Christin Gorman

Christin er en arbeidssom, engasjert og engasjerende programmerer med erfaring i alt fra sanntids kontrollsystemer, GIS verktøy, framsia og baksia på web, desktop- og mobilapper, til plugins i Excel.

Hun er først og fremst systemutvikler, men har også hatt arbeidsoppgaver innenfor alt fra kravspesifikasjon, design, testing, kursing, workshops og prosjektkoordinering.

Christin er pragmatisk når det kommer til teknologivalg, og lærer veldig fort der det er behov for å sette seg inn i noe nytt. Hun er over gjennomsnittet opptatt av å lage de enkleste og mest kostnadseffektive løsningene for sine kunder.

Hun er dessuten en erfaren foredragsholder, og har en egen blogg om softwareutvikling.

Bruker på jobben: Java, Postgres, JavaScript, Kubernetes, Amazon Web Services (AWS), C++, Android og Swift
Vil lære mer: Clojure

Snakker gjerne om

Roboter

Jobber med å lage en spillplatform basert på roboter. Jeg ønsker å gjenskape spillopplevelsen fra dataspill i den virkelige verden.

Christins bloggposter

Programming like a pirate

Jeg utfordrer clean-code-prinsippet om å ekstrahere all kode ut i metoder med kun et par linjer. Det er noen fallgruver man bør passe seg for. Les posten

Future proof

Tanker og anbefalinger om hvordan gjøre en applikasjon lettere å jobbe med over tid. Les posten

Hvem og hva er det vi kjemper imot

Problemene vi står overfor med IT-utvikling i offentlig sektor. Les posten

Christins foredrag

Hibernate should be to programmers what cake mixes are to bakers. Beneath their dignity

Jeg snakker om problemene med generiske rammeverk generelt og Hibernate og ORMer spesielt. Se video

Reuse? Refuse

Fallgruver innen gjenbruk og felleskomponenter. Se video

Sustainable code - what they don't teach you

En applikasjon koster mer å forvalte enn å utvikle. Likevel blir de fleste kodebaser optimalisert for arbeidet gjort i prosjektfasen før prodsetting. Jeg kommer med noen tanker rundt hva vi kan gjøre annerledes for å gjøre applikasjoner lettere å forvalte. Se video

Offentlig IT v2.0

Tanker om hva vi må få til og hva som så ofte går galt med IT i offentlig sektor Se video

Anbud eller ta ansvaret selv?

Bør staten drive med softwareutvikling? Hva skjer når man setter utvikling ut på anbud? Se video

What developers need from their product/project manager

Hva er det utviklere trenger og forventer av sine prosjektledere/produkteiere? Se video

De første delleveransene skal være stygge

I smidig produktutvikling er det viktig med fortløpende validering av løsningen. Man vil finne potensielle feil raskt. Man skal ikke vente med at applikasjonen er ferdig før man viser den. Det at de første leveransene er mangelfulle er en del av den nødvendige prosessen og må ikke sees som feil. Se video

How to make your code last forever

Hvordan skrive kode som kan vedlikeholdes over tid. Se video

Fix that!

Når alle skriver rundt problemet istedenfor å løse det... Se video

Smidige utviklere spør ikke om råd

Smidig utvikling handler om å være reaktiv fremfor proaktiv. Istedenfor å analysere i forkant, validerer man antakelsene sine fortløpende. Vi må slutte å be om avklaringer i forkant og heller test ut teoriene våre og sjekke om de faktisk fungerer i virkeligheten. Se video

Erfaringsrapport fra eSøknad Bostøtte

Kjapp gjennom gang av sukksesser og utfordringer med å innføre elektronisk søknad for Bostøtte Se video

So SQL

Et konkret eksempel på hvordan man kan skrive egen kode fra bunnen av, uten generiske rammeverk. Se video

Readable code

Når det gjelder kode - er lett å lese det samme som god? Se video

Architects in Scrum is like mayonnaise in cake

Hvorfor hierarkisk rollefordeling med ledere og arkitekter ikke fungerer så bra med smidige prinsipper. Se video

Det er de smarteste folkene som innfører byråkrati

Alle klager over byråkrati, så hvordan har det seg at vi til stadighet innfører mer av det? Se video

Bruk og kast utvikling

Innen IT er bruk og kast en god ting. Se video

Prosjekter

Tomra

Tomra er i en ekspensjonsfase, med mange nye land som innfører panteløsninger, alle med hver sine behov og spesialtilpasninger. For å håndtere en hverdag med flere og flere panteoperatører i flere og flere regioner, jobber Tomra med å fornye sin digitale plattform. Eldre løsninger må forbedres og konverteres til å kjøre på ny og moderne infrastruktur med tilstrekkelige skaleringsmuligheter og kontinuerlige utrullinger uten nedetid.

WesternGeco

Kontrollsystem for innsamling av seismiske data på land. WesternGeco jobber sammen med sine kunder for å utvikle nye og bedre måter å innhente seismiske data på land. Jeg har jobbet med utvikling av et helt nytt sentralsystem, som automatisk styrer data-innhentingsprosessen og presenterer sanntidsdata på hensiktsmessig måte til brukerne. Oppgaver: Programmerer

Conax

Conax Contego IPTV. Conax utvikler løsninger for kryptering, tilgangskontroll og innholdssikring for digital-TV. Jobbet med å innføre ny funksjonalitet for IPTV i deres platform Contego. Arbeid med ytelsesforberinger i test- og byggekjeden. Oppgaver: Programmerer

Not a Number 2015-2016

Inspirert av populariteten til bayblades, pokemon og tradisjonelle arkade-spill, har jeg jobbet med et leke/spill-konsept med håp om å gjenskape spillgleden fra typiske arkadespill i den virkelige verden med små roboter.

