Trygve Amundsen

Trygve har lang og solid erfaring innen faget systemutvikling. Lang er en naturlig konsekvens av at han har jobbet med fagområdet i 30 år. Solid kommer av at han hele tiden har hatt et intenst faglig fokus som ikke har bleknet nevneverdig med tiden.

Han tilegner seg raskt ny kunnskap og følger nøye med på nyvinninger. Han er resultatorientert og målrettet, og han evner å finne enkle løsninger på kompliserte problemstillinger.

Favoritter for tiden: Dyp læring og TypeScript
Bruker på jobben: React, Redux, ES2015/ES6 og TypeScript
Vil lære mer: Pytorch, Generative Adversarial Networks og Idris

Trygves anbefalinger

Functional Programming in Scala

Dette er boken for deg som vil lære funksjonell programmering fra bunnen av. Sjekk ut boka her

Apache spark

Et flott verktøy for analyse av og læring gjennom store distribuerte datamengder. Oppleves best gjennom Scala som Spark er skrevet i, men har apier til Java, Python og R.

Gjennom Spark REPL er det en fryd å ekseperimentere med og finne mønster i store mengder distribuerte data. Sjekk ut siten her

Learn you a Haskell for great good

Haskell et purt (pure) funksjonelt programmeringspråket som utfordrer de små grå på en spennende måte. Denne boka er for deg som har bakgrunn i mer imperative språk, men den gir deg en morsom og klarsynt innføring i små og store funksjonelle abstraksjoner. Sjekk ut boka her

Snakker gjerne om

Maskinlæring

De siste årene har jeg hatt spesiellt fokus på maskinlæring og ‘Big Data’. Jeg har gått noen kurs på Stanford og Berkeley, aller sist Andrew Ng’s kursserie på Coursera, og jeg prøver så godt jeg kan å følge utviklingen på området.

Klatring

Var for noen år siden lidenskapelig opptatt av klatring i fjell og crag hjemme og i utlandet. På grunn av små barn har det ikke vært så mye klatring de siste årene, men etterhvert som ungene blir større øyner jeg håp for å øke aktiviteten igjen.

MC

Har vært ivrig motorsykkel-entusiast i mange år, selv om dette også er en aktivitet som ikke akkurat er enkelt å praktisere når man har små barn. Men om noen år… :)

Trygves foredrag

Groovy collection API

En oversikt over groovy's collection api, som gitt på Communities in Action, feb. 2012 Se slides

Open source

  • Utviklet Grails class diagram plugin. The ClassDiagram plugin provides an UML-like diagram of your grails domain classes. (Dette prosjektet er ikke oppdatert til nyere versjoner av grails)
  • Har bidratt til grails-core.

Prosjekter

NRK Origo 2017-

Søk og registrering av metadata i NRKs enorme mengde av videoklipp - både nettklipp, ting som har gått på TV og råstoff

BN-bolig / EGGS Design 2017

BN-bank og Eiendomsmegler1 starter ny eiendomsmegler. Prosjektet kjører hos EGGS Design som en ‘Corporate Startup’ etter Lean prinsipper.

Thomson Reuters 2016

Ferdigstillelse av ny løsning for distribusjon av fremskrevne tidsserier fra forskjellige markeder.

NSB 2016

Utvikling flere trafikksystemer til bruk internt i NSB, eks. sporbruk, buss for tog.

Thomson Reuters 2015

Utvikling av proof-of-concept for ny løsning for CDB: distribusjon av fremskrevne tidsserier fra forskjellige markeder.

Animalia 2015

Oppgradering av system for Sauekontrollen og Storfekjøttkontrollen. Samordning av funksjoner samt nye funksjoner innen avlsarbeid mm.

Se flere prosjekter i Trygves CV


Trygve Amundsen

Løsningsarkitekt og programmerer
+47 9206 1819
trygve@kodemaker.no