Groovy er et dynamisk språk for JVM’en. Det har optional typing og optional statisk kompilering. Språket har kraftig syntaks, som closures, higher order functions, operator overloading, AST transformasjoner og metaprogramering. I tillegg er det kompakt og lettlest. Det er antageligvis det språket på JVM’en som har lavest lærekurve for Java-programmerere. I tillegg har man sømløs integrasjon med Java.

Groovy har et stort og voksende økosystem med populære biblioteker/rammeverk som Grails, Gradle og Spock

Våre foredrag

Spock er et elegant testrammeverk for Java og Groovy- baserte applikasjoner. Det hjelper deg å skrive lesbare og presise tester, samtidig som det optimaliserer for utviklerproduktivitet.

Mange klamrer seg fortsatt til illusjonen at alle bygg er (nesten) helt like. Det stemmer kanskje i knøtteligaen, men i litt større organisasjoner finner man alltid spesielle krav til bygge/leveranseprosessene. Det virker logisk å velge et byggeverktøy som er svært fleksibelt og samtidig er basert på konvensjoner. Det verktøyet heter Gradle.

Funksjonell Programmering på JVM

Presentasjon fra JavaZone 2010. Hovedsaklig en presentasjon av arbeidet Eivind gjorde med master-oppgaven. Snakker om forskjellige aspekter ved funksjonell programmering og hvordan man oppnår dette med forskjellige språk på JVM.

Våre screencasts

The Groovy Light Table Plugin

Screencast om bruk av Groovy og Gradle i Light Table

Vår fri programvare

Våre blogginnlegg

Oh no! Learning Elm has gotten me confused about static vs dynamic typing.

Etter lenge å ha vært overbevist om at dynamisk typing var det eneste saliggjørende reflekterer jeg over min gryende tvil etter å ha brukt en solid dose tid på å sette meg inn i statisk typede funksjonelle språk.

A Groovy Light Table client - Step 5: Gradle dependencies in Light Table with dagre-D3

Del 5 i en blog serie hvor jeg beskriver stegene jeg tar for å forsøke å lage en dugandes Groovy plugin for Light Table. Del 5 kombinerer det rike api’et i Gradle og fleksibiliteten i Light Table til å vise dependency grafer vha D3. Kule greier !

A Groovy Light Table client - Step 4: Exploring new avenues with Gradle

Del 4 i en blog serie hvor jeg beskriver stegene jeg tar for å forsøke å lage en dugandes Groovy plugin for Light Table. Del 4 handler om implementasjon av Gradle støtte for uthenting og bruk av classpath, samt opplisting og eksevkvering av tasks

Spør oss om Groovy

Ronny

Trygve

Magnus

Fredrik

Stig

Finn

Odin

Stian

André

Torstein

Stein Tore

Eivind

Anders

Nils

Alf Kristian

Kristoffer

Kristian