Kristoffer Moe
Sjefskonsulent/Partner
+47 922 36 798
kristoffer@kodemaker.no
Født
1967
Sivil status
Gift, 3 barn
Utdanning
Cand Scient, UiO, Inst. for Informatikk
Erfaring
1997 –
Sammendrag

Kristoffer har Cand Scient-grad fra Universitetet i Oslo og mer enn 17 års konsulenterfaring fra systemutvikling i større og mindre prosjekter hovedsaklig basert på J2EE/JEE-plattformen. Erfaring fra flere bransjer, bl.a bank/forsikring, forsvar, telekom, digitale medier og offentlig forvaltning. Han er en ressursperson som er sosial og opptatt av at teamet som helhet leverer god kvalitet. Lang erfaring med Java og de fleste teknologier rundt gjør at han gjerne bidrar på de fleste områder — fra integrasjon, sikkerhet og utvikling fra databaselag opp til brukergrensesnitt. Kristoffer er analytisk, men også pragmatisk og tar gjerne tak i nye problemstillinger. Certified SCRUM Master.

Teknologi
Programmeringsspråk
Java, HTML, JavaScript, CSS, SQL, Groovy
Teknologi
JEE, JSF, Wicket, REST, CDI, SQL, MongoDB, LDAP, HTTP, CSS/LESS/SASS, jQuery, XML, XSLT, Spring, Hibernate, Lucene, SOA/Web Services, XStream, JMS
Plattform
Elasticsearch, Node.JS, React, Ractive.js, JBoss, Jetty, Weblogic, Camel, Mule ESB, Tomcat, Oracle, PostgreSQL, Sybase
Programmeringsverktøy
IntelliJ IDEA, Eclipse
Versjonsstyring
Git, Subversion, MKS, PerForce, CVS
Verktøy
Maven, Gradle, Ant, JIRA, JProfiler
Metodikk
Scrum, Lean, TDD, OOAD
Operativsystem
Windows, Linux/Unix, OSX
Sikkerhet
OpenAM (tidl OpenSSO), BankID, PKI, SAML
Kvalifikasjoner
Anbefalinger

Arve Søreide, Program Manager IKT for nye Deichmanske hovedbibliotek

Applikasjonsprosjektet for nye Deichmanske hovedbibliotek har som mål å levere en fremtidsrettet og robust plattform for utvikling av bibliotektjenester i Oslo. Kristoffer kom inn i prosjektet i en krevende fase som satte store krav til både prosessforståelse og utviklerferdigheter. Kristoffer viste tydelig at han besitter begge egenskaper, og han satte seg raskt inn i både ny teknologi og nytt domene. Kristoffer er konstruktiv og argumenterer med faglig tyngde når en skal ta viktige veivalg, og er en effektiv programmerer som leverer kode av høy kvalitet. Han er en omgjengelig og vennlig kollega, som vi gjerne anbefaler varmt til andre.

Johan Gedde-Dahl, Arkitekt SpareBank1 Gruppen AS

Kristoffer ble kastet ut på dypt vann med en minimal innføring — og leverte varene med begrenset oppfølging.

