Stein Tore Tøsse
Kodemekker
971 25 770
stt@kodemaker.no
Født
1979
Sivilstatus
Gift, 3 barn
Utdanning
MSc Interactive Multimedia Systems, Liverpool John Moores University
Erfaring
2003
Sammendrag

Stein Tore er en erfaren programmerer som trives best med å jobbe med brukernære utfordringer. Han kommer ofte i en veldig god dialog med kunden, og blir da fort en betrodd partner i å omsette spesifikke kundebehov til hensiktsmessige tekniske løsninger.

Stein Tore har tidligere jobbet med hele teknologiporteføljen for standard web-applikasjoner, og har mye erfaring på både frontend og tjenestesiden. I sine prosjekter har han høstet viktige erfaringer med alt fra store brukermasser og krav til sikkerhet i kritiske transaksjonsprosesser. Den siste tiden har han fokusert mer på frontendutvikling, og har hatt ansvar for dette i sitt prosjekt med ‘Obligatorisk Tjenstepensjon’ på VPS.

Stein Tore er vant til å jobbe i store utviklingsmiljøer med komplekse problemstillinger. Han er ofte den personen i et team som får de vanskelige oppgavene, og trives godt med å finne løsninger der andre har gitt opp. Han er opptatt av kvalitet, og ser på smidig utvikling og TDD (Test Driven Developement) som naturlige virkemidler for å levere optimale løsninger.

Stein Tore er utdannet MSc ved John Moores University i Liverpool hvor han spesialiserte seg innen programmering av interaktive multimediasystemer.


Teknologi
Programmeringsspråk
Java, Java EE, JavaScript, Groovy, Ruby, Clojure, ClojureScript
Utviklingsverktøy
Maven, Gradle, Nettleser-devtools, Terminal
Versjonskontroll
Subversion, Gitlab, Github
Metodikk
Parprogrammering, Arkitektur
Operativsystem
Android, Linux, Centos, OS X
Database
MySQL, H2 database, Oracle, Kafka, Db2, PostgreSQL, MariaDB
Devops
Jenkins, Ansible
Skytjenester
Heroku, Google cloud messaging
Verktøy
JIRA, Confluence, Dashing
Frontend
HTML, CSS, jQuery, React
Annet
Tomcat, ActiveMQ, Logstash, Hbase, Nexus, Hibernate, Swing, Spock, Google maps, Zookeeper, Hadoop, Jrebel, XML, REST, XSLT, Spring MVC, Grails, Twitter Bootstrap

Kvalifikasjoner

Prosjekter, sammendrag
OppdragsgiverPeriodeOppdrag
NSB2017-StatusPush - Android App. Android App som brukes til internt personell hos NSB; fortrinnsvis Konduktører og førere. Ved avvik i trafikken vil app-en få en push som beskriver forholdene.
NSB2017-Status. En web-applikasjon som fungerer som en paraply over diverse undersystemer, slik at trafikkinformatør kun trenger å taste inn en tekst som beskriver et avvik på ett sted - så distrubuerer Status til underliggende informasjonssystemer (f.eks reiseplanlegger www.nsb.no).
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk2016Gjøre prototype produksjonsklar. Systemet henter inn og aggregerer informasjon fra spørreskjema, der barnet svarer på "grad" av smilefjes.
Thomson Reuters2016Utvikling av løsning for intern distribusjon av fremskrevne tidsserier fra forskjellige markeder ved hjelp av bl.a. Spark, Kafka, Hadoop og HBase.
NSB2013-2014Rapportsystem for kjøring (RASK)
NRK2010-2013Testutvikler for publisering på nrk.no
Oslo Børs VPS2010-2011Utvikling av nytt fondssystem
Verdipapirsentralen2009-2010Løsning for obligatorisk tjenestepensjon. Webutvikling og applikasjonsintegrasjoner
Verdipapirsentralen2008Videreutvikling og feilretting av applikasjoner. Deltagelse i interne prosjekter hos VPS
SLF - Statens Landsbruksforvaltning2007Videreutvikling og forvaltning av applikasjonene NASK og WebSkas, webutvikling
SLF - Statens Landsbruksforvaltning2007
NAV2007Videreutvikling, feilretting og forvaltning av eksisterende løsninger på nav.no
NAV2007
NAV2007
NAV2006Døgnåpen forvaltning - omskriving av eksisterende applikasjon
Datanova AS2003, 2006
IBM1999, 2002

