Scala er et funksjonelt og objekt-orientert språk som kjører på JVM’en. Det er et statisk typet språk som har et mye sterkere typesystem enn Java. I tillegg har språket sterk type-inferens som betyr at en slipper å skrive typer over alt. Dette gjør at språket ser dynamisk ut, selv med en streng kompilator.

Scala har tatt mye lærdom og inspirasjon fra andre språk, funksjonell programmering fra blant annet Scheme, ML og Haskell, og objekt-orientering fra blant annet Smalltalk og Java.

Selv om språket er annerledes, synes de fleste det er relativt enkelt å komme i gang med, da en i stor grad kan programmere “sånn man er vant til”. Samtidig gir språket stor rom for læring, slik at en etter hvert kan bli bedre i funksjonell programmering.

Våre anbefalinger

Balancing Workload Across Nodes with Akka 2
Anbefalt av Eivind

Artikkel som beskriver en distribuert utdeling av jobber ved bruk av Akka, etter competing-consumers-mønsteret.

Våre foredrag

Hovedverktøyet til programmerere er programmeringsspråket. Likevel velge vi sjeldent det beste riktige verktøyet for å løse oppgavene. Denne presentasjonen fokuserer på hvor viktig det er å velge riktig programmeringsspråk.

Funksjonell Programmering på JVM

Presentasjon fra JavaZone 2010. Hovedsaklig en presentasjon av arbeidet Eivind gjorde med master-oppgaven. Snakker om forskjellige aspekter ved funksjonell programmering og hvordan man oppnår dette med forskjellige språk på JVM.

Vår fri programvare

Våre blogginnlegg

null som ukjent

Post som snakker om fordelen med Scala sin Option-type kontra bruken av null for å angi en ukjent verdi. Skrevet før vi fikk Option i Java..

Embedding Efficient DSLs on the JVM : A review of alternative languages

Masteroppgaven Eivind skrev på UiO i 2010. Viser en sammenligning av forskjellige JVM-baserte språk forhold til bruk i domene-spesifikke språk. Ser på aspekter som syntaks-muligheter og ytelse - og prøver å gi en anbefaling på hvilke språk som egner seg best til ulike scenarier.

Spør oss om Scala

Eivind

Alf Kristian

Frode