Kjetil Jørgensen-Dahl
Kodemaker
+47 920 84 750
kjetiljd@kodemaker.no
Utdanning
NTNU, Siviling. Industriell økonomi m/datateknikk
Erfaring
1998
Sammendrag

Kjetil har utviklet forretningskritiske applikasjoner for kunder siden 1998 og brenner for faget! Han er en erfaren utvikler og teamleder, som ofte leverer langt mer enn kode. Fokusert arbeid for å skape gode og vedlikeholdbare systemer, er Kjetils mål.

Han er flink til å organisere, koordinere, fremme kommunikasjon, og er utadvendt og engasjert. Han er opptatt av faglig utvikling og formidling, og er deltaker, og ofte bidragsyter, i fagfora.


Teknologi
Programmeringsspråk
Java, Ruby, JavaScript, Java EE, Groovy, Kotlin, Node.js, Go
Utviklingsverktøy
IntelliJ IDEA, Maven, Ant, Gradle
Versjonskontroll
Git, git-svn, Github
Metodikk
Arkitektur, Scrum, Test-drevet utvikling (TDD), Automatisert testing, Automatisert akseptansetesting, Metrics, Retrospectives, Story points-estimering, Intervju, Manual testing, Parprogrammering, Continuous Integration, Analyse av versjonshistorikk, Statisk analyse, Code review, Burndown, DevOps, Domenemodellering, Kanban, Release management
Operativsystem
Ubuntu
Database
MySQL, Sybase, Elasticsearch, Oracle
Devops
Hudson, Jenkins, Docker, Ansible, SaltStack, Amazon Web Services (AWS)
Verktøy
Checkstyle, Confluence, CPD, PMD, JIRA, Findbugs, Dashing, Bamboo, Vagrant, Codenarc
Frontend
HTML, React
Annet
Tomcat, Graphite, CXF, Kibana, WebLogic, ActiveMQ, Statsd, JUnit, Camel, Spock, Geb, EJB, Mockito, Koha, Phantomjs, Wslite, Watir, Hibernate, Jersey, JSP, Ssh, Selenium, Rake, REST, XML, SOAP, Spring MVC, Spring, Spring boot, Wicket, Rails, Struts, .NET

Kvalifikasjoner

Prosjekter, sammendrag
OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Posten/Bring03.2018 - Private Market Web Solutions, Utvikler
NRK01.2017 - 02.2018Integrasjonsplattform for administrativ portefølje, Utvikler
Schibsted Products & Technology06.2016 - 12.2016SPT Payment, Utvikler/fasilitator
Politiets IKT-tjenester10.2015 - 06.2016Prosjekt Nye Politidistrikt, Utvikler/koordinator
Oslo Kommune, Kulturetaten/Deichmanske10.2015 - 06.2016Nye Deichman - Applikasjonsprosjektet, Teknisk leder Utviklings- og produksjonsplattform
Syncrotec as04.2014 - 05.2014Vurdering av arbeid og kvalitet - applikasjonsutviklingsleveranse, Teknisk ekspert
FINN.no02.2013 - 04.2014FINN reise 2.0, Assisterende teknisk leder
FINN.no02.2011 - 02.2013FINN jobb, Seniorutvikler
Fondet for Regionale Verneombud09.2010 - 01.2011Nytt Sekretariatssystem, Seniorutvikler
Lindorff Decision (nå Bisnode)03.2010 - 09.2010Ny web-løsning mot kunder, Arkitekt, utvikler og prosesscoach
NOS Clearing ASA06.2006 - 01.2010QEPTA (kjernesystem for clearing) - Forvaltning og videreutvikling, Seniorutvikler
Telenor2005COS (tjenester for kunde og ordre), Forvaltningsteamet, ScrumMaster, releaseansvarlig
Telenor2004EDC-COS, Ladekodedistribusjon, Seniorutvikler/Systemtestleder
Telenor2004COS (tjenester for kunde og ordre), Utviklings- og forvaltningsteamet, Seniorutvikler
Telenor2004Fakturakontroll-COS, Nytt bedriftskundeprodukt, Seniorutvikler
Statens Vegvesen2004EUCARIS, Webapplikasjon for kjøretøyoppslag, Løsningsansvarlig og utvikler
Bladcentralen2003Web for kommisjonærer, Oracle Portal-basert Java-prosjekt, Seniorutvikler/arkitekt
Skattedirektoratet2003Altinn, Innrapporteringsløsning (.NET, Adobe), Ytelsestestansvarlig
SND Invest2002Ny IT-infrastruktur, Prosess for valg og bytte, Teknisk ansvarlig
Finansbanken2002Kundeportal, Applikasjonsforvaltning, Seniorutvikler
Dansk forsikringsselskap2001Tilbud, Deltagelse i arkitekturarbeid (København), Arkitekt
Norske Liv (Nordea)2001Kundestøtte-system, Utviklingsprosjekt, Arkitekt, Teamleder utvikling
Norske Liv (Nordea)2001Forprosjekt, Arkitekturprosjekt, Arkitekt (jr)
K-Bank (Nordea)2000Min side, Kundens portefølje på web, Funksjonelt ansvarlig, veileder for utviklere
K-Bank (Nordea)1999Min side (analysefase), Kundens portefølje på web, Analytiker
Andersen Consulting (Accenture)1999Prototype håndholdt applikasjon (innsalg), Salgsstøtte på håndholdt device, Utvikler
Storebrand (If)1999Aktivitetsoppfølgingssystem, Fase 2 – utvikling, Teamleder utvikling
Storeband (If)1999Aktivitetsoppfølgingssystem, Batch-arkitektur/rammeverk, Utvikler og arkitekt
Storebrand (If)1999Sarepta, Datavarehusprosjekt, Utvikler (ETL)
-1998

