Magnar Sveen
Utvikler
+47 918 56 425
magnar@kodemaker.no
Født
1978
Sivil status
Gift, 1 barn
Utdanning
Sivilingeniør/Master Datateknikk, NTNU
Erfaring
1999-
Sammendrag

Magnar er partner og seniorkonsulent i Kodemaker. Han er opptatt av og oppdatert på webutvikling. Han har et entusiastisk forhold til frontendutvikling - webstandarder, frontendytelse, brukergrensesnitt, responsiv design. Magnar skriver testene sine først, og er opptatt av å skrive modulær kode - små, gjennomtesta komponenter med klart definerte grenser. Han deler med seg det han lærer, både på arbeidsplassen og i blogposter, videoserier, foredrag og kurs.

Teknologi
Programmeringsspråk
Clojure, ClojureScript, JavaScript, Ruby, Java, Lisp, Groovy, PHP, C#
Teknologi
React, Quiescent, Reagent, Datomic, Core Async, Ring, Compojure, Hiccup, Angular.JS, jQuery, JSP/JSTL, Spring MVC, Node.js, Rails, HTML, CSS, Ajax, Buster, Sinon, Karma, JUnit, Jawr, Watir, Capistrano
Programmeringsverktøy
Emacs, IntelliJ IDEA, TextMate, Eclipse, Visual Studio
Versjonsstyring
Git, Subversion, CVS
Verktøy
Charles, JIRA, Confluence, Adobe Photoshop, Firebug, Leiningen, Maven, Ant, Rake, Bamboo, Jmeter
Metoder
Funksjonell programmering, Test Driven Development, SCRUM, Continuous Integration, Continuous Deployment, Domain Driven Design
Operativsystem
OS X, Unix, Windows
DevOps
Ansible, Docker, Haproxy, nginx, Jenkins, Travis, Weave, Vagrant, AWS, CentOS, Ubuntu
Frontend
Frontendytelse, Responsive Design, OOCSS, Webstandarder, Browserproblematikk, Usability, Brukertesting
Kvalifikasjoner
Prosjekter, sammendrag
OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Norled 2016- Nytt informasjonssystem for fergedrift
Hafslund Strøm 2016 Hafslund Strøm app for iOS og Android
Oiiku AS 2016 Meldingsmodul for SMS og e-post
Hafslund Strøm 2014-2015 DevOps i Hafslund Link
IWMAC 2014 Kurs om testdrevet JavaScript-utvikling
SPiD 2014 Schibsted Payment ID
Kodemaker 2014 Nye nettsider
Oiiku AS 2013 Eventsystem Oiiku
FINN.no 2013 FINN Reise
FINN.no 2009-2013 FINN Oppdrag
FINN.no 2009 FINN Motor
FINN.no 2009 JavaScript+jQuery kurs
NSB 2009 Integrasjon mellom ruteplanleggingsverktøy og togsett
FINN.no 2009 FINN Reise
FINN.no 2008-2009 FINN Surf Sammen
Nordic Lottery Systems 2007-2008 Internettspill
OwnIT 2006-2007 Koster Booking
Nordic Lottery Systems 2006 Internettspill
DAF Norge AS 2006 Håndtering av ettermarkedsavtaler
Bravida 2005 BraWeb Bestilling
Mobildata/Kjedehuset 2005 Webbasert timeregistrering
ITEA NTNU 2003-2004 Network Administration Visualized
Bits AS 1999-2000 Fredrikstadnett
Prosjekter

Arbeidsgiver: Kodemaker Systemutvikling AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Norled2016-

Utvikler nye informasjonssystemer for fergedrift for Norled. Jobber også med billett-app for kunder, samt app for fergebillettørene.

Teknologi: Clojure, ClojureScript, Datomic, DataScript, Reagent, Mount, Docker, AWS, Cordova

Hafslund Strøm2016

Hadde ansvar for utvikling av Hafslund sin nye Strøm-app og Link-app for smarthjem. Ved hjelp av responsiv design kunne et lite team levere app for både web, iOS og Android.

Teknologi: Cordova, ClojureScript, Quiescent, Core Async, Optimus, JavaScript

Oiiku AS2016

Utviklet en solid meldingsmodul med støtte for tidsstyrt, event-styrt eller manuell utsending av SMS eller e-post.

