Trygve Amundsen
Løsningsarkitekt og programmerer
+47 9206 1819
trygve@kodemaker.no
Født
1961
Sivil status
Gift, 2 barn
Utdanning
Ingeniør fra Kongsberg Ingeniørhøgskole, Bedriftsøkonomisk Institutt, Matematikk ved Universitetet i Oslo
Erfaring
1984-
Sammendrag

Trygve har lang og solid erfaring innen faget systemutvikling. Han er entusiastisk opptatt av fagområdet, tilegner seg raskt ny kunnskap og følger nøye med på nyvinninger. Han evner å finne enkle løsninger på kompliserte problemstillinger. Han er resultatorientert og målrettet og leverer høy kvalitet. Han trives utmerket i det kunnskapsrike fagmiljøet i Kodemaker, og kommuniserer godt med kunder og kolleger.

Han har vært heldig å få jobbe med mange prosjekter med helt forskjellige teknologier, arkitektur, organisasjon og prosesser, og har opparbeidet seg en teft for faget som bare rutinerte håndverkere kan ha. De siste 20 årene har han hovedsaklig jobbet med store og små systemer på Java plattformen, groovy, grails og frontend. De siste par årene har han også jobbet med big data, Kafka, Hbase, Spark, men også mye med moderne frontend: React, Redux, ES6 og progressive web-apps.

Han har gjennom å studere språk som Haskell, Scala og Clojure fått en grundig forståelse for funksjonell programmering, som han gjerne bruker i sitt daglige arbeid.

I det siste han hatt spesielt fokus på maskinlæring og 'Big Data'. I tillegg til å ha jobbet med Kafka, HBase og Spark, har han har tatt kurs i Maskinlæring og Spark på Stanford og Berkeley, og følger nøye med på den rivende utviklingen på området maskinlæring og såkalt dyp læring.

Teknologi
Programmeringsspråk
Java, JavaScript, ES6, Groovy, Scala, Haskell, Clojure, Ruby, Octave/Mathlab, C/C++, Prolog, Pascal, Fortran, Cobol, PL/SQL, m.fl.
Teknologi
React, Redux, Webpack, Kafka, HBase, Spark, Zookeeper, Hadoop, Yarn, HDFS, Grails, twitter-bootstrap, Nginx, Docker, Vagrant, Puppet, Spring, Rails, Hibernate/JPA, Camel, JavaEE, JSP, SQL, Swing, REST, Web Services, HTML, Ajax, JQuery, CSS
Programmeringsverktøy
IntelliJ IDEA, Sublime, Atom, Eclipse, STS, TextMate, vim
Versjonsstyring
Git, Subversion, ClearCase, SourceSafe, CVS
Metoder
Funksjonell programmering, Test-drevet utvikling, Continuous Deployment, Scrum, Domain Driven Design
Operativsystem
OS X, Windows, Linux
Åpen kildekode bidrag
Grails class diagram plugin, se http://grails.org/plugin/class-diagram/. Forbedringer til grails-core.
Kvalifikasjoner
Yrkeserfaring
ArbeidsgiverPeriodeStilling
Kodemaker Systemutvikling AS1997 - Partner, løsningsarkitekt og programmerer
Mandator AS (senere Bouvet)1994 – 1997 Senior systemkonsulent
SAS - Scandinavian Airlines System1984 - 1994 Senior systemkonsulent / analytiker
Prosjekter, sammendrag
OppdragsgiverPeriodeOppdrag
BN bolig/EGGS design2017-Front-end til BN-bolig - en ny eiendomsmegler startet av BN-bank og Eiendomsmegler1. Prosjektet kjører hos EGGS Design som en 'Coorporate Startup'.
Thomson Reuters2016-2017Ferdigstillelse av ny løsning for CDB: distribusjon av fremskrevne tidsserier for forskjellige markeder ved hjelp av bl.a. Spark, Kafka, Hadoop, HBase.
NSB2016Utvikling av flere trafikksystemer til bruk internt i NSB. React, redux, es6, svg, immutable.js, webpack, groovy, grails, mm.
Thomson Reuters2015Utvikling av proof-of-concept for ny løsning for CDB: distribusjon av fremskrevne tidsserier for forskjellige markeder ved hjelp av bl.a. Spark, Kafka, Hadoop, HBase.
Animalia2011-2015Programmering, mentoring, løsningsdesign, arkitektur og integrasjon av systemer for sau-, storfe-, og fjørfe-hold. Groovy og grails.
NSB2011/2012Bistand med passasjerinformasjonssystem for Flirt-togene, samt system for presentasjon av togsammensetningsplan.
Animalia2010-2011Systemer for kontroll av slakterier, innhenting av slakteopplysninger, visning av slakt-statistikk.
Nordea2010Oppgradering av system for Flerkonto. Problemløsning og idriftssettelse.
Lindorff Decision2010Oppgradering av kredittinformasjonssystem.
Verdipapirsentralen2009-2010Videreutvikling av VPS Investortjeneste.
ICA2006-2009Handelssystem, delsystem for prissetting.
2005Handelssystem, Web Service utvikling.
2002-2005Handelssystem, delsystem for innkjøp.
NetCom2002NetComs forhandlersystem.
Inspera AS2002Portal for samfunnsfag i VGS.
DBC Munin AS2001-2002System for reiselivsbedrifter.
SAS Data AS1998-2001System for feilhåndtering på fly.
SAS Data AS1997-1998System for flyvedlikehold.
Norsk kjøtt AS1997System for markedsanalyse og salgsoppfølgning.
Norsk hestesenter1997System for avlsanalyse & avlsplanlegging.
Heimevernet1996-1997System for vedlikehold av Heimevernets krigsorganisasjon.
Mustad AS1995Ledelsesinformasjonssystem basert på MPS- og OLFI-informasjon.
Gjensidige Forsikring1995Nytt sentralt kundesystem for Gjensidige.
Statoil ASA1994Meldingsformidlingssystem.
SAS Data AS1994System for kommisjonsavregning for hotell.
1989-1994System for flyvedlikehold, m.fl.
1984-1989Database administrator, Telon (4GL) support/administrasjon, Cobol programmering.
Prosjekter

