Ronny Løvtangen

Ronny er en allsidig utvikler med erfaring fra de fleste sider innen javautvikling. Ronny er en humørspreder og drivkraft i det sosiale livet. Påtar seg gjerne ansvar utover det vanlige og er en person som går godt overens med alle.

Favoritter for tiden: React
Bruker på jobben: Clojure, ClojureScript, re-frame, Reagent, Docker, OKD og Elasticsearch
Vil lære mer: Micronaut, Graalvm, Kubernetes, Docker, TypeScript, Kotlin og GraphQL

Ronnys anbefalinger

This Developer's Life

Nydelig podcast om livet som utvikler. Dessverre lenge mellom hver nye episode, men de som finnes er ganske så tidløse. Hør podcasten

Snakker gjerne om

Fallskjermhopping

Vi utviklere er rare. Tenker på programmering hele tiden. Går og grunner på problemstillinger, tenker ut løsninger. Derfor trenger jeg et sted jeg kan koble helt ut. Det gjør jeg når jeg hopper fallskjerm. En dag på fallskjermfeltet i strålende sol, glade mennesker, ett hopp i timen - da er stacktrace, out-of-memory-error og lignende totalt fraværende. Jeg svever på en sky, eller rettere sagt; gjennom skyene. Med hodet opp eller ned, sammen med andre glade fallskjermhoppere.

Open source

Har bidratt til grails-core, grails-doc, grails-profile-repository, grails-maven-archetype, grails-wkhtmltopdf og grails-build-info.

Prosjekter

Animalia

Utvikling av en applikasjon for registrering av helseopplysninger for storfe, sau m.m.

NSB

Utvikling av en applikasjon for oppfølging av endringer i tjeneste for lokførere og konduktører

NSB

UsrPwd. Videreutvikling av en tjeneste for autentisering

NSB

Topas. Utvikling av backend til en Android-applikasjon for lokførere og konduktører.

NSB

Usrapi. Utvikling av tjenester for tilgjengeliggjøring av data fra Active Directory / LDAP.

NSB

PaOListener. Utvikling av applikasjon for mottak av endringer i tjeneste for lokfører/konduktør og distribusjon av endring til andre applikasjoner

NSB

PaOListener. Utvikling av applikasjon for å oppdage endringer i et api og sende melding til andre applikasjoner.

NSB

Mozart. Utvikling av en applikasjon for å fore flere eksterne systemer med toginformasjon, f.eks. ruteplan, materiellsammensetning, passasjerestimat osv. Oppgaver: Arkitekt / senior Javautvikler.

NSB

TIM 2. Utvikling av en mobil webapplikasjon hvor lokførere og konduktører kan se arbeidslister. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

NSB

Togbrettmeny. Utvikling av en applikasjon med snarveier til webapplikasjoner og lokale Androidapplikasjoner. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

NSB

Trafficnow. Utvikling av et API for status på trafikken i øyeblikket. Oppgaver: Arkitekt / senior Javautvikler.

NSB

RASK / Min energi. Utvikling av en applikasjon for lokførere som visualiserer energiforbruk. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

NSB

Usroid. Utvikling av en OpenID provider for innlogging med NSB-brukere i Jernbaneverkets applikasjon for togfremføring; FIDO. Oppgaver: Arkitekt / senior Javautvikler.

NSB

Apast. Utvikling av en applikasjon som mottar telledata fra tog med automatisk passasjertelling. Tilgjengeliggjør data via et REST-API. Oppgaver: Arkitekt / senior Javautvikler.

NSB

ESO, Effektive stasjonsopphold. Utvikling av en applikasjon som forer Jernbaneverket med data om sammensetning av kommende tog for visning på anvisere på plattform. Oppgaver: Arkitekt / senior Javautvikler.

NSB

GSM-R Telefonkatalog. Utvikling av en mobil webapplikasjon for søk i jernbanens interne telefonsystem. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

NSB

Rapp. Utvikling av en applikasjon for oppsett og mottak av skjema på nett. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

NSB

UsrPwd. Utvikling av en tjeneste for autentisering, inkludert en Grailsplugin. Oppgaver: Arkitekt / senior Javautvikler.

