Kjetil Jørgensen-Dahl
Kodemaker
+47 920 84 750
kjetiljd@kodemaker.no
Utdanning
NTNU, Siviling. Industriell økonomi m/datateknikk
Sammendrag

Kjetil har utviklet forretningskritiske applikasjoner for kunder siden 1998 og brenner for faget! Han er en erfaren utvikler og teamleder, som ofte leverer langt mer enn kode. Fokusert arbeid for å skape gode og vedlikeholdbare systemer, er Kjetils mål.

Han er flink til å organisere, koordinere, fremme kommunikasjon, og er utadvendt og engasjert. Han er opptatt av faglig utvikling og formidling, og er deltaker, og ofte bidragsyter, i fagfora.

Kvalifikasjoner
Teknologi
Programmeringsspråk
Java, Ruby, Groovy, JavaScript, og litt Scala, Clojure, Python, bash, ...
Teknologi
JavaEE, Spring Boot, Spring-MVC, Ruby on Rails, SQL (Sybase, Oracle, MySQL)
Metoder
Smidighet (Kanban, Scrum, XP-praksiser (TDD, Continous Integration, Continuous Delivery, ...), Lean-tankegang), testmetodikk, estimeringsmetodikk
Plattform
Tomcat, Apache HTTP, JBoss, Weblogic, Oracle
Programmeringsverktøy
IntelliJ IDEA, Sublime, SQuirreL, RubyMine
Versjonsstyring
GitHub, BitBucket, git ...
Verktøy
Gradle, Maven, Ansible, Ant, Rake, Jenkins, Bamboo, Jira, wikiløsninger, shell, ...
Operativsystem
OS X, Linux, Windows
Yrkeserfaring
Arbeidsgiver Periode Stilling
Kodemaker 02.2010 - Seniorutvikler, teamleder, prosesscoach
NOS Clearing ASA 06.2006 - 01.2010 Utvikler, metodeansvarlig, teamleder og ScrumMaster
Objectnet AS (Know-IT Objectnet AS) 01.2004 - 06.2006 Utvikler, testansvarlig og ScrumMaster
Accenture ANS 01.1998 - 12.2003 Konsulent i teknologi-avdelingen. Java-fagansvarlig i utvikleravdelingen.
Prosjekter

Arbeidsgiver: Kodemaker Systemutvikling AS (02.2010 - )

Oppdragsgiver Periode Oppdrag
NRK 01.2017 -

Integrasjonsplattform for administrativ portefølje

Utvikler

Utvikling av integrasjoner mellom administrative systemer.

Teknologi: Java 8, Maven, Spring Boot, Jenkins, REST, SOAP, Camel, Groovy, Gradle, git, Jira, Confluence, Bitbucket

Metode: Smidig metode

Schibsted Media Group 06.2016 - 12.2016

SPT Payment

Utvikler og fasilitator

Utvikling av integrasjon med betalingsleverandører. Også fasilitator for teamreorganisering og etablering av kontinuerlige forbedringsprosesser.

Teknologi: Java 8, Maven, Spring Boot, Spock, Geb, Selenium, MySQL, Jenkins, REST, AWS, git, Docker, Jira, Confluence, Github

Metode: Smidige metoder, Retrospectives, Distribuerte team, Akseptansetest-drevet utvikling

Politiets IKT-tjenester 10.2015 - 06.2016

Prosjekt Nye Politidistrikt

Utvikler/koordinator

Koordinering og utvikling knyttet til felles tjenester.

Teknologi: Java, Maven, CXF (SOAP), SoapUI, JavaScript, npm, Webpack, React, Windows, Selenium, Jenkins ...

Metode: Retrospectives, CI/CD, TDD (fra utsiden og inn), ...

Kulturetaten Oslo Kommune 06.2014 - 10.2015

Nye Deichman - Applikasjonsprosjektet

Teknisk leder for utviklings- og driftsplattform. Ansvarlig for utviklingsprosess, -verktøy og -miljø, produksjonsmiljø, deployment, monitorering og driftsprosesser.

Norges nye bibliotek i Bjørvika. Utvikling av biblioteks- og formidlingssystemer.

Nytt bibliotekssystem basert på kombinasjon av open source og skreddersøm, videreutvikling av digitalt formidlingssystem, diverse andre støttesystemer for biblioteksddrift.

