Magnar Sveen
Programmør
+47 918 56 425
magnar@kodemaker.no
Født
1978
Sivilstatus
Gift, 1 barn
Utdanning
Sivilingeniør/Master Datateknikk, NTNU
Erfaring
1999
Sammendrag

Magnar er partner og seniorkonsulent i Kodemaker. Han er opptatt av og oppdatert på webutvikling. Han har et entusiastisk forhold til frontendutvikling - webstandarder, frontendytelse, brukergrensesnitt, responsiv design. Magnar skriver testene sine først, og er opptatt av å skrive modulær kode - små, gjennomtesta komponenter med klart definerte grenser. Han deler med seg det han lærer, både på arbeidsplassen og i blogposter, videoserier, foredrag og kurs.


Teknologi
Programmeringsspråk
Clojure, ClojureScript, JavaScript, Elisp, Java, Node.js, Ruby, C#, Groovy, PHP, Python, Bash
Utviklingsverktøy
Emacs, Maven, Visual Studio, Eclipse, Leiningen, Ant, TextMate, IntelliJ IDEA, SBT
Versjonskontroll
Git, Subversion, CVS, Visual source safe
Metodikk
Funksjonell programmering, Immutability, Test-drevet utvikling (TDD), Automatisert testing
Operativsystem
Ubuntu, Centos
Database
Datomic, DataScript, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MS Access, Elasticsearch, MongoDB, Oracle, Kafka
Devops
Ansible, Docker, Amazon Web Services (AWS), Jenkins, Nginx, Varnish, Capistrano
Verktøy
JIRA, Confluence, Photoshop
Frontend
HTML, CSS, Responsive Design, jQuery, AngularJS, React, Cordova, OOCSS, Reagent, Less
Annet
Design, JBoss, JUnit, JSP, Optimus, Sinon, core.async, Midje, Hibernate, Stasis, Buster.JS, Chai, Mocha, Grunt, Watir, JsTestDriver, asp.net, Spring MVC, ASP, Spring, Twitter Bootstrap, Struts

Kvalifikasjoner

Prosjekter, sammendrag
OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Norled2016-Nytt informasjonssystem for fergedrift
Hafslund Strøm2016Hafslund Strøm app for iOS og Android
Oiiku AS2016Meldingsmodul for SMS og e-post
Hafslund Strøm2015Backend system for oppfølging av hardware
Hafslund Strøm2014-2015DevOps i Hafslund Link
Schibsted Payment ID (SPiD)2014Løsning for API-dokumentasjon
Schibsted Payment ID (SPiD)2014Frontend for ny innlogging
Kodemaker2014Nye nettsider
Oiiku2013-2014Eventsystem for bedrifter
FINN Reise2013Bygge frontendkompetanse i fire team
FINN Oppdrag2009-2013Ansvarlig frontendutvikler
FINN Motor2009Spesialist på browserproblematikk
NSB2009Integrasjon mellom ruteplanleggingsverktøy og togsett
FINN Reise2009Opprydding frontend
FINN Surf Sammen2008-2009Utvikler på FINN.no's første sosiale medier satsning
Nordic Lottery Systems2007-2008Internettspill
OwnIT2006-2007Koster Booking
Nordic Lottery Systems2006Internettspill
DAF Norge2006Håndtering av ettermarkedsavtaler
Bravida2005BraWeb Bestilling
Mobildata/Kjedehuset2005Webbasert timeregistrering
ITEA NTNU2003-2004Network Administration Visualized
Bits AS1999-2000Fredrikstadnett

Prosjekter

Kodemaker Systemutvikling AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Norled2016-

Utvikler nye informasjonssystemer for fergedrift for Norled. Jobber også med billett-app for kunder, samt app for fergebillettørene.

Teknologi: Clojure, ClojureScript, Datomic, DataScript, Reagent, Mount, Docker, Amazon Web Services (AWS), Cordova, HTML, CSS, Responsive Design, Kafka, Influxdb, Lambdacd, Travisci
Hafslund Strøm2016

Hadde ansvar for utvikling av Hafslund sin nye Strøm-app og Link-app for smarthjem. Ved hjelp av responsiv design kunne et lite team levere app for både web, iOS og Android.

Teknologi: Cordova, ClojureScript, Quiescent, core.async, Optimus, JavaScript
Oiiku AS2016

Utviklet en solid meldingsmodul med støtte for tidsstyrt, event-styrt eller manuell utsending av SMS eller e-post.

