Light Table er et nytt og spennende IDE som forsøker å skille seg fra andre editorer ved bl.a større grad av interaktivitet og nær umiddelbar feedback. Det er veldig fleksibelt og tilpasningsmuligheten nærmest uendelige. Arkitekturen i Light Table er sentrert rundt komposisjon av små tagbare oppførsler. Se bloggposten IDE as a value for mer detaljer. Det ble opensourcet i januar 2014. Etter det har antall 3.parts plugins nærmest eksplodert.