Haskell

Mange Kodemakere ønsker å lære mere om Haskell. Simon Peyton Jones sammenlinker Haskell med et drivhus hvor du møysommelig klipper og vanner og steller alskens eksotiske planter, i ro og mak, uten noen mål om å bli rik og berømt. Høres jo fint ut!

Våre anbefalinger

Learn You a Haskell for Great Good!

Etter å ha jobbet med Clojure og ClojureScript i lengre tid så ble jeg interessert i hvordan det var å programmere i et sterkt typet funksjonelt språk. Haskell da kanskje det første språket man tenker på. Jeg har ikke vært i et prosjekt hvor Haskell er benyttet, men konseptene er universelle og nyttige, og boken er lettlest og morsom. Besøk websidene

Våre bloggposter

Typed up CRUD SPA with Haskell and Elm - Part 6: Elm 0.18 Upgrade

I min blogserie om å lage en CRUD applikasjon i Elm og Haskell har tiden kommer for å oppgradere Elm koden til versjon 0.18. Mye av oppgraderingen denne gangen kunne automatiseres vha verktøy fra Elm Community. Resten av endringene var relativt mekaniske. Posten går relativt detaljert til verks med å sammelikne forskjellene mellom 0.17 og 0.18. Les posten

Oh no! Learning Elm has gotten me confused about static vs dynamic typing.

Etter lenge å ha vært overbevist om at dynamisk typing var det eneste saliggjørende reflekterer jeg over min gryende tvil etter å ha brukt en solid dose tid på å sette meg inn i statisk typede funksjonelle språk. Les posten

Typed up CRUD SPA with Haskell and Elm - Part 5: Elm 0.17 Upgrade

I min blogserie om å lage en CRUD applikasjon i Elm og Haskell har tiden kommer for å oppgradere Elm koden til versjon 0.17. Ting har på overflaten endret seg dramatisk siden 0.16, men en strukutert gjennomgang av prosessen viser at de fleste endringene er trivielle og sluttresultat er unektelig bedre enn forrige versjon. Les posten

Typed up CRUD SPA with Haskell and Elm - Part 4: Feature creep

Blogserie som omhandler min ferd for å lære meg statiske sterkt typed funksjonelle språk. Tiden har kommet for å peise på med mer funksjonalitet og en god del refaktorering. Her får jeg kjørt meg skikkelig på både Elm og Haskell Les posten

Typed up CRUD SPA with Haskell and Elm - Part 3: Routing

Blogserie som omhandler min ferd for å lære meg statiske sterkt typed funksjonelle språk. I denne episoden implementerer jeg routing i Elm frontenden Les posten

Typed up CRUD SPA with Haskell and Elm - Part 2: Persistence up and running

Blogserie som omhandler min ferd for å lære meg statiske sterkt typed funksjonelle språk. I denne episoden implementerer jeg persistens vha en god gammeldags relasjonsdatabase Les posten

Typed up CRUD SPA with Haskell and Elm - Part 1: Spike time

Blogserie som omhandler min ferd for å lære meg statiske sterkt typed funksjonelle språk. I serien tar jeg for meg utvikling av en CRUD applikasjon med Elm til frontend og Haskell for backend. Førte episode tar for seg en spike for å få en helt enkel basis på plass. Les posten