Anbud eller ta ansvaret selv?

Bør staten drive med softwareutvikling? Hva skjer når man setter utvikling ut på anbud?