Kotlin er et statisk typet språk som kjører på JVMen, men kan også kompileres til native kode og javascript. JetBrains lagde språket i 2011 og språket fikk for alvor en oppsving da Google valgte å støtte det på Android i 2017. Kotlin er 100% interoperatibelt med java, men syntaksen er forskjellig. Det tar sikte på å være et mer konsist språk enn java og støtter immutability og er null-safe.

Kotlin lar deg kombinere OO og funksjonelle programmeringsstiler og har blant annet et populært bibliotek, Arrow, som gir støtte for funksjonelle datatyper og abstraksjoner.