Alf Einar Solbakken

Alf liker enkle og pragmatiske løsninger som kan dekke kundens behov. Han liker godt å sette seg inn i nye domener, programmeringsspråk og teknologier, og har kapasitet til raskt å omsette teori til praksis.

Favoritter for tiden: Clojure og ClojureScript
Bruker på jobben: Clojure, ClojureScript og React
Vil lære mer: DevOps og Kubernetes

Alfs anbefalinger

Clojure from the ground up

En god begynnelse for de som ønsker å komme igang med Clojure. Passer godt til både nye programmerere og de litt mer erfarne Les artikkelen

Prosjekter

Animalia 2018-

Videreutvikling av eksisterende samt design og implementasjon av nye systemer innenfor kjøtt- og egg-bransjen

Forsvaret MDP 2016-2017

Masterdata-synkronisering. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

NSB 2014-2016

Videreutvikling av passasjerinformasjons-anleggene ombord i togene. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

NSB 2014-2016

Utvikling av integrasjonstjenester mellom Svenske Trafikverket og NSB. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

NSB 2014-2016

Videreutvikling av en kartapplikasjon for visualisering av posisjonsdata for tog i sanntid. Oppgaver: Utvikling, dokumentasjon

Forsvaret GBMS 2013-2015

Nyutvikling av et system for datafangst og analyse av skyts. Integrasjon med forsvarets SAP-løsning. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Nets 2012

Videreutvikling av diverse applikasjoner for å legge til rette for separation of duties. Videreutvikling av BKAD - Sentralt bankregister. Oppgaver: test, utvikling, dokumentasjon

Fondet for RVO 2011

Nytt saksbehandlersystem. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

FFI 2011

Prototyping av systemer for utveksling av posisjonsdata nasjonalt og mellom våre allierte ved hjelp av OASIS Web Services Notification. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Statens pensjonskasse 2009-2011

Nytt pensjonssystem. prosjekt PERFORM. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Forsvaret 2009

Planlegging og bestillingssystem for ammunisjon (Amplan4) - Videreutvikling. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Statens pensjonskasse 2009

Nytt pensjonssystem. prosjekt PERFORM. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Forsvaret 2008-2009

Planlegging og bestillingssystem for ammunisjon (Amplan4). Integrasjon med forsvarets SAP-løsning. Oppgaver: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Forsvaret 2007

Nasjonalt kommando og kontrollsystem i integrasjon med NATO (NORCCISII). Oppgaver: Implementering av et sett med webservices i forbindelse med informasjonsutveksling mellom ulike lands kommando og kontrollsystem.

FOKIV 2006

Informasjonssystem over alle forsvarets publikasjoner (FOBID). Oppgaver: Dynamisk transformering av dokumenter vha XSLT. Søkefunksjonalitet. Forretningslogikk.

FMI 2006

Informasjonssystem over forsvarets film og bildearkiv (Medieregister). Oppgaver: Utvikling av søk, kunde- og bestillings systemet. Utvikling av søk, kunde- og bestillings systemet.

FLO 2005

Ledelses informasjonssystem over alt materiell i forsvaret (Beskop2). Oppgaver: Analyse, Design, Test, Utvikling.

FOHK 2004

Forsvarets erfaringdatabase Lessons Learned (Ferdaball). Oppgaver: Analyse, Design, Test, Utvikling, Dokumentasjon.

FLO 2003

Ledelses informasjonssystem over alt materiell i forsvaret (Beskop). Oppgaver: Analyse, Design, Utvikling.

SVI 2002

Kvalitetsikringssystem for forsvarets operative avdelinger. Oppgaver: Analyse, Design, Utvikling.

FLO 2002

Sertifisert opplæring (portal). Kursadministrasjonssystem (Sopp). Oppgaver: Analyse, Design, Utvikling

FLO 2001

Webshop på forsvarets Intranet for Forsvarets uniformsutsalg (Funif). Oppgaver: Analyse, Design, Utvikling

Se flere prosjekter i Alfs CV

Alfs referanser

Stein Engen

Senior Engineer at Norwegian Armed Forces Cyber Defence

Jeg har hatt gleden av å benytte Alf som utvikler i to prosjekter over en 3 års periode der jeg har vært prosjektleder - begge med hovedtyngden av teknologi på Java-stack'en. Alf er en særdeles dyktig programmerer - og en sann kodemaker. I tillegg til det rent teknisk/faglige fungerer Alf utmerket i konstellasjoner der vi trekker brukerne inn for å designe løsningene. I slike settinger kreves både kreativitet og smidighet, samt at man har "guts" nok til å si ifra om man mener noe er feil. Alf leverer på dette også. Kan gi ham mine beste anbefalinger!


Ketil Lund

Principal scientist at Forsvarets Forskningsinstitutt

Alf jobbet for oss i ca 3 mnd i forbindelse med et pilotprosjekt rundt integrasjon av ulike informasjonssystemer. Vi er svært fornøyde med jobben Alf gjorde. Han er effektiv, har stor innsatsvilje og er en trivelig person å jobbe sammen med.


Kjell Røysum

Senior Software Engineer at Steria AS

I worked with Alf for almost half a year in a Scrum Team, and learned to know him as a real proffesional. When he picked a task from our Sprintbacklog we considered it done! He worked independently, and his ability to acquire knowledge of existing functionality was impressive. He always kept focus on his tasks and his human qualities contributed to a great atmosphere and helped the collaboration in the team. He primarily worked with JEE, Spring (Including Spring Batch), Hibernate and Fitnesse using Subversion, Maven 2, Hudson, Nexus and he was responsible for the design and implementation of our Spring Batch reference application. I addition he obtained a good knowledge of the Pension Business.


Alf Einar Solbakken

Utvikler
+47 9345 6131
alf@kodemaker.no