Personvern

Personvernerklæring for Kodemaker Systemutvikling AS

Vi i Kodemaker Systemutvikling AS tar personvern på alvor, og du som bruker av www.kodemaker.no skal være trygg på at vi beskytter dine opplysninger og respekterer ditt personvern. Både vår innsamling og vår bruk av dine personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning (Personopplysningsloven av 15. juni 2018 og GDPR). Denne erklæringen («Personvernerklæringen») redegjør for måten Kodemaker Systemutvikling AS behandler personopplysninger på og for behandlingen av personopplysninger for nettstedet www.kodemaker.no. Personopplysningene vi behandler om deg lagres kun så lenge som nødvendig for de formålene vi har innhentet dem til.

Personvernerklæringen inneholder de opplysninger du har krav på å få i forbindelse med at det samles inn opplysninger om deg på våre nettsider. Du får også generell informasjon om hvordan vi samler inn, behandler og beskytter dine personopplysninger i og med din bruk av våre tjenester.

Kodemaker Systemutvikling AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene du avgir på våre nettsider, som for eksempel innloggingsdata, logging av bruk av nettsidene og andre elementer som nevnt i denne Personvernerklæringen. Vi er ansvarlige for å behandle personopplysninger om deg på en sikker og lovlig måte.

Definisjoner

For at du lettere skal forstå denne Personvernerklæringen har vi definert noen begreper:

Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson eller til andre individer.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.

Behandlingsansvarlig er den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene, og den som bestemmer formålet med innsamlingen og bruken av personopplysningene (i vårt tilfelle er dette Kodemaker Systemutvikling AS).

Behandlingsgrunnlag er det grunnlag man har for å behandle personopplysninger, enten i form av samtykke eller hjemmel i lov.

Den Registrerte er deg, som besøkende på www.kodemaker.no , og som eventuelt legger inn informasjon om deg selv i denne forbindelse.

Hva slags personopplysninger behandler vi?

For å kunne kommunisere med andre datamaskiner på Internett, må din datamaskin ha en IP-adresse. Denne adressen benyttes som identifikasjon på din maskin når den kommuniserer med andre maskiner på nettet. IP-adressen blir brukt til å adressere innholdet av internettsiden til riktig mottaker. I det du kobler deg opp mot dette nettstedet vil du etterlate IP-adressen din, samt informasjon om datamaskinens operativsystem og geografiske opprinnelse mv. Denne informasjonen blir lagret midlertidig i en loggfil. Vi bruker informasjonen for å sikre tilgang til nettsiden, gjøre bruk av nettsiden komfortabel for deg, og for å sikre og stabilisere bruken av it-systemene. Behandlingsgrunnlaget for dette er GDPR art 6 (1) f. Vår legitime interesse fremgår av formålene. Vi vil ikke under noen omstendigheter drive med profilering av deg. I forbindelse med at du registrerer informasjon om deg selv ved innlogging på våre nettsider, vil vi få tilgang til ditt navn, epost-adresse, adresse og opplysninger om det du lurer på. Informasjonen om deg vil bli lagret hos oss med følgende formål:

a. For å kunne sende deg informasjon om det du lurer på. b. For å besvare din henvendelse. c. For å kunne sende deg et tilbud på tjenester, dersom du har bedt om dette.

Vi behandler informasjonen kun for de oppgitte formål, og vil slette informasjonen når formålet er oppnådd. Vi lagrer dataene videre kun dersom du har gitt oss ditt samtykke til dette i henhold til GDPR Art. 6 (1) a. Nettstedet benytter informasjonskapsler (såkalte cookies). Informasjonskapsler er en industri-standard som anvendes på svært mange sider på Internett. Informasjonskapsler benyttes for å registrere at du er innlogget, og til å gjøre visse tilpasninger som gjør det enklere å bruke nettstedet. Se nedenfor i Cookies-policy og Punkt 9 flg for nærmere informasjon.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger registrert om deg vil ikke bli utlevert til en tredjepart, med mindre du samtykker til dette eller det foreligger rettslig grunnlag eller en rettslig kjennelse om utlevering av slike data.

Personopplysningene dine vil ikke bli overført til land utenfor EU.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker innsyn i de opplysninger som er lagret om deg, eller du ønsker ytterligere informasjon om hvordan eventuelle personopplysninger behandles kan du henvende deg slik som angitt i Punkt 8 nedenfor.

Du har rett til å:

  • vite om og få til gang til den informasjon vi har registrert om deg (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning),

  • kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,

  • kreve at de personopplysninger vi behandler for deg kan utleveres på et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format som gjør at du kan ta med deg opplysningene til en annen virksomhet.

Oppbevaring, sletting og retting

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæringen, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, eller etter samtykke fra deg. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.

Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Kodemaker Systemutvikling AS har interne rutiner, prosedyrer og sikkerhetstiltak som skal sikre trygg og sikker behandling av dine personopplysninger. Vi har sikkerhetsansvarlige internt som har ansvaret for å ivareta informasjonssikkerheten generelt, og sikker behandling av personopplysninger spesielt. Våre ansatte får opplæring og veiledning i hvordan personopplysninger skal behandles på en sikker måte. Vi har rutiner og tilgangskontroll som skal forhindre at uvedkommende og uautoriserte får tilgang til dine personopplysninger. Vi har også prosedyrer og tiltak som forhindrer tap av personopplysninger, samt tap- og ødeleggelse av de systemer hvor personopplysningene lagres. Vi sikrer at behandlingen av personopplysninger skjer korrekt og på en sikker måte, og at behandlingen er beskyttet mot skadeprogramvare.

Eventuelle brudd på sikkerhetsrutiner dokumenteres og vi har prosedyrer og kapasitet til å avdekke og håndtere eventuelle brudd på sikkerheten.

Hvordan kontakte oss?

Kodemaker Systemutvikling AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene i henhold til denne personvernerklæringen. Ved spørsmål og henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på følgende måte:

Kodemaker Systemutvikling AS

Universitetsgata 2, 0164 Oslo

Telefon: 22 82 20 80

Email: kontakt@kodemaker.no

Du har til enhver tid til å sende inn en klage på vår behandling av personopplysninger om deg, ved å kontakte Datatilsynet på følgende nettadresse: www.datatilsynet.no

Cookies policy

Kodemaker benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider www.kodemaker.no. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser. Dette samtykket har du avgitt fordi de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene på din nettleser. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Nedenfor finner du informasjon om hva slags informasjonskapsler vi benytter og hva du kan gjøre for å endre innstillinger vedrørende bruk av disse.

Hva er en informasjonskapsel (cookie)

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin når brukeren åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske handlekurv i nettbutikken eller registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet. Informasjonskapsler kan være nyttig både for eieren og brukeren av en nettside. Eieren av nettsiden kan tilpasse tjenesten ut fra informasjonen som lagres.

Hvordan benytter vi informasjonskapsler

Når du er inne på www.kodemaker.no, kan Kodemaker Systemutvikling AS benytte informasjonskapsler for å analysere bruken din av nettsiden vår. Formålet med dette er for å sjekke bruk av og forbedre funksjonaliteten på www.kodemaker.no, og å gjennomføre analyser av og statistikk på nettsidene. Vi bruker Google Analytics for å sjekke hvordan nettstedet vårt blir bruk. Cookiene samler kun informasjon som er anonym, for eksempel antall besøkende på nettsiden, hvor besøkende kommer fra og hvilke sider de besøker. For å melde deg ut, besøk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Sist oppdatert

Sist oppdatert av Kolbjørn Jetne 2018-12-06