Funksjonell Programmering på JVM

Presentasjon fra JavaZone 2010. Hovedsaklig en presentasjon av arbeidet Eivind gjorde med master-oppgaven. Snakker om forskjellige aspekter ved funksjonell programmering og hvordan man oppnår dette med forskjellige språk på JVM.

Eivind B Waaler

Systemutvikler
+47 982 19 322
eivind@kodemaker.no