Kristoffer Moe
Sjefskonsulent
922 36 798
kristoffer@kodemaker.no
Født
1967
Sivilstatus
Gift, 3 barn
Utdanning
Cand Scient, UiO, Inst. for Informatikk
Erfaring
1997
Sammendrag

Kristoffer har Cand Scient-grad fra Universitetet i Oslo og mer enn 20 års konsulenterfaring fra systemutvikling i større og mindre prosjekter hovedsaklig basert på JavaJEE-plattformen. Erfaring fra flere bransjer, bl.a bank/forsikring, forsvar, telekom, digitale medier og offentlig forvaltning. Han er en ressursperson som er sosial og opptatt av at teamet som helhet leverer god kvalitet. Lang erfaring med Java og de fleste teknologier rundt gjør at han gjerne bidrar på de fleste områder — fra integrasjon, sikkerhet og utvikling fra databaselag opp til brukergrensesnitt. Kristoffer er analytisk, men også pragmatisk og tar gjerne tak i nye problemstillinger. Certified SCRUM Master.


Teknologi
Programmeringsspråk
Java, JavaScript, Java EE, Node.js, Groovy, Ruby, C++, Microsoft Visual C++, Bash, Go
Utviklingsverktøy
Maven, Gradle, IntelliJ IDEA, Ant
Versjonskontroll
Git, Subversion, CVS
Metodikk
Wiki, Scrum
Operativsystem
Linux, Ubuntu, OS X
Database
Oracle, MongoDB, Sybase, PostgreSQL, MySQL, Neo4j, Elasticsearch, Microsoft SQL Server, Oracle Locator, Db2
Devops
Jenkins, Docker, Varnish, Puppet
Sikkerhet
OpenAM, Pki, Saml
Verktøy
JIRA, Confluence, JAX-RS
Frontend
CSS, Resource Description Framework, HTML, Sass, jQuery, React
Annet
WebLogic, JBoss, Jetty, CA SiteMinder, Tomcat, FatWire CMS, Mule ESB, Visualage, JasperReports Server, Magnolia cms, Jasperreport, Escenic, Fast søkemotor, JSP, Hibernate, BankID, Swing, Lucene, Mockito, Koha, JPA, Phantomjs, Redux, ActiveX, EJB, Borland Visibroker, XTractor, Ractive.js, XML, XSLT, REST, Atom, T-SQL, Collection+JSON, Spring, JavaServer Faces, Wicket

Kvalifikasjoner

Prosjekter, sammendrag
OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Tieto Norway AS2017-2018Bidrag til høyning av kodekvalitet og testdekning
Nye Deichman — Applikasjonsprosjektet2015-2017Utvikling av nytt biblioteksystem for Deichmanske bibliotek
Kommunal- og moderniseringsdepartementet2014-2015Utvikling av EVA Admin – applikasjon for konfigurasjon og gjennomføring av valg i Norge
Broadnet AS2012-2013Utvikling av portal for salg av fiber, ADSL/SHDSL, IPVPN og andre bredbåndtjenester hovesaklig til bedriftsmarkedet. REST-api for salg av ADSL til privatmarkedet
Sparebank1 Gruppen2011-2012Implementasjon av ny sikkerhetsløsning
NKI Nettstudier2011Assistanse ifm JPA/OpenJPA
A-pressen Digitale Medier2011Utvikling/portering til ny plattform
SpareBank1 Gruppen2010Proof of concepts ifm sikkerhet
Telenor Mobil2010Oppgadering av COS til Weblogic 10/Java 1.6
Hotell.no2009Ny funksjonalitet, endringer, feilretting
FINN Surf Sammen2008-2009SurfSammen, Personalisering, Motor
Telenor Mobil AS2007COS, Web i Norge
Kartverket2005-2007Matrikkelen
Forsvaret (FLO/IKT) 2003FelReg, Amplan
ICA Norge AS2003Buying Catalog
Selvaag Homes AS 2002Personalkort, Problemark
Legion AS2001IN Administrator
Storebrand Livsforsikring AS2000Link på Nett
Telenor Bedrift1999Kundemaster
Gjensidige NOR1999KLE Kunde, Logg, Engasjement
Det Norske Veritas1997Sesam 2000

Prosjekter

Kodemaker Systemutvikling AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Tieto Norway AS2017-2018

Tieto leverer et avansert system for håndtering av betalinger og bankkonti. Kundene er noen av verdens største internasjonale banker. For å sikre kvalitet og leveringsevne mot nye og eksisterende kunder har Tieto begynt omlegging til en mer agil arbeidsform og i en tid lagt mer vekt på systematisk oppfølging av kodekvalitet i utviklingen. Kristoffer bidro med kodeforbedringer og oppdatering av automatiske tester

Teknologi: Java, Mq, Git, Subversion, Oracle, Db2
Nye Deichman — Applikasjonsprosjektet2015-2017

