Profilbilde av Kristoffer Moe

Kristoffer Moe

Utvikler

922 36 798
kristoffer@kodemaker.no

Utvikler med 26 års erfaring

  • Frontend/backend/integrasjon
  • Java/JEE/JavaScript
  • Selvstendig
  • Allsidig

«Kristoffer er konstruktiv og argumenterer med faglig tyngde når en skal ta viktige veivalg, og er en effektiv programmerer som leverer kode av høy kvalitet. Han er en omgjengelig og vennlig kollega, som vi gjerne anbefaler varmt til andre.»

- Arve Søreide, Program Manager IKT for nye Deichmanske hovedbibliotek

Om Kristoffer

Kristoffer har vært i konsulentbransjen en stund, og bidrar gjerne på alle lag i systemutvikling, fra database opp til brukergrensesnitt, selv om hovedfokus er på Java og Kotlin. Han liker å skrive kode så deklarativt som mulig, med navn som er selvforklarende. Han har alltid kundens behov i tankene, er analytisk men også pragmatisk innstilt og holder kjepphestene innelåst i stallen og verktøykassen fri for gyldne hammere. Kristoffer gir seg ikke før oppgaven er løst, og rynker bare på nesa når han lukter Not Invented Here Syndrome.

Broadnet

REST-API for salg av bredbånd til privatmarkedet med ordentlige HATEOAS-egenskaper som styrer salgsklienten gjennom bestillingsprosessen med hyperlinking.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Elektronisk valgadministrasjonssystem for konfigurasjon og gjennomføring av valg i Norge som bare MÅ virke på valgdagen, i tillegg til før og etter.

Deichmanske bibliotek

Ny tjenesteplattform for Deichmanske bibliotek basert på open source. Verktøy for katalogisering av bibliografiske data med RDF. Kraftig og brukervennlig søk med Elasticsearch.

Teknologi


Programmeringsspråk

Java, JavaScript, Java EE, XSLT, Node.js, Kotlin, Microsoft Visual C++, Ruby, Go, C++, TypeScript, Bash og Groovy


Utviklingsverktøy

Git, Maven, Gradle, IntelliJ IDEA, CVS, Ant, Subversion, MKS og Visualage


Devops

Docker, Jenkins, Microsoft Azure, JasperReports Server, Kubernetes, Varnish, Docker compose og Puppet


Web- og apputvikling

JSP, Spring, Tomcat, Jetty, Spring Boot, Apollo, Websphere, JavaServer Faces, JBoss, Jakarta RESTful Web Services, GraphQL, Rss, Apache jena, Wildfly, Resource Description Framework, Primefaces, Wicket, Webtrends, REST, Apache, ActiveX, Servlets og webMethods


Utvikling

Swing, Cucumber, XTractor, Phantomjs, Axis, Mockito, Jmx og Versata


Database

Hibernate, Oracle, Sybase, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, SQL, Oracle Locator, LDAP, JPA, MySQL, Flyway, Neo4j, Openjpa, MongoDB, T-SQL, T sql og DB2


Data

Lucene, Mule ESB, Elasticsearch, Borland Visibroker, JMS, Apache Camel, Solr, Wsrp, Fast søkemotor, Kafka og IBM MQ


Webutvikling

React, CSS, Sass, HTML, jQuery, AngularJS, Ractive.js og Redux


Annet

WebLogic, JIRA, Confluence, Linux, SAML, CA SiteMinder, BankID, Cics, EJB, Atom, Tjeneste-drevet arkitektur (SOA), IBM Component Broker, Rpm, FatWire CMS, Hazelcast, OpenAM, Xfire webservices, Ubuntu, Xfire, Koha, Escenic, Magnolia cms, Scrum, Jasper reports, Pki, SNMP og Fuseki


Prosjekter


Arbeidsgiver

Kodemaker Systemutvikling AS


Bring
04.2020 -

Utvikling av ny prismotor.

Utvikling av en ny komponent for prissetting, fakturering og regnskapsføring av transportoppdrag for Bring Bud & Express og Home delivery.

