André Bonkowski

André har sansen for enkle løsninger, og fokuserer på å ikke bringe inn ny teknologi og rammeverk uten at det faktisk vil gi en gevinst for prosjektet og kunden. Han er preget av yrkesstolthet, er nøyaktig, og setter sin ære i å levere riktig kvalitet.

Favoritter for tiden: Kotlin, Elixir, Clojure og ClojureScript
Bruker på jobben: Kotlin, JavaScript og React
Vil lære mer: Haskell og Scala

Andrés anbefalinger

Learn You a Haskell for Great Good!

Etter å ha jobbet med Clojure og ClojureScript i lengre tid så ble jeg interessert i hvordan det var å programmere i et sterkt typet funksjonelt språk. Haskell da kanskje det første språket man tenker på. Jeg har ikke vært i et prosjekt hvor Haskell er benyttet, men konseptene er universelle og nyttige, og boken er lettlest og morsom. Besøk websidene

Clojure Applied

Dette er ikke en ‘Lær Clojure’ bok, men gir en hel tips og forslag til hvordan benytte Clojure på en bra og fornuftig måte. Jeg leste denne boken etter mitt første Clojure/ClojureScript prosjekt. Det hadde selvfølgelig vært nyttig å ha lest boken før prosjektet, men jeg er ikke sikker om alt hadde gitt så mye mening som nå etter at jeg har følt noen av problemstillingene på kroppen. Uansett en bok jeg varmt vil anbefale. Info om boken

The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master

Denne boken kom ut allerede i 1999, så noen av teknologiene som er benyttet som eksempler er litt utdaterte, men budskapet i boka er fortsatt i høyeste grad aktuelle. Info om boken

Snakker gjerne om

Formel 1

Jeg hadde som guttunge en plakat på veggen av Clay Regazzoni kjørende i en Ferrari F1 bil. Om det var det som fikk i gang interessen for Formel 1 vet jeg ikke helt, men etter å vært på mitt første F1 løp på Silverstone i 1991, så var jeg solgt. Følger med hver løpshelg fra start til slutt

Andrés bloggposter

Refactoring in AppCode

De fleste Java utviklere kjenner til IntelliJ IDEA, som etter min og mange andres mening er den beste IDE’en for Java. Etter å ha utviklet for iOS en god stund så finner man fort ut at Apples Xcode ikke er på høyde. Gleden var stor da JetBrains laserte AppCode. Her en artikkel som beskriver litt hvordan rafactoring støtten er i AppCode Les posten

Navigation in AppCode

I «serien» om bruk av AppCode så omhandler denne artikkelen om navigering i IDE’en Les posten

Prosjekter

Bring 2018-

Utvikling av et system for budleveranser, alt fra mottak av ordre, ruteoptimalisering for sjåfører, sporing i sanntid, og integrasjoner med mange av Bring sine systemer. Utvikling av app for sjåfører for å støtte de i sin jobb med å plukke opp og leverer pakkene til mottaker. Utviker

Animalia 2017

Helsefjørfe Oppgradering til Grails 3.1, samt videreutvikling av Helsefjørfe. Byttet ut Spring Security med Animalias SSO/OAuth2 løsning, som krevde at vi utviklet et nytt bibliotek for å håndtere dette. Dette biblioteket vil være basis for migrering av de andre Grailsbaserte løsningen som Animalia har. Oppgaver: Utvikler, arkitekt

Animalia 2017

Videreutvikling av Helseservice. Implementasjon av nye krav og ønsker. Oppgaver: Utvikler, arkitekt

Fondet for Regionale Verneombud 2017

RVO systemet Utfasing av Sekretariatsystemet etter at Fondet for Regionale Verneombud gikk over til ITX/Visma. Utfasingen av Sekretariatsystemet medførte endringer i RVO systemet, som hovedsaklig gikk ut på å utvikle integrasjoner med ITX samt uttrekk av informasjon fra Sekretariatsystemet som skulle inn i Visma. Oppgaver: Utvikler, arkitekt

