Kristian Frøhlich

Kristian er først og fremst en systemutvikler som brenner for å lage gode løsninger til krevende kunder. Drivkraften er teknologiske utfordringer, domenforståelse og samspillet med mennesker som ønsker å levere solide produkter. Hvis Kristian selv får velge teknologi er uten tvil Lisp-dialekten Clojure et naturlig førstevalg. Han brenner sterkt for funksjonell programmering, men har likevel en pragmatisk orientering mot utfordringene som venter og søker alltid etter det beste verktøyet for jobben.

Favoritter for tiden: Clojure, ClojureScript og Datomic
Vil lære mer: Om og Reactive programming

Kristians anbefalinger

Simple Made Easy

Rich Hickey, som har skrevet språket Clojure, forklarer her forskjellen på «Simple» og «Easy». Hovedbudskapet er at mange velger «Easy», men istedet ender opp i en jungel av kompleksitet. Det optimale er da å kombinere «Easy» og «Simple» Se foredraget

The Functional Database

Dette foredraget av Rich Hickey introduserer og forklarer ideene bak en funksjonell database. Hva om man distanserer seg fra tradisjonelle databaser og sier at data kun kan legges til? Betyr dette at man kan modellere data over tid? Og hva er egentlig fordelen med at data aldri endrer seg? Dette er noen av spørsmålene som blir besvart gjennom en presentasjon som utfordrer etablerte «sannheter». Se foredraget

Snakker gjerne om

Funksjonell programmering

Det begynnte med Scala og fortsatte med Clojure. Jeg syntes det er utrolig fasinerende å bruke språk og teknologier som er basert på helt andre prinsipper enn det man tradisjonelt kjenner fra den objektorienterte verdenen. Jeg har selv erfart at dette booster produktivitet og i tillegg er gøy når man kommer ut av startgropa.

Styrketrening

Mye av tiden utenfor jobb brukes på et nærliggende treningsstudio. Etter intense dager på jobb er det utrolig deilig å koble helt ut og bare jobbe fysisk. Jeg har erfart at ved å være i god fysisk form orker man også mer når man er tilbake på jobb. Jeg har drevet med flere forskjellige treningsformer opp gjennom årene, men praktiserer nå et klassisk styrketreningsprogram med fokus på de store muskelgruppene.

Prosjekter

Finn AS 2018-

Migrering av applikasjoner fra gammel api-rigg til Kubernetes, mer spesifikt Finn sin tilnærming til Kubernetes, FIAAS(Finn Infrastructure As A Service). Finn er i ferd med å flytte hele teknologi stacken sin over på en fremtidsrettet arkitektur fordi de ønsker automatisk horisontal skalering og i tillegg sanere spesialtilpassede konfigurasjoner som krever dyp forståelse av arkitekturen. I hovesak handler det om å senke terskelen for utviklere slik at teamene opererer som autonome enheter som selv har ansvar fra koding til deployment. Oppgaver: Devops og backend utvikler. Pakketere applikasjoner i docker image, legge på fiaas konfigurasjoner, legge til deploy konfigurasjoner, legge på rest-ruter for helsesjekker, flytte database migrasjoner inn i applikasjonene og avslutningsvis sanere gamle Puppet konfigurasjoner samt ta ned applikasjoner fra gammel api-rigg.

Tomra 2016-2018

Utvikling av ny platform på AWS stack for å håndtere data fra pantemaskiner. Tomra ønsket å bygge opp en helt ny platform på moderne teknologi for å håndere nye krav til skalering og ytelse. I hovesak dreier det seg om å tilrettelegge for horisontal skalering ved å flytte tjenester til skyen og bygge opp en portefølje av micro-tjenester. Oppgaver: Backend utvikler. Utvikling av REST-baserte api’er og prosessor-komponenter for å håndere en stor strøm av data fra AWS Kinesis. Formålet var å parse og formatere alle de forskjellige meldingstypene som flyter gjennom systemet og hovedsaklig lagre unna i DynamoDb. Dataene dannet grunnlaget for UI-baserte tjenester som det kan abonneres på av kunder, f.eks til statistiske formål, rapportering eller ren overvåking av pantemaskiner.

Animalia 2016

Utvikling av ny dyrehelseportal. Animalia faser ut gammel dyrehelseportal til fordel for ny platform bygd på moderne teknologier(clojure, clojurescript) og med responsivt design(desktop, pad, mobil). Oppgaver: Fullstack utvikler. Det ble bygd opp en microservice-arkitektur hvor relevant funksjonalitet ble eksponert via REST-tjenester. I korte trekk et kjerne-api som inneholdt alt av forretningslogikk, et søke-api som ble brukt til å indeksere dyrehelse-data og en klient applikasjon(single page app) som kommuniserte med begge api’er over REST og presenterte dataene. Et vesentlig krav var å tilby et tilnærmet «Google-søk» med høy fleksibilitet som ekspanderte ord i begge retninger samtidig søkte over flere felt i parallell.

