Docker er et friprog-prosjekt som gjør det enkelt å pakke og publisere en hvilken som helst applikasjon som en selvstendig container. Docker baserer seg blant annet på Linux Containers (LXE), en form for lettvektsvirtualisering der alle prosessene kjører rett i host-OS-et, men alikevel isolert (+chroot+ på steroider).

Docker-containers kan deles via et sentralt registry, not som åpner for en lettvekts-variant av å pakke applikasjoner som .rpm/.dep/etc-pakker og hvor installerte apper ikke søler til host-OS-et, samtidig som man unngår overheaden med virtuelle maskiner. I tillegg til dette åpner Docker for deling med host-OS slik at f.eks all data kan lagres rett på host-OS, noe som gjør at en oppgradering kun er en kommando unna.