Animalia 2016

Utvikling av adminsystem for konfigurering av spørsmålsmaler i Helsegris. En av hovedfunksjonaliteten i det tidligere utviklede Helsegrissystemet baserer seg på et større antall spørsmål som veterinærer og produsenter må besvare. Disse spørsmålene ligger under kategorier og underkategorier, samt avdelingsvis for noen av spørsmålene. Basert på denne besvarelsene så kan man beregne forskjellige statuser som forteller om tilstanden for en produsents produksjonsmiljø. Disse statusene bruker man også for å avgjøre om en produsent skal motta forskjellige tillegg. Systemet for å beskrive en slik spørsmålsmal er komplekst. Man ville derfor gi administratorene av systemet et verktøy som hjelper de til å bygge opp og endre på malene. Oppgaven gikk ut på å implementere dette. Oppgavene som ble utført her var både på serversiden samt i klienten. Det ble også utført enn del refaktoreringer i forbindelse med dette arbeidet for å forenkle datamodellen systemet bygger på. Oppgaver: Utvikler, arkitekt

Animalia 2016

Helseservice. Innføring av Helseinformasjon som er synkronisert med Dyrehelseportalen, DHP til Sau- og Storfekontrollen Sau- og Strofekontrollen (Kontrollene) er to forholdvis like applikasjoner skrevet i Groovy og Grails, samt JavaScript og JQuery. Når man fant ut at man trengte en utvidelse med diagnoser og medisiner hentet fra Dyrehelseportalen, så fant man fort ut at utvidelsene var betydelige. For å unngå å duplisere funksjonaliteten i de to systemene, så bestemte man seg for å trekke ut serverfunksjonaliteten som i hovedsak var kommunikasjon med DHP, samt tilby et fornuftig API som de to systemene kunne benytte. I tillegg så ville man også unngå duplisering av GUI kode. For å få til dette så laget man et eget subsystem i ClojureScript som man integrerte inn i Kontrollene, som kommuniserer med det nye Helse APIet. På denne måten så vil man kunne gjenbruke dette i andre systemer som f.eks Helsegris. Oppgaver: Utvikler, arkitekt

Animalia 2016

Videreutvikling av Sauekontrollen samt produsentregisteret Det gjøres kontinuerlig videreutvikling og oppgraderinger av eksisterende applikasjoner i Animalias produktportefølje. I denne perioden var det diverse utvidelse av Sauekontrollen, samt utvidelser av Produsentregisteret Oppgaver: Utvikler

Animalia 2015

Videreutvikling av Helsefjørfe. Oppdaterer Helsefjørfe med nye tjenester samt oppdatering av frontend. Migrerer over til Docker og Tutum, samt innføring av en ny tjenester for håndtering av produsenter. Denne tjenesten vil bli benyttet av de flere andre delsystemene i Animalia. Oppgaver: Utvikler

Animalia 2014

Utvikling av et nytt system innen kjøttproduksjonsbransjen. «Helsegris» Utvikling og vurdereutvikling av systemer innenfor kjøttproduksjonsbransjen. De første oppgavene gikk ut på å oppgradere og utvide eksisterende systemer skrevet i Groovy og Grails. Når et nytt system skulle utvikles så ble det gjort en vurdering av teknologi plattform. Flere alternativer ble vurdert, men man bestemte seg til slutt for å satse på Clojure og Clojurescript. Systemet baserer seg på en Microservices arkitektur, med REST grensesnitt for kommunikasjon mellom de forskjellige tjenestene. En Microservice arkitektur gir som kjent en del selvstendige tjenester. Disse skal kunne raskt og enkelt deployeres i forskjellige miljøer. Her bestemte vi oss for å se på Docker,noe som har vist seg til å passe oss bra. Jeg har jobbet med å finne ut av hvordan sette opp dette og automatisere tjenestene rundt dette. Oppgaver: Utvikler

Animalia 2014

Oppgradering og videreutvikling av KTerm og Helse Fjørfe. Oppgradering og videreutvikling av to eksisterende systemer skrevet i Groovy og Grails. Oppgaver: Utvikler

