Tomcat er sammen med Jetty et lettvektsalternativ for Java applikasjonsservere. Den er i utstrakt brukt, og hadde i 2012 godt over halvparten av markedet for alle applikasjonsservere. Dokumentasjonen og fagmiljøet rundt Tomcat er utmerket, og selv om den ikke har alle featurene til JBoss eller GlassFish, er den et godt valg for de aller fleste formål.