Teknologi: Clojure, Datomic, Mount, Twilio, MailGun, PSWinCom, Angular.JS,

Hafslund Strøm2014-2015

Link er Hafslund sin satsning på monitorering og automatisering i hjemmet. Jeg holdt i automatisering av bygg og utrulling. Stikkord er one-click deploy, blue-green utrulling, integrasjonstesting, og generelt hjelpe utviklerteamet på veien til kontinuerlig utrulling.

Teknologi: Docker, Ansible, Jenkins, Weave, SBT, AWS, Bash, Ubuntu, CentOS, BusyBox

Har også utviklet verktøy for kontroll over hardware ute hos kunder, med live oversikt og regelbasert utrulling av oppgraderinger.

Teknologi: Clojure, ClojureScript, Datomic, Quiescent (React), Core Async, Bootstrap, Expectations, Optimus, Docker

SPiD2014

Utviklet nytt nettsted for teknisk dokumentasjon. Vi gjør mange grep for å holde dokumentasjonen aktuell og oppdatert. Sidene blir bygget opp basert på informasjon hentet rett fra SPiD sitt REST API. Eksempler i guides hentes fra fungerende eksempler, for å sikre at kodeeksempler ikke er utdatert.

Teknologi: Clojure, Ansible, Responsive design, Stasis, Optimus, Midje

Har også prototypet ny innlogging, registrering og kjøpsflyt for SPiD, med fokus på brukervennlighet, støtte for mobil, og forenkling av tekniske løsninger.

Teknologi: HTML, CSS, Responsiv design, JavaScript, grunt, mocha, chai

Kodemaker2014

Utviklet nye nettsider for Kodemaker. Lagde alt fra deployment og bygg, til responsiv design i frontend.

Teknologi: Clojure, Ansible, Responsive design, Stasis, Optimus, Midje, nginx, varnish

Oiiku2013

Jobbet i et lite team med å utvikle eventsystemet Oiiku. Vi måtte alle bidra på alle fronter: fra frontend, via backend, til database og drift.

Teknologi: JavaScript, Clojure, Angular.JS, Ansible, Buster.JS, Sinon, Datomic, MongoDB, Ring, Compojure, elasticsearch, haproxy

FINN Reise2013

Leid inn for å bidra til storsatsning på ny platform til FINN reise. Fokus på testdrevet utvikling, samt kontinuerlig integrasjon og utrulling. Mitt ansvar var å løfte frontendkompetansen på tvers av fire team.

Teknologi: HTML, CSS, JavaScript, Java, Spring MVC, Buster.JS, Sinon, JUnit, Jawr

FINN Oppdrag2009-2013

Ansvarlig frontendutvikler på nysatsningen FINN oppdrag. Har utviklet hele frontenden fra bunnen av. Utstrakt bruk av JavaScript og AJAX. Over 1000 JavaScript-tester. Responsive design og OOCSS.

Teknologi: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Java, Spring MVC, jsTestDriver, Sinon, JUnit, Jawr, Hibernate, Maven, Ant

FINN Motor2009

Reddet FINN motor sine nye annonsesider fra massive IE6-problemer.

Teknologi: CSS, HTML

FINN.no2009

Utviklet et praktisk heldagskurs i JavaScript og jQuery for FINN. Holdt kurset til sammen seks ganger, da det ble veldig populært.

Teknologi: JavaScript, jQuery, PHP, JSONP, TextMate

NSB2009

Integrasjon mellom ruteplanleggingsverktøy og togsett. Utviklet fra bunn av med Test Driven Development.

Teknologi: Groovy, Java, Hibernate, Maven, JUnit

FINN Reise2009

Stor opprydding og omlegging av JavaScript-bruken på reisesidene, da særlig søkeskjemaene. Endringene gjorde det lett å tilby skjemaene i iframe for VG, Aftenposten, Aftonbladet og www.destination.se. Holdt JavaScript-kurs for teamet, deretter alle FINNs frontend-utviklere, og til slutt et JavaScript for Javautviklere-kurs for hele FINNs utviklingsavdeling. Orkestrerte omlegging av FINNs CSS-organisering for å lette utviklernes jobb.

