JavaServer Faces er ment som standardwebrammeverket i JEE-stacken, og skal dekke alle behov. ‘It simplifies development by providing a component-centric approach to developing Java Web user interfaces’, står det i introduksjonen til JSF fra 2005. Mon det. Tanken var vel at JSF skulle være et komponentbasert webrammeverk, konfigurert og beskrevet med XML. Dermed kunne man tenke seg visuelle editorer hvor man kan plassere ut UI-komponenter — både egne og 3.parts — JSF tar seg av resten. I manges øyne er imidlertid JSF et monster som suger kraften ut av serveren, men man skal huske på at for eksempel de seks fasene er der av en grunn, og at det faktisk er ganske gjennomtenkt. Selv om JSF er et server-rendret webrammeverk, kom det til Ajax-støtte i JEE6 i 2009, som gjør at det ikke er helt på bakfoten likevel.

Om det ikke ble så vanlig med verktøy for UI-design, brukes gjerne noen komponentbibliotek i tillegg til det som kommer ut av JEE-boksen, f.eks. PrimeFaces eller RichFaces. Begge tilbyr en del praktiske widgets som gjør JSF-applikasjonene litt slickere.

Imidlertid har nok de færreste JSF-tilhengerne skjegg, tattis og fixie.