Teknologi: Clojure, Datomic, Mount, Twilio, Mailgun, Pswincom, AngularJS
Hafslund Strøm2015

Utviklet verktøy for kontroll over hardware ute hos kunder, med live oversikt og regelbasert utrulling av oppgraderinger.

Teknologi: Clojure, ClojureScript, Datomic, Quiescent, core.async, Twitter Bootstrap, Expectations, Optimus, Docker
Hafslund Strøm2014-2015

Link er Hafslund sin satsning på monitorering og automatisering i hjemmet. Jeg holdt i automatisering av bygg og utrulling. Stikkord er one-click deploy, blue-green utrulling, integrasjonstesting, og generelt hjelpe utviklerteamet på veien til kontinuerlig utrulling.

Teknologi: Docker, Ansible, Jenkins, Weave, SBT, Amazon Web Services (AWS), Bash, Ubuntu, Centos, Busybox
Schibsted Payment ID (SPiD)2014

Utviklet nytt nettsted for teknisk dokumentasjon. Vi gjør mange grep for å holde dokumentasjonen aktuell og oppdatert. Sidene blir bygget opp basert på informasjon hentet rett fra SPiD sitt REST API. Eksempler i guides hentes fra fungerende eksempler, for å sikre at kodeeksempler ikke er utdatert.

Teknologi: Clojure, Responsive Design, Stasis, Optimus, Midje
Schibsted Payment ID (SPiD)2014

Prototypet ny innlogging, registrering og kjøpsflyt for SPiD, med fokus på brukervennlighet, støtte for mobil, og forenkling av tekniske løsninger.

Teknologi: HTML, CSS, Responsive Design, JavaScript, Grunt, Mocha, Chai
Kodemaker2014

Utviklet nye nettsider for Kodemaker. Lagde alt fra deployment og bygg, til responsiv design i frontend.

Teknologi: Clojure, Ansible, Responsive Design, Stasis, Optimus, Midje, Nginx, Varnish
Oiiku2013-2014

Jobbet i et lite team med å utvikle eventsystemet Oiiku. Vi måtte alle bidra på alle fronter: fra frontend, via backend, til database og drift. Systemet består av mange frittstående applikasjoner (pluss SSO) som kommuniserer via REST.

Teknologi: JavaScript, Clojure, AngularJS, Ansible, Datomic, MongoDB, Elasticsearch
FINN Reise2013

Leid inn for å bidra til storsatsning på ny platform til FINN reise. Fokus på testdrevet utvikling, samt kontinuerlig integrasjon og utrulling. Mitt ansvar var å løfte frontendkompetansen på tvers av fire team.

Teknologi: HTML, CSS, JavaScript, Java, Spring MVC, Buster.JS, Sinon, JUnit, Jawr
FINN Oppdrag2009-2013

Ansvarlig frontendutvikler. Utviklet hele framsia fra bunnen av. Vi var første marked i FINN til å bruke responsiv design. Skrev over 1000 JavaScript tester og likte det.

Teknologi: JavaScript, Responsive Design, OOCSS, Ajax, Spring MVC, HTML, CSS, jQuery, JsTestDriver, JSP, Sinon, Java, JUnit, Git, JIRA, Confluence
FINN Motor2009

Reddet FINN motor sine nye annonsesider fra massive IE6-problemer.

Teknologi: CSS, HTML
NSB2009

Integrasjon mellom ruteplanleggingsverktøy og togsett. Utviklet fra bunn av med Test Driven Development.

Teknologi: Groovy, Java, Hibernate, Maven, JUnit
FINN Reise2009

Stor opprydding og omlegging av JavaScript-bruken på reisesidene, da særlig søkeskjemaene. Endringene gjorde det lett å tilby skjemaene i iframe for VG, Aftenposten, Aftonbladet og www.destination.se. Holdt JavaScript-kurs for teamet, deretter alle FINNs frontend-utviklere, og til slutt et JavaScript for Javautviklere-kurs for hele FINNs utviklingsavdeling. Orkestrerte omlegging av FINNs CSS-organisering for å lette utviklernes jobb.

Teknologi: JavaScript, CSS, HTML, Ajax, jQuery, JSP, JSTL, Java, JUnit, Ruby, Watir, Cucumber, CVS, Ant, JIRA, Confluence
FINN Surf Sammen2008-2009

Lagre annonser og del dem med venner og familie. En satsning på samhandling på FINN.no, med stort fokus på brukervennlighet og Ajax. Var med fra starten, jobbet med skisser til løsning og databasestruktur. Gikk fort over i rolle som frontendansvarlig på scrumteamet. Står bak mesteparten av Ajax- funksjonaliteten i forbindelse med lagring og deling av annonser.

