Alf Einar Solbakken
Partner
+47 9345 6131
alf@kodemaker.no
Født
1972
Sivilstatus
Samboer, 3 barn
Utdanning
Ingeniør HiST, KS
Erfaring
2001
Sammendrag

Alf er utdannet ingeniør fra Høgskolen i S-Trøndelag og har jobbet med systemutvikling siden 2001. De fleste prosjekter han har vært involvert i har han hatt en sentral rolle tilknyttet mye ansvar. Alf kan bekle mange roller i et utviklingsprosjekter. I tillegg til rene utviklingsoppgaver har han ved flere anledninger fungert som arkitekt og teknisk prosjektleder.

Alf liker enkle og pragmatiske løsninger som kan dekke kundens behov. Han liker godt å sette seg inn i nye domener, programmeringsspråk og teknologier, og har kapasitet til raskt å omsette teori til praksis.

Alf er en lagspiller og samarbeider godt med sine medarbeidere. Han er opptatt av at teamet skal fungere og har egenskaper for å medvirke til dette.


Teknologi
Programmeringsspråk
Groovy, Java, Flex, JavaScript, C, C#, Ruby, Clojure, ClojureScript
Utviklingsverktøy
Maven, Ant, Visual Studio, RubyMine, Eclipse, IntelliJ IDEA
Versjonskontroll
CVS, Subversion, Git
Metodikk
Domain-driven design, Test-drevet utvikling (TDD)
Operativsystem
Unix, OS X, Windows
Database
Oracle, MySQL, Sybase
Devops
Jenkins, Nginx, Capistrano
Sikkerhet
Spring security
Frontend
HTML, CSS, jQuery, React
Annet
JBoss, Jetty, Tomcat, Sap, CXF, Phusion Passenger, Hibernate, JUnit, JSP, EJB, Mockito, Lucene, Thinking Sphinx, GroovyWS, Griffon, JDBC, RSpec, Selenium, Rake, REST, XML, SOAP, XSLT, Spring, Grails, Twitter Bootstrap, Spring MVC, Fitnesse, Spring batch, WebWork, Struts, WCF, Rails, .NET

Kvalifikasjoner

Prosjekter, sammendrag
OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Animalia2018-Forsvaret, MDP
Forsvaret MDP2016-2017Forsvaret, MDP
NSB2014-2016Passasjerinformasjonssystemer, K2IS
NSB2014-2016Integrasjonstjenester mellom Svenske Trafikverket og NSB
NSB2014-2016Visualisering av posisjonsdata for tog i sanntid
Forsvaret GBMS2013-2015GBMS
Nets2012Separation of duties, BKAD
Fondet for RVO2011Utvikling av nytt saksbehandlersystem
FFI2011Systemintegrasjon
Statens pensjonskasse2009-2011Utvikling av nytt pensjonssystem
Forsvaret2009Amplan4
Statens pensjonskasse2009Utvikling av nytt pensjonssystem
Forsvaret2008-2009Amplan4
Forsvaret2007NORCCISII
FOKIV2006FOBID
FMI2006Medieregister
FLO2005Beskop2
FOHK2004Ferdaball
FLO2003Beskop
SVI2002SVI
FLO2002FLO
FLO2001FLO

Prosjekter

Kodemaker Systemutvikling AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Animalia2018-

Videreutvikling av helsegris og helsefjørfe

Teknologi: Clojure, ClojureScript, Groovy, Grails
Forsvaret MDP2016-2017

Masterdata-synkronisering. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, Oracle, Sap, SOAP, REST
NSB2014-2016

Videreutvikling av passasjerinformasjons-anleggene ombord i togene. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, Griffon, MySQL
NSB2014-2016

Utvikling av integrasjonstjenester mellom Svenske Trafikverket og NSB. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, SOAP, REST
NSB2014-2016

Videreutvikling av en kartapplikasjon for visualisering av posisjonsdata for tog i sanntid. Oppgaver: Utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, React, Flex
Forsvaret GBMS2013-2015

Nyutvikling av et system for datafangst og analyse av skyts. Integrasjon med forsvarets SAP-løsning. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, Oracle, Sap, Jenkins, JavaScript
Nets2012

Videreutvikling av diverse applikasjoner for å legge til rette for separation of duties. Videreutvikling av BKAD - Sentralt bankregister. Oppgaver: test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Java, Hibernate, Spring, Selenium, Jetty, JUnit, Maven, Oracle
Fondet for RVO2011

Nytt saksbehandlersystem. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Ruby, Rails, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, MySQL, Phusion Passenger, Nginx, RSpec, Thinking Sphinx, RubyMine, Capistrano, Rake
FFI2011

Prototyping av systemer for utveksling av posisjonsdata nasjonalt og mellom våre allierte ved hjelp av OASIS Web Services Notification. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: CXF, GroovyWS, Grails, WCF, C#
Statens pensjonskasse2009-2011

Nytt pensjonssystem. prosjekt PERFORM. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Java, Hibernate, Spring, Flex, Spring batch, Mockito, Sybase, JBoss, Maven, Jetty, JUnit, Fitnesse, C
Forsvaret2009

