Christin Gorman

Programmerinne

Christin er en arbeidssom, engasjert og engasjerende programmerer med erfaring i alt fra sanntids kontrollsystemer, GIS verktøy, framsia og baksia på web og mobilapper.

Hun er først og fremst systemutvikler, men har også hatt arbeidsoppgaver innenfor alt fra kravspesifikasjon, design, testing, kursing, workshops og prosjektkoordinering.

Christin er pragmatisk når det kommer til teknologivalg, og lærer veldig fort der det er behov for å sette seg inn i noe nytt. Hun er over gjennomsnittet opptatt av å lage de enkleste og mest kostnadseffektive løsningene for sine kunder.

Hun er glad i å dele kunnskap og har med årene blitt en ettertraktet foredragsholder, og holder keynotes og foredrag på konferanser og interne arrangementer både innenlands- og utenlands.

Til sist har hun og to blogger. En på engelsk som nesten utelukkende handler om programmering, og en på norsk med mye fokus på IT i norsk offentlig sektor.

Teknologi

Bruker på jobben:
Elixir, Phoenix, PostgreSQL og Microsoft Azure
Vil lære mer:

Christin snakker gjerne om

Forbedring av IT i offentlig sektor

Litt sær hobby, men etter jeg selv var med på et stort anbudsprosjekt og ble slått av hvor ineffektivt det er å jobbe slik, har jeg brukt mye fritid på å skrive og snakke om IT i offentlig sektor og hvordan vi kan få slutt på disse store IT-fiaskoene vi har sett altfor mye av.

Bloggposter

Rebusløp

Kode skal være lett å lese. Men hva betyr dette i praksis? Hva er lett å lese og hva er det koden skal formidle til leseren? Hvorfor leser vi kode i det hele tatt?

Les artikkel
Tid - hvor vanskelig kan det være? Del II

I del én lærte vi hvilke datatyper vi trenger i kode for å håndtere tid, men hvordan er det vi lagrer dem i en database?

Les artikkel
Tid - hvor vanskelig kan det være?

Jeg har drevet med programmering i snart 20 år, og i nesten hvert eneste prosjekt jeg har vært med i har vi endt opp med problemer, misforståelser og diskusjoner rundt tid. Er det mulig? Hvor vanskelig kan det være?

Les artikkel

Foredrag

Prosjekter

Bring
Elixir, Phoenix, Microsoft Azure og PostgreSQL

Bring lager en ny markedsplass på nett der man kan kjøpe, selge og sende varer mellom folk i et byområde. Det har fått navnet AMOI (https://amoi.no). Prosjektet hadde oppstart i februar, og man startet helt fra scratch og laget en løsning som bygger på Elixir og Phoenix. Allerede i mai ble første versjon rullet ut i produksjon. Ny funksjonalitet blir lagt til og rullet ut kontinuerlig (Continuous Deployment).

Tomra
Java, Kubernetes, Amazon Web Services (AWS), PostgreSQL og SQL Server

Tomra er i en ekspensjonsfase, med mange nye land som innfører panteløsninger, alle med hver sine behov og spesialtilpasninger. For å håndtere en hverdag med flere og flere panteoperatører i flere og flere regioner, jobber Tomra med å fornye sin digitale plattform. Eldre løsninger må forbedres og konverteres til å kjøre på ny og moderne infrastruktur med tilstrekkelige skaleringsmuligheter og kontinuerlige utrullinger uten nedetid.

WesternGeco
Java, JavaFX, Protocol buffers, Jenkins og Maven

Kontrollsystem for innsamling av seismiske data på land. WesternGeco jobber sammen med sine kunder for å utvikle nye og bedre måter å innhente seismiske data på land. Jeg har jobbet med utvikling av et helt nytt sentralsystem, som automatisk styrer data-innhentingsprosessen og presenterer sanntidsdata på hensiktsmessig måte til brukerne. Oppgaver: Programmerer

Se flere prosjekter

Referanser

Mia Norman
Vice President, Development and Operations, Tomra

«Christin er en meget fremoverlent utvikler med mye energi og stor entusiasme for faget. Hun har en kjempeevne til å stille gode kritiske spørsmål, tenke nytt og jobbe kreativt i daglige problemstillinger. «Kan vi ikke bare gjøre det da?» er en kjent kommentar fra Christin som god pådriver for å teste ut hypoteser raskt gjennom protyper. Generelt er Christin en imponerende effektiv utvikler med stor kapasitet. Hun er en person som alltid stiller opp, tar stort ansvar og setter seg fort inn i nye saker. Hun er inkluderende og er sterk i teamsamarbeid, bidrar med mye faglig kompetanse i tillegg til mye humor og god stemning. Jeg kan gi mine varmeste anbefalinger og er helt trygg på at Christin vil være en verdifull deltaker i mange forskjellige type prosjekter.»