CV / Kristoffer Moe

922 36 798
kristoffer@kodemaker.no


Seniorkonsulent med 23 års erfaring

Deichmanske bibliotek
Ny tjenesteplattform for Deichmanske bibliotek basert på open source. Verktøy for katalogisering av bibliografiske data med RDF. Kraftig og brukervennlig søk med Elasticsearch.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Elektronisk valgadministrasjonssystem for konfigurasjon og gjennomføring av valg i Norge som bare MÅ virke på valgdagen, i tillegg til før og etter.
Broadnet
REST-API for salg av bredbånd til privatmarkedet med ordentlige HATEOAS-egenskaper som styrer salgsklienten gjennom bestillingsprosessen med hyperlinking.

Kristoffer er konstruktiv og argumenterer med faglig tyngde når en skal ta viktige veivalg, og er en effektiv programmerer som leverer kode av høy kvalitet. Han er en omgjengelig og vennlig kollega, som vi gjerne anbefaler varmt til andre.
Arve Søreide, Program Manager IKT for nye Deichmanske hovedbibliotek