.2009 – 04.2011

Beskrivelse: Nytt pensjonssystem. prosjekt PERFORM

Oppgave: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Java, Hibernate,Spring,Flex,Spring-Batch, Mockito,Sybase, JBoss, Maven, Jetty, Junit, Fitnesse, C

Prosjektnavn: PERFORM

Forsvaret 07.2009 - 09.2009

Beskrivelse: Planlegging og bestillingssystem for ammunisjon.(Amplan4) - Videreutvikling

Oppgave: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Hibernate, Spring, Spring MVC, Oracle, JBoss, JSP, Maven, Jetty, JavaScript, HTML, JUnit, Groovy, Spring Security

Prosjektnavn: AMPLAN4

Statens pensjonskasse 02.2009 – 06.2009

Beskrivelse: Nytt pensjonssystem. prosjekt PERFORM

Oppgave: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Java, Hibernate,Spring,Flex,Spring-Batch, Mockito,Sybase, JBoss, Maven, Jetty, Junit, Fitnesse, C

Prosjektnavn: PERFORM

Forsvaret 06.2008 - 02.2009

Beskrivelse: Planlegging og bestillingssystem for ammunisjon.(Amplan4). Integrasjon med forsvarets SAP-løsning.

Oppgave: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Hibernate, Spring, Spring MVC, Oracle, JBoss, JSP, Maven, Jetty, JavaScript, HTML, JUnit, Groovy, Spring Security, SAP-integrasjon

Prosjektnavn: AMPLAN4

Arbeidsgiver: Forsvaret (2001 – 2008)

Oppdragsgiver Periode Oppdrag
NORCCISII 01.2007 - 12.2007

Beskrivelse: Nasjonalt kommando og kontrollsystem i integrasjon med NATO.(NORCCISII)

Oppgave: Implementering av et sett med webservices i forbindelse med informasjonsutveksling mellom ulike lands kommando og kontrollsystem.

Teknologi: .net, WCF, C#, Fitnesse, Visual Studio.

FOKIV 08.2006 - 12.2006

Beskrivelse: Informasjonssystem over alle forsvarets publikasjoner.(FOBID)

Oppgave: Dynamisk transformering av dokumenter vha XSLT. Søkefunksjonalitet. Forretningslogikk.

Teknologi: Hibernate, Spring, Spring MVC, Lucene, XML, XSLT, JETTY, Tomcat, Oracle, MySQL, Maven,Junit, JMock

FMI 01.2006 - 06.2006

Beskrivelse: Informasjonssystem over forsvarets film og bildearkiv.(Medieregister)

Oppgave: Utvikling av søk, kunde- og bestillings systemet.Utvikling av søk, kunde- og bestillings systemet.

Teknologi: Hibernate, Spring, Spring MVC, Lucene, JSP, JBoss, Tomcat, Oracle, Maven Junit, JMock.

FLO 2005

Beskrivelse: Ledelses informasjonssystem over alt materiell i forsvaret.(Beskop2)

Oppgave: Analyse, Design, Test, Utvikling.

Teknologi: Hibernate, Spring, Webwork, JSP, Velocity, JBoss, Oracle, Maven, Junit, JMock

FOHK 01.2004 - 04.2005

Beskrivelse: Forsvarets erfaringdatabase Lessons Learned.(Ferdaball)

Oppgave: Analyse, Design, Test, Utvikling, Dokumentering.

Teknologi: Hibernate, Spring, Webwork, JSP, Velocity, XML, Jboss, Tomcat, Oracle, MySQL, Maven, Junit, JMock

FLO 2003

Beskrivelse: Ledelses informasjonssystem over alt materiell i forsvaret.(Beskop)

Oppgave: Analyse, Design, Utvikling.

Teknologi: Pojo, jdbc, Struts, Borland, Oracle, Ant

SVI 2002

Beskrivelse: Kvalitetsikringssystem for forsvarets operative avdelinger

Oppgave: Analyse, Design, Utvikling.

Teknologi: EJB, Struts, Borland, Oracle, Ant

FLO 2002

Beskrivelse: Sertifisert opplærings (portal). Kursadministrasjonssystem.(Sopp)

Oppgave: Analyse, Design, Utvikling

Teknologi: EJB2.0, Servlets, JSP, Borland, Apache, Oracle, Ant

FLO 2001

Beskrivelse: Webshop på forsvarets Intranet for Forsvarets uniformsutsalg.(Funif)

Oppgave: Analyse, Design, Utvikling

Teknologi: EJB, Servlets, JSP, Borland, Oracle, Ant

Utdannelse
Skole År Retning
Høyskolen i S-Trøndelag 1998 - 2001 Systemutvikling
Krigsskolen Linderud 1994 - 1996 Infanteriet
Befalsskolen i N-Norge 1992 - 1993 Infanteriet
Anbefalinger

Ketil Lund, Senior scientist at Forsvarets Forskningsinstitutt

Alf jobbet for oss i ca 3 mnd i forbindelse med et pilotprosjekt rundt integrasjon av ulike informasjonssystemer. Vi er svært fornøyde med jobben Alf gjorde. Han er effektiv, har stor innsatsvilje og er en trivelig person å jobbe sammen med.

Kjell Røysum, Senior Systems Specialist, Steria

I worked with Alf for almost half a year in a Scrum Team, and learned to know him as a real proffesional. When he picked a task from our Sprintbacklog we considered it done! He worked independently, and his ability to acquire knowledge of existing functionality was impressive. He always kept focus on his tasks and his human qualities contributed to a great atmosphere and helped the collaboration in the team. He primarily worked with JEE, Spring (Including Spring Batch), Hibernate and Fitnesse using Subversion, Maven 2, Hudson, Nexus and he was responsible for the design and implementation of our Spring Batch reference application. I addition he obtained a good knowledge of the Pension Business.
Sertifiseringer / Kurs
Kursnavn År
JavaScript/JQuery 2009
Enonic Kurs 2008
Core Spring Kurs 2006
Jboss Administrator 2004
Sun Certified Java Programmer 2003

Deltar årlig på JavaZone.

Språk
Språk Behersker
Norsk Muntlig, skriftlig
Engelsk Muntlig, skriftlig