Kristian Frøhlich

Partner

Kristian er først og fremst en systemutvikler som brenner for å lage gode løsninger til krevende kunder. Drivkraften er teknologiske utfordringer, domenforståelse og samspillet med mennesker som ønsker å levere solide produkter. Hvis Kristian selv får velge teknologi er uten tvil Lisp-dialekten Clojure et naturlig førstevalg. Han brenner sterkt for funksjonell programmering, men har likevel en pragmatisk orientering mot utfordringene som venter og søker alltid etter det beste verktøyet for jobben.

Teknologi

Favoritter for tiden:
Vil lære mer:
Om og Reactive programming

Kristians anbefalinger

Simple Made Easy

Rich Hickey, som har skrevet språket Clojure, forklarer her forskjellen på «Simple» og «Easy». Hovedbudskapet er at mange velger «Easy», men istedet ender opp i en jungel av kompleksitet. Det optimale er da å kombinere «Easy» og «Simple»

Se foredraget
The Functional Database

Dette foredraget av Rich Hickey introduserer og forklarer ideene bak en funksjonell database. Hva om man distanserer seg fra tradisjonelle databaser og sier at data kun kan legges til? Betyr dette at man kan modellere data over tid? Og hva er egentlig fordelen med at data aldri endrer seg? Dette er noen av spørsmålene som blir besvart gjennom en presentasjon som utfordrer etablerte «sannheter».

Se foredraget

Kristian snakker gjerne om

Funksjonell programmering

Det begynnte med Scala og fortsatte med Clojure. Jeg syntes det er utrolig fasinerende å bruke språk og teknologier som er basert på helt andre prinsipper enn det man tradisjonelt kjenner fra den objektorienterte verdenen. Jeg har selv erfart at dette booster produktivitet og i tillegg er gøy når man kommer ut av startgropa.

Styrketrening

Mye av tiden utenfor jobb brukes på et nærliggende treningsstudio. Etter intense dager på jobb er det utrolig deilig å koble helt ut og bare jobbe fysisk. Jeg har erfart at ved å være i god fysisk form orker man også mer når man er tilbake på jobb. Jeg har drevet med flere forskjellige treningsformer opp gjennom årene, men praktiserer nå et klassisk styrketreningsprogram med fokus på de store muskelgruppene.

Prosjekter

Mercell
Kotlin, Arrow, Javalin, Amazon Web Services (AWS) og AWS S3

Mercell har i løpet av kort tid etablert seg som en av de aller største aktørene innenfor offentlig anbud. Ved fortløpende å kjøpe opp konkurenter i både Norge, Skandinavia og Europa har selskapet vokst i et forrykende tempo. Antallet ansatte og tekniske løsninger som oppkjøpene medfører innebærer en stor utfordring å vedlikeholde over tid. Ved å utvikle helt nye og gjenbrukbare tjenester på AWS i skyen er tanken at alle nye og eksisterende selskaper som er en del av Mercell skal samle seg rundt et sett av felleskomponenter. Det er alikevel lagt opp til høy grad av autonomitet i de forskjellige teamene og all form for kommunikasjon mellom disse gjøres helt datadrevet med meldingsutveksling over Kafka(Aiven). Oppgavene har i stor grad vært domenespesifikke innen distribusjon og presentasjon. Med distribusjon menes her alle typer kommunikasjonskanaler som mail, sms, Slack osv. Det har i hovedsak blitt utviklet egne tjenester som er selve fundamentet for distribusjonen. En egen pipeline som tar i mot mail formatert som egne meldinger på Kafka blir plukket opp, validert og sendt ut via AWS sin Simple Email Service. Alt av tilbakemeldinger som mottas av AWS blir parset og oversatt til interne dataformater som kan abonneres på av andre team og konsumenter. Presentasjonsdelen er relevant i forhold til hvordan andre team og tjenester ønsker dataene formatert. Dette gjøres via ferdig templates som lett kan modifiseres og tilpasses.