Kotlin, Spring Boot, Hibernate, React, GraphQL, Apollo, Hazelcast, Apache Camel, Microsoft Azure, Gradle, PostgreSQL, Flyway, Git og Docker


Protector Forsikring ASA
04.2018 - 03.2020

Front- og backendutvikling

Videreutvikling og vedlikehold av Protectors applikasjoner for administrasjon av forsikringspoliser i Protectors skadeforsikringsvirksomhet i bedriftsmarkeder i Norge, Sverige, Finnland, Danmark og Storbritannia. Integrasjoner mot de forskjellige lands registre og andre tjenester.

Java, JavaScript, Git, React, AngularJS, Spring Boot, Tomcat, SAML, Docker, Node.js, Kafka og Microsoft SQL Server


Tietoevry
12.2017 - 03.2018

Videreutvikling av system for betalingsoverføring.

Modernisere utviklingsplatform og heve kodekvalitet. Modernisering av legacy kode. Videreutvikle kjernesystemer for bankvirksomhet.

Java, Docker, Docker compose, Spring, Hibernate, DB2 og Maven


Nye Deichman — Applikasjonsprosjektet
2015-2017

Utvikling av nytt biblioteksystem for Deichmanske bibliotek

Utvikling av fremtidens biblioteksystem

Java, Resource Description Framework, Ractive.js, React, Node.js, Jakarta RESTful Web Services, Apache jena, Fuseki, Jetty, JavaScript, Redux, Node.js, Elasticsearch, Resource Description Framework, Ubuntu, Go, Ruby, Cucumber, Koha, Jenkins, Phantomjs, Docker og Sass


Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2014-2015

Utvikling av EVA Admin – applikasjon for konfigurasjon og gjennomføring av valg i Norge

Utvikling av EVA Admin – applikasjon for konfigurasjon og gjennomføring av valg i Norge

Java, Hibernate, JavaServer Faces, JasperReports Server, Primefaces, Wildfly og PostgreSQL


Broadnet AS
2012-2013

Utvikling av portal for salg av fiber, ADSL/SHDSL, IPVPN og andre bredbåndtjenester hovesaklig til bedriftsmarkedet. REST-api for salg av ADSL til privatmarkedet

Utvikling av FiberWeb-portalen for salg av bredbåndproduker i bedriftsmarkedet og et eget hypermediabasert REST-API for registrering av salgsordre for ADSL i privatmarkedet gjennom ekstern CRM-applikasjon, samt et nytt system for ordreleveranse. I perioder som SCRUM master

Wicket, Java, MongoDB, JBoss, Java EE, JPA, Hibernate, Neo4j, MongoDB, Lucene, REST, Jakarta RESTful Web Services, JBoss, Puppet, PostgreSQL, Oracle, MongoDB, Maven, Jenkins og Git


Sparebank1 Gruppen
2011-2012

Implementasjon av ny sikkerhetsløsning

Proof-of-concept med CA SiteMinder som hyllevareprodukt. Implementerte felles innlogginsløsning og sikkerhetslag basert på OpenAM.

JavaServer Faces, Java, OpenAM, BankID, WebLogic, CSS, FatWire CMS, Git, JIRA, Confluence, CA SiteMinder, JavaScript, Bash, Mockito, OpenAM, Apache, Linux, Pki, SAML, Tomcat, Jetty, Maven, Rpm, BankID, WebLogic og FatWire CMS


NKI Nettstudier
2011

Assistanse ifm JPA/OpenJPA

Assistanse ifm feilsøking og forslag til arkitekturmessige endringer i JPA-basert persistenslag i applikasjon for utvikling og vedlikehold av nettkurs.

Java, Openjpa og Tomcat


A-pressen Digitale Medier
2011

Utvikling/portering til ny plattform

Videreutvikling og portering av funksjonalitet til ny og mer modulær plattform for effektiv publisering av nettutgavene til 50–60 lokalaviser i Norge. Sterk fokus på ytelse og korrekt bruk at HTTP- og HTML-standarder.