Arbeidsgiver: Kodemaker Systemutvikling AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
BN-bolig / EGGS Design 02.2017-

BN-bank og Eiendomsmegler1 starter ny eiendomsmegler. Prosjektet kjører hos EGGS Design som en 'Corporate Startup' etter Lean prinsipper.
Teknologi: React, Redux, ES6, Webpack, SVG. Litt Clojure på backend.

Thomson Reuters 11.2016-

Ferdigstillelse av ny løsning for CDB: distribusjon av fremskrevne tidsserier fra forskjellige markeder.
Teknologi: Java8, Spark, Kafka, HBase, Hadoop, Zookeeper, Docker, Logstash, Puppet, mmm.

NSB 01.2016-10.2016

Utvikling div. trafikksystemer: sporbruk, buss for tog.
Teknologi: React, redux, es6, svg, immutable.js, webpack, groovy, grails.

Thomson Reuters 10.2015-12.2015

Utvikling av proof-of-concept for ny løsning for CDB: distribusjon av fremskrevne tidsserier fra forskjellige markeder.
Teknologi: Java8, Spark, Kafka, HBase, Hadoop, Zookeeper, Logstash, Puppet, mmm.

Animalia 04.2015-10.2015

Oppgradering av system for Sauekontrollen og Storfekjøttkontrollen. Samordning av funksjoner samt nye funksjoner innen avlsarbeid mm.
Teknologi: Groovy/grails, twitter-bootstrap, Spock, css, javascript, jQuery, Spring security, Jenkins, git, Oracle, Ansible, nginx, buster (js testing)

Animalia 10.2014-03.2015

Større oppgradering av system for klassifiseringskontroll på slakterier. Bedre opplegg for kurs/eksamen samt tilpasning til nye brukergrupper.
Teknologi: Groovy/grails, Camel, twitter-bootstrap, Spock, css, javascript, jQuery, Spring security, Jenkins, git, Oracle, Ansible, nginx, buster (js testing)

Animalia 08.2013-09.2014

Utvikling av sauekontrollen - et system for drift av sauebesetninger. Systemet gir en helhetlig oversikt over dyrene og deres produksjon fra fødsel til slakting, samt avlsarbeid. Brukerne kan så analysere resultatene i sin besetning og sette seg nye mål. Brukes av over 4000 sauebønder.
Programmering, mentoring, arkitektur og prosess-støtte.
Teknologi: Groovy/grails, twitter-bootstrap, Spock, css, javascript, jQuery, Spring security, Jenkins, git, Oracle, Ansible, nginx, buster (js testing)

Animalia 04.2012-06.2013-

Utvikling av storfekjøttkontrollen - en landsomfattende husdyrkontroll for kjøttfe, kjøttfekrysninger og fôringsdyr. Systemet gir en helhetlig oversikt over helsestatus, tilvekst, slaktekvalitet og fruktbarhetsresultater. Brukes av over 3000 storfebønder.
Programmering, mentoring, arkitektur og scrum prosess-støtte.
Teknologi: Groovy/grails, twitter-bootstrap, Spock, css, javascript, jQuery, Spring security, Jenkins, git, Oracle

