Du validerer vel json fra rest-kallene dine før du slipper dem løs i den nydelige typesikre domenemodellen din? Kanskje du ikke gjør det, eller bare delvis, fordi det er skikkelig tungvint?

I denne bloggposten ser vi på hvordan biblioteket Zod kan hjelpe deg over kneika, slik at du virkelig kan begynne å stole på typene dine.

Den skikkelig naive fremgangsmåten

Du har definert et sånt passe typesikkert domeneobjekt slik

type Card = {
  suit: string;
  rank: number;
}

Da kan det jo være fristende å slippe unna med noe alla:

const aCard: Card = JSON.parse(`{"suit": "hearts", "rank": 1}`); 

Problem solved!

Men hva skjer dersom du mot all formodning skulle få en json som ikke er helt i henhold hva du forventer?

{"suit": "harts", "rank": "ace"}

eller

{"suit": "harts"}

Det vil jo åpenbart ikke gå bra. Men det som er enda verre er at det ikke vil feile når du “parser”. Problemet vil dukke opp et annet sted i programmet ditt, potensielt lenge etter at du hentet dataene.

Du kan jo selvfølgelig manuelt validere json objektet før du tilordner. Kanskje finner du en koselig bibliotek som hjelper deg med å validere også. Det høres ut som mye jobb og føles ikke spesielt deklarativt. Alternativt kan du jo gå for å bruke json-schema, men det føles kanskje ut som overkill (og kodegenerering har jo noen ulemper det også).

Hadde det ikke vært digg om du kunne definere validering og få generert typer fra en og samme kilde. En ekstra bonus hadde vært om man kunne få strukturerte og lesbare feilmeldinger dersom kontrakten ikke ble overholdt ?

En hjelpende hånd fra Zod

Nei det er ikke en ond skurk fra Superman, men en liten kraftplugg som lar deg deklarativt definere validering og gir deg typer du kan bruke i appen din.

import * as z from "zod";

// 1 - Skjema definisjon 
const CardSchema = z.object({
 suit: z.string(),
 rank: z.number(),
});

// 2 - Utled type basert på skjema
type Card = z.infer<typeof CardSchema>;

Nå har du et skjema du kan bruke for å parse og validere json og du har en type utledet fra skjema som har samme form som i forrige eksempel.

Hvordan parser jeg da ?

const res = CardSchema.safeParse(json);
let aCard: Card
if (res.success) {
  aCard = res.data;
} else {
  // Dette er ikke måten å håndtere feil på...
  console.log(res.error);
}

Dersom du sender inn en gyldig json og Zod er enig, kan du trygt tilordne parseresultatet sitt data-attributt til typen Card. Dersom validering feiler får du en et feilobjekt error i resultatet fra parsingen. Dette feilobjektet påpeker hva som er feil.

En litt mer typesikker modell

Card typen vår er jo ikke så voldsomt typesikker. Kanskje vi kan forbedre den litt med å bruke noen enums ?

// 1. Modellere enums

const SuitSchema = z.enum(["Hearts", "Spades", "Clubs", "Diamonds"]);
type Suit = z.infer<typeof SuitSchema>;

const RankSchema = z.enum(["Ace", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "Jack", "Queen", "King"]);
type Rank = z.infer<typeof RankSchema>;

// 2. Forbedre CardSchema til å sjekke at kun gyldige enum verdier er brukt 
const CardSchema = z.object({
  suit: SuitSchema,
  rank: RankSchema,
});

// 3. Bonus: Modellere en kortstokk
const DeckSchema = z.array(CardSchema);

Når du nå parser følgende json

[
 {
  "suit": "Hearts",
  "rank": "Ace"
 },
 {
  "suit": "Clubs",
  "rank": "Jack"
 }
]

så vil zod sjekke at du har en array med gyldige kort som igjen har kun gyldige verdier for suit og rank.

Du får også full code completion for objektet dine:

cards[0].sui // autocompletes to cards[0].suit

Du kan også bruke enum (med autocomplete) i koden din som følger:

SuitSchema.enum.Clubs

Veien videre

Vi har såvidt skrapt i overflaten for hva du kan gjøre med Zod. Du kan gå mye lenger i hvor typesikker du ønsker modellen din. For å lære mer om Zod anbefaler jeg at du sjekker ut dokumentasjonen

Forhåpentligvis har jeg overbevist deg om at det er lurt å validere dataene du får fra utenomverden (grensekontroll). Det trenger ikke å være så vanskelig heller, dersom du har et godt bibliotek til å hjelpe deg.