Java, Spring, JSP, CSS, JavaScript, Jetty, Linux, Atom, Rss, XSLT, Varnish, Escenic, Subversion og JIRA


SpareBank1 Gruppen
2010

Proof of concepts ifm sikkerhet

Utførte to Proof of concepts ifm sikkerhetsløsning for Finansportalen

Java, Wsrp, WebLogic, Mule ESB, CA SiteMinder, BankID og LDAP


Telenor Mobil
2010

Oppgadering av COS til Weblogic 10/Java 1.6

Oppgradering og tilpasning av COS javakode/konfigurasjon til java 1.6 og Weblogic 10.3. Innføring av Gradle som nytt byggesystem

Java, JMS, Jmx, SQL, Axis, Xfire, Maven, Gradle, Groovy, Spring, JMS, WebLogic, XSLT, Sybase og MKS


Hotell.no
2009

Ny funksjonalitet, endringer, feilretting

Reiselivsside med søk etter hoteller i Norge og utland. Implementere ønskede endringer, bl.a. google-kart.

Java, JSP og MySQL


FINN Surf Sammen
2008-2009

SurfSammen, Personalisering, Motor

Utvikling av løsning i finn.no hvor brukere kan dele gode funn. Jobbet hovedsaklig med javalaget, men også i databaselaget.

Java, JSP, T-SQL, CVS, JIRA, Confluence, T sql, Sybase, Solr, Fast søkemotor, Spring, JavaScript, jQuery, CSS, HTML og Webtrends


Telenor Mobil AS
2007

COS, Web i Norge

COS er et omfattende mellomvaresystem for håndtering av kunde-, ordre og abonnementsinformasjon for mange klientplattformer mot Telenor Mobil som har både kunder, forhandlere og Telenors kundebehandlere som brukere. Prosjektet gikk ut på å tilpasse COS til nytt web-basert selvbetjeningsløsning for Telenor, Web i Norge, som skal dekke fastlinje, internett og mobiltelefon for kundene. Videreutvikling av COS både i henhold til artkitekturmessige ønske for COS og endringer for å tilby ønsket funksjonalitet til Web i Norge.

Java, Java EE, WebLogic, Xfire webservices og Sybase


Kartverket
2005-2007

Matrikkelen

Utviklet webservice-API for uthenting av alle endringer for synkronisering av andre systemer. Laget også integrasjon mot eksterne kilderegistre, som Enhetsregisteret, Folkeregisteret og Tinglysing, for oppdatering av Matrikkelen derfra.

Java, Oracle Locator, Mule ESB, WebLogic, Swing, Hibernate, Java EE, WebLogic, Hibernate, Tjeneste-drevet arkitektur (SOA) og XSLT


Forsvaret (FLO/IKT)
2003

FelReg, Amplan

Drift og vedlikehold av artikkelregister og publikasjonsregister samt Amplan, et verktøy for planlegging av ammunisjonsforbruk for øvelser og strid. Prosjektoppgaver: Videreutvikling av web-baserte registre med søkefunksjonalitet og rapporter. Integrasjon mot andre logistikksystemer. Publiseringsløsning for håndbok og nyheter.

Java, JBoss, JSP, Jasper reports, Spring, Oracle, Lucene og Magnolia cms


ICA Norge AS
2003

Buying Catalog

EMS er et av de største it-prosjekt innen varehandelsbransjen (prosjekt har en størrelseorden på €200 mill.). EMS inneholder 5 applikasjoner som tar seg av alt fra leverandørkontrakt, innkjøp, varesortiment, butikkgruppering, kampanje, vareplassering og prising. Deployment av utviklet kode og installasjon/konfigurasjon av tredjeparts programvare.

Java, Java EE, Websphere, webMethods, Ant, Versata og IBM MQ


Arbeidsgiver

Elan IT Resource AS


Selvaag Homes AS
2002

Personalkort, Problemark

Casa var et langsiktig program (~10 år) med mål om å automatisere produksjon av byggetegninger til boliger samt støttefunksjoner rundt husproduksjon. Utviklet proof of concept for XML-integrasjon med Xtractor ved å integrere informasjon fra flere datakilder (Agresso, SalesMaker og Active Directory). Utvikle webbasert løsning for innsamling av problemer og løsninger i husbyggeprosess.