Bjørn Henrik Vangstein, Avdelingsleder FINN.no

Kristoffer Moe var engasjert i FINN IT Utvikling i perioden februar 2008 til juli 2009. Han jobbet i et innovasjonsprosjekt frem til mars 2009, og deretter i utviklingsteamet til FINN Motor. Kristoffer er en svært selvstendig og uredd utvikler, og setter seg meget raskt inn i nye problemstillinger og teknologier. Han er meget effektiv og disiplinert, med sans for detaljer og tar like gjerne enkle som komplekse oppgaver. Kristoffers sans for humor kommer godt med i ethvert utviklingsteam, og han glir lett inn i miljøet. Det var et tap for FINN at vi ikke lenger kunne ha Kristoffer med oss videre.
Prosjekter, sammendrag
OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Oslo kommune, Kulturetaten 10.2015–10.2017 Utvikling av nytt biblioteksystem for Deichmanske bibliotek
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 01.2014–09.2015 Utvikling av EVA Admin – applikasjon for konfigurasjon og gjennomføring av valg i Norge
Broadnet AS09.2012–12.2013Utvikling av portal for salg av fiber, ADSL/SHDSL, IPVPN og andre bredbåndtjenester hovesaklig til bedriftsmarkedet. REST-api for salg av ADSL til privatmarkedet
 04.2012–08.2012Pappapermisjon
SpareBank1 Gruppen04.2011–04.2012Implementasjon av ny sikkerhetsløsning
NKI Nettstudier03.2011Assistanse ifm JPA/OpenJPA
A-pressen Digitale Medier01.2011–02.2011Utvikling/portering til ny plattform
SpareBank1 Gruppen10.2010–12.2010Proof of concepts ifm sikkerhet
Telenor Mobil02.2010–12.2010Oppgadering av COS til Weblogic 10/Java 1.6
Hotell.no09.2009Ny funksjonalitet, endringer, feilretting
Finn.no2008–07.2009SurfSammen, Personalisering, Motor
Telenor Mobil2007COS, Web i Norge
Statens Kartverk2005–2007Matrikkelen
Forsvaret (FLO/IKT)2003–2005FelReg, Amplan
ICA Ahold2003Buying Catalog
Selvaag Homes/Casa2002–2003Personalkort, Problemark
Legion AS2001–2002IN Administrator
Storebrand Livsforsikring2000–2001Link på Nett
Telenor Bedrift2000Kundemaster
Gjensidige NOR1999KLE Kunde, Logg, Engasjement
Det Norske Veritas1997–1999Sesam 2000
Prosjekter

Arbeidsgiver: Kodemaker Systemutvikling AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Oslo kommune, Kulturetaten 10.2015–10.2017

Nye Deichman — Applikasjonsprosjektet

Implementering av nytt open source bibliotekssystem med egenutviklede webapplikasjoner for katalogisering, søk og selvbetjening av lån og reservasjoner.

Rolle:Utvikler

Teknologi: Java (JAX-RS, Apache Jena/Fuseki, Jetty), JavaScript (React/Redux, Ractive.js, Node.js), Elasticsearch, RDF, Ubuntu, Go, Ruby, Cucumber, Koha, Jenkins, PhantomJS, Docker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 01.2014–09.2015 Utvikling av EVA Admin
EVA Admin er et webbasert system for administrasjon og gjennomføring av valg i Norge, i denne omgang med fokus på kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Oppdraget bestod av videreutvikling av systemet med hovedansvar for rapportinfrastruktur i tillegg til feilrettinger og forbedringer etter stortingsvalget i 2013. EVA Admin er i samspill andre systemer i EVA-porteføljen et svært komplekst system, hvor det er lagt stor vekt på å ivareta lover og forskrifter som regulerer valggjennomføring. I tillegg er det viktig med god og effektiv bruksopplevelse samt høy ytelse.
Teamet brukte SCRUM som metodikk fram til produksjonssetting noen måneder før valget. Deretter gikk de over til en prosess mer preget av Kanban. Gruppen la inn mye innsats for å ivareta høy kvalitet ved å implementere regime for kontinuerlig leveranse og automatisk funksjonell testing.
Rolle:Utvikler og SCRUM Master
Teknologi:Java, JEE7, JSF, Primefaces, WildFly, PostgreSQL, JasperServer
Broadnet AS 09.2012–12.2013 Utvikling av salgsportal
Målet for prosjektet er å lage en moderne salgsportal for salg av bredbånd og relaterte produkter på web i bedriftsmarkedet. Salgsportalen inkluderer en produktkatalog med funksjoner for vedlikehold av denne. Portalen skal integreres med andre fagsystemer for ordrehåndtering med mer, samt eksterne tjenester for SMS og kreditsjekk.
Rolle: Senior Java utvikler, SCRUM Master
Teknologi: Java, Apache Wicket, JEE6, JPA/Hibernate, Neo4J, MongoDB, Lucene, REST/JAX-RS, JBoss, Puppet PostgreSQL, Oracle, MOngoDB, Maven, Jenkins, git, JUnit.

