Gry Gautier Dale

Sjefssekretær

Gry holder orden i rekkene og sørger for at hjulene går rundt. Hun har kontroll på alle rutiner, tidsfrister og forefallende gjøremål. Gry er en racer på organisering, og møter alle med godt humør.