Teknologi: SaltStack, Docker.io, Vagrant, Ubuntu, Go, Ruby, Cucumber, watir-webdriver, ElasticSearch, Koha, Java, Jenkins, PhantomJS ...

Metode: Continuous Delivery, Test-Driven Development (fra utsiden og inn), ...

Syncrotec as 04.2014 - 05.2014

Vurdering av arbeid og kvalitet - applikasjonsutviklingsleveranse

Teknisk ekspert

Kodemaker ble engasjert av Syncrotec i april 2014 for å gjøre en tidsavgrenset vurdering av koden levert i et applikasjonsutviklingsprosjekt.

Kjetils oppgaver besto i å:

  • Få løsningen opp på en demoserver
  • Gi en generell vurdering av kvaliteten på prosjektet basert på koden
  • Gi en spesifikk vurdering av status på enkeltfunksjoner basert på koden
  • Gjøre en vurdering av arbeidsomfang basert på endringshistorikk

Det ble utarbeidet og presentert en sluttrapport som ble viktig for oppdragsgivers videre håndtering av leveransen.

Teknologi: git-analyseverktøy, IntelliJ, pmd/cpd, FindBugs, Checkstyle, Java

Metode: Statisk kodeanalyse, analyse av versjonshistorikk, kodegjennomgang (code review), manuell testing, intervju

FINN.no 02.2013 - 04.2014

FINN reise

Norges største reiseportal. Utvikling av FINN reise 2.0.

Assisterende teknisk leder for FINN reise med organisering av utviklingsteam og bygging av nye FINN reise. Sparringpartner i forhold til kode, prosess og teknologi. Daglig oppfølging av fire utviklingsteam med til sammen 16 utviklere.

Total fornying av FINN reises meta-søk applikasjoner for fly- og pakkereiser. Flysøket er en av FINNs seks Core Business Functions med spesielle krav til robusthet og oppetid.

  • Oppbygning og organisering av nytt utviklingsteam med 16 utviklere (derav en stor andel nyansatte), etablering av effektive, smidige, arbeidsprosesser med fokus på kvalitet i leveransen, kontinuerlig prosessforbedring og læringsprosesser.
  • Etablering og oppfølging av utviklingen av ny skalérbar applikasjonsarkitektur, med bruk av flere programmeringsspråk, og med måling og transparens for å sikre god forståelse av systemets oppførsel i produksjon, under last.
  • Etablering av automatiske byggeskript basert på moderne open source verktøy, med innebygde krav til, og sjekk av, kodestandard, duplisering, og med automatisert testing på enhets-, modul- og ende-til-ende-nivå. Muligheten til å gjøre samme omfattende automatiserte testing (også browsertesting) hos hver enkelt utvikler og i felles byggemiljø.
  • Løpende prioritering av utvikling basert på brukertesting og tidlig release av alfa- og beta-versjoner til sluttbrukere og basert på måling av brukskvalitet (responstid mv) og forretningsparametere, som konvertering.
  • Etablering av rutiner for drift med varsling- og informasjonsrutiner, avvikshåndtering og forbedringsprosesser for kontinuerlig forbedring av tjenesteleveransen til FINNs millioner av brukere.

Teknologi: Java, Groovy, Spring (MVC mm), Camel, Solr, WSLite, Jersey, dashing, Metrics, statsd, Apache HTTP, Kibana, Graphite, Gradle, PhantomJS, Cucumber-JVM, Spock, Geb, Clientdriver, Bamboo, CodeNarc, pmd/cpd, FindBugs, Checkstyle, Selenium, JUnit, shell

Metode: Test-Driven Development (fra utsiden og inn), selvstyrte og tverrfaglige team, kanbanboard, transparensteknikker, burndown, tilfredshetsmålinger, retrospectives.

FINN.no 02.2011 - 02.2013

FINN jobb

Seniorutvikler (også ScrumMaster). Viktig bidragsyter i forhold til metodikk, organisering, produkt og teknologi.

Norges største jobbportal. Forvaltning og videreutvikling av system for rubrikkannonsering.

Teknologi: Java, Spring MVC, JSP, Tiles, HTML, Ruby, Cucumber, JavaScript.

