JasperReports Server

JasperReports Server er et kjøretidsmiljø for generering av rapporter i mange formater, f.eks pdf, excel, html, csv. Serveren er bundlet med en Tomcat servlet-container, og har sitt eget repository hvor rapportmaler og ferdige rapporter kan lagres. Repositoriet er backet opp av en medfølgende PostgreSQL-database. Et REST-aktig API kan brukes til opplasting av maler og kjøring av rapporter. Et eget designverktøy, iReport, brukes for å designe rapportmaler. JasperServer har støtte for internasjonalisering som kan være nyttig når det er krav om at rapporter skal forefinnes på både bokmål og nynorsk.

Rapportering virker kanskje litt kjedelig, men JasperReports Server kan brukes til mange ting, for eksempel utskrift av valgkort eller strekkodelapper for å merke kasser med stemmesedler som skal skannes ved opptelling etter valg.