Gry Gautier Dale

Sjefssekretær

Gry holdt orden i rekkene og sørget for at hjulene gikk rundt i 23 år. Nå nyter hun livet som pensjonist.