CV / Christian Johansen

+47 934 17 480
christian@kodemaker.no


Systemutvikler med 18 års erfaring

Hafslund Strøm
App for iOS og Android utviklet med ClojureScript og Cordova, og tilstøtende backendsystemer.
Tine
Domenemodellering, applikasjonsarkitektur og utvikling av infrastruktur på AWS
NRK
Arkivsøk og produksjonsstøtte for NRKs journalister med Elasticsearch, node.JS og React

Christian har vært en uvurderlig ressurs i prosjektet. Vi har verdsatt hans evner til teamarbeid, innovasjon – og alltid positive innstilling.
Geir Børdalen, Prosjektleder, Origo-prosjektet, NRK