Utvikling av REST-grensesnitt for salg av ADSL bredbånd i privatmarkedet
Prosjektet eksponerer deler av bestillingsfunksjonaliteten i salgsportalen som et REST-grensesnitt med hypermedia, med bruk av Collection+JSON som mediatype. Grensesnittet benyttes av ekstern applikasjon for bestilling og abonnementshåndtering i privatmarkedet. (BRIKKS)
Rolle:Utvikler, SCRUM Master
Teknologi: Java, JBoss, REST/JAX-RS/HATEOAS, Node.js
SpareBank1 Gruppen 04.2011–04.2012 Vurdering og valg av produkter for Single Sign-On. Design og implementasjon av nye felles autentiseringsmoduler og felles webapplikasjon for pålogging til nettbank og andre tjenester. I første leveranse sikres nyutviklet applikasjon for SpareBank1 Skadeforsikring. Senere vil andre tjenester ta i bruk sikkerhetsløsningen.
Teknologi: Java, JavaScript, Ajax, Bash, Mockito, git, OpenAM (tidl OpenSSO), JSF 2.0, JBoss Weld (CDI/JSR 299), Apache httpd, Linux, PKI, SAML, Tomcat, Jetty, Maven2, RPM, BankID, SpareBank1 Sikkerhetskjerne (SB1SK), Weblogic, FatWire CMS
Roller: Løsningsarkitekt, Utvikler

Utvikling av ny oversiktsside for kundeengasjement i nettbanken.
Teknologi: Java, JavaScript, Backbone.js, Jersey
Rolle: Utvikler
NKI Nettstudier 03.2011

Assistanse ifm feilsøking og forslag til arkitekturmessige endringer i JPA-basert persistenslag i applikasjon for utvikling og vedlikehold av nettkurs.

Teknologi: Java, OpenJPA, Tomcat

Rolle: Rådgiver

A-pressen Digitale Medier 01.2011–02.2011

Videreutvikling og portering av funksjonalitet til ny og mer modulær plattform for effektiv publisering av nettutgavene til 50–60 lokalaviser i Norge. Sterk fokus på ytelse og korrekt bruk at HTTP- og HTML-standarder.

Teknologi: Java, Spring, JSP, CSS, Javascript, Jetty, Linux, Atom, RSS, XSL, Varnish, Escenic, Subversion, Jira

SpareBank1 Gruppen 10.2010–12.2010

Utførte to Proof of concepts ifm sikkerhetsløsning for Finansportalen

Teknologi: Java, WSRP 2.0, Oracle Weblogic/Portal/Workshop, Mule, CA SiteMinder, BankID, LDAP

Rolle: Forsker/Rådgiver

Telenor Mobil02.2010–10.2010

Oppgradering og tilpasning av COS javakode/konfigurasjon til java 1.6 og Weblogic 10.3. Innføring av Gradle som nytt byggesystem

Teknologi: Java, JMS, JMX, SQL, Axis, XFire, Maven, Gradle, Groovy, Spring, JMS, Weblogic, XML/XSLT, Sybase, MKS, Wiki

Hotell.no09.2009

Reiselivsside med søk etter hoteller i Norge og utland. Implementere ønskede endringer, bl.a. google-kart.

Teknologi: Java, JSP, MySql

Finn.no2008–2009

Prosjekt: SurfSammen, Personalisering, Motor. Nye nettsider for samhandling mellom finn-brukere, tilpasning til hver bruker, ny funksjonalitet for motormarkedet. Trafikkanalyse med WebTrends.

Teknologi: : Java, T-SQL/prosedyrer, Sybase, Solr, Fast, Spring, JavaScript, jQuery, CSS, XML, JSP, HTML, WebTrends

Rolle: Utvikler

Telenor Mobil AS02.2007–12.2007

COS er et omfattende mellomvaresystem for håndtering av kunde-, ordre og abonnementsinformasjon for mange klientplattformer mot Telenor Mobil som har både kunder, forhandlere og Telenors kundebehandlere som brukere. Prosjektet gikk ut på å tilpasse COS til nytt web-basert selvbetjeningsløsning for Telenor, Web i Norge, som skal dekke fastlinje, internett og mobiltelefon for kundene. Videreutvikling av COS både i henhold til artkitekturmessige ønske for COS og endringer for å tilby ønsket funksjonalitet til Web i Norge.

Teknologi: Java, J2EE, Weblogic, XFire WebServices, Sybase

Statens Kartverk05.2005–01.2007

Matrikkelen erstatter det tidligere GAB-registeret og kombinerer data derfra med digitale eiendomskart, slik at alle eiendomsdata nå vedlikeholdes i samme løsning. Kartverket utviklet en serverløsning med et webservice grensesnitt som kommersielle leverandører kan utvikle egne klientløsninger mot, i tillegg til en egen Swingbasert klient for oppdatering av kart- og adresseinformasjon. Kristoffer hadde ansvar for realisering av elektronisk samhandling med andre kommersielle og offentlige aktører. Utviklet en endringsloggtjeneste med webservice-grensesnitt, hvor eksterne systemer kan hente ut alle fortløpende endringer for oppdatering av lokale kopier eller for andre eiendomsdataformål. Utviklet også en Mule-basert integrasjonsløsning for oppdateringer fra Folkeregisteret, Tinglysning og Enhetsregisteret, alle med egne distribusjonsformater.

