Odin Hole Standal
Utvikler og arkitekt
+47 91 63 50 08
odin@kodemaker.no
Født
1981
Sivil status
Gift, 3 barn
Utdanning
Sivilingeniør/Master Datateknikk, NTNU
Erfaring
2005-
Sammendrag

Odin er sivilingeniør i datateknikk fra NTNU med allsidig erfaring som utvikler og arkitekt.

Som konsulent er Odin pliktoppfyllende, selvdrevet og liker å ta ansvar. Han lærer raskt og søker enkle løsninger der det er mulig. I tillegg er han en dyktig problemløser, glad i utfordrende arbeidsoppgaver og lidenskapelig opptatt av faget sitt.

Teknologi
Programmeringsspråk
Clojure, ClojureScript, Java, Groovy, Scala, JavaScript, Swift, Objective-C, C#, SQL, Racket, Ruby, Python, Bash
Teknologi
React, AngularJS, Kafka, Spring, Spring MVC, Jersey, Spring Integration, REST, Web Services, Java EE, Hibernate/JPA, Struts2, JSF, HTML, CSS, Spock, Swing, D3.js, Hazelcast
Plattform
Jetty, Tomcat, Oracle, WebSphere, iOS, Android
Versjonsstyring
Git, Subversion, ClearCase, SourceSafe
Verktøy
Gradle, Maven, Leiningen, Gatling, JMeter, Stash, JIRA, Confluence, Ant, Photoshop
DevOps
Kubernetes, Docker, Ansible, Vagrant, Apache, Jenkins, Bamboo, TeamCity
Databaser
Kafka, Datomic, Cassandra, PostgreSQL, MySQL, IBM DB2, Oracle, MongoDB
Programmeringsverktøy
IntelliJ, Unity, Eclipse, Xcode
Metoder
Kanban, Scrum, XP, TDD
Operativsystem
Linux, Solaris, Windows, iOS, OS X
Kvalifikasjoner
Yrkeserfaring
ArbeidsgiverPeriodeStilling
Kodemaker2012- Seniorkonsulent
Webstep 2010-2012Seniorkonsulent
Accenture2006-2010Konsulent
Prosjekter, sammendrag
OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Norled 2016- Nytt informasjonssystem for fergedrift
Telenor Digital 2016 Data Insights
Sykehuspartner 2015 Mitt Svar
Conax 2012-2015Contego
Oiiku 2012-2013Single page web app for eventselskap
Politiets Data og Materielltjeneste, PDMT 2010-2012System for maritim grensekontroll
NAVs Pensjonsprogram 2007-2010Applikasjonsarkitektur, tjenesteintroduksjon, bygg og miljø
Accenture 2007 Innendørs sanntidsposisjonering for UKA-07
Norsk bank 2007 Sikkerhetsanalyse av aktivt angrep mot nettbank
Postbanken 2006 Kundeforvaltningssystem
Point Carbon 2006 Evaluering av rammeverk for datavisualisering
Accenture 2005 RFID-basert betalingsløsning for UKA-05
Scarp 2004 Flashløsninger
Prosjekter

Arbeidsgiver: Kodemaker

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Norled 2016.04-

Utvikler nye informasjonssystemer for fergedrift for Norled. Jobber også med billett-app for kunder, samt app for fergebillettørene.

Teknologi: Clojure, ClojureScript, Datomic, Kubernetes, Kafka, Cassandra, DataScript, Reagent, Mount, Docker, AWS, Cordova

Telenor Digital 2016.01-2016.04

Medlem av Data insights-teamet som driver med analysetjenester for ulike deler av Telenor. Fokus på integrasjon av datakilder og visualisering av store datamengder

Teknologi: Clojure, ClojureScript, Kafka, Java, D3.js, AWS-plattformen, PostgreSQL, Ansible, Vagrant

Sykehuspartner 2015

Utvikling av en prototype for Barneseksjonen for håndtering av pasienttilbakemeldinger.

