Trygve M. Amundsen

Trygve har lang og solid erfaring innen faget systemutvikling. Han er entusiastisk opptatt av fagområdet, tilegner seg raskt ny kunnskap og følger nøye med på nyvinninger. Han evner å finne enkle løsninger på kompliserte problemstillinger. Han er resultatorientert og målrettet og leverer høy kvalitet. Han trives utmerket i det kunnskapsrike fagmiljøet i Kodemaker, og kommuniserer godt med kunder og kolleger.

Favoritter for tiden: Maskinlæring, Forsterkende læring (Reinforcement learning) og TypeScript
Bruker på jobben: React, Redux, ES2015/ES6 og TypeScript
Vil lære mer: Tensorflow, Tensorflow js og Generative Adversarial Networks

Trygves anbefalinger

Spinning up in Deep Reinforcement Learning

Dette er stedet å grave seg dypt ned i RL. OpenAI har gjort en kjempejobb med å samle metariale om RL og laget mange eksempler som gjør det mulig å teste ut RL på ordentlig. Sjekk ut nettstedet her

Learn you a Haskell for great good

Haskell et purt (pure) funksjonelt programmeringspråket som utfordrer de små grå på en spennende måte. Denne boka er for deg som har bakgrunn i mer imperative språk, men den gir deg en morsom og klarsynt innføring i små og store funksjonelle abstraksjoner. Sjekk ut boka her

Snakker gjerne om

Maskinlæring

De siste årene har jeg hatt spesiellt fokus på maskinlæring og ‘Big Data’. Jeg har gått noen kurs på Stanford og Berkeley, aller sist Andrew Ng’s kursserie på Coursera, og jeg prøver så godt jeg kan å følge utviklingen på området.

Klatring

Var for noen år siden lidenskapelig opptatt av klatring i fjell og crag hjemme og i utlandet. På grunn av små barn har det ikke vært så mye klatring de siste årene, men etterhvert som ungene blir større øyner jeg håp for å øke aktiviteten igjen.

MC

Har vært ivrig motorsykkel-entusiast i mange år, selv om dette også er en aktivitet som ikke akkurat er enkelt å praktisere når man har små barn. Men om noen år… :)

Sideprosjekter

Fjesgjenkjenning

Bruke bilbioteket dlib til å kjenne igjen alle kodemakere basert på kun étt bilde per person. Se koden her

Trygves foredrag

Groovy collection API

En oversikt over groovy's collection api Se slides

Open source

  • Utviklet Grails class diagram plugin. The ClassDiagram plugin provides an UML-like diagram of your grails domain classes. (Dette prosjektet er ikke oppdatert til nyere versjoner av grails)
  • Har bidratt til grails-core.

Prosjekter

Vy Gruppen 2019-

Utvikling trafikksystemer til bruk internt i NSB og mot samarbeidspartnere, så som integrasjon mot Värmlandstrafik, overvåkning av applikasjoner, mmm.

NRK Origo 2017-2019

Søk og registrering av metadata i NRKs enorme mengde av videoklipp - både nettklipp, ting som har gått på TV og råstoff

BN-bolig / EGGS Design 2017

BN-bank og Eiendomsmegler1 starter ny eiendomsmegler. Prosjektet kjører hos EGGS Design som en ‘Corporate Startup’ etter Lean prinsipper.

Thomson Reuters 2016

Ferdigstillelse av ny løsning for distribusjon av fremskrevne tidsserier fra forskjellige markeder.

NSB 2016

Utvikling trafikksystemer til bruk internt i NSB, eks. sporbruk, buss for tog.

Thomson Reuters 2015

Utvikling av proof-of-concept for ny løsning for CDB: distribusjon av fremskrevne tidsserier fra forskjellige markeder.

Animalia 2015

Samordning av funksjoner samt nye funksjoner innen avlsarbeid mm. Programmering, mentoring, løsningsdesign, arkitektur og integrasjon av systemer for sau-, storfe-, og fjørfe-hold.

Se flere prosjekter i Trygves CV


Trygve M. Amundsen

Systemutvikler
+47 9206 1819
trygve@kodemaker.no