Stein Tore Tøsse
Kodemekker
+47 971 25 770
stein.tore@kodemaker.no
Født
1979
Sivil status
Gift, 3 barn
Utdanning
MSc Interactive Multimedia Systems, Liverpool John Moores University
Erfaring
2003-
Sammendrag

Stein Tore er en erfaren og sertifisert Java-programmerer, og trives best med å jobbe med brukernære utfordringer. Han kommer ofte i en veldig god dialog med kunden, og blir da fort en betrodd partner i å omsette spesifikke kundebehov til hensiktsmessige tekniske løsninger.

Stein Tore har tidligere jobbet med hele teknologiporteføljen for standard web-applikasjoner, og har mye erfaring på både frontend og tjenestesiden. I sine prosjekter har han høstet viktige erfaringer med alt fra store brukermasser og krav til sikkerhet i kritiske transaksjonsprosesser. Den siste tiden har han fokusert mer på frontendutvikling, og har hatt ansvar for dette i sitt prosjekt med 'Obligatorisk Tjenstepensjon' på VPS.

Stein Tore er vant til å jobbe i store utviklingsmiljøer med komplekse problemstillinger. Han er ofte den personen i et team som får de vanskelige oppgavene, og trives godt med å finne løsninger der andre har gitt opp. Han er opptatt av kvalitet, og ser på smidig utvikling og TDD (Test Driven Developement) som naturlige virkemidler for å levere optimale løsninger.

Stein Tore er utdannet MSc ved John Moores University i Liverpool hvor han spesialiserte seg innen programmering av interaktive multimediasystemer.

Teknologi
Programmeringsspråk
Java, Groovy, Ruby, JavaScript, Pascal
Teknologi
Grails, Android, Rails, Cucumber, JEE, Spring, Tapestry, Hibernate, EasyB, JSP, Spring MVC, HTML, CSS, Ajax (jQuery), JSON, XML, XSL, Maven, SQL, EJB, JPA, JUnit, TestNG, Mockito, EasyMock, Selenium, HTTP, REST, Bash, JSON, Spark, Kafka, Hbase, Hadoop, Vert.x
Plattform
JBoss, Tomcat, Jetty, Apache, Resin
Programmeringsverktøy
Eclipse, TextMate, Delphi, IntelliJ IDEA, WSAD5.1
Versjonsstyring
Subversion, Git
Verktøy
Jenkins/Hudson, Nexus, Cruise control, JIRA, Confluence
Databaser
Oracle, MS SQL, Sybase, DB2, MySQL, HSQLDB, Hbase
Metoder
Scrum, TDD, BDD
Operativsystem
Linux, Windows, Mac
Kvalifikasjoner
Yrkeserfaring
ArbeidsgiverPeriodeStilling
Kodemaker Systemutvikling AS2010 -

Kodemekker

Java, Ruby, Groovy, Testutvikler

Avenir2006 - 2010

Konsulent, Seniorkonsulent

Systemutvikler på flere store utviklingsoppdrag

Datanova2003 - 2006

IT-koordinator

Programmerer, tester og koordinator med ansvar for flere store kunder

IBM1999 - 2002 Intern IT-support, sommerjobb
Prosjekter, sammendrag
OppdragsgiverPeriodeOppdrag
NSB01.2017-StatusPush - Android App. Android App som brukes til internt personell hos NSB; fortrinnsvis Konduktører og førere. Ved avvik i trafikken vil app-en få en push som beskriver forholdene.
Thomson Reuters10.2016-12.2016Utvikling av løsning for intern distribusjon av fremskrevne tidsserier fra forskjellige markeder ved hjelp av bl.a. Spark, Kafka, Hadoop og HBase.
NSB08.2013-04.2016Rapportsystem for kjøring (RASK)
NRK Nye Medier08.2012-07.2013Testutvikler for publisering på nrk.no
 03.2012-08.2012Pappapermisjon
Oslo Børs VPS (Verdipapirsentralen)2011-03.2012Utvikling av nytt fondssystem
NRK Nye Medier2010-2011Videre- og nyutvikling av publisering på nrk.no
Oslo Børs VPS (Verdipapirsentralen)2009-2010Løsning for obligatorisk tjenestepensjon. Webutvikling og applikasjonsintegrasjoner
Oslo Børs VPS (Verdipapirsentralen)2008-2009Videreutvikling og feilretting av applikasjoner. Deltagelse i interne prosjekter hos VPS
Statens Landsbruksforvaltning - SLF2007Videreutvikling og forvaltning av applikasjonene NASK og WebSkas, webutvikling
Nye arbeids- og velferdsetaten - NAV2007Videreutvikling, feilretting og forvaltning av eksisterende løsninger på nav.no
Nye arbeids- og velferdsetaten - NAV2006-2007Døgnåpen forvaltning - omskriving av eksisterende applikasjon
Prosjekter

