Cargo er Rust sin pakkebehandler og byggesystem som håndterer avhengighetsstyring, prosjektbygging, og distribusjon av “crates”. Cargo automatiserer nedlasting og kompilering av biblioteker og hjelper med versjonsstyring, gjennom en enkel konfigurasjonsfil, Cargo.toml.

Cargo er sentralt i Rusts økosystem for effektiv kodegjenbruk og prosjektorganisering.

Jeg er så imponert over styrken og fleksibiliteten til dette pakke og byggesystemet, at det blir vanskelig å gå tilbake til noe annet…

André