Thomson Reuters

Javascript log tracker. For å få en bedre oversikt over feil i javascript-kode, laget jeg et lite bibliotek som fanger opp log statements og feil og sender dem til en server slik at forvaltningsteamet skal kunne fikse eventuelle problemer. Koblet dataene opp til både Splunk og Kibana (via Logstash), men laget også en egen webapplikasjon som henter ut dataene samlet inn og viser dem grafisk i et Dashboard, med mulighet til å gå inn i alle feil, og se på stacktracen sammen med selve koden som forårsaket feilen. Jeg jobbet stort sett alene, men med god veiledning og feedback fra forvaltningsteamet rundt meg. Klientbiblioteket var skrevet i vanilla javascript. Backend i Vertx med MongoDb til lagring. Webapplikasjonen brukte AngularJS og Highcharts for visning av data. Oppgaver: Programmerer og arkitekt

Rollersafe 2015

Utvikling av app for å oppgradere firmware og for å konfiguere bremsekraft på RollerSafe sine rulleski med trådløs brems.

Sommerskolen i Drammen

Drammen kommune trengte en enkel webapplikasjon der man kunne melde barna sine på sommerskolen. Hele løsningen ble laget på under to uker.

Husbanken 2013-2014

eSøknad Bostøtte. Web-løsning for å søke om bostøtte. Jeg jobbet hovedsakelig i frontend-teamet, men hjalp også til med implementasjon av REST-tjenestene på serversiden. Løsningen vant Difi sin pris for Årets Digitale Tjeneste.

Husbanken 2012-2013

Bostøtte-tilbakekrav: Husbanken laget en applikasjon som brukes ved mistanke om svindel. Saksbehandlere kan gå over alle utbetalinger og gjøre nye beregninger basert på endret informasjon for å se om en bostøtte-mottaker har fått for mye utbetalt bostøtte. Jeg var med på både design og utvikling av hele løsningen, både frontend og backend, arkitektur og UX.

Statnett

Statnett er ansvarlig for å holde strømfrekvensen i Norge så nær 50hz som mulig. På deres landssentral har de oversikt over frekvensen og hvem som produserer hva i sanntid. Dersom frekvensen går for mye opp eller ned må de kjøpe endret produksjon av strømprodusentene. Strømprodusentene sender inn bud daglig, der de gir priser for hvor mye opp eller ned de kan gå og hvor mye disse endringene koster. Operatørene i landssentralen må raskt kunne evaluere budene og velge de som er mest hensiktsmessige. LARM-prosjektet skulle gi dem et system som ga optimal oversikt og evne til å handle effektivt. Jeg bidro med generell utvikling av frontend og backend, og laget mye av selve rammeverket for data-binding og event handling brukt i GUI.

WesternGeco 2009

Jeg var en av 3-4 utviklere som laget et java-basert GIS planleggings- og analyse-verktøy brukt av geofysikere i forbindelse med oppsamling av seismisk data på land. Millioner av punkter må ikke bare vises på skjermen, men må også kunne flyttes på og avanserte beregninger kjøres for å finne optimal plassering av sensorer og kilder. Ytelsesmessig veldig krevende. Brukte GeoTools (java) med en del egen tilpasning for å håndtere løpende endringer av geografien. Jobbet med hele løsningen, fra GUI-kode til minneoptimalisering.

WesternGeco 2006-2008

Jeg var ansvarlig for design, utvikling og felttesting av det sentrale kontrollsystemet brukt til de seismiske kildene i WesternGeco’s land-seismikk-oppsamlings-system UniQ.

BP 2005-2006

Utvikling av et system for å registrere og søke gjennom erfaringer gjort i forbindelse med jobbing på oljerig. Web-interface samt desktop-applikasjoner med synkroniseringsmuligheter for installasjoner på platformer med dårlig internett-oppkobling. Jeg var ansvarlig for alt unntatt den egenutviklede ORMen brukt for databaseoppkobling.

KCA Deutag 2003

Utvikling av et web-basert rapporteringssystem for å holde styr på mannskap og utstyr på en oljerig. Oppgaver: Programmerer

Well Data Technologies 2005

RMX - Laget et kvantitativt risikoanalyseverktøy for å estimere kostnader ved oljebrønnoperasjoner. Løsningen ble utviklet fra bunnen av slik at faktorer som læring over tid, og korrelasjon mellom hendelser kunne bli tatt med i beregningene, noe som ikke fantes i hyllevareløsningene. Oppgaver: Arkitekt og programmerer

BP 2004

FEA tool - Kunden hadde laget et MS Excel-verktøy som gjorde FEA analyser av oljerør. Min oppgave var å optimalisere beregningskoden, noe jeg gjorde ved å skrive en dll i C som ble kalt fra excel-arket. Beregningstiden gikk fra 4 minutter til 7 sekunder. Oppgaver: programmerer

Det Norske Veritas 2003

Risk Management - Utvikling av et enkelt kvalitativt risikoanalyse-verktøy til bruk i oljesektoren. Oppgaver: Arkitekt, programmerer, kursholder

Altinex UK Ltd 2002

Alt utstyr på en oljerig må kvalitetssikres, vi lagde en web-basert verktøy der en kvalitetssikrer kunne holde styr på hvilket utstyr som hadde blitt kontrollert, merknader og tidspunkter for kontroll og den slags.

Altinex UK Ltd 2000

WellCost QRA inneholdt en database over typiske tider og kostnader involvert i oljeplattform-aktiviteter og @Risk ble brukt til å kjøre MonteCarlo simulering med disse kostnadene og tidene for å gi estimater på tid og kost for nye planlagte oljeplattform-arbeider.

Se flere prosjekter i Christins CV


Christin Gorman

Programmerinne
+47 90 29 29 26
christin@kodemaker.no