Teknologi: ClojureScript, React, SVG, D3.js, Ruby, Objective-C, PostgreSQL, IBM Bluemix, Docker, Sinatra, Vagrant, Figwheel

Conax 2012.10-2015.12-

Conax utvikler løsninger for kryptering, tilgangskontroll og innholdssikring for digital-TV. Arbeidet med akseptansetester, byggautomatisering, frontend- og backendutvikling, testautomatisering og ytelsestesting.

Tok i bruk det Scala-baserte ytelsestestrammeverket Gatling for å verifisere ytelsen og skalerbarheten til et nytt backendsystem.

Bistod med å innføre Groovy og Spock som testrammeverk.

Teknologi: Groovy, Java, Scala, JavaScript, Python, React, Spock, Spring, Hibernate, Struts2, Jersey, CXF, Spring MVC, Spring Security, Hazelcast, Grails, Gradle, Maven, npm, browserify, git, Linux, Solaris, TeamCity, Bamboo, Jenkins, Gatling, Ansible

Oiiku 2012.08-2013.06

Utvikling av single page web app for å organisere events. Jobbet både på frontend med AngularJS og backend med Clojure. Laget blant annet funksjonalitet for å importere og eksportere Excel-filer

Teknologi: Clojure, AngularJS, JavaScript, Datomic, MongoDB, Java, Ring, Compojure, Elasticsearch, Apache POI, Jetty, Google Closure

Prosjekter

Arbeidsgiver: Webstep

Oppdragsgiver Periode Oppdrag
Politiets data- og materielltjeneste 10.2010-04.2012

Utvikling av system for maritim grensekontroll, SafeSeaNet.

Bistod med å avklare funksjonelle krav, definere den tekniske arkitekturen og utviklet på alle lagene i applikasjonen. Ansvar for å følge opp drift og den tekniske leveransen. Det ble brukt Scrum som utviklingsmetodikk.

Teknologi: Java, Groovy, JSF, Facelets, HTML, CSS, Javascript, JQuery, Spring, Spring Security, Spring Integration, Maven, Web Services, CXF, JMS, Oracle AQ, Apache MQ, Hudson/Jenkins, Sonar, Jetty, Oracle Application Server OC4J, Oracle 10g database.

Arbeidsgiver: Accenture

Oppdragsgiver Periode Oppdrag
NAV Pensjonsprogrammet, Applikasjonsarkitektur 2009-2010.05

Ansvarlig for applikasjonsarkitekturteamet. Arbeidet bestod av utforming av arkitekturprinsipper og retningslinjer for utvikling, vedlikehold av applikasjonsrammeverket og tett samarbeid med underleverandører. I tillegg med på å etablere og holde sertifiseringskurs i NAVs nye SOA-plattform.

Teknologi: Java, JSF, Spring, Spring WebFlow, Spring Batch, Hibernate, IBM WebSphere Application Server

NAV Pensjonsprogrammet, Tjenesteintroduksjon 2008

Tjenesteintroduksjonsteamet arbeider med kvalitetssikring og overlevering av teknisk dokumentasjon og applikasjonsleveranser til kundens driftsavdeling. Ansvar for planlegging og gjennomføring av driftstest, kvalitetssikring og overlevering av teknisk dokumentasjon samt støtte drift under produksjonssetting av Pensjonsprogrammets største leveranse.

NAV Pensjonsprogrammet, Utviklingsarkitektur 2007.08-2008

Arbeidet med bygg, utrulling og administrasjon av testmiljøer

Teknologi: Maven, Hudson, Cruisecontrol, IBM WebSphere Application Server, IBM WebSphere Process Server og Linux.

