Nils Larsgård
Programmerer
+47 90 53 67 71
nils@kodemaker.no
Født
1980
Sivil status
Gift, 2 barn
Utdanning
Sivilingeniør/Master Datateknikk, NTNU
Erfaring
2007-
Sammendrag

Jeg er sivilingeniør i datateknikk fra NTNU med erfaring som utvikler og arkitekt.

Jeg er genuint interessert i teknologi og liker alt som kan programmeres, automatiseres og optimaliseres. Jeg lærer fort og er opptatt av at programvareutvikling er et håndverk man skal være stolt av.

Når jeg ikke får nok utfordringer på jobb lærer jeg gjerne noe på fritiden eller programmerer på hobbyprosjekter. Algoritmekurs og maskinlæringskurs fra Stanford er mine favoritter når jeg ikke utvikler egne apper og andre sideprosjekter.

Teknologi
Programmeringsspråk
Java, Groovy, Golang, Javascript, Python, Bash
Teknologi
Kafka, Spark, Vertx, Spring, Zookeeper, Jersey, REST, Web Services, Java EE, HTML, CSS, Javascript, Protocol buffers
Plattform
Jetty, Tomcat, Oracle, WebSphere, Android, Google Appengine
Versjonsstyring
Git, Subversion, CVS
Verktøy
Gradle, Maven, Ant, npm, webpack, JIRA, Confluence, Crucible, Slack, Trello
DevOps
Docker, Jenkins, Bamboo, TeamCity, Bitbucket
Databaser
Hbase, Bigtable, Oracle, MySQL, PostgreSQL, influxdb
Programmeringsverktøy
IntelliJ, PyCharm, Eclipse, VS Code
Metoder
Kanban, Scrum, XP, TDD
Operativsystem
Linux(ubuntu, debian, redhat, centos), Android
Kvalifikasjoner
Yrkeserfaring
Arbeidsgiver Periode Stilling
Kodemaker 2017- Konsulent
Bytecode 2015-2016 Seniorkonsulent, Eier
Webstep 2011-2015 Seniorkonsulent
Accenture 2008-2011 Konsulent
IBM 2007-2008 Konsulent
Prosjekter, sammendrag
Oppdragsgiver Periode Oppdrag
Western Geco AS 2017 Utviklig av kontrollsystem for innsamling av seismisk data på land.
Thomson Reuters 2016-2017 Utvikling av ny løsning for CDB: distribusjon av fremskrevne tidsserier for forskjellige markeder ved hjelp av bl.a. Spark, Kafka, Hadoop, HBase.
Norwegian Air Shuttle 2012-2016 Integrasjon og utvikling av backend for bookingsystemet. Reiseassistent for Android.
Storebrand Pensjonstjenester 2011-2012 Kundeportal og integrasjon av fagsystem.
Statens Pensjonskasse 2010-2011 PERFORM, Uvikling av kjernefunksjonalitet for pensjonsreformen.
Storebrand AS 2008-2010 Ytelsesvurdering av kjernesystem, fondskjøp med BankID
Karolinska Institutet 2007-2008 Portal for gen-banken.
Norsk Boligbyggerlag 2007-2008 Utvikling av web-portal med timeregistrering og billagsføring.
Atmel Corporation 2006 Porte UI rammeverk til ny prosessortype.
Prosjekter

Arbeidsgiver: Kodemaker

Oppdragsgiver Periode Oppdrag
Western Geco AS 04.2017-09.2017

Oppgaver: Backend utvikling og scripting av installasjon. Nils jobbet på et helt nytt produkt med å utvikle funksjonalitet for å administrere sensorer og data-innhøsting fra disse. Han bidro sammen med Christin Gorman med å foreslå ny teknologi og nye måter å gjøre utvikling på. Nils skrev også noen shell-script for å håndtere nedlasting av artifakter med riktige versjoner til installasjon på redhat-linux.

Teknologi: Java8, shell-scripting, redhat, Protocol Buffers, JafaFx, Docker

Rolle: Utvikler.

Thomson Reuters 01.2017-03.2017

Oppgaver: Utvikle ny løsning for CDB: distribusjon av fremskrevne tidsserier for forskjellige markeder ved hjelp av bl.a. Spark, Kafka, Hadoop, HBase. Nils jobbet med å optimalisere eksisterende spark-jobber og skrive nye jobber for å analysere store datamengder. Han forbedret blant annet kjøretiden på en av de store analyse-jobbene fra å kjøre på 18 timer til å kjøre på under 20 minutter. Nils jobbet også med å legge datameldinger på kafka og brukte zookeeper aktivt for å holde kontroll på hvilke meldinger som ble prosessert samtidig.

