Profilbilde av Alf Einar Solbakken

Alf Einar Solbakken

Utvikler

+47 9345 6131
alf@kodemaker.no

Utvikler med 21 års erfaring

  • Fullstackutvikler
  • Foretrekker funksjonell programmering
  • Ansvarsfull og samarbeidsvillig

«Jeg har hatt gleden av å benytte Alf som utvikler i to prosjekter over en 3 års periode der jeg har vært prosjektleder - begge med hovedtyngden av teknologi på Java-stack'en. Alf er en særdeles dyktig programmerer - og en sann kodemaker. I tillegg til det rent teknisk/faglige fungerer Alf utmerket i konstellasjoner der vi trekker brukerne inn for å designe løsningene. I slike settinger kreves både kreativitet og smidighet, samt at man har "guts" nok til å si ifra om man mener noe er feil. Alf leverer på dette også. Kan gi ham mine beste anbefalinger!»

- Stein Engen, Senior Engineer at Norwegian Armed Forces Cyber Defence

Om Alf

Alf liker enkle og pragmatiske løsninger som kan dekke kundens behov. Han liker godt å sette seg inn i nye domener, programmeringsspråk og teknologier, og har kapasitet til raskt å omsette teori til praksis.

Animalia

Videreutvikling av eksisterende samt design og implementasjon av nye systemer innenfor kjøtt- og egg-bransjen

Forsvaret

Arkitektur og implementering av forsvarets løsning for synkronisering av masterdata

NSB

Videreutvikling av NSB sin løsning for visualisering av posisjonsdata for tog i sanntid

Teknologi


Programmeringsspråk

Clojure, ClojureScript, Groovy, JavaScript, Flex, Java, C, C#, Ruby og XSLT


Utviklingsverktøy

Maven, Ant, Borland, CVS, RubyMine, Subversion, Visual Studio, Maven junit, Eclipse, Git, Rake og IntelliJ IDEA


Devops

nginx, Phusion Passenger, Jenkins og Capistrano


Web- og apputvikling

Spring, Grails, JSP, JBoss, Jetty, Tomcat, REST, Struts, Velocity, Servlets, WebWork, GroovyWS, CXF, Joss, Rails og Apache


Utvikling

JUnit, Jmock, Fitnesse, Mockito, RSpec og Selenium


Data

Oracle, Hibernate, MySQL, Sybase og JDBC


Webutvikling


Plattform

EJB, Griffon, .NET, macOS, Windows og Unix


Annet

Spring MVC, Sap, SOAP, Spring batch, Spring security, Lucene, WCF, Thinking Sphinx, Domenedrevet design, Pojo og Test-drevet utvikling (TDD)


Prosjekter


Arbeidsgiver

Kodemaker Systemutvikling AS


Forsvaret
2019-

Forsvaret, Materielldataportalen

Masterdata-synkronisering mellom forsvarets materielldatasystemer (SAP, MCC, DNF, IMAS, m.fl). Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, Oracle, Sap, SOAP og REST


Animalia
2018-2019

Utvikler

Videreutvikling av eksisterende samt design og implementasjon av nye systemer innenfor kjøtt- og egg-bransjen

Clojure, ClojureScript, Groovy og Grails


Forsvaret
2016-2017

Forsvaret, Materielldataportalen

Masterdata-synkronisering mellom forsvarets materielldatasystemer (SAP, MCC, DNF, IMAS, m.fl). Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, Oracle, Sap, SOAP og REST


NSB
2014-2016

Passasjerinformasjonssystemer, K2IS

Videreutvikling av passasjerinformasjons-anleggene ombord i togene. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, Griffon og MySQL


NSB
2014-2016

Integrasjonstjenester mellom Svenske Trafikverket og NSB

Utvikling av integrasjonstjenester mellom Svenske Trafikverket og NSB. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, SOAP og REST


NSB
2014-2016

Visualisering av posisjonsdata for tog i sanntid

Videreutvikling av en kartapplikasjon for visualisering av posisjonsdata for tog i sanntid. Oppgaver: Utvikling, dokumentasjon

Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, React og Flex


Forsvaret GBMS
2013-2015

GBMS

Nyutvikling av et system for datafangst og analyse av skyts. Integrasjon med forsvarets SAP-løsning. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, Oracle, Sap, Jenkins og JavaScript


Nets
2012

Separation of duties, BKAD

Videreutvikling av diverse applikasjoner for å legge til rette for separation of duties. Videreutvikling av BKAD - Sentralt bankregister. Oppgaver: test, utvikling, dokumentasjon

Java, Hibernate, Spring, Selenium, Jetty, JUnit, Maven og Oracle


Fondet for RVO
2011

Utvikling av nytt saksbehandlersystem

Nytt saksbehandlersystem. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Ruby, Rails, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, MySQL, Phusion Passenger, nginx, RSpec, Thinking Sphinx, RubyMine, Capistrano og Rake


FFI
2011

Systemintegrasjon

Prototyping av systemer for utveksling av posisjonsdata nasjonalt og mellom våre allierte ved hjelp av OASIS Web Services Notification. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

CXF, GroovyWS, Grails, WCF og C#


Statens pensjonskasse
2009-2011

Utvikling av nytt pensjonssystem

Nytt pensjonssystem. prosjekt PERFORM. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Java, Hibernate, Spring, Flex, Spring batch, Mockito, Sybase, JBoss, Maven, Jetty, JUnit, Fitnesse og C


Forsvaret
2009

Amplan4

Planlegging og bestillingssystem for ammunisjon (Amplan4) - Videreutvikling. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Hibernate, Spring, Spring MVC, Oracle, JBoss, JSP, Maven, Jetty, JavaScript, HTML, JUnit, Groovy og Spring security