Planlegging og bestillingssystem for ammunisjon (Amplan4) - Videreutvikling. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Hibernate, Spring, Spring MVC, Oracle, JBoss, JSP, Maven, Jetty, JavaScript, HTML, JUnit, Groovy, Spring security
Statens pensjonskasse2009

Nytt pensjonssystem. prosjekt PERFORM. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Java, Hibernate, Spring, Flex, Spring batch, Mockito, Sybase, JBoss, Maven, Jetty, JUnit, Fitnesse, C
Forsvaret2008-2009

Planlegging og bestillingssystem for ammunisjon (Amplan4). Integrasjon med forsvarets SAP-løsning. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Teknologi: Hibernate, Spring, Spring MVC, Oracle, Joss, JSP, Maven, Jetty, Javacript, HTML, JUnit, Groovy, Spring security, Sap

Forsvaret

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Forsvaret2007

Nasjonalt kommando og kontrollsystem i integrasjon med NATO (NORCCISII). Oppgaver: Implementering av et sett med webservices i forbindelse med informasjonsutveksling mellom ulike lands kommando og kontrollsystem.

Teknologi: .NET, WCF, C#, Fitnesse, Visual Studio

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
FOKIV2006

Informasjonssystem over alle forsvarets publikasjoner (FOBID). Oppgaver: Dynamisk transformering av dokumenter vha XSLT. Søkefunksjonalitet. Forretningslogikk.

Teknologi: Hibernate, Spring, Spring MVC, Lucene, XML, XSLT, Jetty, Tomcat, Oracle, MySQL, Maven, JUnit, Jmock
FMI2006

Informasjonssystem over forsvarets film og bildearkiv (Medieregister). Oppgaver: Utvikling av søk, kunde- og bestillings systemet. Utvikling av søk, kunde- og bestillings systemet.

Teknologi: Hibernate, Spring, Spring MVC, Lucene, JSP, JBoss, Tomcat, Oracle, Maven junit, Jmock
FLO2005

Ledelses informasjonssystem over alt materiell i forsvaret (Beskop2). Oppgaver: Analyse, Design, Test, Utvikling.

Teknologi: Hibernate, Spring, WebWork, JSP, Velocity, JBoss, Oracle, Maven, JUnit, Jmock
FOHK2004

Forsvarets erfaringdatabase Lessons Learned (Ferdaball). Oppgaver: Analyse, Design, Test, Utvikling, Dokumentasjon.

Teknologi: Hibernate, Spring, WebWork, JSP, Velocity, XML, JBoss, Tomcat, Oracle, MySQL, Maven, JUnit, Jmock
FLO2003

Ledelses informasjonssystem over alt materiell i forsvaret (Beskop). Oppgaver: Analyse, Design, Utvikling.

Teknologi: Pojo, JDBC, Struts, Borland, Oracle, Ant
SVI2002

Kvalitetsikringssystem for forsvarets operative avdelinger. Oppgaver: Analyse, Design, Utvikling.

Teknologi: EJB, Struts, Borland, Oracle, Ant
FLO2002

Sertifisert opplæring (portal). Kursadministrasjonssystem (Sopp). Oppgaver: Analyse, Design, Utvikling

Teknologi: EJB, Servlets, JSP, Borland, Apache, Oracle, Ant
FLO2001

Webshop på forsvarets Intranet for Forsvarets uniformsutsalg (Funif). Oppgaver: Analyse, Design, Utvikling

Teknologi: EJB, Servlets, JSP, Borland, Oracle, Ant

Utdanning
SkoleÅrRetning
Høyskolen i S-Trøndelag1998, 2001Systemutvikling
Krigsskolen Linderud1994, 1996Infanteriet
Befalsskolen i Nord-Norge1992-1993Infanteriet

Sertifiseringer/ kurs
KursnavnÅr

JavaScript/JQuery

2009

Enonic Kurs

2008

Core Spring Kurs

2006

Jboss Administrator

2004

Sun Certified Java Programmer

2003

Språk
SpråkMuntligSkriftlig
NorskMorsmålMorsmål
EngelskMeget godFlytende

Anbefalinger

Ketil Lund, Principal scientist at Forsvarets Forskningsinstitutt

Alf jobbet for oss i ca 3 mnd i forbindelse med et pilotprosjekt rundt integrasjon av ulike informasjonssystemer. Vi er svært fornøyde med jobben Alf gjorde. Han er effektiv, har stor innsatsvilje og er en trivelig person å jobbe sammen med.

Kjell Røysum, Senior Software Engineer at Steria AS

I worked with Alf for almost half a year in a Scrum Team, and learned to know him as a real proffesional. When he picked a task from our Sprintbacklog we considered it done! He worked independently, and his ability to acquire knowledge of existing functionality was impressive. He always kept focus on his tasks and his human qualities contributed to a great atmosphere and helped the collaboration in the team. He primarily worked with JEE, Spring (Including Spring Batch), Hibernate and Fitnesse using Subversion, Maven 2, Hudson, Nexus and he was responsible for the design and implementation of our Spring Batch reference application. I addition he obtained a good knowledge of the Pension Business.