22 kvasse konsulenter

«Kodemaker leverte ny teknisk løsning på kortere tid enn vi forventet, og vi fikk derfor også utviklet vesentlig mer enn vi først antok. Kodemaker løste oppgaven med minimal administrasjon. De er kunnskapsrike og løsningsorienterte fagfolk, og ikke minst var de flinke til å involvere og diskutere løsningene underveis med oss som oppdragsgiver.

Anbefales sterkt!»

Bengt Lyng

Avdelingssjef, NSB Fellestjenester IT
+47 924 33 836

«Kodemaker leverte ny teknisk løsning på kortere tid enn vi forventet, og vi fikk derfor også utviklet vesentlig mer enn vi først antok. Kodemaker løste oppgaven med minimal administrasjon. De er kunnskapsrike og løsningsorienterte fagfolk, og ikke minst var de flinke til å involvere og diskutere løsningene underveis med oss som oppdragsgiver.

Anbefales sterkt!»

«Kodemaker har vært en av våre viktigste leverandører av teknologikonsulenter siden 2008. Vi er meget godt fornøyd med bidraget til FINN.no sin utvikling i disse årene. Kodemaker utmerker seg med spesielt høyt kompetansenivå, og ikke minst evnen til å tenke nytt og utfordre etablerte sannheter. Vi opplever Kodemakere som sosialt dyktige, og vi engasjerer de gjerne igjen når behovet oppstår.»

Christian Printzell Halvorsen

CEO, FINN.no
tlf.nr. på forespørsel

«Kodemaker har vært en av våre viktigste leverandører av teknologikonsulenter siden 2008. Vi er meget godt fornøyd med bidraget til FINN.no sin utvikling i disse årene. Kodemaker utmerker seg med spesielt høyt kompetansenivå, og ikke minst evnen til å tenke nytt og utfordre etablerte sannheter. Vi opplever Kodemakere som sosialt dyktige, og vi engasjerer de gjerne igjen når behovet oppstår.»

Hva er raskeste veien i mål?

Jo, nå skal du høre. I Kodemaker har vi en tøff modell. De som ikke har oppdrag, har ikke lønn. På den måten sikrer vi at alle Kodemakere er folk som får jobben gjort. Er du ikke flink nok, ramler du av.

Det er kanskje brutalt, men verden kan være tøff. Hvor mange IT-prosjekter går ikke på trynet? Hvor mange ledere har ikke ufrivillig havnet i avisen? Det verste er at det er ofte ikke deres feil. Programmering er komplekst, og graden av kompleksitet er stort sett ukjent i dét prosjektet begynner.

Det er klart det er store muligheter for å trå feil.

Hva skal til for at ditt prosjekt lykkes?

Uansett om vi skal hjelpe deg eller du ordner biffen selv, er det noen faktorer som bidrar sterkt til om ditt prosjekt blir ferdig, i tide og på kost, eller om du sitter igjen med en halvferdig kodebase det er sirup å gjøre endringer i.

Noe av det første du kan gjøre, er å hente inn folk som har vært ute en vinternatt før. Folk som har møtt hårete problemer før, folk som har løst komplekse problemer før, folk som ikke er redde for å kaste seg helhjertet inn i et ormebol av kompleksitet. For, tro du meg, hvis det ikke er et lekeprosjekt du har, så finnes det komplekse problemer under overflaten, som noen må ta tak i og løse, for å få prosjektet ditt i mål.


Du må ha en fungerende arbeidsprosess.

Om det er Scrum, Kanban, eller en annen prosess er ikke det viktige, men at du har en definert prosess som lar deg prioritere saker basert på forretningsverdi og tilgjengelige ressurser for implementering, og som gir deg transparens i forhold til fremdrift, så du ikke risikerer at oppgaver du trodde var ferdig for lenge siden, blir hengende i løse luften et sted på veien.


Du må ha automatiserte tester.

Etter hvert som kodebasen vokser, vil endringer du gjør ett sted, kunne ødelegge funksjonalitet et annet sted, uten at det er umiddelbart innlysende. Hvis det ikke oppdages med en gang, av automatiserte tester, kan slike bugs leve lenge og bli svært dyre.


Du må ha en automatisert bygg-prosess.

Å få endringer ut på test-servere og ut i produksjon kan bli et uforutsigbart mareritt, avhengig av noen få nøkkelpersoner, hvis ikke også denne delen av jobben er automatisert med kode. Det tar litt tid å sette opp, men timene sparer du inn utallige ganger.


Du må ha en entydig «definition of done».

Når er en funksjonalitet «ferdig»? Er det når en utvikler sier «det har jeg laget»? Er det når en annen utvikler har sett på den koden, og sagt «ok»? Er det når noen i teamet har testet funksjonaliteten på en test-server? Er det når noen utenfor teamet har testet funksjonaliteten, og godkjent den? Hvis du ikke vet nøyaktig hva det betyr at en sak er «ferdig», risikerer du å gå på en stygg smell mot slutten av prosjektet, når det viser seg at mange av sakene er «ferdige … de mangler bare tester, feilhåndtering, og css», for eksempel.