Fondet for Regionale Verneombud 2014

Oppgradering og videreutvikling av eksisterende løsninger. Oppgradering og ny funksjonalitet i løsningene. Oppgaver: Utvikler

Broadnet 2013

Utvikling av salgsportal. Målet for prosjektet er å lage en moderne salgsportal for salg av bredbånd og relaterte produkter på web. Salgsportalen inkluderer en produktkatalog med funksjoner for vedlikehold av denne. Portalen skal integreres med andre fagsystemer for ordrehåndtering med mer, samt eksterne tjenester for SMS og kreditsjekk. Oppgaver: Senior Java utvikler

FINN.no 2012

Utvikling av en ny iPad- og iPhone-app. Utvikling av en ny iPad og iPhone app, paralellt med utvikling av en tilsvarende app for Android. Oppgavene består hovedsakling av implementering av selve iOS appen, samt utvikling av arkitekturen som tillater at fellesfunksjonalitet trekkes ut i en «intermediary», som ligger mellom appene og server API. André gikk i bresjen for at man skal drive testdrevet utvikling i dette prosjektet, noe som så langt av en eller annen grunn ikke er så vanlig på iOS. Det har fungert veldig bra, og har gitt en betydelig forbedring av kodekvalitet og arkitektur i applikasjonen. Oppgaver: Utvikler og mentor.

FINN.no 2011

Utvikling av FINN sin iPad søkeappUtvikling og design av en iPad applikasjon som gir en mer behaglig, rikere, raskere og «native» måte å bruke FINN på iPad. De aller fleste av markedene i FINN.no er integrert i denne applikasjonen, og siden hvert marked har «sitt» API, så ble mye arbeid lagt ned i å enkelt kunne dra inn nye markeder i appen, uten å ty til skreddersøm i hvert enkelt tilfelle. André hadde hovedansvaret for å integrere myVR sitt kart-API inn i applikasjonen. Dette tillater FINN.no å bruke sine egne kart, samt 3D kart av høy kvalitet. myVR sitt API er et generisk API skrevet i C++/Objective-C++ som kommuniserer vha JSON meldinger. For å få et API som er mer likt Cocoa sine designprinsipper, så ble det utviklet et lag over myVR som gir dette. André har i tillegg utviklet en del komponenter som f.eks et eget GridView, «SlideInOut skuff», samt «Paging» som blir brukt flere steder i appen, og det derfor ansett som riktig og lage komponenter av disse. Innførte Jenkins (senere) og satte opp automatisk bygg av alle prosjekter og moduler, samt testdekningsrapporter og statisk kodeanalyserapporter. Innførte Cocoapods for håndtering av avhengigheter til 3parts komponenter og biblioteker. Jobber nå med å forbedre og utvide den eksisterende applikasjonen, samt klargjøre og planlegge for de neste iOS applikasjonene som skal utvikles. Oppgaver: Utvikler og mentor.

Fondet for Regionale Verneombud 2011

Utvikling av saksbehandlingsløsning med Ruby on RailsDesign og implementering av ny applikasjon for registrering av RVO’enes besøk på arbeidsplasser og oppfølging av evt. mangler relatert til HMS med mer. Systemet ble integrert med et annet RVO-system (SekretariatSystemet) via asynkron meldingskø og REST tjenester. I tillegg var det en webtjeneste-integrasjon med BRREG. Teamet bestod av 3 utviklere fra Kodemaker, 1 interaksjonsdesigner fra IXD og RVO sin prosjektleder. Metodikken som ble fulgt var en pragmatisk variant av Kanban med web-baserte prosjektoppfølgingsverktøy (AgileZen, BaseCamp med mer). Oppgaver: Utvikler og teamleder.

Politiets Data og Materielltjeneste, PDMT 2011

Utvikling av system for maritim grensekontroll, SafeSeaNet. Integrasjon mot flere interne og eksterne systemer, vha både JMS og WebServices. Brukergrensesnitt implementert med JSF. Oppgaver: Utvikler

Fondet for regionale verneombud. 2010

Utvikling av nytt system for oppfølging av betalinger og potensielle medlemmer Hovedoppgaven til dette systemet er å sende ut en årlig faktura til alle bedrifter innen bygge- og anleggsbransjen og følge opp betaling ved å sjekke mot bank. Purring og betalingsoppfordring sendes via Lindorff, samt at man integrerer mot Brønnøysund, samt et annet tredjeparts-system. Oppgaver: Utvikler og teknisk prosjektleder.