Thomson & Reuters 2015-2016

Prototyping av ny arkitektur med fokus på skaleringsegenskaper. T&R begynner å nærme seg smertegrensen for hva eksisterende arkitektur klarer å håndtere og ønsker derfor at det prototypes en ny arkitektur som skalerer bedre. Oppgaver(Devops): Initielt sette opp arkitekturen fra grunnen av i interne datasenter. Dette innbar konfigurering av Kafka(og Zookeeper) cluster samt HBase cluster backet av Hadoop / HDFS. For effektivt og kunne utnytte Hadoop ble YARN(ressurs-manager) konfigurert og dette ble blant annet utnyttet for å deploye ut Spark-jobber. Oppgaver(Utvikler): Hekte på eksisterende datastrøm via ActiveMQ & Oracle og bygge applikasjoner for transformering av data, hovedsaklig tidsserier, samt publisering til Kafka og HBase. Det ble også utviklet Spark-jobber hovedsaklig for å beregne metadata på tidsseriene. Type dager og til hvilke klokkeslett tidsseriene ble oppdatert. I tillegg ble det også utvikelt et REST-api for å serve dataene ut til klienter og kunder. Det var stort fokus på at API’et skulle levere data så raskt som mulig og ikke blokkere med mindre det er helt nødvendig. Valgt arkitektur innebar Vert.x som kjernekomponent og i tillegg Akka for å underbygge en reaktiv arkitektur.

Oiiku / Onkel Estrup 2015

Utforske og etablere eksternt system for logg-aggregering. Pga store mengder tildels uoversiktig logg-data skulle det utforskes og etableres en ekstern platform for aggregering av logger. Valgt system ble Papertrail. Oppgaver: Utvikler. Utforsket mulige logg-systemer og etablerte et som er godt egnet til filtering og søk. Konfigurerte applikasjonene til å sende logger kontinuerlig. Lite prosjekt, 1 utvikler.

NRK 2014-2015

Utvikling av integrasjonsbuss som mediator mellom Agresso og interne systemer NRK bytter ut gamle lønns- og personalsystemer med Agresso. Agresso er det nye mastersystemet for personaldata og for at data skal tilflyte øvrige NRK-systemer utvikles det en egen integrasjonsbuss. Oppgaver: Utvikler. Primæroppgave i prosjektet var å utvikle selve integrasjonsbussen. Utviklet også en Agresso-emulator som gjorde det lett å verifisere/teste. Lite prosjekt, kun 2 utviklere.

NSB 2014

Utvikling av nytt rapporteringssystem Systemet innhentet data fra mange ulike kilder og hadde som formål å sammenstille disse til et felles datagrunnlag. Datagrunnlaget brukes av frittstående applikasjoner og til rapportuthenting. Oppgaver: Utvikler. Primæroppgave i prosjektet var å trekke ut og sammenstille data som ble eksponert ut i diverse applikasjoner, blant annet en egen lokfører-applikasjon. Medium prosjekt, 5-6 utviklere.

Oiiku / Onkel Estrup 2013

Utvikling og ferdigstilling av et event basert system Stort og relativt komplekst system for å automatisere alt rundt event-arrangementer for bedrifter. Systemet har blitt skrevet fra bunn og er høyst modularisert. Oppgaver: Arkitekt / Utvikler. Primæroppgave i prosjektet var å designe og utvikle applikasjoner for å håndere bedrifts-eventer, som f.eks en egen meldings-applikasjon. Medium prosjekt, 4-5 utviklere.

Finn AS 2013

Bytte annonsestyringssystem Bytte av annonsestyringssystem fra AdTech til Emediate. I praksis ble også muligheten til å rive ut gammel legacy kode til fordel for nye moduler og API’er benyttet. Oppgaver: Arkitekt / Senior Javautvikler. Primæroppgave var å designe og utvikle nye API’er tilpasset nytt annonsestyringssystem. Medium prosjekt, 4-5 utviklere.

Finn AS 2011-2012

Utvikling av system for ip basert geolokasjon Basert på Finn sine egne data, hovedsaklig Apache-logger, ble det importert og analysert massive data-mengder hvor formålet var å knytte brukere(vha ip) til lokasjon, først og fremst fylke, for å kunne bruke dette i en annonse-setting. Typisk målrettet reklame Oppgaver: Arkitekt / Senior Javautvikler. Primæroppgave var å utforske datagrunnlag og utvikle nytt system for håndtering og analyse av massive datamengder. Medium prosjekt, 3-4 utviklere.