Prosjekter

Kodemaker Systemutvikling AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
NSB2017-

Prosjekt: StatusPush Oppgaver: Utvikler Funksjonell og teknisk beskrivelse: Ombordpersonell varsles i sitt nettbrett om avvikssituasjoner fra NSBs sentrale DROPS-enhet. Serveren sentralt sender push notifications (v/Google Cloud Messaging) når en avvikssituasjon blir registret i NSB-Status. StatusPush backend får disse avviksituasjonene fra Status via JMS. Det er vektlagt at app-en skal ha enkelt brukergrensesnitt.

Teknologi: Android, Google cloud messaging, Groovy, JMS, ActiveMQ, Tomcat
NSB2017-

Prosjekt: Status Oppgaver: Utvikler Funksjonell og teknisk beskrivelse: Status distribuerer informasjon internt i NSB, samt eksternt, ved oppståtte avvik. De forskjellige i Status informasjonsmekanismene kalles kanaler. Applikasjonen er logisk inndelt i hhv Stasjon, Tog og Infrastruktur. De forskjellige kanalene bety alltid en integrasjon mot et annet system, derfor er Status på mange måter et integrasjonsprosjekt. Status er basert på microservices -arkitektur for implementasjon av integrasjon mot de forskjellige kanalene, slik at web-frontend modulen ikke blir påvirket av ny eller endret kanalhåndtering. Brukergrensesnittene til Status er single page webapps laget med Angular og React.

Teknologi: Groovy, JavaScript, Grails, Gorm, Gradle, Oracle, Centos, Ansible, Tomcat, React, HTML, CSS, Twitter Bootstrap, Spock, Webservices, XML, JSON, REST
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk2016

Gjøre prototype produksjonsklar. Systemet henter inn og aggregerer informasjon fra spørreskjema, der barnet svarer på «grad» av smilefjes. Dette er et dynamisk smilefjes som går fra sur til glad, slik at man kan måle barnets stemning bedre.

Teknologi: Clojure, ClojureScript, PostgreSQL, Heroku
Thomson Reuters2016

Utvikling av løsning for intern distribusjon av fremskrevne tidsserier fra forskjellige markeder.

Teknologi: Java, Spark, Kafka, Hbase, Hadoop, Zookeeper, Logstash
NSB2013-2014

RASK - Rapportsystem for kjøring. Nyutvikling og videreutvikling av Enka - et rapportsystem for togenergiforbruk Integrasjon mot Jernbaneverkets Erex, innhenting av data fra interne systemer for rapportering

Teknologi: Groovy, Grails, JavaScript, HTML, CSS, Jenkins, JIRA, Confluence
NRK2010-2013

Publisering på nrk.no. Nyutvikling og forbedring av publiseringsløsningen på nrk.no. Testutvikler for publisering på nrk.no. Skrive, forbedre og vedlikeholde automatiske tester for rammeverk som publiserer innhold på nrk.no

Teknologi: Ruby, Cucumber, Java, JavaScript, JIRA, Maven
Oslo Børs VPS2010-2011

Utarbeide arkitektur og utvikle nytt fondssystem for Oslo Børs VPS. Løsningen består av en realtids ordremotor for fondshandel i Norge og Norden. Den ble utviklet en webapplikasjon for bruk av fondsforvaltere, samt utstrakt brukt av eksterne grensesnitt (Webservice, meldingsystemer) for mottak av ordre, kurser og lignende.

