Da Spring Framework dukket opp etter en lang vinter preget av EJB’er, kunne Java utviklerne se på framtiden med en ny optimisme. Med solens varme stråler, frisk luft og grønne blader, ble utviklerne glade og opprømte. Nå, sa de, med dette lettvektsrammeverket skal vi lage Java-moduler med lav kobling og høy kohesjon. Det var en vakker tid.

De ulike Spring-bibliotekene er fortsatt mye brukt i litt større Java-utviklingsprosjekter, spesielt er applikasjonsrammeverket Spring Boot populært.

Spring er nok ikke lettvektsalternativet det en gang var, men ses ofte på som et trygt valg, og er en stack veldig mange Java-utviklere har erfaring med.