Kristoffer Moe

Kristoffer har vært i konsulentbransjen lenge, og bidrar gjerne på alle lag i systemutvikling, fra database opp til brukergrensesnitt, selv om hovedfokus er på Java. Han liker å skrive kode så deklarativt som mulig, med navn som er selvforklarende. Han har alltid kundens behov i tankene, er analytisk men også pragmatisk innstilt og holder kjepphestene innelåst i stallen og verktøykassen fri for gyldne hammere. Kristoffer gir seg ikke før oppgaven er løst.

Bruker på jobben: Java, Spring, Gradle, JavaScript, Node.js, Git, IntelliJ IDEA, JIRA, OS X, MongoDB og Docker

Kristoffers anbefalinger

Programming Antiobjects

Et foredrag på OOPSLA-konferansen i 2006 satt tradisjonell objektorientering og simulering litt på hodet. Istedenfor å la objektene leve sitt eget liv og styre seg selv, kan man gi liv til omgivelsene rundt dem. Lukten av Pacman setter seg i spillbrettet, og det er brettet som styrer spøkelsene etter Pacman. Lukten av fotballen sprer seg i gressmatten, og spillerne blir sendt i retning av den. Oppgaven deres blir å sparke ballen vekk fra stanken fra det andre laget. Det gir interessante omganger fotball, særlig hvis det er flere baller på banen. Les artikkel

Functors, Applicatives, And Monads In Pictures

Hvis du også føler at bruk av begreper som «skolemisering» og «monader» ikke er annet enn hersketeknikk, gjør deg mindre sårbar for hersing ved å lese denne artikkelen med tegninger for dummies. Les den gjerne en gang til. Les artikkel

Prosjekter

Protector Forsikring ASA 2018

Videreutvikling og vedlikehold av Protectors applikasjoner for administrasjon av forsikringspoliser i Protectors skadeforsikringsvirksomhet i bedriftsmarkeder i Norge, Sverige, Finnland, Danmark og Storbritannia.

Nye Deichman — Applikasjonsprosjektet 2015-2017

Utvikling av fremtidens biblioteksystem

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2014-2015

Utvikling av EVA Admin – applikasjon for konfigurasjon og gjennomføring av valg i Norge

Broadnet AS 2012-2013

Utvikling av FiberWeb-portalen for salg av bredbåndproduker i bedriftsmarkedet og et eget hypermediabasert REST-API for registrering av salgsordre for ADSL i privatmarkedet gjennom ekstern CRM-applikasjon, samt et nytt system for ordreleveranse. I perioder som SCRUM master

Sparebank1 Gruppen 2011-2012

Proof-of-concept med CA SiteMinder som hyllevareprodukt. Implementerte felles innlogginsløsning og sikkerhetslag basert på OpenAM.

NKI Nettstudier 2011

Assistanse ifm feilsøking og forslag til arkitekturmessige endringer i JPA-basert persistenslag i applikasjon for utvikling og vedlikehold av nettkurs.

A-pressen Digitale Medier 2011

Videreutvikling og portering av funksjonalitet til ny og mer modulær plattform for effektiv publisering av nettutgavene til 50–60 lokalaviser i Norge. Sterk fokus på ytelse og korrekt bruk at HTTP- og HTML-standarder.

SpareBank1 Gruppen 2010

Utførte to Proof of concepts ifm sikkerhetsløsning for Finansportalen

Telenor Mobil 2010

Oppgradering og tilpasning av COS javakode/konfigurasjon til java 1.6 og Weblogic 10.3. Innføring av Gradle som nytt byggesystem

Hotell.no 2009

Reiselivsside med søk etter hoteller i Norge og utland. Implementere ønskede endringer, bl.a. google-kart.

FINN Surf Sammen 2008-2009

Utvikling av løsning i finn.no hvor brukere kan dele gode funn. Jobbet hovedsaklig med javalaget, men også i databaselaget.

Telenor Mobil AS 2007

COS er et omfattende mellomvaresystem for håndtering av kunde-, ordre og abonnementsinformasjon for mange klientplattformer mot Telenor Mobil som har både kunder, forhandlere og Telenors kundebehandlere som brukere. Prosjektet gikk ut på å tilpasse COS til nytt web-basert selvbetjeningsløsning for Telenor, Web i Norge, som skal dekke fastlinje, internett og mobiltelefon for kundene. Videreutvikling av COS både i henhold til artkitekturmessige ønske for COS og endringer for å tilby ønsket funksjonalitet til Web i Norge.