Java, Java EE, WebLogic, Microsoft SQL Server, XSLT og XTractor


Legion AS
2001

IN Administrator

Legion tilbød outsourcing av callcenter-løsninger. Utviklet klient/tjenerbasert administrasjonsverktøy for callcenter.

Java, Oracle, Borland Visibroker og Swing


Arbeidsgiver

Objectware AS


Storebrand Livsforsikring AS
2000

Link på Nett

Selvbetjent nettløsning for håndtering av Unit Linked-avtaler. Utviklet servlet/JSP-basert løsning for fondsbytte og grafisk fremstilling av verdiutvikling på fondsportefølje.

Java, JSP, Servlets, Websphere og Visualage


Telenor Bedrift
1999

Kundemaster

EJB-basert system for styring av distribusjon av kundedata. Pilotprosjekt for innføring av EJB i Telenor Bedrift. Utviklet EJB’er for styring av datadistribusjon.

Java, EJB og Oracle


Gjensidige NOR
1999

KLE Kunde, Logg, Engasjement

IBM Component Broker-basert løsning for kundehåndtering. Java-overbygg over eksisterende CICS-basert kundesystem. Utviklet javabaserte ytelsestester for å verifisere skalerbarhet. Utviklet også server-overvåkningssystem som ble integrert med eksisisterende overvåkningssystemer (CA Unicenter) via SNMP

Java, IBM Component Broker, C++, Cics og SNMP


Arbeidsgiver

Computas Expert Systems AS


Det Norske Veritas
1997

Sesam 2000

Fornyelse av DNVs programpakke for strukturanalyse av offshore-konstruksjoner. Utviklet scriptingmodul for journalering og gjenskaping av strukturmodeller.

Microsoft Visual C++, ActiveX og JavaScript


Anbefalinger


Bjørn Henrik Vangstein

Avdelingsleder IT, FINN.no

«(...) Kristoffer er en svært selvstendig og uredd utvikler, og setter seg meget raskt inn i nye problemstillinger og teknologier. Han er meget effektiv og disiplinert, med sans for detaljer og tar like gjerne enkle som komplekse oppgaver. Kristoffers sans for humor kommer godt med i ethvert utviklingsteam, og han glir lett inn i miljøet. Det var et tap for FINN at vi ikke lenger kunne ha Kristoffer med oss videre.»


Johan Gedde-Dahl

Virksomhetsarkitekt, Sparebank1 Gruppen

«Kristoffer ble kastet ut på dypt vann med en minimal innføring - og leverte varene med begrenset oppfølging.»


Arve Søreide

Program Manager IKT for nye Deichmanske hovedbibliotek

«Applikasjonsprosjektet for nye Deichmanske hovedbibliotek har som mål å levere en fremtidsrettet og robust plattform for utvikling av bibliotektjenester i Oslo. Kristoffer kom inn i prosjektet i en krevende fase som satte store krav til både prosessforståelse og utviklerferdigheter. Kristoffer viste tydelig at han besitter begge egenskaper, og han satte seg raskt inn i både ny teknologi og nytt domene. Kristoffer er konstruktiv og argumenterer med faglig tyngde når en skal ta viktige veivalg, og er en effektiv programmerer som leverer kode av høy kvalitet. Han er en omgjengelig og vennlig kollega, som vi gjerne anbefaler varmt til andre.»


Sertifiseringer og kurs


2017

  • Certified Scrum Master

2007

  • Certified Scrum Master

2001

  • IBM WebSphere Application Server (Standard Edition)
  • IBM Certfied Solution Developer
  • SUN Certified Programmer for the Java 2 Platform
  • Object-Oriented Analysis and Design Test (IBM)

Utdanning


1997

Universitet i Oslo

Cand Scient, Informatikk, karakter 1,6