Hvorfor akkurat Kodemaker?

«Kodemaker leverte ny teknisk løsning på kortere tid enn vi forventet, og vi fikk derfor også utviklet vesentlig mer enn vi først antok. Kodemaker løste oppgaven med minimal administrasjon. De er kunnskapsrike og løsningsorienterte fagfolk, og ikke minst var de flinke til å involvere og diskutere løsningene underveis med oss som oppdragsgiver.

Anbefales sterkt!»

Bengt Lyng

Avdelingssjef, NSB Fellestjenester IT
+47 924 33 836

«Kodemaker leverte ny teknisk løsning på kortere tid enn vi forventet, og vi fikk derfor også utviklet vesentlig mer enn vi først antok. Kodemaker løste oppgaven med minimal administrasjon. De er kunnskapsrike og løsningsorienterte fagfolk, og ikke minst var de flinke til å involvere og diskutere løsningene underveis med oss som oppdragsgiver.

Anbefales sterkt!»

– Kodemaker utmerker seg med spesielt høyt kompetansenivå

«Kodemaker har vært en av våre viktigste leverandører av teknologikonsulenter siden 2008. Vi er meget godt fornøyd med bidraget til FINN.no sin utvikling i disse årene. Kodemaker utmerker seg med spesielt høyt kompetansenivå, og ikke minst evnen til å tenke nytt og utfordre etablerte sannheter. Vi opplever Kodemakere som sosialt dyktige, og vi engasjerer de gjerne igjen når behovet oppstår.»

Christian Printzell Halvorsen

CEO, FINN.no
tlf.nr. på forespørsel

«Kodemaker har vært en av våre viktigste leverandører av teknologikonsulenter siden 2008. Vi er meget godt fornøyd med bidraget til FINN.no sin utvikling i disse årene. Kodemaker utmerker seg med spesielt høyt kompetansenivå, og ikke minst evnen til å tenke nytt og utfordre etablerte sannheter. Vi opplever Kodemakere som sosialt dyktige, og vi engasjerer de gjerne igjen når behovet oppstår.»

– Kodemaker er blant
Norges beste på frontend

«Kodemaker ga et betydelig løft til vårt prosjekt gjennom å bidra med verdifulle innspill til alle ledd i utviklingen, og ikke minst leverte de et meget godt produkt til avtalt tid.

Prosjektet hadde stor nytte av at de er blant Norges beste på front-end, og i tillegg har inngående kompetanse om nærliggende områder. Kodemaker har vært ypperlige sparringspartnere hele veien, og jeg er sikker på at sluttproduktet ikke ville blitt like godt uten deres hjelp.»

Bente Busch

Chief Analytics Officer, Schibsted Payment ID
+47 926 90 062

«Kodemaker ga et betydelig løft til vårt prosjekt gjennom å bidra med verdifulle innspill til alle ledd i utviklingen, og ikke minst leverte de et meget godt produkt til avtalt tid.

Prosjektet hadde stor nytte av at de er blant Norges beste på front-end, og i tillegg har inngående kompetanse om nærliggende områder. Kodemaker har vært ypperlige sparringspartnere hele veien, og jeg er sikker på at sluttproduktet ikke ville blitt like godt uten deres hjelp.»

– Kodemaker har vært en bærebjelke i vår satsning på nyutvikling

«Kodemaker har vært en bærebjelke i vår satsning på nyutvikling av fagssystemer. De er høykompetente, byr på seg selv og fungerer strålende som mentorer for våre egne utviklere. Våren 2013 leverte vi med hjelp av Kodemaker et nytt og moderne system for Storefekjøttkontrollen. Lanseringen var svært vellykket og systemet har blitt veldig godt mottatt av brukerene.»

Torkel Randem

Økonomi- og utviklingssjef
+47 991 68 897

«Kodemaker har vært en bærebjelke i vår satsning på nyutvikling av fagssystemer. De er høykompetente, byr på seg selv og fungerer strålende som mentorer for våre egne utviklere. Våren 2013 leverte vi med hjelp av Kodemaker et nytt og moderne system for Storefekjøttkontrollen. Lanseringen var svært vellykket og systemet har blitt veldig godt mottatt av brukerene.»

Kodemaker leverte mer enn vi hadde ambisjoner om å få til

«Sammen med Kodemaker ønsket vi å øke kvaliteten på vår tekniske utvikler­dokumentasjon. Vi ønsket et penere, mer responsivt uttrykk og hvis mulig å automatisere deler av prosessen. Prosjektet hadde ingen føringer på teknologi eller verktøy og Kodemaker var fra første dag en proaktiv partner som hjalp til å forme løsningen. Vi opplevde konsulentene som svært faglig dyktige og de ble fort en del av gjengen her. De hadde ingen problemer med å sette seg inn i våre problemstillinger og vi endte med en løsning som leverte mer enn vi i utgangpunktet hadde ambisjoner om å få til.»

Claes Bergsten

Tech Lead Payment, Schibsted Payment ID
+47 916 68 984

«Sammen med Kodemaker ønsket vi å øke kvaliteten på vår tekniske utvikler­dokumentasjon. Vi ønsket et penere, mer responsivt uttrykk og hvis mulig å automatisere deler av prosessen. Prosjektet hadde ingen føringer på teknologi eller verktøy og Kodemaker var fra første dag en proaktiv partner som hjalp til å forme løsningen. Vi opplevde konsulentene som svært faglig dyktige og de ble fort en del av gjengen her. De hadde ingen problemer med å sette seg inn i våre problemstillinger og vi endte med en løsning som leverte mer enn vi i utgangpunktet hadde ambisjoner om å få til.»