Prosjekter

Kodemaker Systemutvikling AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Posten/Bring03.2018 -

Utvikler, Private Market Web Solutions
Ny- og videreutvikling av Postens webtjenester for personmarkedet.

Teknologi: Kotlin, Cucumber, Reactjs, Ratpack
NRK01.2017 - 02.2018

Utvikler, Integrasjonsplattform for administrativ portefølje
Utvikling av integrasjoner; utvikling av funksjonalitet, tekniske løsninger for effektiv utvikling (testing, kodeforbedringer) og robust drift (automatisering, overvåkning, rutiner). Også bidragsyter på metodikk.

Teknologi: Java, Spring boot, Camel, Groovy, Cucumber, Jenkins, REST, SOAP, Mockito, Ansible, JIRA, Confluence, Bitbucket
Schibsted Products & Technology06.2016 - 12.2016

Utvikler/fasilitator, SPT Payment
Utvikling av integrasjon; også fasilitator for teamreorganisering og prosessforbedringer.

Teknologi: Java, Amazon Web Services (AWS), Git, Spring boot, Spock, Geb, MySQL, Jenkins, REST, Docker, JIRA, Confluence, Github
Politiets IKT-tjenester10.2015 - 06.2016

Utvikler/koordinator
Koordinering og utvikling knyttet til felles tjenester.

Teknologi: JavaScript, React, Java, Maven, Automatisert testing, CXF, Soapui, Git
Oslo Kommune, Kulturetaten/Deichmanske10.2015 - 06.2016

Teknisk leder, Nye Deichman - Applikasjonsprosjektet
Utviklings- og produksjonsplattformNorges nye bibliotek i Bjørvika. Utvikling av biblioteks- og formidlingssystemer. Nytt bibliotekssystem basert på kombinasjon av open source og skreddersøm, videreutvikling av digitalt formidlingssystem, diverse andre støttesystemer for biblioteksddrift. Teknisk leder for utviklings- og driftsplattform. Ansvarlig for utviklingsprosess, -verktøy og -miljø, produksjonsmiljø, deployment, monitorering og driftsprosesser.

Teknologi: SaltStack, Docker, Ubuntu, Vagrant, Go, Ruby, Node.js, JavaScript, Cucumber, Watir, Elasticsearch, Koha, Git, Java, Test-drevet utvikling (TDD)
Syncrotec as04.2014 - 05.2014

Teknisk ekspert, Vurdering av arbeid og kvalitet - applikasjonsutviklingsleveranse,
Kodemaker ble engasjert av Syncrotec i april 2014 for å gjøre en tidsavgrenset vurdering av koden levert i et applikasjonsutviklingsprosjekt. Kjetils oppgaver besto i å:

  • Få løsningen opp på en demoserver
  • Gi en generell vurdering av kvaliteten på prosjektet basert på koden
  • Gi en spesifikk vurdering av status på enkeltfunksjoner basert på koden
  • Gjøre en vurdering av arbeidsomfang basert på endringshistorikk

Det ble utarbeidet og presentert en sluttrapport som ble viktig for oppdragsgivers videre håndtering av leveransen.

Teknologi: Git, IntelliJ IDEA, PMD, CPD, Findbugs, Checkstyle, Java, Statisk analyse, Analyse av versjonshistorikk, Code review, Manual testing, Intervju
FINN.no02.2013 - 04.2014

Norges største reiseportal. Utvikling av FINN reise 2.0.