Teknisk veileder for sommerstudentprosjekt 2007.06-2007.08

FindMyFriends var et prosjekt for studenter med sommerjobb for innendørs sanntidslokalisering på UKA-festivalen i Trondheim. Hensikten var at deltakere på festivalen kunne finne vennene sine ved hjelp av en web-basert løsning og personlige ultralydbrikker. Evaluerte lokaliseringsløsninger, etablerte arkitektur og overordnet design og var teknisk veileder for 15 sommerstudenter under utviklingen.

Teknologi: .NET, Java, Flash, IBM WebSphere Application Server og ultralydbasert maskinvare for lokalisering

Stor, norsk bank 2007.04-2007.08

For en kortere periode hadde en stor, norsk bank behov for å styrke sikkerhetsavdelingen sin for å håndere høy aktivitet relatert til et angrep på bankens systemer. Analyserte trusselbildet sammen med de ansatte i sikkerhetsavdelingen, samt bistod med å koordinere arbeidet til analyseteamet som bestod av bankens fagfolk.

Postbanken 2006.09-2007.04

eAgent er en løsning som brukes av Postbankens agenter for kundeforvaltning. Utvikling av tjenester i en web-basert J2EE-applikasjon. Applikasjonene kommuniserte med sentrale tjenester på stormaskin og Sybase databaser. Arbeidet inkluderte samarbeid med kundens tjenesteutviklere samt ansvar for oppfølging av feil fra systemtesten.

Teknologi: Java EE, HTML, CSS, Sybase database, Web Services

Deltidsstillinger ved siden av studiene

Oppdragsgiver Periode Oppdrag
Point Carbon 2006.06-2006.08

PointCarbon er et selskap som tilbyr nyheter, analyser og konsulenttjenester for de globale energi-, gass- og karbonmarkedene Evaluering av ulike rammeverk for å generere grafer i PointCarbons webløsning.

Teknologi: Java, .Net, HTML, Javascript

Accenture 2005

Planlegging, utvikling og support av RFID-basert betalingsløsning på Samfundet for studentfestivalen UKA-05.

Teknologi: .NET, Passiv RFID

Scarp 2004.06-2004.08

Scarp var et konsulentselskap som jobbet med webløsninger. Utvikling av Flashbaserte webapplikasjoner med integrasjon mot .NET-løsning.

Teknologi: Flash, Actionscript, .NET

NTNU 2002-2006

Studentassistent i fagene programmering, operativsystemer og IT-intro.

Teknologi: Java, SQL, HTML, CSS

Utdannelse
Skole År Retning
NTNU 2001 - 2006 Sivilingeniør/Master Datateknikk
Foredrag / Lyntaler
NavnStedTid
3 grunner til at ClojureScript gir deg superkrefter JavaZone 2016 2016
Interaktiv programmering Software 2016 2016
Interaktiv programmering JavaZone 2015 2015
Webutvikling med Clojure JavaZone 2014 2014
Elektronisk tekstbehandling JavaZone 2013 2013
Better and groovier tests with Spock JavaZone 2012 2012
Bedre tester med Groovy Communities in Action (CiA) 2012
Show and Tell, Jens og Jonas iOs-app CocoaHeads Oslo 2011
Sertifiseringer / Kurs
Kursnavn år
Architecting for continuous delivery and zero downtime 2015
Java 8 med Venkat Subramaniam 2014
Rubykurs 2012
SpringSource, Spring and Hibernate 2009
Sun Java Certified Programmer, Java 5 2008
RFID-kurs i Hong Kong i regi av Accenture 2005

Deltar årlig på JavaZone

Sideprosjekt
Tittel Periode Hva
Much Memo 2015 Laget et spill til Apple Watch og iOS med Swift.
Jens og Jonas (Jack and Joe) 2011 Laget en interaktiv barnebok til iPhone/iPad som i en periode lå øverst på den norske iPad-listen.
Tie a Tie og What To Cook 2010 Laget to gratis apps til Android
Bidrag til Open Source
Språk
Språk Behersker
Norsk Muntlig, skriftlig
Engelsk Muntlig, skriftlig