Java

Java er raskt, typesikkert, og har enormt mange flinke utviklere som kan hele språket inn og ut. Java har alltid hatt et sterkt fagmiljø som over tid har utviklet en mengde gode open source biblioteker. Dette gjør Java til et trygt valg, spesielt for store prosjekter.

Java har hatt en utfordring over de senere årene med at det har hengt etter i utviklingen i forhold til nye kule språk som Groovy, Clojure og Scala, men den siste versjonen, Java 8, har gitt Java en lenge etterlengtet modernisering slik at Java nå i større grad er konkurransedyktig i forhold til alternative språk.

Våre anbefalinger

Hibernate should be to programmers what cake mixes are to bakers: beneath their dignity

Christin sier sin mening om Hibernate og kakemiks. Et underholdende bidrag med stor sannhetsgehalt, og antagelig den beste lyntalen jeg har sett. Se lyntalen

Garbage Collection Tuning Guide

Oracle sin dokumentasjon om tuning av Garbage Collection. Gir en svært god oversikt over de forskjellige alternative gc-implementasjonene og hvordan de brukes/konfigureres. Til website

Våre bloggposter

Comparing GC Collectors

Innlegg som viser litt av forskjellen mellom de alternative GC collectorene som er tilgjengelige i standard Java HotSpot VM. Tanken var å vise en enkel sammenligning slik at det skal være enklere å gjøre noe ligende for din egen applikasjon. Les posten

null som ukjent

Post som snakker om fordelen med Scala sin Option-type kontra bruken av null for å angi en ukjent verdi. Skrevet før vi fikk Option i Java.. Les posten

Embedding Efficient DSLs on the JVM : A review of alternative languages

Masteroppgaven Eivind skrev på UiO i 2010. Viser en sammenligning av forskjellige JVM-baserte språk forhold til bruk i domene-spesifikke språk. Ser på aspekter som syntaks-muligheter og ytelse - og prøver å gi en anbefaling på hvilke språk som egner seg best til ulike scenarier. Les posten

JDK8 + Facebook React: Rendering single page apps on the server

En proof-of-concept på å gjenbruke React-komponenter til å få single page apps til å funke både på server og klient, uten at du trenger å gjøre noe særlig for å tilpasse JS-koden din. Les posten

Våre presentasjoner

Funksjonell Programmering på JVM

Presentasjon fra JavaZone 2010. Hovedsaklig en presentasjon av arbeidet Eivind gjorde med master-oppgaven. Snakker om forskjellige aspekter ved funksjonell programmering og hvordan man oppnår dette med forskjellige språk på JVM. Se video Se slides

Erfaringer med Clojure og Scala (og Java 8)

På Javazone 2015, snakket Alf Kristian erfaringer med de funksjonelle språkene på JVM'en. I tillegg sammenlignet han dem med "FP" i Java 8. Se video

Better and groovier tests with Spock

Spock er et elegant testrammeverk for Java og Groovy- baserte applikasjoner. Det hjelper deg å skrive lesbare og presise tester, samtidig som det optimaliserer for utviklerproduktivitet. Se video

Calculating Taxes Using Functional Programming and Akka

Presentasjon fra flatMap 2015 - om erfaringer med Akka og Java 8 ifm. prosjekt hos Skatteetaten. Se video

Plugin-basert arkitektur i Java!

Presentasjon fra JavaZone 2015 om bruk av plugins for å lage en modulær arkitektur. Spesielt relevant forhold til micro-services og muligheten for å splitte en applikasjon i separate tjenester på et senere tidspunkt. Se video

Fra Grid til Akka!

Presentasjon fra JavaZone 2013 som sammenligner grid-produktet Hazelcast med Akka forhold til concurrency og ytelse. Se video

5 approaches to concurrency in Java - which one is the best?

Presentasjon fra JavaZone 2016 om forskjellige rammeverk/paradigmer for å gjøre applikasjoner concurrent. Mye live eksempel. Se video

Sammenligning av GC-alternativer

Lyntale hos javaBin som viser hvordan man kan sammenligne de forskjellige GC implementasjonene i standard JVM. Se video

Programmeringsspråket betyr alt!

Hovedverktøyet til programmerere er programmeringsspråket. Likevel velge vi sjeldent det beste riktige verktøyet for å løse oppgavene. Denne presentasjonen fokuserer på hvor viktig det er å velge riktig programmeringsspråk. Se video

Hazelcast: Open Source In-Memory Data Grid

Presentasjon fra JavaZone 2012 som introduserer Hazelcast. Gir en innføring til grid og Hazelcast med en del erfaringer fra bruk av rammeverket i Skatteetaten. Se video

Design for asynkronitet og høy ytelse!

Presentasjon fra JavaZone 2014 om skalering og concurrent programmering i Java. Sammenligner forskjellige rammeverk og prøver å gi noen gode scenarier for bruk. Se video

Sideprosjekter

Analyse av værdata

Et system for å samle inn og organisere data om vær og bruke dataene for å finne korrelasjoner med andre tidsserier. Skrevet for det meste i go og deployet på google cloud platformen med kubernetes.

Open source