Arbeidsgiver: Kodemaker Systemutvikling AS (10.2010-)

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
NSB01.2017 -

Status

Prosjekt: StatusPush

Oppgaver: Utvikler

Teknologi: Android, Google Cloud Messaging, Groovy, JMS/ActiveMQ, Tomcat

Integrasjonspunkter: NSB Status, TrafficInfo (tog-bevegelsesdata og innlogginger på tog), TPO (personelldata)

Funksjonell og teknisk beskrivelse: Ombordpersonell varsles i sitt nettbrett om avvikssituasjoner fra NSBs sentrale DROPS-enhet. Serveren sentralt sender push notifications (v/Google Cloud Messaging) når en avvikssituasjon blir registret i NSB-Status. StatusPush backend får disse avviksituasjonene fra Status via JMS. Det er vektlagt at app-en skal ha enkelt brukergrensesnitt.

Thomson Reuters 10.2016-12.2016

Utvikling av løsning for intern distribusjon av fremskrevne tidsserier fra forskjellige markeder.
Teknologi: Java8, Spark, Kafka, HBase, Hadoop, Zookeeper, Logstash

NSB08.2013-04.2016

Nyutvikling av Rapportsystem for Kjøring (RASK) og videreutvikling av Enka - et rapportsystem for togenergiforbruk Integrasjon mot Jernbaneverkets Erex, innhenting av data fra interne systemer

Teknologi: Groovy, Grails, Oracle, JavaScript, Oracle

NRK Nye Medier08.2012-07.2013

Testutvikler for publisering på nrk.no

Skrive, forbedre og vedlikeholde automatiske tester for rammeverk som publiserer innhold på nrk.no

Oppgaver: Testutvikler og tester

Teknologi: Ruby, Cucumber, Bash, Linux, Selenium, Jenkins, MySql, Polopoly, Java

Verdipapirsentralen08.2011-03.2012

Nytt fondssystem

Utarbeide arkitektur og utvikle nytt fondssystem for Oslo Børs VPS. Løsningen består av en realtids ordremotor for fondshandel i Norge og Norden. Den ble utviklet en webapplikasjon for bruk av fondsforvaltere, samt utstrakt brukt av eksterne grensesnitt (Webservice, meldingsystemer) for mottak av ordre, kurser og lignende. Systemet vil være fullt ut i produksjon i løpet av juni 2012.

Oppgaver: Senior Javautvikler / frontendutvikler.

Teknologi: Java, Tapestry, Spring, Hibernate, Lucene, Køsystem, Groovy, jQuery

NRK Nye Medier11.2010-07.2011

Publisering på nrk.no

Nyutvikling og forbedring av publiseringsløsningen på nrk.no. Løsningen vil gjøre publisering og uttegning av nrk.no bedre, den vil også forbedre integrasjonsmulighetene for innholdsabonnement.

Oppgaver: Utvikler, testansvarlig

Teknologi: Java, Spring, Maven, XML, REST, JAXB, JAX-RS

Arbeidsgiver: Avenir AS (2006-10.2010)

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Verdipapirsentralen05.2009-07.2010

Obligatorisk tjenestepensjon

Utarbeide arkitektur og utvikle ny løsning for obligatorisk tjenestepensjon hos VPS. Løsningen benyttes av mange eksisterende fondsleverandører som er kunder av VPS og selges videre til deres bedriftskunder. Løsningen eksisterer i dag på gammel plattform, men skrives helt om i henhold til nye teknologivalg og krav.