Teknologi: Hbase, Spark, Kafka, Java, Zookeeper, Vertx, Kibana, Java8

Rolle: Utvikler.

Prosjekter

Arbeidsgiver: Bytecode AS (eget selskap)

Oppdragsgiver Periode Oppdrag
Thomson Reuters, Underleverandør for Kodemaker 10.2016-12.2016

Oppgaver: Utvikle ny løsning for CDB: distribusjon av fremskrevne tidsserier for forskjellige markeder ved hjelp av bl.a. Spark, Kafka, Hadoop, HBase.

Teknologi: Hbase, Spark, Kafka, Java, Zookeeper, Vertx, Kibana, Java8

Rolle: Utvikler.

Norwegian Air Shuttle 12.20150-10.2016 Fortsettelse av prosjekt fra arbeidsforhold hos Webstep. Hovedsaklig fokus på Android appen til Norwegian.
Prosjekter

Webstep

Oppdragsgiver Periode Oppdrag
Norwegian Air Shuttle 12.2012-10.2015

Oppgaver: Kontinuerlig utvikling, vedlikehold, bugfiksing og support av tjenestebussen(nbb) i Norwegian. Bistå med utvikling og innspill til arkitektur. Videreutvikle og forbedre Android appen til Norwegian.

Teknologi: Guice, Java EE, JBoss, Apache CXF, Hibernate, Linux Shell, Groovy, Play Framework, jQuery, IntelliJ IDEA, JUnit, TestNG, Outsourcing, XML, Git, Hystrix

Rolle: Utvikler og devop. Videreutvikle og vedlikeholde den offisielle android-appen. Jobbet hovedsaklig som utvikler på tjenestebussen(nbb) med å utvikle ny funksjonalitet for å støtte opp om nye forretningskrav. Jobben innebar også en rullering på vedlikehold og bugfiksing av tjenestebussen. Feilsøking i store logger. Utrulling av tjenestebussen til ulike utviklingsmiljø, testmiljø og produksjon. Tjenestebussen ble skrevet i java og sentrale rammeverk var Guice og Apache Cxf. Tjenestebussen konsumerte mellom 70-100 tjenesteområder og eksponerte funksjonalitet til eksterne portaler og interne applikasjoner. Vedlikeholde, videreutvikle og monitorere eksternt api for reiseselskaper. Samarbeid med outsourcede konsulenter fra Ukraina som jobbet for samme kunde.

Storebrand Aktuarsystemer 10.2011-08.2012

Oppgaver: Lage ny kundeportal for kundene til Storebrand Aktuarsystemer for å beholde viktige kunder. Hjelpe til med integrasjon av fagsystemet mot andre systemer. Bistå med arkitektur og teknologivalg.

Teknologi: Java EE, Apache CXF, jQuery, HTML5, CSS3, IntelliJ IDEA, Gradle, Maven, Nexus, TeamCity, SeaPine, Bamboo, JUnit, Estimering, Kravspesifisering, Digitale Arkiv, itext, Subversion, JDBC.

Rolle: Utvikler og arkitekt Nils ble leid inn som utvikler for en web-portal for kundene til Storebrand Aktuarsystemer. Han var eneste utvikler og stod for design, arkitektur og utvikling av portalen. Han fulgte også opp kravspesifikasjon og jobbet tett med saksbehandlere og prosjektledere i Storebrand. Integrasjon med saksbehandlingssystem, arkiv, fagsystem og sikkerhetsløsninger. Som biroller i Storebrand hjalp han også til med utvikling av WEB services for fagsystemet Abakus.

Prosjekter

Arbeidsgiver: Accenture

Oppdragsgiver Periode Oppdrag
Statens Pensjonskasse, PERFORM 01.2009-07.2011

Oppgaver: Utvikling av kjernesystemet i pensjonsbehandlings-systemet etter nye regler om pensjonsreformen.

Teknologi: Spring Batch, Spring Core, Java EE, Eclipse, JSF 1.2, Kravspesifisering, Estimering, JUnit, FitNesse, JIRA, Crucible, Hibernate, Java, Maven, Hudson, Scrum, Spring, Sybase, SQuirreL SQL, XML, Jetty, Mockito, Sonar, TDD, Continous Integration, Web Services, Apache CXF

Rolle: Utvikler og teamarkitekt. Utviklet applikasjonen i java. Overtok etter en stund som teamarkitekt.