Fondet for regionale verneombud 09.2010 - 01.2011

Nytt sekretariatssystem

Saksbehandlingssystem for innkreving av avgift fra virksomheter i bygg- og anleggsbransjen. Utvikling av webløsning med integrasjon mot Brønnøysundregistrene, Posten, SSB, m fl. Smidig prosjekt med to Kodemakere som jobber direkte med brukere og oppdragsgiver. Også etablering av ny driftsløsning.

Teknologi: Ruby on Rails 3, Sphinx, RubyMine, MySQL, git.

Lindoff Decision 03.2010 - 09.2010

Ny web-løsning mot kunder.

Arkitekt, utvikler og prosesscoach

Ny webapplikasjon for kredittopplysningsselskapet Lindorff Decision. Kodemaker deltok som underleverandør til IXD, med Kjetil som ansvarlig for applikasjons- og utviklingsarkitektur. Kjetil bidro også med støtte til utviklingsprosessen og i den daglige oppfølgingen av utviklingsteamet.

Teknologi: Spring MVC 3, Maven, Hudson, git (+svn), Tomcat, Webtest, Scrum, story points-estimering.

Arbeidsgiver: NOS Clearing ASA (06.2006 - 01.2010)

Oppdragsgiver Periode Oppdrag
NOS Clearing ASA 06.2006 - 01.2010

Senior systemutvikler, teamleder og prosesscoach

Utvikler, metodeansvarlig, teamleder og ScrumMaster i IT-avdeling som forvalter, utvikler og drifter selskapets Java-baserte kjernesystem for clearing av derivathandler.

Seniorutvikler på systemet, parallellt med ansvar for innføring av Scrum i 2007, fagansvar for systemutviklingsteamet og ScrumMaster 2007-2008. Koordinering av utviklingsarbeid og migrering til ny driftsleverandør og -plattform 2008-2009. Interne og eksterne fagpresentasjoner.

Teknologi/metodikk: Java, Tomcat, Fuse/ActiveMQ, Spring, Wicket, Oracle, Hibernate, JUnit, XML, Maven, Hudson, IntelliJ, Scrum, TDD, CI, m.fl

Arbeidsgiver: Objectnet AS (01.2004 - 06.2006)

Oppdragsgiver Periode Oppdrag
Telenor 04.2005-06.2006

Prosjekt: COS-seksjonen

ScrumMaster (Teamleder) for COS’ forvaltningsteam (5-12 personer). Ansvarlig for prosess, planlegging, oppfølging og evaluering av teamets arbeid. Ansvarlig for alle supportsaker for COS. Ansvarlig for koordinering av releaser. Stedfortreder for seksjonsledelsen i møter med kanaler og prosjekter.

Teknologier og metodikker: Java, WebLogic, MKS, IntelliJ, Scrum, release management

Telenor 11.2004 – 03.2005

Prosjekt: EDC-COS

Seniorutvikler, systemtestansvarlig i prosjekt for utvikling av ny funksjonalitet (knyttet til elektronisk distribusjon av ladekoder) i forretningslogikk- og integrasjonslag (COS). Kjetil utviklet forretningsfunksjoner og etablerte byggemiljø, samt hadde ansvar for konfigurasjonsstyring. Har også bistått prosjektleder i etablering av smidig prosjektmetode basert på Scrum, samt ansvarlig for systemtest-prosessen. Teknisk ressurs i verdikjedetest av løsningen (på tvers av de involverte systemene).

Teknologier og metodikker: Java, Spring, IntelliJ, AspectJ, JMS, EJB, mock-teknologier, Scrum, testing

Telenor 09.2004 - 11.2004

Prosjekt: COS-seksjonen

Seniorutvikler i COS, som er forretningslogikk og -integrasjonslaget i mobildelen av Telenor. Prosjektet innførte parprogrammering - tok initiativ til evaluering av arbeidet noe som utviklet seg til et forskningsprosjekt for student ved UiO/Simula.Teknologier og metodikker: J2EE, EJB, enhetstesting, automatisert akseptansetesting, parprogrammering.

Telenor 02.2004 - 09.2004

Prosjekt: Fakturakontroll COS

Seniorutvikler; utvikling av ny funksjonalitet (knyttet til nytt bedriftskundeprodukt) i forretningslogikk- og integrasjonslag (COS). Utviklet forretningsfunksjoner og var med i utforming av ny applikasjonsarkitektur (overgang fra transaksjonsskript til rik domenemodell), samt at prosjektet innførte automatisert akseptansetesting.

