CV / Magnar Sveen

+47 918 56 425
magnar@kodemaker.no


Systemutvikler med 21 års erfaring

Norled
Arkitektur, infrastruktur og implementasjon av nytt informasjonssystem for fergedrift basert på Clojure og Datomic.
Oiiku
Robust meldingsmodul for tidsstyrt, event-styrt eller manuell utsending av SMS eller e-post. Clojure og Datomic.
Hafslund Strøm
App for iOS og Android med Cordova og ClojureScript, automatisert bygg og utrulling, system for firmware-oppdateringer.

Magnar is one of the smartest full-stack developers I've ever met. We tested his flexibility by asking him to take over our DevOps stack, write one of the back-end services and lead the rewrite of our app. All of which he pulled off with stunning success. Magnar would be a fantastic asset to any team.
Owen Fraser-Green, Leder MyEnergy, Hafslund