Nå er det sånn at ingen kan alt. I en verden som blir stadig mer spesialisert, er det uhyre viktig at menneskene du har, har et nettverk å trekke på, når de står fast. For de kommer til å stå fast. I Kodemaker har vi tette bånd til hverandre. Vi reiser på turer sammen, kjenner hverandres familier. Vi diskuterer daglig fag i egne fora på nett. Vi har et svært sterkt fagmiljø, der vi hjelper hverandre, lærer av hverandre, spør hverandre… trekker hverandre oppover. Leier du inn noen av oss, har du alle på ditt lag.

Du har mye ansvar, og mye å tenke på

Vi forstår at du har mye å tenke på. Vi forstår at du kan oppleve press både ovenfra og nedenfra. Vi jobber også som problemløsere, og står hver dag ovenfor utfordringer vi ikke enda vet hvordan vi skal løse. Vi kan hjelpe deg å stå trygt omringet av daglig usikkerhet.

Med et team av Kodemakere har du mennesker rundt deg som er dyktige problemløsere. Som kommer til deg med erfaring, nettverk, og friske øyne. Som vet hvor de skal starte med å ta fatt på et mangehodet troll av et problem. Som har en verktøykasse av «best practices», heuristikker og erfaringer med seg. Folk som er selvdrevne og initiativrike, som ikke setter seg ned og venter på at noen skal gi dem en løsning, men som tar tak og skaper løsningen selv.

Du får kun erfarne Kodemakere

All ære til de firmaene som tar inn juniorer, som tar dem under sine vinger og lar dem utvikle seg, lære, og modnes. Det er et langtidsprosjekt det står respekt av. I noen settinger er det riktig å gjøre: når du ønsker å ha folk hos deg i årevis.

Andre ganger er det viktigste å få ting gjort så fort som mulig. Som hired guns er det naturlig at du bare får seniorer fra oss.

  • kun seniorer, så du ikke taper verdifull tid på feil som lett kunne vært unngått
  • mennesker med nettverk, så du ikke risikerer å stå fast på grunn av problemer teamet ikke vet løsningen på
  • friske øyne, så du får ristet løs i gamle tankemåter som kanskje ikke gavner deg lenger

Det er mange som har tillit til oss. Vi har hatt oppdrag hos blant andre FINN.no, Forsvaret, NSB, Telenor, Hafslund, Schibsted og Animalia.

«Kodemaker har vært en bærebjelke i vår satsning på nyutvikling av fagssystemer. De er høykompetente, byr på seg selv og fungerer strålende som mentorer for våre egne utviklere. Våren 2013 leverte vi med hjelp av Kodemaker et nytt og moderne system for Storefekjøttkontrollen. Lanseringen var svært vellykket og systemet har blitt veldig godt mottatt av brukerene.»

Torkel Randem

Økonomi- og utviklingssjef
+47 991 68 897

«Kodemaker har vært en bærebjelke i vår satsning på nyutvikling av fagssystemer. De er høykompetente, byr på seg selv og fungerer strålende som mentorer for våre egne utviklere. Våren 2013 leverte vi med hjelp av Kodemaker et nytt og moderne system for Storefekjøttkontrollen. Lanseringen var svært vellykket og systemet har blitt veldig godt mottatt av brukerene.»

Vi ønsker selvfølgelig at alle våre oppdrag lykkes, og derfor stiller vi noen krav

Vi er bare et visst antall mennesker, og hver av oss kan bare jobbe med ett oppdrag av gangen. Det er i alles interesse at prosjektet ditt skal lykkes. Derfor velger vi bare oppdrag vi selv har stor tro på. Det finnes selvfølgelig ingen garantier her i livet, men vi mener og tror at punktene beskrevet over er uhyre viktige. La oss gjenta dem fort:

  • du må ha en fungerende arbeidsprosess
  • du må ha automatiserte tester
  • du må automatisere byggeprosessen
  • du må ha en entydig «definition of done»

Hvis du ikke allerede har disse tingene på plass, må du være 100% villig til å la oss hjelpe deg å få dem på plass.

For å hjelpe oss å plukke ut oppdrag vi har tro på, vil vi gjerne høre mer om deg og dine planer. La oss ta en prat! Vår daglige leder Kolbjørn Jetne tar kontakt med deg så snart han har mulighet. Stort sett vil du høre fra ham innen to arbeidsdager.

Altså, skriv inn telefonnummer eller epost-adresse:

... eller du kan forbli i uvissheten

Som sagt, finnes det ingen garantier her i livet. Men med Kodemaker på din side står du tryggere og har større sjanser for å lykkes. Du får kode som fungerer, raskere. Du får noen av bransjens skarpeste hoder til å holde full fokus på dine mål. Du får folk som spiser beste-praksis til frokost til å skrive din kode. Du får et nettverk av dyktige fagfolk på din side.

Du får rett og slett Kodemaker.