Utvikling av fremtidens biblioteksystem

Teknologi: Java, Resource Description Framework, Ractive.js, React, Node.js, JAX-RS, Apache jena, Fuseki, Jetty, JavaScript, Redux, Node.js, Elasticsearch, Resource Description Framework, Ubuntu, Go, Ruby, Cucumber, Koha, Jenkins, Phantomjs, Docker, Sass
Kommunal- og moderniseringsdepartementet2014-2015

Utvikling av EVA Admin – applikasjon for konfigurasjon og gjennomføring av valg i Norge

Teknologi: Java, Hibernate, JavaServer Faces, JasperReports Server, Primefaces, Wildfly, PostgreSQL
Broadnet AS2012-2013

Utvikling av FiberWeb-portalen for salg av bredbåndproduker i bedriftsmarkedet og et eget hypermediabasert REST-API for registrering av salgsordre for ADSL i privatmarkedet gjennom ekstern CRM-applikasjon, samt et nytt system for ordreleveranse. I perioder som SCRUM master

Teknologi: Wicket, Java, MongoDB, Ajax, JBoss, Collection+JSON, Java EE, JPA, Hibernate, Neo4j, MongoDB, Lucene, REST, JAX-RS, JBoss, Puppet, PostgreSQL, Oracle, MongoDB, Maven, Jenkins, Git
Sparebank1 Gruppen2011-2012

Proof-of-concept med CA SiteMinder som hyllevareprodukt. Implementerte felles innlogginsløsning og sikkerhetslag basert på OpenAM.

Teknologi: JavaServer Faces, Java, OpenAM, BankID, WebLogic, CSS, FatWire CMS, Git, JIRA, Confluence, CA SiteMinder, JavaScript, Ajax, Bash, Mockito, OpenAM, Apache, Linux, Pki, Saml, Tomcat, Jetty, Maven, Rpm, BankID, WebLogic, FatWire CMS
NKI Nettstudier2011

Assistanse ifm feilsøking og forslag til arkitekturmessige endringer i JPA-basert persistenslag i applikasjon for utvikling og vedlikehold av nettkurs.

Teknologi: Java, Openjpa, Tomcat
A-pressen Digitale Medier2011

Videreutvikling og portering av funksjonalitet til ny og mer modulær plattform for effektiv publisering av nettutgavene til 50–60 lokalaviser i Norge. Sterk fokus på ytelse og korrekt bruk at HTTP- og HTML-standarder.

Teknologi: Java, Spring, JSP, CSS, JavaScript, Jetty, Linux, Atom, Rss, Xsl, Varnish, Escenic, Subversion, JIRA
SpareBank1 Gruppen2010

Utførte to Proof of concepts ifm sikkerhetsløsning for Finansportalen

Teknologi: Java, Wsrp, WebLogic, Mule ESB, CA SiteMinder, BankID, LDAP
Telenor Mobil2010

Oppgradering og tilpasning av COS javakode/konfigurasjon til java 1.6 og Weblogic 10.3. Innføring av Gradle som nytt byggesystem

Teknologi: Java, JMS, Jmx, SQL, Axis, Xfire, Maven, Gradle, Groovy, Spring, JMS, WebLogic, XML, XSLT, Sybase, MKS, Wiki
Hotell.no2009

Reiselivsside med søk etter hoteller i Norge og utland. Implementere ønskede endringer, bl.a. google-kart.

Teknologi: Java, JSP, MySQL
FINN Surf Sammen2008-2009

Utvikling av løsning i finn.no hvor brukere kan dele gode funn. Jobbet hovedsaklig med javalaget, men også i databaselaget.

Teknologi: Java, Ajax, JSP, T-SQL, CVS, JIRA, Confluence, T sql, Sybase, Solr, Fast søkemotor, Spring, JavaScript, jQuery, CSS, XML, HTML, Webtrends
Telenor Mobil AS2007

COS er et omfattende mellomvaresystem for håndtering av kunde-, ordre og abonnementsinformasjon for mange klientplattformer mot Telenor Mobil som har både kunder, forhandlere og Telenors kundebehandlere som brukere. Prosjektet gikk ut på å tilpasse COS til nytt web-basert selvbetjeningsløsning for Telenor, Web i Norge, som skal dekke fastlinje, internett og mobiltelefon for kundene. Videreutvikling av COS både i henhold til artkitekturmessige ønske for COS og endringer for å tilby ønsket funksjonalitet til Web i Norge.

Teknologi: Java, Java EE, WebLogic, Xfire webservices, Sybase
Kartverket2005-2007

Utviklet webservice-API for uthenting av alle endringer for synkronisering av andre systemer. Laget også integrasjon mot eksterne kilderegistre, som Enhetsregisteret, Folkeregisteret og Tinglysing, for oppdatering av Matrikkelen derfra.

Teknologi: Java, Oracle Locator, Mule ESB, WebLogic, Swing, Hibernate, Java EE, WebLogic, Hibernate, Soa, XML, XSLT
Forsvaret (FLO/IKT) 2003

Drift og vedlikehold av artikkelregister og publikasjonsregister samt Amplan, et verktøy for planlegging av ammunisjonsforbruk for øvelser og strid. Prosjektoppgaver: Videreutvikling av web-baserte registre med søkefunksjonalitet og rapporter. Integrasjon mot andre logistikksystemer. Publiseringsløsning for håndbok og nyheter.