Storebrand Livsforsikring 09.2008-12.2009

Oppgaver: Første integrasjon med BankID for Storebrand for kjøp av fond på nett. Lage sparekalkulator med anbefaling av fondsvalg. Evaluering av fagsystem for kjøp og salg av fond. Ytelsesvurdering og vurdering av integrasjonsmetoden mot fagsystemet.

Teknologi: BankID Java API, Java EE, Bamboo, Nexus, SOA, Maven, Ant, Eclipse, JIRA, XML, Castor XML, ProLink

Rolle: Utvikler Utviklet backendsystem for fondskjøp. Integrerte med java mot BankId med XML-grensesnitt. Lagde sparekalkulator med java, css og javascript.

Prosjekter

Arbeidsgiver: IBM

Oppdragsgiver Periode Oppdrag
Karolinska Institutet, Genbanken 06.2008-08.2008

Oppgaver: Lage en sikker portal for genbanken slik at store datasett av genomer skal kunne deles mellom forskere.

Teknologi: Portlets, Websphere Portal Server, WebSphere Application Server, Apache Geronimo, Sertifikater, SSL, JavaEE, JUnit, JSR-168

Rolle: Utvikler og opplæringsansvarlig Lærte opp kunden i hvordan portlets(JSR-168) fungerer og satte opp utviklingsmiljø for utviklerene. Installerte programvare for servere med oppsett av sertifikater og brannvegger for å sikre portalen. Utvikling av portlets og presentasjon for ledelsen på instituttet.

Norsk Boligbyggerlag, NBBL 08.2007-09.2008

Oppgaver: I samarbeid med BOB(Bergen og Omegn Boligbyggerlag) lage en portal for å samle all nett-aktiviteten til NBBL. Lage web-applikasjoner for timeregistrering og bilagsregistrering.

Teknologi: Quickr, JavaEE, JUnit, Eclipse, IBM Rational Application Developer, Dojo Toolkit, Javascript, CSS, HTML, Webservices

Rolle: Utvikle flere ”portlets” for portalen for NBBL. Blant annet en portlet for bilagsføring og integrasjon mot et billagssystem(eye-share) og en portlet for timeføring og integrasjon mot et eksternt timeføringssystem. Installasjon og oppsett av Websphere Portal og Quickr.

Deltidsstillinger ved siden av studiene

Oppdragsgiver Periode Oppdrag
Atmel Corporation 06.2006-08.2006

Atmel designer og produserer micro-controllere. Porte GUI rammeverk for linux til ny 32-bits microcontroller..

Teknologi: C, C++, Bash, Linux kjernen.

NTNU 2002-2007

Studentassistent i IT-intro. Undervisningsassistent i Menneske-Maskin-Interaksjon(MMI) og Mikrokontrollere

Teknologi: Java, Fortran, SQL, HTML, CSS, C

Utdannelse
Skole År Retning
NTNU 2001 - 2007 Sivilingeniør/Master Datateknikk
NTNU/USP 2004 - 2005 Utvekslingsår ved Universidade de São Paulo(USP), Brasil
Foredrag / Lyntaler
Navn Sted Tid
Tracking wearables with Android JavaZone 2016 2016
Sertifiseringer / Kurs
Kursnavn Ar
Machine Learning by Stanford University on Coursera 2017 Course Certificate
TOGAF 9 Part 1 and 2 2014
Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems by University of Maryland, College Park 2014 Course Certificate
Algorithms: Design and Analysis, Part 2 by Stanford University on Coursera 2013 Statement of Accomplishment
Spring Core 2010
Sun Certified Java Web Component Developer 2008
Sun Java Certified Programmer 2007

Deltar årlig på JavaZone

Sideprosjekt
Tittel Periode Hva
Well Timed 2016 Laget en Android klient til Timely, "Well Timed" for å kunne registrere timer på Android. Timely har selv en IOS klient og en web-app.
DHL Tracker 2013 Laget "DHL Tracker" til Android for live sporing av DHL-pakker med push meldinger. Backend server er skrevet i Go. 1000-2000 aktive brukere hver dag, totalt 150 000 installasjoner.
Kronespillet 2011 Laget en simulator av Kronespillet til Android.
Bidrag til Open Source
Språk
Språk Behersker
Norsk Muntlig, skriftlig
Engelsk Muntlig, skriftlig
Portugisisk Grunnleggende