Kjetil Jørgensen-Dahl

Kjetil har utviklet forretningskritiske applikasjoner siden 1998 og brenner for faget! Han er en erfaren utvikler og teamleder, og som ofte leverer langt mer enn kode. Fokusert arbeid for å skape gode og vedlikeholdbare systemer, er Kjetils mål. Han er flink til å organisere, koordinere, fremme kommunikasjon, og er utadvendt og engasjert. Han er opptatt av faglig utvikling og formidling, og er deltaker, og ofte bidragsyter, i fagfora.

Favoritter for tiden: Java, Ansible, DevOps, Docker, Test-drevet utvikling (TDD), Gradle, Continuous Integration, Continuous Delivery og Refactoring
Vil lære mer: Funksjonell programmering

Kjetils anbefalinger

Refactoring - Improving the Design of Existing Code (Martin Fowler)

Denne boken er trolig en av de viktigste bøkene som er skrevet om kvalitet i kode. Spesielt var, og er, kapittelet om Code Smells (med Kent Beck som hovedforfatter) noe av den beste introduksjonen man kan få til hvordan man skal identifisere kode med kvalitetsproblemer. Boken

Growing Object-Oriented Software, Guided by Tests (Freeman & Pryce)

De første kapitlene i denne boken beskriver en praktisk måte å bygge software som fungerer. Ideene fra denne boken har hjulpet meg å sikre suksess i flere prosjekter. Boken

Kjetils foredrag

How to Kill DevOps (in 5 minutes)

En liten seanse der jeg, med dårlig skjult ironi, raljerer litt over hvordan man kan unngå å lykkes med DevOps. Fra DevOpsDays i Oslo i 2016. Se video

Prosjekter

NRK 2017-2018

Utvikling av integrasjoner; utvikling av funksjonalitet, tekniske løsninger for effektiv utvikling (testing, kodeforbedringer) og robust drift (automatisering, overvåkning, rutiner). Også bidragsyter på metodikk.

Schibsted Products & Technology 2016

Utvikling av integrasjon; også fasilitator for teamreorganisering og prosessforbedringer.

Politiets IKT-tjenester 2015-2016

Koordinering og utvikling knyttet til felles tjenester.

Nye Deichman - Applikasjonsprosjektet 2014-2015

Norges nye bibliotek i Bjørvika. Utvikling av biblioteks- og formidlingssystemer. Nytt bibliotekssystem basert på kombinasjon av open source og skreddersøm, videreutvikling av digitalt formidlingssystem, diverse andre støttesystemer for biblioteksddrift. Teknisk leder for utviklings- og driftsplattform. Ansvarlig for utviklingsprosess, -verktøy og -miljø, produksjonsmiljø, deployment, monitorering og driftsprosesser.

FINN reise 2013-2014

Norges største reiseportal. Utvikling av FINN reise 2.0. Assisterende teknisk leder for FINN reise med organisering av utviklingsteam og bygging av nye FINN reise. Sparringpartner i forhold til kode, prosess og teknologi. Daglig oppfølging av fire utviklingsteam med til sammen 16 utviklere.

FINN jobb 2011-2013

Norges største jobbportal. Forvaltning og videreutvikling av system for rubrikkannonsering. Seniorutvikler, samt viktig bidragsyter i forhold til metodikk, produkt og teknologi.

Fondet for Regionale Verneombud 2010-2011

Nytt sekretariatssystem. Saksbehandlingssystem for innkreving av avgift fra virksomheter i bygg- og anleggsbransjen. Utvikling av webløsning med integrasjon mot Brønnøysundregistrene, Posten, SSB, m fl. Smidig prosjekt med to Kodemakere som jobber direkte med brukere og oppdragsgiver. Også etablering av ny driftsløsning.

Lindorff Decision (nå Bisnode) 2010

Ny web-løsning mot kunder, Arkitekt, utvikler og prosesscoach. Ny webapplikasjon for kredittopplysningsselskapet Lindorff Decision. Kodemaker deltok som underleverandør til IXD, med Kjetil som ansvarlig for applikasjons- og utviklingsarkitektur. Kjetil bidro også med støtte til utviklingsprosessen og i den daglige oppfølgingen av utviklingsteamet.

Se flere prosjekter i Kjetils CV

Kjetils referanser

Belen Svebak

Manager Integration and Quality Team, FINN reise

Kjetil er en god nettverksbygger! Han er også en igangsetter som ikke er redd for å eksperimentere. Opptatt av å levere høy kvalitet, men også av produkt- og prosessforbedringer. Fokuserer på å utvikle andre. Ærlig. Han er opptatt av å skape miljø hvor det kan oppstår åpenhet og ærlighet. Motiverende å jobbe med. Sterk lagånd!


Pedro Thormodsen

Product Director, FINN jobb

Kjetil is without doubt one of the best software developers I've had the privilege to work with. Kjetil has made invaluable contributions to product development, methodology, and technology to our team and I would not hesitate to hire him back. Top qualities: Great Results, Expert, High Integrity


Geir Egil Hansen

Senior SW Consultant, Lindorff Decision

Lindorff Decision hired Kjetil for a specific project in 2010. He is a fantastic guy to work with; inspiring, dedicated and was able to give us new ideas on how we should improve the way we work. He was the main reason our project went so well, in time and with good results. Kjetil is a great motivator. With his great knowledge around project management, software build systems, software development techniques and the like, there is no problem recommending him for any software project. Top qualities: Great Results, Personable, Expert


Kjetil Jørgensen-Dahl

Kodemaker
+47 920 84 750
kjetiljd@kodemaker.no