Teknologi: JavaScript, CSS, HTML, Ajax, jQuery, JSP, Java, CVS, JIRA, Confluence
Nordic Lottery Systems2007-2008

Utvikling av et nytt internettspill med internasjonal målgruppe. Hadde veldig varierte oppgaver - fra webdesign og ajax, via refaktorering av betalingsløsning i java, via domene-drevet test-first parprogrammering, via ytelsesmåling med JMeter, og helt til automatisering av deployment med ruby og capistrano.

Teknologi: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Struts, Java, Eclipse, Jmeter, Ruby, Capistrano, JBoss, Spring, Hibernate, Maven, Oracle, JIRA, Confluence
OwnIT2006-2007

Hadde ansvar for adminverktøy og integrasjon mot betalingsløsning for en booking-nettside.

Teknologi: C#, asp.net, Java, Visual Studio, Microsoft SQL Server
Nordic Lottery Systems2006

Utvikling av et nytt internettspill med internasjonal målgruppe. Jobbet med webstandards, web accessibility og usability.

Teknologi: CSS, HTML, JavaScript, jQuery, JSP, Photoshop, JIRA, CVS, Eclipse, JBoss, Maven, PostgreSQL
DAF Norge2006

Et system som brukes av DAFs verksteder, kunder og DAF sentralt for oversikt over lastebilenes reparasjoner, faste servicer og tilhørende fakturagrunnlag. Lagde systemet fra bunnen av; database, applikasjonslag, frontend, og integrasjon mot delelagersystemet ABS.

Teknologi: C#, asp.net, HTML, CSS, Visual Studio, Microsoft SQL Server, JavaScript

Synkarion AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Bravida2005

BraWeb Bestilling: Et arbeidsverktøy for Bravidas prosjektledere og montører, som lot Bravidas kunder holde seg fortløpende oppdatert på status på sine bestillinger. Utviklet systemet egenhendig - fra analyse og design, til implementasjon og testing. Systemet hadde mange interaktive elementer a.la Ajax før begrepet ble myntet.

Teknologi: C#, asp.net, HTML, CSS, Visual Studio, Visual source safe, Microsoft SQL Server, JavaScript
Mobildata/Kjedehuset2005

Et timeregistrerings- og ressursstyringsverktøy på web og til bruk på håndholdte enheter. Programmeringen ble outsourcet til Bulgaria. Hadde sentral rolle i design av databasemodell og brukergrensesnitt.

Teknologi: Photoshop, Visio

Deltidsarbeid under studier

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
ITEA NTNU2003-2004

Network Administration Visualized: Et visuelt administrasjonsverktøy for nettverksdrift som brukes av alle landets universiteter og over et dusin av landets høyskoler. Hadde ansvar for utvikling av brukergrensesnitt, samt valg og bruk av templating løsning.

Teknologi: CSS, Python, Cheetah, HTML, Photoshop, Subversion, PostgreSQL
Bits AS1999-2000

Fredrikstadnett: Fredrikstad Kommunes satsning på et samlende nettsted for Fredrikstad. Utviklet webelementer som debattsider, publiseringsverktøy og online chat.

Teknologi: HTML, ASP, SQL, MS Access, JavaScript, Visual interdev

Foredrag/kurs
NavnStedNår
16 minutter om Pure FunctionsDesember 2015
Testdrevet JavaScriptKurs for IWMACOktober 2014
ZombieCLJ: Live parprogrammeringJavaZoneSeptember 2014
Emacs Rocks WebDev SpecialWebRebelsMai 2013
Må JavaScript være så forbanna vanskelig å teste?Oslo XP MeetupFebruar 2013
Emacs Rocks hos UiOGjesteforeleser hos Universitetet i OsloOktober 2012
Emacs Rocks hos FINN.noInternforedrag hos FINN.noOktober 2012
Zombie TDD: Live parprogrammeringJavaZoneSeptember 2012
Emacs Rocks hos SteriaInternforedrag hos SteriaSeptember 2012
Zombie TDD: I live på CiACommunities in ActionFebruar 2012
Extreme Startup kodekonkurranseFINN AcademyDesember 2011
Lyntale: Wrap Ajax'en dinJavaZoneSeptember 2011
HTML5 - Hva kan vi bruke NÅ?Internforedrag hos FINN.noOktober 2010
JavaScript for JavautviklereKurs for FINN.noOktober 2009
Slik bruker vi JavaScript hos FINNFINN AcademyJuni 2009