Verdipapirsentralen 2010-2011

Obligatorisk tjenestepesjon(2) Utarbeide arkitektur og utvikle ny løsning for obligatorisk tjenestepensjon hos VPS. Løsningen benyttes av mange eksisterende fondsleverandører som er kunder av VPS og selges videre til deres bedriftskunder. Løsningen eksisterer i dag på gammel plattform, men skrives helt om i henhold til nye teknologivalg og krav. Oppgaver: Senior Javautvikler. Primæroppgave var å utvikle et nytt system for obligatorisk tjenestepensjon. Lite prosjekt, 2 utviklere.

Verdipapirsentralen 2010

Kortsiktig tiltak fond Tiltaksprosjekt for å levere nødvendig funksjonalitet / utbedre mangler i dagens system Oppgaver: Senior Javautvikler. Primæroppgave var å tilpasse eksisterende arkitektur samt utvikle nødvendig funksjonalitet sett i et kundeperspektiv. Lite prosjekt, 1-2 utviklere.

Verdipapirsentralen 2010

Obligatorisk tjenestepesjon(1) Utarbeide arkitektur og utvikle ny løsning for obligatorisk tjenestepensjon hos VPS. Løsningen benyttes av mange eksisterende fondsleverandører som er kunder av VPS og selges videre til deres bedriftskunder. Løsningen eksisterer i dag på gammel plattform, men skrives helt om i henhold til nye teknologivalg og krav. Oppgaver: Senior Javautvikler. Primæroppgave var å utvikle en helt ny løsning for obligatorisk tjenestepensjon hvor fokus var på lettvekts-tjenester og frikobling av forretnings-logikk. Medium prosjekt, 4-5 utviklere.

Verdipapirsentralen 2010

Restrukturering / Arkitektur - prosjekt Tilrettelegging / forbedring av eksisterende arkitektur. Prosjekt som i hovedsak gir VPS merverdi på lang sikt i form av løsere koblet arkitektur og bedre rutiner rundt bruk av versjonskontrollsystemet Subversion Oppgaver: Senior Javautvikler og arkitekt. Primæroppgave var å frigjøre forretningslogikk fra interne applikasjoner og heller tilby en tjeneste-pool på tvers av virksomheten. Lite prosjekt, 2-3 utviklere.

Verdipapirsentralen 2009-2010

NGF - Neste Generasjon Fond Neste Generasjon Fond var VPS sin storsatsning for å bygge et nytt og moderne fondssystem tilpasset fondsforvaltere og investorerens behov. NGF-prosjektet ble i hovedsak styrt av CAP Gemini som leverandør, men VPS hadde også ansvaret for deler av utviklingen. Oppgavene relatert til dette prosjektet var således på VPS-siden. I alle hovedsak bestod arbeidet i omskrivninger / tilpasninger / nyutvikling av tjenester tilpasset mot ny arkitektur Oppgaver: Senior Javautvikler / Arkitekt. Primæroppgave var å utvikle ny funksjonalitet som skulle inngå i nytt fondssystem. Medium prosjekt, 4-5 utviklere.

Verdipapirsentralen 2009

Skatterapportering, Odin Finland Enmanns-prosjekt som hovedsaklig bestod i å utvikle et program for å beregne og sammenstille alle relevante tall for buk av skattemyndighetene i Finland Oppgaver: Senior Javautvikler / Arkitekt. Primæroppgave var å hente ut og gjøre beregninger på skattedata samt samt tilby disse på strukturert form. Lite prosjekt, 1 utvikler.

DnB NOR 2009

Restrukturering / Arkitektur - prosjekt Restrukturerings-prosjekt. Oppgavene bestod i å flytte applikasjoner fra gammel til ny arkitektur. Oppgaver: Senior utvikler. Primæroppgave var å flytte applikasjonskode og noe omskrivning i og med at man gikk fra et internt rammeverk til Spring Web Flow for sidevisninger og flyt.

