Arror er et bibliotek som gir Kotlin enda flere funksjonelle konsepter enn hva man får ut av boksen. Biblioteket er oppdelt i moduler slik at man kan velge hvilke funksjonalitet man ønsker å dra inn i de forskjellige prosjektene.

Vi i Kodemaker har benyttet oss av dette i et prosjekt med stort hell.