Lisp er vakkert!

Mange misliker Lisp på grunn av annerledes syntaks. Men når man forstår hvorfor syntaksen er som den er, så blir språket vakkert!