Teknologi: Java, J2EE, Weblogic, Hibernate, Mule, SOA/Web Services, XML, XSLT, Oracle 10/Spatial

Forsvaret (FLO/IKT) 12.2003–05.2005

Drift og vedlikehold av artikkelregister og publikasjonsregister samt Amplan, et verktøy for planlegging av ammunisjonsforbruk for øvelser og strid. Prosjektoppgaver: Videreutvikling av web-baserte registre med søkefunksjonalitet og rapporter. Integrasjon mot andre logistikksystemer. Publiseringsløsning for håndbok og nyheter.

Teknologi: Java, JBoss, JSP, JasperReport, Spring, Oracle, Lucene, Magnolia CMS

ICA Norge AS04.2003

EMS er et av de største it-prosjekt innen varehandelsbransjen (prosjekt har en størrelseorden på €200 mill.). EMS inneholder 5 applikasjoner som tar seg av alt fra leverandørkontrakt, innkjøp, varesortiment, butikkgruppering, kampanje, vareplassering og prising. Deployment av utviklet kode og installasjon/konfigurasjon av tredjeparts programvare.

Teknologi: Java, J2EE, IBM Websphere, WebMethods, IBM Websphere Application Developer, Ant, Versata, IBM MQ series

Rolle:  Deployer

Arbeidsgiver: Elan IT Resource AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Selvaag Homes AS 04.2002–10.2003

Casa var et langsiktig program (~10 år) med mål om å automatisere produksjon av byggetegninger til boliger samt støttefunksjoner rundt husproduksjon. Utviklet proof of concept for XML-integrasjon med Xtractor ved å integrere informasjon fra flere datakilder (Agresso, SalesMaker og Active Directory). Utvikle webbasert løsning for innsamling av problemer og løsninger i husbyggeprosess.

Java, J2EE, Weblogic, Microsoft SQL Server, XML, XSLT, XTractor

Legion AS10.2001–01.2002

Legion tilbød outsourcing av callcenter-løsninger. Utviklet klient/tjenerbasert administrasjonsverktøy for callcenter.

Java, Oracle, Borland Visibroker, Swing

Arbeidsgiver: ObjectWare AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Storebrand Livsforsikring AS04.2000–08.2001

Selvbetjent nettløsning for håndtering av Unit Linked-avtaler. Utviklet servlet/JSP-basert løsning for fondsbytte og grafisk fremstilling av verdiutvikling på fondsportefølje.

Teknologi:Java, JSP, Servlets, IBM Websphere, IBM VisualAge.

Telenor Bedrift12.1999–03.2000

EJB-basert system for styring av distribusjon av kundedata. Pilotprosjekt for innføring av EJB i Telenor Bedrift. Utviklet EJB’er for styring av datadistribusjon.

Teknologi: Java, EJB, Gemstone, Oracle

Gjensidige NOR02.1999–11.1999

IBM Component Broker-basert løsning for kundehåndtering. Java-overbygg over eksisterende CICS-basert kundesystem. Utviklet javabaserte ytelsestester for å verifisere skalerbarhet. Utviklet også server-overvåkningssystem som ble integrert med eksisisterende overvåkningssystemer (CA Unicenter) via SNMP

Teknologi: Java, IBM Component Broker, C++, CICS, SNMP

Arbeidsgiver: Computas Expert Systems AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Det Norske Veritas09.1997–01.1999

Fornyelse av DNVs programpakke for strukturanalyse av offshore-konstruksjoner. Utviklet scriptingmodul for journalering og gjenskaping av strukturmodeller.

Teknologi: Microsoft Visual C++, ActiveX, JavaScript

Utdannelse
SkoleÅrRetning
Universitet i Oslo1997Cand Scient, Informatikk, karakter 1,6
Sertifiseringer / Kurs
KursnavnÅr
Certified Scrum Master2007, 2008 (påbygn)
JavaZone2002–2011
IBM Certfied Solution Developer2001
IBM WebSphere Application Server (Standard Edition)2001
Object-Oriented Analysis and Design Test (IBM)2001
SUN Certified Programmer for the Java 2 Platform2001