Kartverket 2005-2007

Utviklet webservice-API for uthenting av alle endringer for synkronisering av andre systemer. Laget også integrasjon mot eksterne kilderegistre, som Enhetsregisteret, Folkeregisteret og Tinglysing, for oppdatering av Matrikkelen derfra.

Forsvaret (FLO/IKT) 2003

Drift og vedlikehold av artikkelregister og publikasjonsregister samt Amplan, et verktøy for planlegging av ammunisjonsforbruk for øvelser og strid. Prosjektoppgaver: Videreutvikling av web-baserte registre med søkefunksjonalitet og rapporter. Integrasjon mot andre logistikksystemer. Publiseringsløsning for håndbok og nyheter.

ICA Norge AS 2003

EMS er et av de største it-prosjekt innen varehandelsbransjen (prosjekt har en størrelseorden på €200 mill.). EMS inneholder 5 applikasjoner som tar seg av alt fra leverandørkontrakt, innkjøp, varesortiment, butikkgruppering, kampanje, vareplassering og prising. Deployment av utviklet kode og installasjon/konfigurasjon av tredjeparts programvare.

Selvaag Homes AS 2002

Casa var et langsiktig program (~10 år) med mål om å automatisere produksjon av byggetegninger til boliger samt støttefunksjoner rundt husproduksjon. Utviklet proof of concept for XML-integrasjon med Xtractor ved å integrere informasjon fra flere datakilder (Agresso, SalesMaker og Active Directory). Utvikle webbasert løsning for innsamling av problemer og løsninger i husbyggeprosess.

Legion AS 2001

Legion tilbød outsourcing av callcenter-løsninger. Utviklet klient/tjenerbasert administrasjonsverktøy for callcenter.

Storebrand Livsforsikring AS 2000

Selvbetjent nettløsning for håndtering av Unit Linked-avtaler. Utviklet servlet/JSP-basert løsning for fondsbytte og grafisk fremstilling av verdiutvikling på fondsportefølje.

Telenor Bedrift 1999

EJB-basert system for styring av distribusjon av kundedata. Pilotprosjekt for innføring av EJB i Telenor Bedrift. Utviklet EJB’er for styring av datadistribusjon.

Gjensidige NOR 1999

IBM Component Broker-basert løsning for kundehåndtering. Java-overbygg over eksisterende CICS-basert kundesystem. Utviklet javabaserte ytelsestester for å verifisere skalerbarhet. Utviklet også server-overvåkningssystem som ble integrert med eksisisterende overvåkningssystemer (CA Unicenter) via SNMP

Det Norske Veritas 1997

Fornyelse av DNVs programpakke for strukturanalyse av offshore-konstruksjoner. Utviklet scriptingmodul for journalering og gjenskaping av strukturmodeller.

Se flere prosjekter i Kristoffers CV

Kristoffers referanser

Bjørn Henrik Vangstein

Avdelingsleder IT, FINN.no

(...) Kristoffer er en svært selvstendig og uredd utvikler, og setter seg meget raskt inn i nye problemstillinger og teknologier. Han er meget effektiv og disiplinert, med sans for detaljer og tar like gjerne enkle som komplekse oppgaver. Kristoffers sans for humor kommer godt med i ethvert utviklingsteam, og han glir lett inn i miljøet. Det var et tap for FINN at vi ikke lenger kunne ha Kristoffer med oss videre.


Johan Gedde-Dahl

Virksomhetsarkitekt, Sparebank1 Gruppen

Kristoffer ble kastet ut på dypt vann med en minimal innføring - og leverte varene med begrenset oppfølging.


Arve Søreide

Program Manager IKT for nye Deichmanske hovedbibliotek

Applikasjonsprosjektet for nye Deichmanske hovedbibliotek har som mål å levere en fremtidsrettet og robust plattform for utvikling av bibliotektjenester i Oslo. Kristoffer kom inn i prosjektet i en krevende fase som satte store krav til både prosessforståelse og utviklerferdigheter. Kristoffer viste tydelig at han besitter begge egenskaper, og han satte seg raskt inn i både ny teknologi og nytt domene. Kristoffer er konstruktiv og argumenterer med faglig tyngde når en skal ta viktige veivalg, og er en effektiv programmerer som leverer kode av høy kvalitet. Han er en omgjengelig og vennlig kollega, som vi gjerne anbefaler varmt til andre.


Kristoffer Moe

Seniorkonsulent
922 36 798
kristoffer@kodemaker.no