Teknologi: Java, JBoss, JSP, Jasperreport, Spring, Oracle, Lucene, Magnolia cms
ICA Norge AS2003

EMS er et av de største it-prosjekt innen varehandelsbransjen (prosjekt har en størrelseorden på €200 mill.). EMS inneholder 5 applikasjoner som tar seg av alt fra leverandørkontrakt, innkjøp, varesortiment, butikkgruppering, kampanje, vareplassering og prising. Deployment av utviklet kode og installasjon/konfigurasjon av tredjeparts programvare.

Teknologi: Java, Java EE, Websphere, Webmethods, Ant, Versata, Ibm mq

Elan IT Resource AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Selvaag Homes AS 2002

Casa var et langsiktig program (~10 år) med mål om å automatisere produksjon av byggetegninger til boliger samt støttefunksjoner rundt husproduksjon. Utviklet proof of concept for XML-integrasjon med Xtractor ved å integrere informasjon fra flere datakilder (Agresso, SalesMaker og Active Directory). Utvikle webbasert løsning for innsamling av problemer og løsninger i husbyggeprosess.

Teknologi: Java, Java EE, WebLogic, Microsoft SQL Server, XML, XSLT, XTractor
Legion AS2001

Legion tilbød outsourcing av callcenter-løsninger. Utviklet klient/tjenerbasert administrasjonsverktøy for callcenter.

Teknologi: Java, Oracle, Borland Visibroker, Swing

Objectware AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Storebrand Livsforsikring AS2000

Selvbetjent nettløsning for håndtering av Unit Linked-avtaler. Utviklet servlet/JSP-basert løsning for fondsbytte og grafisk fremstilling av verdiutvikling på fondsportefølje.

Teknologi: Java, JSP, Servlets, Websphere, Visualage
Telenor Bedrift1999

EJB-basert system for styring av distribusjon av kundedata. Pilotprosjekt for innføring av EJB i Telenor Bedrift. Utviklet EJB’er for styring av datadistribusjon.

Teknologi: Java, EJB, Gemstone, Oracle
Gjensidige NOR1999

IBM Component Broker-basert løsning for kundehåndtering. Java-overbygg over eksisterende CICS-basert kundesystem. Utviklet javabaserte ytelsestester for å verifisere skalerbarhet. Utviklet også server-overvåkningssystem som ble integrert med eksisisterende overvåkningssystemer (CA Unicenter) via SNMP

Teknologi: Java, Ibm component broker, C++, Cics, SNMP

Computas Expert Systems AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Det Norske Veritas1997

Fornyelse av DNVs programpakke for strukturanalyse av offshore-konstruksjoner. Utviklet scriptingmodul for journalering og gjenskaping av strukturmodeller.

Teknologi: Microsoft Visual C++, ActiveX, JavaScript

Utdanning
SkoleÅrRetning
Universitet i Oslo1997Cand Scient, Informatikk, karakter 1,6

Sertifiseringer/ kurs
KursnavnÅr

Certified Scrum Master

2007

IBM Certfied Solution Developer

2001

IBM WebSphere Application Server (Standard Edition)

2001

Object-Oriented Analysis and Design Test (IBM)

2001

SUN Certified Programmer for the Java 2 Platform

2001

Anbefalinger

Bjørn Henrik Vangstein, Avdelingsleder IT, FINN.no

(...) Kristoffer er en svært selvstendig og uredd utvikler, og setter seg meget raskt inn i nye problemstillinger og teknologier. Han er meget effektiv og disiplinert, med sans for detaljer og tar like gjerne enkle som komplekse oppgaver. Kristoffers sans for humor kommer godt med i ethvert utviklingsteam, og han glir lett inn i miljøet. Det var et tap for FINN at vi ikke lenger kunne ha Kristoffer med oss videre.

Johan Gedde-Dahl, Virksomhetsarkitekt, Sparebank1 Gruppen

Kristoffer ble kastet ut på dypt vann med en minimal innføring - og leverte varene med begrenset oppfølging.

Arve Søreide, Program Manager IKT for nye Deichmanske hovedbibliotek

Applikasjonsprosjektet for nye Deichmanske hovedbibliotek har som mål å levere en fremtidsrettet og robust plattform for utvikling av bibliotektjenester i Oslo. Kristoffer kom inn i prosjektet i en krevende fase som satte store krav til både prosessforståelse og utviklerferdigheter. Kristoffer viste tydelig at han besitter begge egenskaper, og han satte seg raskt inn i både ny teknologi og nytt domene. Kristoffer er konstruktiv og argumenterer med faglig tyngde når en skal ta viktige veivalg, og er en effektiv programmerer som leverer kode av høy kvalitet. Han er en omgjengelig og vennlig kollega, som vi gjerne anbefaler varmt til andre.