Assisterende teknisk leder for FINN reise med organisering av utviklingsteam og bygging av nye FINN reise. Sparringpartner i forhold til kode, prosess og teknologi. Daglig oppfølging av fire utviklingsteam med til sammen 16 utviklere.

Total fornying av FINN reises meta-søk applikasjoner for fly- og pakkereiser. Flysøket er en av FINNs seks Core Business Functions med spesielle krav til robusthet og oppetid.

  • Oppbygning og organisering av nytt utviklingsteam med 16 utviklere (derav en stor andel nyansatte), etablering av effektive, smidige, arbeidsprosesser med fokus på kvalitet i leveransen, kontinuerlig prosessforbedring og læringsprosesser.
  • Etablering og oppfølging av utviklingen av ny skalérbar applikasjonsarkitektur, med bruk av flere programmeringsspråk, og med måling og transparens for å sikre god forståelse av systemets oppførsel i produksjon, under last.
  • Etablering av automatiske byggeskript basert på moderne open source verktøy, med innebygde krav til, og sjekk av, kodestandard, duplisering, og med automatisert testing på enhets-, modul- og ende-til-ende-nivå. Muligheten til å gjøre samme omfattende automatiserte testing (også browsertesting) hos hver enkelt utvikler og i felles byggemiljø.
  • Løpende prioritering av utvikling basert på brukertesting og tidlig release av alfa- og beta-versjoner til sluttbrukere og basert på måling av brukskvalitet (responstid mv) og forretningsparametere, som konvertering.
  • Etablering av rutiner for drift med varsling- og informasjonsrutiner, avvikshåndtering og forbedringsprosesser for kontinuerlig forbedring av tjenesteleveransen til FINNs millioner av brukere.
Teknologi: Java, Groovy, Spring MVC, Camel, Solr, Wslite, Jersey, Dashing, Metrics, Statsd, Apache, Kibana, Graphite, Gradle, Phantomjs, Spock, Geb, Clientdriver, Bamboo, Codenarc, PMD, CPD, Findbugs, Checkstyle, Selenium, JUnit, Shell, Test-drevet utvikling (TDD), Kanban, Burndown, Retrospectives
FINN.no02.2011 - 02.2013

Seniorutvikler, FINN jobb
Norges største jobbportal. Forvaltning og videreutvikling av system for rubrikkannonsering. Seniorutvikler, samt viktig bidragsyter i forhold til metodikk, produkt og teknologi.

Teknologi: Java, Ruby, Cucumber, Solr, JavaScript, HTML, JSP, Spring MVC
Fondet for Regionale Verneombud09.2010 - 01.2011

Seniorutvikler,Nytt Sekretariatssystem
Nytt sekretariatssystem. Saksbehandlingssystem for innkreving av avgift fra virksomheter i bygg- og anleggsbransjen. Utvikling av webløsning med integrasjon mot Brønnøysundregistrene, Posten, SSB, m fl. Smidig prosjekt med to Kodemakere som jobber direkte med brukere og oppdragsgiver. Også etablering av ny driftsløsning.

Teknologi: Ruby, Rails, Sphinx, MySQL, Rake, Git
Lindorff Decision (nå Bisnode)03.2010 - 09.2010

Arkitekt, utvikler og prosesscoach, Ny web-løsning mot kunder
Ny webapplikasjon for kredittopplysningsselskapet Lindorff Decision. Kodemaker deltok som underleverandør til IXD, med Kjetil som ansvarlig for applikasjons- og utviklingsarkitektur. Kjetil bidro også med støtte til utviklingsprosessen og i den daglige oppfølgingen av utviklingsteamet.

Teknologi: Java, Spring MVC, Maven, Hudson, git-svn, Scrum, Tomcat, Webtest, Story points-estimering

NOS Clearing ASA

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
NOS Clearing ASA06.2006 - 01.2010

Senior systemutvikler, teamleder og prosesscoach, QEPTA (kjernesystem for clearing)
Utvikler, metodeansvarlig, teamleder og ScrumMaster i IT-avdeling som forvalter, utvikler og drifter selskapets Java-baserte kjernesystem for clearing av derivathandler. Seniorutvikler på systemet, parallellt med ansvar for innføring av Scrum i 2007, fagansvar for systemutviklingsteamet og ScrumMaster 2007-2008. Koordinering av utviklingsarbeid og migrering til ny driftsleverandør og -plattform 2008-2009. Interne og eksterne fagpresentasjoner.