Telenor Mobil 2009

Automatisering av Fri Familie verdikjede. I dette arbeidet så innføres nytt ordre API mot Cos som er Telenor Mobils mellomvaresystem.

Telenor Mobil 2008

Cos Restrukturering. Dette prosjektet innførte JBoss Rules/Drools til Cos. Et større arbeid med å splitte store kodebaser inn i mindre, mer uavhengige og lettere vedlikeholdbare moduler. Det ble også innført et nytt og forbedret system og regressjonstestrammeverk, samt Bamboo CI byggesystem.

Nordic Lottery Systems 2007

OTTO. Et Lotterisystem på nettet. André kom inn i dette prosjektet noe sent som arkitekt, hvor oppgavene bestod i stor grad i å rydde opp i en del premature teknologivalg, samt fokusere på ytelse av systemet. I forbindelse med ytelsesforbedringer så ble det satt opp et sett av typiske scenarier som ble utført ved å kjøre et sett JMeter tester i paralell. For å få kjørt et noenlunde realistisk (antatt) antall klienter så ble det satt opp et konfigurerbart antall Amazon EC2 serverinstanser som hver av disse kjørte opptil 1000 samtidige klienter.

Telenor Mobil 2007

Win prosjektet - Innføring av SSO mellom Cos og Metro Utvikling av tjenester på Telenor Mobils mellomvare plattform COS, med fokus på Single-Sign-On (SSO) og andre sikkerhetsrelaterte oppgaver. Single-Sign-On løsningen skulle tillate for sømløst kunne foreta kall til Mobils mellomvare plattform Cos, og fast nett via en Service bus fra BEA.

Bankenes Betalingssentral, BBS 2005

Win prosjektet - Innføring av SSO mellom Cos og Metro Design og utvikling av EMV støtte (Chip/smart kort) i Javabaserte BankSys betalingsterminaler. På grunn av det noe spesialiserte domenet, så fantes ikke alle rammeverk og biblioteker man trengte, slik at en del av oppgaven gikk ut på å utvikle disse. Utførte også en mindre integrasjonsjobb mellom Telenor/Netcom Elektroniske Ladekoder og BAXBIS (BankAxept).

Telenor Mobil 2002

Utvikling og vedlikehold av COS, Telenor Mobils mellomvare system. Arkitekturarbeid, design og implementering av ny arkitektur. Teamleder, funksjonell arkitekt for «nettnære systemer» etc. Deltok i flere intern prosjekter som arkitekt og utvikler.

Arrive, Nordea, Europay Norway 2002

Rådgiver vedrørende anbud til NSB inkl. analysearbeid, vurdering/estimering av tekniske løsninger. Proof of concept for bruk av webservices i Objectware og Nordeas egenutviklede J2EE baserte rammeverk JEFF/Coffee. Design og utvikling av en online saldooversikt for EuroCard-kunder

Gjensidige NOR 2002

Utvikling av delsystem for saksbehandlersystemet KLE. (Java Swing klient).

Bankenes Betalingssentral, BBS 2001

eFaktura – Integrasjon av eFakturafunksjonalitet til iBank (K-Nettbank).

Bankenes Betalingssentral, BBS 2000

Porting og videreutvikling av Kredittkassens Internettbank fra en C basert CGI løsning til Java på Tandem. Utviklet bl.a et MVC rammeverk på toppen av Servlet API’et, samt en screenscraping løsning pga at tilsvarende løsningen ikke eksisterte eller ikke var modne til bruk i produksjon.

Bankenes Betalingssentral, BBS 1999

Extranet, en kanal for informasjonsformidling mellom banker og Bankenes Betalingssentral. Utviklet bl.a et MVC rammeverk på toppen av Servlet API’et, samt en screenscraping løsning pga at tilsvarende løsningen ikke eksisterte eller ikke var modne til bruk i produksjon.

