Gry Gautier Dale

Gry holder orden i rekkene og sørger for at hjulene går rundt. Hun har kontroll på alle rutiner, tidsfrister og forefallende gjøremål. Gry er en racer på organisering, og møter alle med godt humør.


Gry Gautier Dale

Sjefssekretær