Teknologi: Java, Tomcat, Fuse, ActiveMQ, Spring, Wicket, Oracle, Hibernate, JUnit, XML, Maven, Hudson, IntelliJ IDEA, Scrum, Test-drevet utvikling (TDD), Continuous Integration

Objectnet AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Telenor2005

COS-seksjonen ScrumMaster (Teamleder) for COS’ forvaltningsteam (5-12 personer). Ansvarlig for prosess, planlegging, oppfølging og evaluering av teamets arbeid. Ansvarlig for alle supportsaker for COS. Ansvarlig for koordinering av releaser. Stedfortreder for seksjonsledelsen i møter med kanaler og prosjekter.

Teknologi: Java, WebLogic, MKS, IntelliJ IDEA, Scrum, Release management
Telenor2004

EDC-COS Seniorutvikler, systemtestansvarlig i prosjekt for utvikling av ny funksjonalitet (knyttet til elektronisk distribusjon av ladekoder) i forretningslogikk- og integrasjonslag (COS). Kjetil utviklet forretningsfunksjoner og etablerte byggemiljø, samt hadde ansvar for konfigurasjonsstyring. Har også bistått prosjektleder i etablering av smidig prosjektmetode basert på Scrum, samt ansvarlig for systemtest-prosessen. Teknisk ressurs i verdikjedetest av løsningen (på tvers av de involverte systemene).

Teknologi: Java, Spring, IntelliJ IDEA, Aspectj, JMS, EJB, Mock, Scrum
Telenor2004

COS-seksjonen Seniorutvikler i COS, som er forretningslogikk og -integrasjonslaget i mobildelen av Telenor. Prosjektet innførte parprogrammering - tok initiativ til evaluering av arbeidet noe som utviklet seg til et forskningsprosjekt for student ved UiO/Simula.

Teknologi: Java EE, EJB, Automatisert testing, Automatisert akseptansetesting, Parprogrammering
Telenor2004

Fakturakontroll COS Seniorutvikler; utvikling av ny funksjonalitet (knyttet til nytt bedriftskundeprodukt) i forretningslogikk- og integrasjonslag (COS). Utviklet forretningsfunksjoner og var med i utforming av ny applikasjonsarkitektur (overgang fra transaksjonsskript til rik domenemodell), samt at prosjektet innførte automatisert akseptansetesting.

Teknologi: Java EE, Sping, Sybase, Aspectj, IntelliJ IDEA, Automatisert akseptansetesting, Domenemodellering, Scrum
Statens Vegvesen2004

EUCARIS Løsningsansvarlig og utvikler; Ny webapplikasjon for oppslag mot europeiske kjøretøy-registre. Ansvarlig for analyse, design og implementasjon av web-klienten. (Arbeidet ble lagt på is på grunn av prosjekt-eksterne forhold knyttet til internasjonale avtaler og integrasjons-plattform.)

Teknologi: Java, Struts, XML, LDAP, JMS, Ant

Accenture ANS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Bladcentralen2003

Web for kommisjonærer, Oracle Portal-basert Java-prosjekt, Seniorutvikler/arkitekt

Teknologi: Java
Skattedirektoratet2003

Altinn, Innrapporteringsløsning (.NET, Adobe), Ytelsestestansvarlig

Teknologi: .NET
SND Invest2002

Ny IT-infrastruktur, Prosess for valg og bytte, Teknisk ansvarlig

Teknologi: Infrastruktur
Finansbanken2002

Kundeportal, Applikasjonsforvaltning, Seniorutvikler

Teknologi: Java
Dansk forsikringsselskap2001

Tilbud, Deltagelse i arkitekturarbeid (København), Arkitekt

Teknologi: Arkitektur
Norske Liv (Nordea)2001

Kundestøtte-system, Utviklingsprosjekt, Arkitekt, Teamleder utvikling

Teknologi: Java
Norske Liv (Nordea)2001

Forprosjekt, Arkitekturprosjekt, Arkitekt (jr)

Teknologi: Arkitektur
K-Bank (Nordea)2000

Min side, Kundens portefølje på web, Funksjonelt ansvarlig, veileder for utviklere

Teknologi: Arkitektur
K-Bank (Nordea)1999

Min side (analysefase), Kundens portefølje på web, Analytiker

Teknologi: Arkitektur
Andersen Consulting (Accenture)1999

Prototype håndholdt applikasjon (innsalg), Salgsstøtte på håndholdt device, Utvikler