Statens pensjonskasse
2009

Utvikling av nytt pensjonssystem

Nytt pensjonssystem. prosjekt PERFORM. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Java, Hibernate, Spring, Flex, Spring batch, Mockito, Sybase, JBoss, Maven, Jetty, JUnit, Fitnesse og C


Forsvaret
2008-2009

Amplan4

Planlegging og bestillingssystem for ammunisjon (Amplan4). Integrasjon med forsvarets SAP-løsning. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Hibernate, Spring, Spring MVC, Oracle, Joss, JSP, Maven, Jetty, JavaScript, HTML, JUnit, Groovy, Spring security og Sap


Arbeidsgiver

Forsvaret


Forsvaret
2007

NORCCISII

Nasjonalt kommando og kontrollsystem i integrasjon med NATO (NORCCISII). Oppgaver: Implementering av et sett med webservices i forbindelse med informasjonsutveksling mellom ulike lands kommando og kontrollsystem.

.NET, WCF, C#, Fitnesse og Visual Studio


FOKIV
2006

FOBID

Informasjonssystem over alle forsvarets publikasjoner (FOBID). Oppgaver: Dynamisk transformering av dokumenter vha XSLT. Søkefunksjonalitet. Forretningslogikk.

Hibernate, Spring, Spring MVC, Lucene, XSLT, Jetty, Tomcat, Oracle, MySQL, Maven, JUnit og Jmock


FMI
2006

Medieregister

Informasjonssystem over forsvarets film og bildearkiv (Medieregister). Oppgaver: Utvikling av søk, kunde- og bestillings systemet. Utvikling av søk, kunde- og bestillings systemet.

Hibernate, Spring, Spring MVC, Lucene, JSP, JBoss, Tomcat, Oracle, Maven junit og Jmock


FLO
2005

Beskop2

Ledelses informasjonssystem over alt materiell i forsvaret (Beskop2). Oppgaver: Analyse, Design, Test, Utvikling.

Hibernate, Spring, WebWork, JSP, Velocity, JBoss, Oracle, Maven, JUnit og Jmock


FOHK
2004

Ferdaball

Forsvarets erfaringdatabase Lessons Learned (Ferdaball). Oppgaver: Analyse, Design, Test, Utvikling, Dokumentasjon.

Hibernate, Spring, WebWork, JSP, Velocity, JBoss, Tomcat, Oracle, MySQL, Maven, JUnit og Jmock


FLO
2003

Beskop

Ledelses informasjonssystem over alt materiell i forsvaret (Beskop). Oppgaver: Analyse, Design, Utvikling.

Pojo, JDBC, Struts, Borland, Oracle og Ant


SVI
2002

SVI

Kvalitetsikringssystem for forsvarets operative avdelinger. Oppgaver: Analyse, Design, Utvikling.

EJB, Struts, Borland, Oracle og Ant


FLO
2002

FLO

Sertifisert opplæring (portal). Kursadministrasjonssystem (Sopp). Oppgaver: Analyse, Design, Utvikling

EJB, Servlets, JSP, Borland, Apache, Oracle og Ant


FLO
2001

FLO

Webshop på forsvarets Intranet for Forsvarets uniformsutsalg (Funif). Oppgaver: Analyse, Design, Utvikling

EJB, Servlets, JSP, Borland, Oracle og Ant


Anbefalinger


Stein Engen

Senior Engineer at Norwegian Armed Forces Cyber Defence

«Jeg har hatt gleden av å benytte Alf som utvikler i to prosjekter over en 3 års periode der jeg har vært prosjektleder - begge med hovedtyngden av teknologi på Java-stack'en. Alf er en særdeles dyktig programmerer - og en sann kodemaker. I tillegg til det rent teknisk/faglige fungerer Alf utmerket i konstellasjoner der vi trekker brukerne inn for å designe løsningene. I slike settinger kreves både kreativitet og smidighet, samt at man har "guts" nok til å si ifra om man mener noe er feil. Alf leverer på dette også. Kan gi ham mine beste anbefalinger!»


Ketil Lund

Principal scientist at Forsvarets Forskningsinstitutt

«Alf jobbet for oss i ca 3 mnd i forbindelse med et pilotprosjekt rundt integrasjon av ulike informasjonssystemer. Vi er svært fornøyde med jobben Alf gjorde. Han er effektiv, har stor innsatsvilje og er en trivelig person å jobbe sammen med.»


Kjell Røysum

Senior Software Engineer at Steria AS

«I worked with Alf for almost half a year in a Scrum Team, and learned to know him as a real proffesional. When he picked a task from our Sprintbacklog we considered it done! He worked independently, and his ability to acquire knowledge of existing functionality was impressive. He always kept focus on his tasks and his human qualities contributed to a great atmosphere and helped the collaboration in the team. He primarily worked with JEE, Spring (Including Spring Batch), Hibernate and Fitnesse using Subversion, Maven 2, Hudson, Nexus and he was responsible for the design and implementation of our Spring Batch reference application. I addition he obtained a good knowledge of the Pension Business.»


Sertifiseringer og kurs


2009

  • JavaScript/JQuery

2008

  • Enonic Kurs

2006

  • Core Spring Kurs

2004

  • Jboss Administrator

2003

  • Sun Certified Java Programmer

Utdanning


1998, 2001

Høyskolen i S-Trøndelag

Systemutvikling


1994, 1996

Krigsskolen Linderud

Infanteriet


1992-1993

Befalsskolen i Nord-Norge

Infanteriet