Teknologi: Java, Tapestry, CSS, HTML, jQuery, JavaScript, JIRA, Maven

Avenir AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Verdipapirsentralen2009-2010

Obligatorisk tjenestepensjon Utarbeide arkitektur og utvikle ny løsning for obligatorisk tjenestepensjon hos VPS. Løsningen benyttes av mange eksisterende fondsleverandører som er kunder av VPS og selges videre til deres bedriftskunder. Løsningen eksisterer i dag på gammel plattform, men skrives helt om i henhold til nye teknologivalg og krav. Oppgaver: Utvikler, frontendutvikler, Teamleder i perioder, webutvikling, applikasjonsintegrasjoner (SOA), analyse og design

Teknologi: Java, Spring MVC, Hibernate, Maven, Spring MVC, jQuery, JSON, Jrebel
Verdipapirsentralen2008

Videreutvikling av eksisterende applikasjoner Videreutvikling og retting av VPS sine løsninger etter kundeforespørsler. Deltagelse i interne prosjekter hos VPS. Oppgaver: Design, estimering og webutvikling

Teknologi: Java, Spring MVC, Hibernate, Maven, jQuery
SLF - Statens Landsbruksforvaltning2007

Videreutvikling NASK - Naturskadesystem for saksbehandling Videreutvikling og forvaltning av applikasjonen NASK - som er en applikasjon som er utviklet i Java og Swing. Applikasjonen brukes av saksbehandlere i kommunene for registrering og oppfølging av naturskader. Oppgaver: Analyse, design, utvikling og estimering.

Teknologi: Java, Java EE, Bc4j, Swing, Oracle jdeveloper, Interconnect
SLF - Statens Landsbruksforvaltning2007

Videreutvikling Skogfondssytemet WebSkas Videreutvikling og forbedring av Skogfondssystemet på nett. Vedlikehold av brukerdokumentasjon. Oppgaver: Analyse, design, utvikling og estimering

Teknologi: Java, Java EE, Bc4j, Swing, Oracle jdeveloper
NAV2007

Døgnåpen Forvaltning Nyutvikling av foreldrepengeveilederen på nav.no. Oppgaver: Estimering og utvikling (frontend og backend)

Teknologi: Java, Java EE, Spring MVC, Hibernate, Navs rammeverk, Rad, Websphere
NAV2007

Forprosjekt - rettskilder Forprosjekt for Rettskildene på nav.no Oppgaver: Utvikler (frontend)

Teknologi: Vertical site, XML, XSLT, CSS, HTML
NAV2007

AltUt-modul Utvikling av AltUt-modul for utlegg av rapporter til AltInn Oppgaver: Utvikler

Teknologi: Java, Hibernate, Rad, Websphere
NAV2006

Døgnåpen Forvaltning – konvertering av Aa-melding (Melding til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) til nytt rammeverk Konvertering av eksisterende løsning Aa-melding over til nytt rammeverk, testing Oppgaver: Utvikler (frontend og backend)

Teknologi: Java, Java EE, Spring MVC, Hibernate, Rad, Websphere

Datanova AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Datanova AS2003, 2006

Jobbet som utvikler, tester, kundeansvarlig og IT-koordinator.

Teknologi: Arkitektur

IBM

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
IBM1999, 2002

Sommerjobb hos intern-IT, jobber med support på alle IBM sine produkter.

Teknologi: Java

Andre faglige bidrag

Utdanning
SkoleÅrRetning
Liverpool John Moores University2002-2003Master of Science in Interactive Multimedia Systems
Høgskolen i Gjøvik1999-2002Dataingeniør med spesialisering innen programmering
Førstegangstjeneste i hæren1998-1999 
Hamar Katedralskole1997-1998Allmennfag
Stange Videregående Skole1995-1997Idrettsfag

Sertifiseringer/ kurs
KursnavnÅr

Sun Certified Programmer for Java 5 platform

2007

Sertifisering Enonic CMS - Utvikler, administrator og redaktør

2006

Anbefalinger

Victor Dieu, Prosjektleder NSB

Stein Tore er en strukturert person med variert kompetanse innenfor systemutvikling, integrasjon og brukerinteraksjon. Han setter seg fort inn nye domener / fagområder og er en person med sterk gjennomføringsevne. Han har vært en sentralt ressurs i prosjektet, i tillegg til å være en dreven utvikler.

Goran Solomonovic, Senior Consultant / System Developer

Skillful Java developer with extremely good social skills. During project he communicated well with the customer, delivering functionality on time and according to specifications. I recommend Stein Tore to any company interested in hiring senior Java developer!