Rust er et programmeringsspråk laget av Mozilla, men i kjent Mozilla-ånd er posjektet utviklet i åpenhet og har etter hvert fått en ivrig base med bidragsytere utenfor Mozilla og.

Rust er nok et forsøk på lage et systemspråk uten runtime-kostnader som ikke er C eller C++. Det kan se ut til at de er på veg til å lykkes med det, da store deler av Firefox (Servo) nå er skrevet i Rust, og bruksområdene til språket som systemspråk som kompilerer til native kode øker og øker.

En av måtene Rust skiller seg fra andre systemspråk, er det kraftige typesystemet. Ting er som standard ikke muterbare. Når du skal mutere ting, må dette eksplisitt annoteres, og typesystemet har en eierskap-policy som hjelper deg med å holde styr på minne-allokering og alt som hører med.