Teknologi: Java
Storebrand (If)1999

Aktivitetsoppfølgingssystem, Fase 2 – utvikling, Teamleder utvikling

Teknologi: Arkitektur
Storeband (If)1999

Aktivitetsoppfølgingssystem, Batch-arkitektur/rammeverk, Utvikler og arkitekt

Teknologi: Arkitektur
Storebrand (If)1999

Sarepta, Datavarehusprosjekt, Utvikler (ETL)

Teknologi: ETL
-1998

Teknologikonsulent knyttet til Financial Services (frem til 09.2002), deretter Sr Systems Analyst i utviklerorganisasjonen Accenture Technology Solutions med ansvar for faglig oppfølging av kompetanseaktiviteter i kompetanse-gruppen »JavaCrew» (J2EE, Java Client, Java Development og J2ME – til sammen 40-50 personer) (For prosjekter i Accenture se prosjektoversikten ovenfor).

Teknologi: Java

Foredrag/kurs
NavnStedNår
How to Kill DevOps (in 5 minutes)September 2016

Andre faglige bidrag

Utdanning
SkoleÅrRetning
NTNU1992-1996Industriell økonomi, Siviling./M.Sc. m/datateknikk

Sertifiseringer/ kurs
KursnavnÅr

Machine Learning (with Andrew Ng, Stanford) / Coursera.orgCourse Certificate (PDF)

2016

Functional Programming Principles in Scala (with Martin Odersky, École Polytechnique Fédérale de Lausanne) / Coursera.orgStatement of Accomplishment (PDF)

2012

Retorikk

2010

Certified ScrumMaster

2006

Sun Certified Programmer for Java 2 platform

200

Anbefalinger

Belen Svebak, Manager Integration and Quality Team, FINN reise

Kjetil er en god nettverksbygger! Han er også en igangsetter som ikke er redd for å eksperimentere. Opptatt av å levere høy kvalitet, men også av produkt- og prosessforbedringer. Fokuserer på å utvikle andre. Ærlig. Han er opptatt av å skape miljø hvor det kan oppstår åpenhet og ærlighet. Motiverende å jobbe med. Sterk lagånd!

Pedro Thormodsen, Product Director, FINN jobb

Kjetil is without doubt one of the best software developers I've had the privilege to work with. Kjetil has made invaluable contributions to product development, methodology, and technology to our team and I would not hesitate to hire him back. Top qualities: Great Results, Expert, High Integrity

Geir Egil Hansen, Senior SW Consultant, Lindorff Decision

Lindorff Decision hired Kjetil for a specific project in 2010. He is a fantastic guy to work with; inspiring, dedicated and was able to give us new ideas on how we should improve the way we work. He was the main reason our project went so well, in time and with good results. Kjetil is a great motivator. With his great knowledge around project management, software build systems, software development techniques and the like, there is no problem recommending him for any software project. Top qualities: Great Results, Personable, Expert

Jenny Sjögren, Developer, IXD

I got the opportunity to work with Kjetil on a project for Lindorff Decision. Kjetil played a significant role in helping the team to deliver high quality software and he is a highly skilled developer and scrum master. He is passionate about his work and makes it easy for everyone in the team to contribute and perform at their best.

Cato Wæhle, Vice President Business Development, NOS Clearing ASA

Kjetil and I worked very closely when he was Scrum master and I the product owner for the NOS’ in-house developed clearing system. He was instrumental in establishing Scrum in the organisation and gave me invaluable help and support in defining my own role. Kjetil is very enthusiastic and has a lot of energy, and he always seemed to be updated on trends and development in the software (and business) methodology arena. He is focused on his tasks and has a good track record on delivery on time. Any problems was always lifted and sorted out swiftly. I would recommend Kjetil if you need help to implement agile development processes.

Aage Kramarics, System Developer, NOS Clearing ASA

Kjetil is a professional and efficient-working guy. He is an experienced and productive developer, while his particular strength is in working with the development process, e.g. as a process coach. As a bonus, he also contributes significantly socially.

Johannes Brodwall, Organizer, XP Meetup

Kjetil was one of the first to join the Oslo XP meetup user group when we started up the agile user community in Oslo. His contributions were essential to the eventual success of XP meetup: Not only did give presentations and participate in the events, he's energy and network was what gave us the opportunity and initiative to bring in international speakers and create one of the most vibrant agile user communities in the world.

Espen Wahlstrøm

I had the pleasure of working with Kjetil at Telenor in the EDC project. His enthusiasm and skills spread to the other resources. His contribution and focus on building high quality software made the project a big success. Delivery on time with high quality. As a testing professional I highly recommend Kjetil and look forward to be working with him again. Top qualities: Great Results, Personable, High Integrity