CAP Gemini / Verdipapirsentralen 2008-2009

NGF - Neste Generasjon Fond Neste Generasjon Fond var VPS sin storsatsning for å bygge et nytt og moderne fondssystem tilpasset fondsforvaltere og investorerens behov. NGF-prosjektet ble i hovedsak styrt av CAP Gemini som leverandør, men VPS hadde også ansvaret for deler av utviklingen. Oppgavene relatert til dette prosjektet var således på CAP-siden. Oppgaver: Senior Javautvikler, Team Lead, Arkitekt. Oppgavene bestod hovedsaklig i utviklingen av nye tjenester i fonds-systemet og et overordnet ansvar for et team på 4. Stort prosjekt, 20+ utviklere totalt

Odin fondsforvaltning 2007

Utvikling av nettbaserte fondskalkulatorer Hovedsaklig ble det utviklet et sett kalkulatoer som blant annet inkluderer avkastnings-, utaksavtale-, fonds- og pensjonskalkulator. Oppgaver: Senior Utvikler, Arkitekt. Primæroppgave var å utvikle applikasjoner ved bruk av Flex i frontend og Spring/Hibernate på backend. Det ble også gjort noe videreutvikling av en intern beregningsmotor for å tilpasse mot nye tjenester.

Odin fondsforvaltning 2007

Utvikling av nye portal-tjenester Videreutvikling av Odin sin fondsportal. Oppgaver: Senior Utvikler. Primæroppgave var å forbedre eksisterende tjenester og noe nyutvikling. Lite prosjekt, 1-2 utviklere.

Odin Fondsforvaltning 2006-2007

Utvikling av ny beregningsmotor / beregningsrammeverk Det ble utviklet en generisk beregningsmotor / beregningrammeverk for Odin slik at fremtidige web-applikasjoner skulle kunne ha en gjenbrukbar platform. Det ble også tatt høyde for tilpasninger ved å tillate bruk av egne moduler som lett kunne plugges inn. Oppgaver: Senior Utvikler, Arkitekt. Primæroppgave var å utvikle ny beregningsmotor med fokus på gjenbrukbarhet og fleksibilitet mhp pluggbare moduler. Medium prosjekt, 2-3 utviklere.

Finntech AS 2006

Finn Reise Utvikling av ny reiseportal for Finn.no. Finntech ønsket å bruke reiseprosjektet som en pilot for smidig prosjektstyring. Oppgaver: Javautvikler. Primæroppgave var å utvikle ny funksjonalitet som var en del av reiseportalen samt tilpasse eksisterende tjenester. Stort prosjekt, 7-8 utviklere.

Telenor Mobil 2005

COS Utviklingsprosjekter i og rundt COS-platformen, Telenor sin mellomvare løsning. Det var høyt trykk på å få ned time-2-market effekten og samtlige prosjekter ble styrt etter Scrum-modellen og XP-prinsipper. Oppgaver: Javautvikler. Primæroppgave var å utvikle i og rundt COS. Stort prosjekt, 20+ utviklere.

Retriever AS 2006

Utvikling av nytt medieovervåkningssystem Nytt system basert på FAST-teknologi ble utviklet. Prosjektet ble drevet i XP-ånd og det var høy fokus på testdrevet utvikling. Oppgaver: Javautvikler. Primæroppgave var å integrere ny løsning mot FAST sitt real time filter og utvikle nye tjenester som eksponerte data ut til klienter, hovedsaklig web.

Se flere prosjekter i Kristians CV

Kristians referanser

Stine Marconini Bjerke

Technical Domain Architet, Tomra

From June 2016 through March 2018, Kristian Frøhlich was part of our core development team, as a Backend/SysOps developer. He had a key role in establishing the next generation of TOMRA Digitals IoT platform, built on Amazon Web Services. Main deliveries included design and implementation of platform services, processors and api's for operational tools to remotely monitor machines, processing and report generation for clearing and financial data, setup and automation of infrastructure components.


Kristin Bergsager

Prosjektleder NRK

Kristian er en meget faglig sterk person og vi fikk god nytte av det inn i prosjektet. Han er kunnskapsrik og grundig og kommer med tilbakemeldinger som var med å bringe prosjektet frem på en svært god måte. I tillegg er han sosialt kompetent og bidro positivt inn i prosjektet til både utviklere og resten av prosjektgruppen. Jeg kan anbefale Kristian på det varmeste til andre tilsvarende prosjekt. Han er en verdifull medspiller i slike prosjekt.


Rune Maurtvedt

Teknisk Leder, Finn.no

Kristian er en meget solid utvikler. Han er glad i utfordringer og er flink til å beskrive tekniske løsninger. I FINN.no jobbet han i team med alt fra eksperimentering til design og implementering av ferdig løsning. Han fungerte også som en mentor/veileder og delte kunnskap han var alene om på teamet. Jeg kan varmt anbefale Kristian og er sikker på at han vil være et verdifult tilskudd til de fleste prosjekter.


Kristian Frøhlich

Partner
91512492
kristian@kodemaker.no