Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Svært mange av våre konsulenter blir reengasjert i nye oppdrag for samme kunde. Vi tror det skyldes at kundene våre generelt er veldig godt fornøyd med leveransene. Her er noen av skussmålene vi har fått:

Jan Vetle Moen, rådgiver – NSB Persontog Drift
Siden Høsten 2008 har NSB hatt en utvikler fra Kodemaker inne på to forskjellige prosjekter. Konsulenten har vist stort engasjement og levert resultater over vår forventning. I tillegg har han tilegnet seg stor forståelse for vår forretning, noe vi ser på som en god egenskap ved senere prosjekter. Konsulenten har bidratt med verdifull kunnskap, og vært en sentral brikke i utviklingen av systemene.

Arve Klev, senioringeniør – Forsvaret FLO/IKT
Vi har over lengre tid hatt utfordringer med noen av våre fagapplikasjoner. Kodemaker har bidratt med en svært erfaren og kompetent ressurs for å løse kritiske ytelses- og stabilitetsproblemer, modernisere applikasjonene og utvikle ny funksjonalitet. Kvaliteten på applikasjonene har fått et solid løft, vi føler at vi har fått en mye bedre platform for videreutvikling av løsningene og ikke minst er eiere og brukere av systemene svært fornøyde med det som har blitt levert.

Bjørn Henrik Vangstein, avdelingsleder IT – FINN.no
Vi i FINN.no har en meget sterk utviklingsavdeling selv, og leier i mindre grad inn konsulenter over lenger perioder. Siden vinteren 2008 har Kodemaker vært en av få leverandører av slike tjenester hos oss, og vi er meget godt fornøyd med den innsatsen som er levert. Konsulentene har glidd godt inn i vårt miljø, og ikke vært redde for å ta på seg både enkle og komplekse oppgaver.