Anbud eller ta ansvaret selv?

Bør staten drive med softwareutvikling? Hva skjer når man setter utvikling ut på anbud?

Christin Gorman

Programmerinne
+47 90 29 29 26
christin@kodemaker.no