Teknologier og metodikker: Java EE, Sping, Sybase, AspectJ, IntelliJ, automatisert akseptansetesting, domenemodeller, Scrum

Statens Vegvesen 01.2004 - 02.2004

Prosjekt: EUCARIS

Løsningsansvarlig og utvikler; Ny webapplikasjon for oppslag mot europeiske kjøretøy-registre. Ansvarlig for analyse, design og implementasjon av web-klienten. (Arbeidet ble lagt på is på grunn av prosjekt-eksterne forhold knyttet til internasjonale avtaler og integrasjons-plattform.)

Teknologier og metodikker: Java, Struts, XML, LDAP, JMS, Ant, enhetstestverktøy

Arbeidsgiver: Accenture ANS (01.1998 - 12.2003)

Oppdragsgiver Periode Oppdrag
- 01.1998 - 12.2003

Teknologikonsulent knyttet til Financial Services (frem til 09.2002), deretter Sr Systems Analyst i utviklerorganisasjonen Accenture Technology Solutions med ansvar for faglig oppfølging av kompetanseaktiviteter i kompetanse-gruppen ”JavaCrew” (J2EE, Java Client, Java Development og J2ME – til sammen 40-50 personer)

(For prosjekter i Accenture se prosjektoversikten ovenfor.)

Prosjekter, sammendrag
Oppdragsgiver Periode Oppdrag
NRK 01.2017 - Integrasjonsplattform for administrativ portefølje, Utvikler
Schibsted Media Group 06.2016 - 12.2016 SPT Payment, Utvikler/fasilitator
Politiets IKT-tjenester 10.2015 - 06.2016 Prosjekt Nye Politidistrikt, Utvikler/koordinator
Kulturetaten Oslo Kommune 06.2014 - 10.2015 Nye Deichman - Applikasjonsprosjektet, Teknisk leder Utviklings- og produksjonsplattform
FINN.no 02.2013 - 04.2014 FINN reise, Assisterende teknisk leder
FINN.no 02.2011 - 01.2013 FINN jobb, Seniorutvikler
Fondet for regionale verneombud 08.2010 - 01.2011 Nytt Sekretariatssystem, Seniorutvikler
Lindoff Decision 03.2010 - 09.2010 Ny web-løsning mot kunder, Arkitekt, utvikler og prosesscoach
NOS Clearing ASA 06.2009 - 01.2010 QEPTA (kjernesystem for clearing) - Forvaltning og videreutvikling, Seniorutvikler
NOS Clearing ASA 09.2008 - 06.2009 QEPTA (kjernesystem for clearing) - Bytte av driftsplattform og driftsleverandør, Teamleder
NOS Clearing ASA 01.2007 - 06.2009 Utviklingsavdelingen, ScrumMaster og fagansvarlig
NOS Clearing ASA 06.2006 - 01.2007 QEPTA (kjernesystem for clearing) - Forvaltning og videreutvikling, Seniorutvikler
Telenor ASA 04.2005 - 06.2006 COS (tjenester for kunde og ordre), Forvaltningsteamet, ScrumMaster, releaseansvarlig
Telenor ASA 11.2004 - 03.2005 EDC-COS, Ladekodedistribusjon, Seniorutvikler/Systemtestleder
Telenor ASA 09.2004 - 11.2004 COS (tjenester for kunde og ordre), Utviklings- og forvaltningsteamet, Seniorutvikler
Telenor ASA 02.2004 - 09.2004 Fakturakontroll-COS, Nytt bedriftskundeprodukt, Seniorutvikler
Statens Vegvesen 01.2004 - 02.2004 EUCARIS, Webapplikasjon for kjøretøyoppslag, Løsningsansvarlig og utvikler
Bladcentralen 2003 Web for kommisjonærer, Oracle Portal-basert Java-prosjekt, Seniorutvikler/arkitekt
Skattedirektoratet 2003 Altinn, Innrapporteringsløsning (.NET, Adobe), Ytelsestestansvarlig
SND Invest 2002 Ny IT-infrastruktur, Prosess for valg og bytte, Teknisk ansvarlig
Finansbanken 2002 Kundeportal, Applikasjonsforvaltning, Seniorutvikler
Dansk forsikringsselskap 2001 Tilbud, Deltagelse i arkitekturarbeid (København), Arkitekt
Norske Liv (Nordea) 2001 Kundestøtte-system, Utviklingsprosjekt, Arkitekt, Teamleder utvikling
Norske Liv (Nordea) 2001 Forprosjekt, Arkitekturprosjekt, Arkitekt (jr)
K-Bank (Nordea) 2000 Min side, Kundens portefølje på web, Funksjonelt ansvarlig, veileder for utviklere
K-Bank (Nordea) 1999 Min side (analysefase), Kundens portefølje på web, Analytiker
Andersen Consulting (Accenture) 1999 Prototype håndholdt applikasjon (innsalg), Salgsstøtte på håndholdt device, Utvikler
Storebrand (if...) 1999 Aktivitetsoppfølgingssystem, Fase 2 – utvikling, Teamleder utvikling
Storebrand (if...) 1999 Aktivitetsoppfølgingssystem, Batch-arkitektur/rammeverk, Utvikler og arkitekt
Storebrand (if...) 1998 Sarepta, Datavarehusprosjekt, Utvikler (ETL)
Utdannelse
Skole År Retning
NTNU 1992 - 1996 Industriell økonomi, Siviling./M.Sc. m/datateknikk
Sertifiseringer / Kurs
Kursnavn År
Machine Learning (with Andrew Ng, Stanford) / Coursera.org
Course Certificate (PDF)
2016
Functional Programming Principles in Scala
(with Martin Odersky, École Polytechnique Fédérale de Lausanne) / Coursera.org
Statement of Accomplishment (PDF)
2012
Retorikk 2010
Certified ScrumMaster 2006
Sun Certified Programmer for Java 2 platform 200?