Animalia 12.2011-03.2012

Nytt system for veterinærkontroller av fjørfe. Programmering, mentoring, arkitektur og scrum prosess-støtte.
Teknologi: Groovy/grails, css, javascript, jQuery, Spring security, Apache Camel, Jenkins, git, Oracle

NSB 10.2011-11.2011

Bistand med utvikling av passasjerinformasjonssystem for de nye Flirt-togene. Oppstart av system for presentasjon av togsammensetningsplan.
Teknologi: Groovy/grails, css, javascript, jQuery, Spring security, Apache Camel, Jenkins, subversion

Animalia 09.2010-09.2011

Bistand i forbindelse med etablering av ny arkitektur og plattform for systemutvikling og drift, samt mentoring og prosessstøtte under innføring av scrum. Utvikling av system for klassifiseringskontroll på slakterier, system for mottak og innhenting av slakteopplysninger, og system for visning av slakt-statistikk.
Teknologi: Groovy/grails, css, javascript, jQuery, Spring security, Apache Camel, Jenkins, git

Nordea 06.2010-09.2010

Bistand med konvertering av applikasjon Flerkonto fra weblogic 6 til weblogic 8.1. Herunder tilknytning til LDAP, oppgradering av weblogic-spesifikk kode for pålogging, refaktorering av feilhåndtering og logging, samt bistand under deployment og testing.
Teknologi: Weblogic 6/8.2, clearcase, Maven-1, Spring, LDAP, git, Jetty

Lindorff Decision / IXD 04.2010-05.2010

Bistand med prosjektoppstart av nytt kredittinformasjons-system. Oppsett av komplett CI-miljø, etablere prosess. Utvikling grensesnitt mellom back- og frontend.
Teknologi: git, svn, Hudson, Maven, Spring, Spring-MVC, Appfuse, Jetty, Tomcat, Canoo Webtest

VPS 12.2009-03.2010

Tilpasning av VPS Investortjeneste til nytt Fondssystem, samt videreutvikling av VPS Investortjeneste.
Teknologi: Java, J2EE, DB2, Maven, Groovy

Div 09.2009-11.2009

Utvikling av grails plugin: class diagram, bl.a. omtalt i Grails Podcast Episode 104.
Samt mindre oppdrag for bl.a. Anfa Research, Berits smykker, Russen 1980, Net-Pro CRM konvertering, mm.
Teknologi: Groovy, Grails, PHP, REST, Cloud.

Pappapermisjon 04.2009-08.2009 Ihht Lean-metodikk. Faglig oppdatering mellom slagene ☺
ICA, EMS-Programmet 01.2006-03.2009

Programmerer og systemarkitekt i EMS Price (European Merchandising System - ICA og Albert Heijns nye handelssystem, delsystem for prissetting).
Teknologi: Java, J2EE, Hibernate, Spring, Spring-MVC, Swing, JMS, Web Services (JAX-WS), JAXB, Groovy, JUnit, Ant, Maven, Cruisecontrol, Hudson, HP LoadRunner, OptimizeIt profiler, JIRA, Confluence, IBM Websphere, WebMethods (integrasjon), Oracle 10g, PL/SQL

ICA, EMS-Programmet 10.2005-12.2005

Utvikling av Web Services for EMS Forecasting og EMS Monitoring.
Teknologi: Java, J2EE, Web Services (JAX-WS), JAXB, Hibernate, IBM Websphere, Oracle 10g

ICA, EMS-Programmet 12.2002-09.2005

Programmerer i EMS Buying (European Merchandising System, ICA og Albert Heijns nye handelssystem, delsystem for innkjøp).
Teknologi: Java, J2EE, JMS, Swing, JUnit, Ant, Oracle 10g, IBM Websphere, Versata Workflow, WebMethods (integrasjon)

NetCom AS 08.2002-11.2002

Videreutvikling av NetComs forhandlersystem.
Teknologi: J2EE mot Weblogic, Oracle

Pappapermisjon 03.2002-06.2002 Meget lærerikt. Sovepauser og kveldstimer brukes (som før) til faglig oppdatering.
Inspera AS / DBC-Munin 06.2001-02.2002

Utvikling av samfun.net, et hjelpemiddel for undervisning i samfunnsfag for videregående skole, og vinner av to diplomer i Gulltaggen-2001.
Teknologi: J2EE mot Tomcat og Oracle8i, med bl.a. servlets, XML, XSLT, JDBC.