Kolonial(.no)
Google Cloud Platform, Docker, Kubernetes, Terraform og Kustomize

Grunnet eksplosiv vekst og ambisjoner om å gå ut i verden har Kolonial sett behovet for å flytte on premise baserte løsninger over på en arkitektur som er skreddersydd for å skalere. Kolonial sin Nube-plattform bygges rundt Kubernetes på GCP og helautomatiseres ved å kombinere Github sitt eget verktøy for kontinuerlig integrasjon(Github Actions) med ArgoCD for kontinuerlig deployment. Terraform benyttes for å automatisere arkitekturen. Kubernetes manifester bygges helt uten bruk av templates, men med små gjenbrukbare byggeklosser i form av kustomize konfigurasjoner. Det er også lagt opp til høy grad av selvbetjening og utviklet en egen kommandolinje-klient i Go(prototyping i Python) for å hente ut data og status om kjørende applikasjoner. Dette underbygger tanken om autonome team som ikke er avhengig av dyp infrastruktur kompetanse for å håndtere egne applikasjoner på plattformen.

Statistisk Sentralbyrå(SSB)
Google Cloud Platform, Docker, Kubernetes, Istio og Flux

BIP - Byråets IT-plattform er en helt ny plattform basert på managed Kubernetes som kjøres på GCP. SSB ønsket å bygge en helt ny arkitektur med sterkt fokus på sikkerhet hvor alle applikasjoner(ca 400-500) etterhvert skal kjøres. Sikkerheten ivaretas ved å implementere zero trust tankegang via Istio som er et service mesh skreddersydd for Kubernetes hvor det er full fleksibilitet i forhold til filtrering og tilgangsstyring av trafikk. BIP er også en fremtidsrettet sky-plattform hvor det legges opp til høy grad av selvbetjening slik at utviklere selv enkelt kan rulle ut nye applikasjoner etter behov. Selve plattformen er også bygd rundt prinsipper man kjenner fra tradisjonell utvikling i en typisk lagdelt arkitektur. Det er lagt opp til høy grad av automatisering hvor Ansible blir brukt til å generere Terraform konfigurasjoner. I tilleg har man omfavnet GitOps-tangegangen ved å integrere Flux i arkitekturen. Flux sin primæroppgave er å se etter endringer i kodebasen og umiddelbart deploye disse ut. Full 2-veis synkronisering er også støttet som betyr at en endring direkte i clusteret blir automatisk rullet tilbake til siste versjon som finnes i Git.

Se flere prosjekter

Referanser

Morten Hanshaugen
Director of Infrastructure and Operations, Finn.no

«Kristian har jobbet godt og selvstendig med flere av utviklerteamene i FINN i 2018/2019. Han har implementert enkle containere, Kubernetes, Java og Redis abstraksjoner slik at kompliserte sesjonsavhengige kildekoder nå kjører godt på FINNs moderne stateless Kubernetes-infrastruktur. Kristian anser alltid kunnskapsoverføring som en del av løsningen og er flink til å gi tilbakemeldinger. Han har vært en god lagspiller som teamene har satt pris på å få hjelp av. Vi anbefaler Kristian på det varmeste.»

Stine Marconini Bjerke
Technical Domain Architect, Tomra

«From June 2016 through March 2018, Kristian Frøhlich was part of our core development team, as a Backend/SysOps developer. He had a key role in establishing the next generation of TOMRA Digitals IoT platform, built on Amazon Web Services. Main deliveries included design and implementation of platform services, processors and api’s for operational tools to remotely monitor machines, processing and report generation for clearing and financial data, setup and automation of infrastructure components.»

Kristin Bergsager
Prosjektleder NRK

«Kristian er en meget faglig sterk person og vi fikk god nytte av det inn i prosjektet. Han er kunnskapsrik og grundig og kommer med tilbakemeldinger som var med å bringe prosjektet frem på en svært god måte. I tillegg er han sosialt kompetent og bidro positivt inn i prosjektet til både utviklere og resten av prosjektgruppen. Jeg kan anbefale Kristian på det varmeste til andre tilsvarende prosjekt. Han er en verdifull medspiller i slike prosjekt.»

Se flere referanser