Bankenes Betalingssentral, BBS 1998

Kompetansebase – Design og utvikling av en kompetansebase for internt bruk i BBS.

Norges Bank 1998

Videreutvikling av et administrasjonssystem for opptelling og kontroll av nattsafer.

VingCard 1997

Design og utvikling av «Persona», et administrasjonssystem for utstedelse og vedlikehold av magnetkort for kortbaserte låssystemer

IT-Medicine 1996

Utvikling av «An Encyclopedia of Oral Mucosal Lesions», Et CD-ROM basert leksikon for tannleger.

Kommuneforlaget 1996

En CGI basert internettbokhandel

Bærum Kommune 1996

Publikumsstøttesystem for helse og sosialavdelingen. Proof-of-concept for en Delphibasert løsning. Fikk innført Delphi som det prefererte utviklingsverktøy i kommunen.

Bærum Kommune 1995

Design og utvikling og design av kommunens økonomi, lønn og personalsystem.

Bærum Kommune 1994

Brukerstøtte og drift av Novell nettverk i kommunen.

Se flere prosjekter i Andrés CV

Andrés referanser

Torkel Randem, Økonomi- og utviklingssjef, Animalia.no

André er en meget dyktig utvikler og en jovial person som jeg hadde gleden av å samarbeide med i Animalia. Han bidro sterkt i arbeidet med å søke etter og implementere ny teknologi i videre-/nyutviklingen av Animalia sine husdyrkontroller og fagsystemer.


Arnstein Teigene

Produkteier, FINN Apps

André er en hardtarbeidende og sosial person som har betraktelig løftet kvaliteten på produktet vårt. Han er enkel å ha med å gjøre og har gjort hverdagen til gruppen han jobbet i fargerik og gøy. Jeg kan varmt anbefale han som en faglig sterk person, men også som en som holder arbeidsmoral og humør oppe.


Petter Marthiniussen

Section Manager, Telenor

André har ved flere anledninger jobbet som utvikler på vår mellomvareløsning i mobil verdikjede. Løsningen er kompleks med stort endringstempo. André er gjennomgående en dyktig utvikler som gjerne tar ansvar utover eget arbeidsområde. Han er sosial, og en hyggelig kollega. Jeg vil gjerne benytte meg av hans tjenester dersom muligheten dukker opp igjen.


Knut Stenmark, Objectware AS

André has good communication skills, is very thorough and detailed in what he is doing. Yet, he has the ability to view the holistic picture of what he's working on.I am sorry to say that we are no longer working together. Our friendship will last forever.


Norman Katz

Team Manager, Nordic Lottery Systems

In all of his work André strove to come up with simple and eligent solutions to tasks that less experienced developers would have viewed as complex. When from time to time the project had tasks that were in trouble, André was the person I could always rely on to get them back on track. I would recommend André without any reservation.


Dag Kjølstad, Strukturum

I worked with André on the Otto project. His responsibilities was architecture and development while I handled the database side. I was impressed by his quick thinking, yet thoroughness when handling complex challenges. Tuning an application is not always easy, but we certainly made some great advances thanks to his efforts. André comes with my full recommendation and I'd really like to work with him again.


Dag Koding, Telenor

André is serious about his work and always delivers products he can defend professionally and be proud of. Don't try to sneak quick hacks past this guy. He is an accomplished architect and developer and is not afraid to say what he thinks. Recommended without hesitation.


Roar Skullestad, Objectware AS

I worked with André on different IT-projects for a clearinghouse in 1999-2001. I got to know him as solution oriented and effective in his work, at the same time building software of high quality. He is always striving to learn. He is positive, thoughtful and creates a good atmosphere around him. It was a true joy to work with André, both because of his professional and personal qualities. I full-heartedly recommend him as an employee and consultant


Per Spilling, Objectware AS

André is an experienced and dedicated professional developer who takes pride in delivering high quality work with high value for money for the customer.


André Bonkowski

Utvikler
+47 911 79 089
andre@kodemaker.no