DBC-Munin AS 03.2001-06.2001

Utvikling av system for reiselivsbedrifter (www.norwayapartments.com, pers.no, m.fl.), med bl.a. løsning for bestilling og betaling over nett. Vinner av gull og hederlig omtale på reiselivsbransjens (HSMAI) prisutdeling i 2002.
Teknologi: J2EE mot BEA Weblogic og Oracle8i, med bl.a. EJB, servlets, XML, XSLT, JDBC, PKI, betalingsløsning via Telenor POS.

SAS DATA Norge 08.1998-03.2001

Design og utvikling av system for håndtering av feil på fly.
Teknologi: Java/EJB med BEA Weblogic, Oracle8i, Swing, Rational Rose, Clearcase

SAS DATA Norge 06.1997-07.1998

Vedlikehold og utvikling av Oracle-basert system for flyvedlikehold.
Teknologi: Oracle PL/SQL, Oracle Forms.

Norsk Kjøtt/Nord Norges salgslag 03.1997-06.1997

Utvikling av system for markedanalyse og salgsoppfølging.
Teknologi: QB-Vision på en Windows platform.

Norsk Hestesenter 04.1997-05.1997 Systemskisse, kravanalyse og spesifikasjon av nytt system for bruk i avlsanalyse og avlsplanlegging.

Arbeidsgiver: Mandator AS (1994 – 1997)

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Heimevernet 01.1996-02.1997

Design og utvikling av system for vedlikehold av Heimevernets krigsorganisasjon (AKOS).
Teknologi: Oracle Designer/2000 og Developer/2000.

Mustad AS 08.1995-12.1995

Design og utvikling av Ledelsesinformasjonssystem basert på MPS- og OLFI-informasjon.
Teknologi: Microsoft Access

Gjensidige forsikring 01.1995-07.1995

Utvikling av nytt sentralt kundesystem for Gjensidige.
Teknologi: CICS/DB2, med tilgjengelighet via APPC

Statoil ASA 10.1994-12.1994

Utvikling av TCP/IP-basert meldingssystem for Unix-, VAX-, og Windows-klienter koblet opp mot Statoils sentrale økonomisystem.
Teknologi: C mot TCP/IP sockets.

Arbeidsgiver: SAS Data Norge AS (1984 – 1994)

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
SAS 1992-94

Tilbudsarbeide, forstudier, kravanalyser mm. primært mot kunder i SAS flyvedlikehold (prosjekt HMP/PAMP) og SAS International Hotels (system for kommisjonsavregning).
Teknologi: Windows-programmering i C++/MFC, med gr.snitt mot IBM mainframe, ODBC, TCP/IP mm.
Programmering med Oracle’s verktøy i Unix/Windows miljø.

SAS 1989-92:

Analyse og utvikling i prosjekt HMP/PAMP, et MPS-prosjekt for SAS flyvedlikehold.
Virksomhetsanalyser, utarbeidelse av mindre forstudier og analyser mot forskjellige kunder.
Teknologi: Systemutvikling under UNIX (SUN 3/4) med ORACLE verktøy, PL/SQL, C-programmering mm.

SAS 1984-89

Lokal Database Administrator og teknisk support IBM mainframe (IMS/MVS).
Telon (IMS 4GL) support / adminstrasjon i Skandinavia. Installasjon / modifikasjon / kurs / metodestøtte / teknisk support.
Teknologi: IMS/MVS, Cobol, Telon, Focus, Turbo-Pascal, Dataflex, Oracle.

Utdannelse
SkoleÅrRetning
Handelshøyskolen BI1991 - 1992Bedriftsøkonomistudiet
Universitet i Oslo19878 vekttall matematikk
Kongsberg Ingeniørhøyskole1982 - 1983Datateknikk, påbygning
Kongsberg Ingeniørhøyskole1980 - 1982Datateknikk
Sertifiseringer / Kurs
KursnavnÅr
CS190.1x Scalable Machine Learning, Berkeley University / edx.org 2015 Honor Code Certificate
CS100.1x Introduction to Big Data with Apache Spark, Berkeley University / edx.org 2015 Honor Code Certificate
Machine Learning med Andrew Ng, Stanford University / coursera.org 2012 Statement of Accomplishment
Profesjonellt styrearbeid2011
Retorikk2010
JavaScript/JQuery2009
Ruby on Rails2008
Certified ScrumMaster2006

Deltar årlig på JavaZone. Har vært med på å starte opp Oslo Groovy Meetup. Har holdt innlegg om Groovy på javabin, Communities in Action, m.fl.

Språk
Språk Behersker
Norsk Muntlig, skriftlig
Engelsk Muntlig, skriftlig