Bidrag til open source

JavaScript

Clojure

Elisp

Java


Andre faglige bidrag

Utdanning
SkoleÅrRetning
NTNU1998, 2005Sivilingeniør/Master Datateknikk

Språk
SpråkMuntligSkriftlig
NorskMorsmålMorsmål
EngelskMeget godFlytende

Anbefalinger

Owen Fraser-Green, Leder MyEnergy, Hafslund

Magnar is one of the smartest full-stack developers I've ever met. I had the great pleasure of working with him on our Smart Home project at Hafslund where we tested his flexibility by asking him to take over our DevOps stack, write one of the back-end services and lead the rewrite of our app. All of which he pulled off with stunning success. Besides his prowess as a developer, we also miss his sharp wit in the office. Magnar would be a fantastic asset to any team.

Geir Henning Pettersen, Tech Lead, FINN reise

Magnar kom inn tidlig i et prosjekt der vi ønsket å øke kompetansen vår på frontendteknologi. Magnar hadde en vanskelig rolle, hvor vi ønsket at han skulle påvirke vår teknologi uten å løse problemene for oss. Hovedoppgaven hans var å gjøre våre faste ansatte og vår frontendteknologi bedre. Magnar gjorde våre folk bedre og la opp løpet rent tenkologisk slik at vi lærte å jobbe testdrevet i frontend. Læringen fra Magnar har vært veldig viktig for vårt prosjekt. Han er meget faglig dyktig i alle lag, men på frontend er han blandt de beste i Norge. Han er dessuten meget pedagogisk anlagt og enkel å jobbe med. Nå ca. ett år etter er jeg ikke i tvil om at grunnen til at vi har flere flinke folk på frontendteknologi er mye takket være at Magnar var hos oss i en tidlig fase. Jeg gir Magnar mine beste anbefalinger.

Bjørn Henrik Vangstein, Avdelingsleder IT, FINN.no

Magnar Sveen skiller seg klart ut i mengden, både faglig og personlig. Han ble raskt ettertraktet på huset, både på grunn av sine fagkunnskaper, som stikker dypt og favner bredt, men også på grunn av sine initiativ, pedagogiske evner, og behagelige vesen. Det er generell oppfatning i FINN at Magnar overgår de fleste når det gjelder utvikling av front-endløsninger. Magnar har et modent perspektiv på faget, og klarer å se bruker, teknologi og lønnsomhet i sammenheng. Magnars gode sosiale evner, kombinert med vilje og evne til å dele sine kunnskaper med andre gjør ham til en svært ettertraktet ressurs i de fleste utviklingmiljøer.

Kaija Ommundsen, Prosjekteier, FINN oppdrag

Jeg har hatt glede av å bygge opp FINN oppdrag sammen med Magnar. Jeg har sjelden møtt en utvikler som han; svært opptatt av å lage gode opplevelser for brukeren med god flyt og godt språk i sentrum. Kombinerer du dette med et sylskarpt hode og evne til å tenke helhetlig og konseptuelt, får du Magnar. Han er en usedvanlig dyktig frontutvikler, men jeg har satt minst like stor pris på hans deltagelse i diskusjoner om strategi, konsept, design, arkitektur, datamodell og arbeidsmetodikk. Hans evne til å jobbe i team og finne måter å komme videre på når det stopper opp, hans til tider skarpe spissformuleringer og hans evne til å finne pragmatiske løsninger på komplekse problemer har gjort at hele teamet som står bak FINN oppdrag har oppnådd gode resultater. Grip sjansen om du får mulighet til å jobbe sammen med Magnar - det skaper gode løsninger, interessante diskusjoner og garantert læring underveis.

Endre Midtgård Meckelborg, Teknisk Leder, FINN oppdrag

Ved oppbyggingen av FINN oppdrag jobbet jeg sammen med Magnar, og det var en lærerik og morsom opplevelse. Magnar er en av de beste frontend-utviklere jeg har jobbet med. Han har veldig god forståelse for brukergrensesnitt, og ser raskt hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Magnar er dyktig i alle applikasjonslag, men utpeker seg spesielt for sin kunnskap rundt JavaScript/HTML/CSS. JavaScript-koden til Magnar er fritatt for dårlig klipp-og-lim-kode, og fungerer perfekt på alle plattformer! Sjekk ut hans omdømme på StackOverflow.