Annet:

Språk
Språk
Norsk Morsmål
Engelsk Meget godt
Anbefalinger

Pedro Thormodsen, Product Director, FINN jobb

Kjetil is without doubt one of the best software developers I've had the privilege to work with. Kjetil has made invaluable contributions to product development, methodology, and technology to our team and I would not hesitate to hire him back. Top qualities: Great Results, Expert, High Integrity

Geir Egil Hansen, Senior SW Consultant, Lindorff Decision

Lindorff Decision hired Kjetil for a specific project in 2010. He is a fantastic guy to work with; inspiring, dedicated and was able to give us new ideas on how we should improve the way we work. He was the main reason our project went so well, in time and with good results. Kjetil is a great motivator. With his great knowledge around project management, software build systems, software development techniques and the like, there is no problem recommending him for any software project. Top qualities: Great Results, Personable, Expert

Jenny Sjögren, Developer, IXD

I got the opportunity to work with Kjetil on a project for Lindorff Decision. Kjetil played a significant role in helping the team to deliver high quality software and he is a highly skilled developer and scrum master. He is passionate about his work and makes it easy for everyone in the team to contribute and perform at their best.

Cato Wæhle , Vice President Business Development, NOS Clearing ASA

Kjetil and I worked very closely when he was Scrum master and I the product owner for the NOS’ in-house developed clearing system. He was instrumental in establishing Scrum in the organisation and gave me invaluable help and support in defining my own role. Kjetil is very enthusiastic and has a lot of energy, and he always seemed to be updated on trends and development in the software (and business) methodology arena. He is focused on his tasks and has a good track record on delivery on time. Any problems was always lifted and sorted out swiftly. I would recommend Kjetil if you need help to implement agile development processes.

Aage Kramarics, System Developer, NOS Clearing ASA

Kjetil is a professional and efficient-working guy. He is an experienced and productive developer, while his particular strength is in working with the development process, e.g. as a process coach. As a bonus, he also contributes significantly socially.

Johannes Brodwall, Organizer, XP Meetup

Kjetil was one of the first to join the Oslo XP meetup user group when we started up the agile user community in Oslo. His contributions were essential to the eventual success of XP meetup: Not only did give presentations and participate in the events, he's energy and network was what gave us the opportunity and initiative to bring in international speakers and create one of the most vibrant agile user communities in the world.

Espen Wahlstrøm

I had the pleasure of working with Kjetil at Telenor in the EDC project. His enthusiasm and skills spread to the other resources. His contribution and focus on building high quality software made the project a big success. Delivery on time with high quality. As a testing professional I highly recommend Kjetil and look forward to be working with him again.
Top qualities: Great Results, Personable, High Integrity