Teknologi: JavaScript, CSS, HTML, Ajax (jQuery), JSP, JSTL, Java, JUnit, Ruby, Watir, Cucumber, CVS, Ant, Jira, Confluence

FINN Surf Sammen2008-2009

Lagre annonser og del dem med venner og familie. En satsning på samhandling på FINN.no, med stort fokus på brukervennlighet og Ajax. Var med fra starten, jobbet med skisser til løsning og databasestruktur. Gikk fort over i rolle som frontendansvarlig på scrumteamet. Står bak mesteparten av Ajax- funksjonaliteten i forbindelse med lagring og deling av annonser.

Teknologi: JavaScript, CSS, HTML, Ajax (jQuery), JSON, JSP, JSTL, Java, Sybase, CVS, Ant, Jira, Confluence

Nordic Lottery Systems2007-2008

Utvikling av et nytt internettspill med internasjonal målgruppe. Hadde veldig varierte oppgaver - fra webdesign og ajax, via refaktorering av betalingsløsning i java, via domene-drevet test-first parprogrammering, via ytelsesmåling med JMeter, og helt til automatisering av deployment med ruby og capistrano.

Teknologi: XHTML, CSS, JavaScript, jQuery, WebWorks/Struts, Java, Eclipse, JMeter, Ruby, Capistrano, JBoss, Spring, Hibernate, Maven, Oracle, Jira, Confluence

OwnIT2006-2007

Hadde ansvar for adminverktøy og integrasjon mot betalingsløsning for en booking-nettside.

Teknologi: C#, ASP.NET, Java, MS Visual Studio 2005, MS .NET Framework 2.0, MS SQL Server 2005

Nordic Lottery Systems2006

Utvikling av et nytt internettspill med internasjonal målgruppe. Jobbet med webstandards, web accessibility og usability.

Teknologi: CSS, XHTML, JavaScript, jQuery, JSP, Photoshop, Jira, CVS, Eclipse, JBoss, Maven, PostgreSQL

DAF Norge2006

Et system som brukes av DAFs verksteder, kunder og DAF sentralt for oversikt over lastebilenes reparasjoner, faste servicer og tilhørende fakturagrunnlag. Lagde systemet fra bunnen av; database, applikasjonslag, frontend, og integrasjon mot delelagersystemet ABS.

Teknologi: C#, ASP.NET, HTML, CSS, MS Visual Studio .NET 2005, MS .NET Framework 2.0, MS SQL Server 2005, JavaScript

Arbeidsgiver: Synkarion AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Bravida2005

BraWeb Bestilling: Et arbeidsverktøy for Bravidas prosjektledere og montører, som lot Bravidas kunder holde seg fortløpende oppdatert på status på sine bestillinger. Utviklet systemet egenhendig - fra analyse og design, til implementasjon og testing. Systemet hadde mange interaktive elementer a.la Ajax før begrepet ble myntet.

Teknologi: C#, ASP.NET, HTML, CSS, MS Visual Studio .NET 2003, MS .NET Framework 1.1, MS Visual SourceSafe 6, SQL, MS SQL Server 2000, JavaScript

Mobildata/Kjedehuset2005

Et timeregistrerings- og ressursstyringsverktøy på web og til bruk på håndholdte enheter. Programmeringen ble outsourcet til Bulgaria. Hadde sentral rolle i design av databasemodell og brukergrensesnitt.

Teknologi: Adobe Photoshop, Visio

Deltidsstillinger ved siden av studiene

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
ITEA NTNU2003-2004

Network Administration Visualized: Et visuelt administrasjonsverktøy for nettverksdrift som brukes av alle landets universiteter og over et dusin av landets høyskoler. Hadde ansvar for utvikling av brukergrensesnitt, samt valg og bruk av templating løsning.

Teknologi: CSS, Python, Cheetah, HTML, Adobe Photoshop, SVN, PostgreSQL

Bits AS1999-2000

Fredrikstadnett: Fredrikstad Kommunes satsning på et samlende nettsted for Fredrikstad. Utviklet webelementer som debattsider, publiseringsverktøy og online chat.