Oppgaver: Utvikler, frontendutvikler, Teamleder i perioder, webutvikling, applikasjonsintegrasjoner (SOA), analyse og design

Teknologi: Java, Spring MVC, Hibernate, Maven, Spring MVC, jQuery, JSON, JRebel

Verdipapirsentralen01.2008-05.2009

Videreutvikling av eksisterende applikasjoner

Videreutvikling og retting av VPS sine løsninger etter kundeforespørsler. Deltagelse i interne prosjekter hos VPS.

Oppgaver: Design, estimering og webutvikling

Teknologi: Java, Spring MVC, Hibernate, Maven, jQuery

SLF - Statens Landsbruksforvaltning09.2007-12.2007

Videreutvikling NASK - Naturskadesystem for saksbehandling

Videreutvikling og forvaltning av applikasjonen NASK - som er en applikasjon som er utviklet i Java og Swing. Applikasjonen brukes av saksbehandlere i kommunene for registrering og oppfølging av naturskader.

Oppgaver: Analyse, design, utvikling og estimering.

Teknologi: Java, J2EE, BC4J, Swing, Oracle JDeveloper, InterConnect

SLF - Statens Landsbruksforvaltning09.2007-05.2008

Videreutvikling Skogfondssytemet WebSkas

Videreutvikling og forbedring av Skogfondssystemet på nett. Vedlikehold av brukerdokumentasjon.

Oppgaver: Analyse, design, utvikling og estimering

Teknologi: Java, J2EE, BC4J, Swing, Oracle JDeveloper

NAV03.2007 - 09.2007

Døgnåpen Forvaltning

Nyutvikling av foreldrepengeveilederen på nav.no.

Oppgaver: Estimering og utvikling (frontend og backend)

Teknologi: Java, J2EE, Spring MVC, Hibernate, NAVs rammeverk, RAD, WebSphere

NAV03.2007

Forprosjekt - rettskilder

Forprosjekt for Rettskildene på nav.no

Oppgaver: Utvikler (frontend)

Teknologi: Vertical Site, XML, XSLT, CSS, HTML

NAV01.2007 - 03.2007

AltUt-modul

Utvikling av AltUt-modul for utlegg av rapporter til AltInn

Oppgaver: Utvikler

Teknologi: Java, Hibernate, RAD, WebSphere

NAV10.2006 - 01.2007

Døgnåpen Forvaltning – konvertering av Aa-melding (Melding til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) til nytt rammeverk

Konvertering av eksisterende løsning Aa-melding over til nytt rammeverk, testing

Oppgaver: Utvikler (frontend og backend)

Teknologi: Java, J2EE, Spring MVC, Hibernate, NAVs rammeverk, RAD, WebSphere

Arbeidsgiver: Datanova AS (2003 – 2006)

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Jobbet som utvikler, tester, kundeansvarlig og IT-koordinator.

Arbeidsgiver: IBM (1999 – 2002)

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Sommerjobb hos intern-IT, jobber med support på alle IBM sine produkter.
Utdannelse
SkoleÅrRetning
Liverpool John Moores University2002 - 2003Master of Science in Interactive Multimedia Systems
Høgskolen i Gjøvik1999 - 2002Dataingeniør med spesialisering innen programmering
Førstegangstjeneste i hæren1998 - 1999 
Hamar Katedralskole1997 - 1998Allmennfag
Stange Videregående Skole1995 - 1997Idrettsfag
Anbefalinger

Victor Dieu - Prosjektleder NSB

Stein Tore er en strukturert person med variert kompetanse innenfor systemutvikling, integrasjon og brukerinteraksjon. Han setter seg fort inn nye domener / fagområder og er en person med sterk gjennomføringsevne. Han har vært en sentralt ressurs i prosjektet, i tillegg til å være en dreven utvikler.

Goran Solomonovic - Senior Consultant / System Developer - Avenir

worked directly with Stein Tore at Avenir AS

Skillful Java developer with extremely good social skills. During project he communicated well with the customer, delivering functionality on time and according to specifications. I recommend Stein Tore to any company interested in hiring senior Java developer!
Sertifiseringer / Kurs
KursnavnÅr
Sun Certified Programmer for Java 5 platform2007
Sertifisering Enonic CMS - Utvikler, administrator og redaktør2006
Språk
SpråkSkriftligMuntlig
NorskMeget godFlytende
EngelskMeget godFlytende
TyskGrunnleggendeGrunnleggende