Redegjørelse for Kodemakers arbeid i henhold til Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.7.2022. Kodemaker er underlagt denne loven grunnet størrelsen på selskapets omsetning og balansesum.

Loven innebærer to elementer:

  1. selskapet må foreta aktsomhetsvurderinger etter OECDs retningslinjer
  2. selskapet forplikter seg til å fremskaffe god informasjon på forespørsel om underlaget for vårt arbeid.

Selskapet skal forankre nye og oppdaterte etiske retningslinjer for leverandører årlig i første styremøte etter generalforsamling.

Vi har anskaffet systemet Factlines og vil bruke dette til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger på våre leverandører. Når aktsomhetsvurderingene er gjennomført vil vi følge opp der det er nødvendig. Dette vil bli rapportert halvårlig.

Vi vil også benytte Factlines til å framskaffe god informasjon om underlaget for vårt arbeid