Teknologi: HTML, ASP, SQL, MS Access, JavaScript, MS Visual InterDev

Bidrag til fagmiljøet
Bidrag til Open Source

JavaScript

Clojure

Emacs

Java

Utdannelse
SkoleÅrRetning
NTNU1998 - 2005Sivilingeniør/Master Datateknikk
Språk
Språk Behersker
Norsk Muntlig, skriftlig
Engelsk Muntlig, skriftlig
Anbefalinger

Owen Fraser-Green

"Magnar is one of the smartest full-stack developers I've ever met. I had the great pleasure of working with him on our Smart Home project at Hafslund where we tested his flexibility by asking him to take over our DevOps stack, write one of the back-end services and lead the rewrite of our app. All of which he pulled off with stunning success. Besides his prowess as a developer, we also miss his sharp wit in the office. Magnar would be a fantastic asset to any team."

Geir Henning Pettersen

"Magnar kom inn tidlig i et prosjekt der vi ønsket å øke kompetansen vår på frontendteknologi. Magnar hadde en vanskelig rolle, hvor vi ønsket at han skulle påvirke vår teknologi uten å løse problemene for oss. Hovedoppgaven hans var å gjøre våre faste ansatte og vår frontendteknologi bedre. Magnar gjorde våre folk bedre og la opp løpet rent tenkologisk slik at vi lærte å jobbe testdrevet i frontend. Læringen fra Magnar har vært veldig viktig for vårt prosjekt. Han er meget faglig dyktig i alle lag, men på frontend er han blandt de beste i Norge. Han er dessuten meget pedagogisk anlagt og enkel å jobbe med. Nå ca. ett år etter er jeg ikke i tvil om at grunnen til at vi har flere flinke folk på frontendteknologi er mye takket være at Magnar var hos oss i en tidlig fase. Jeg gir Magnar mine beste anbefalinger."

Bjørn Henrik Vangstein

"Magnar Sveen skiller seg klart ut i mengden, både faglig og personlig. Han ble raskt ettertraktet på huset, både på grunn av sine fagkunnskaper, som stikker dypt og favner bredt, men også på grunn av sine initiativ, pedagogiske evner, og behagelige vesen. Det er generell oppfatning i FINN at Magnar overgår de fleste når det gjelder utvikling av front-endløsninger. Magnar har et modent perspektiv på faget, og klarer å se bruker, teknologi og lønnsomhet i sammenheng. Magnars gode sosiale evner, kombinert med vilje og evne til å dele sine kunnskaper med andre gjør ham til en svært ettertraktet ressurs i de fleste utviklingmiljøer."

Kaija Ommundsen

"Jeg har hatt glede av å bygge opp FINN oppdrag sammen med Magnar. Jeg har sjelden møtt en utvikler som han; svært opptatt av å lage gode opplevelser for brukeren med god flyt og godt språk i sentrum. Kombinerer du dette med et sylskarpt hode og evne til å tenke helhetlig og konseptuelt, får du Magnar. Han er en usedvanlig dyktig frontutvikler, men jeg har satt minst like stor pris på hans deltagelse i diskusjoner om strategi, konsept, design, arkitektur, datamodell og arbeidsmetodikk. Hans evne til å jobbe i team og finne måter å komme videre på når det stopper opp, hans til tider skarpe spissformuleringer og hans evne til å finne pragmatiske løsninger på komplekse problemer har gjort at hele teamet som står bak FINN oppdrag har oppnådd gode resultater. Grip sjansen om du får mulighet til å jobbe sammen med Magnar - det skaper gode løsninger, interessante diskusjoner og garantert læring underveis."

Endre Midtgård Meckelborg

"Ved oppbyggingen av FINN oppdrag jobbet jeg sammen med Magnar, og det var en lærerik og morsom opplevelse. Magnar er en av de beste frontend-utviklere jeg har jobbet med. Han har veldig god forståelse for brukergrensesnitt, og ser raskt hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Magnar er dyktig i alle applikasjonslag, men utpeker seg spesielt for sin kunnskap rundt JavaScript/HTML/CSS. JavaScript-koden til Magnar er fritatt for dårlig klipp-og-lim-kode, og fungerer perfekt på alle plattformer! Sjekk ut hans omdømme på StackOverflow."