NSB

SNMP-Agent. Utvikling av en applikasjon å simulere bevegelsene av et tog, for annonsering av stasjoner. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

NSB

Småtroll. Utvikling av en mobil webapplikasjon for visning av informasjon om tog, med tilhørende ruteplan, passeringshistorikk, meldinger og lignende. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

NSB

TIM. Utvikling av en mobil webapplikasjon hvor lokførere og konduktører kan se arbeidslister. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

NSB

Troll. Utvikling av en kartapplikasjon for visualisering av hvor togene er i øyeblikket. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

NSB

ENKA, ENØK for lokførere. Utvikling av en webapplikasjon for visualisering av strømforbruk på togstrekninger. Skal trigge konkurranseinstinkt og bidra til energisparing. Oppgaver: Senior Javautvikler / frontendarkitekt / frontendutvikler.

NSB

Diverse. Oppsett av Git over HTTPS med git-http-backend. Oppsett av GitWeb. Konvertering av repos fra Subversion til Git. Administrator på JIRA og Confluence. Installasjon av JIRA og Confluence. Oppsett av Munin for systemovervåkning. Diverse serverdrift og oppsett CentOS. Oppsett av TLS-sertifikater. Installasjon av Jenkins, Nexus m.m. Oppsett og konfigurasjon av Tomcat, Apache HTTP Server, HAProxy m.m.

Nordic Lottery Systems

Internettspill. Utvikling av et nytt internettspill med svært høye oppetids- og ytelseskrav Oppgaver: Senior Javautvikler / frontendutvikler. Ansvarlig for utvikling av en ny delapplikasjon i Struts 2. Gjennomførte overgang fra CVS til Subversion. Laget en proof of concept på bruk av Flex.

CSAM/Rikshospitalet

Klinisk portal. Utvikling av «Klinisk Portal», en portalløsning med integrasjon mot mange underliggende systemer. Var bl.a. med på å muliggjøre sammenslåingen av Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Startet som et prosjekt hos Rikshospitalet men vokste til et eget selskap (CSAM) og et produkt som også ble tatt i bruk på flere sykehus i Vestmanlän i Sverige. Oppgaver: Senior Java / frontendutvikler. Portalutvikling av ajaxintensive portlets.

DnB NOR

Sparekalkulatorer. Utvikling av diverse kalkulatorer på DnB NORs hjemmesider. Konsumenter av webservicer fra Cicero Financial Planner. Oppgaver: Senior Java / frontendutvikler.

Schlumberger

Kundesystem. Utvikling av tykk klient for kundehåndtering. Oppgaver: Design og GUI-utvikling.

Objectware (internprosjekt)

Novell Composer connector. Utvikling av en connector for Novell exteNd Composer for kobling mot Agresso.

Cicero

Cicero Financial Planner. Utvikling av Cicero Financial Planner, støttesystem for finansiell rådgivning. Produktet bestod av en rekke webservices som ble solgt til banker og finansinstitusjoner. Oppgaver: Hadde ansvaret for utvikling av en administrasjonsapplikasjon. Utvikling av webtjenester.

Gjensidige NOR

Salgsstøtteapplikasjoner. Utvikling av salgsstøtteapplikasjoner for salg av diverse forsikringsprodukter. Oppgaver: Design og utvikling av javaklient samt utvikling av servertjeneste for generering av PDF og lagring til OnDemand.

Tybring Gjedde ASA

Netshop. Ny ehandelsløsning og administrasjonsmodul med underliggende produktdatabase. Integrasjon mot SAP/R3 og AMTrix. Oppgaver: Analyse, design og utvikling. Ansvar for datamodellering (verktøy: PowerDesigner). Utvikling av adminmodul og mellomlag i Java.

Gjensidige NOR

Salgsstøtteapplikasjoner. Utvikling av salgsstøtteapplikasjoner for salg av diverse forsikringsprodukter. Oppgaver: Design og utvikling av javaklient samt utvikling av servertjeneste for generering av PDF og lagring til OnDemand.

Tybring Gjedde ASA

Netshop. Ny ehandelsløsning og administrasjonsmodul med underliggende produktdatabase. Integrasjon mot SAP/R3 og AMTrix. Oppgaver: Analyse, design og utvikling. Ansvar for datamodellering (verktøy: PowerDesigner). Utvikling av adminmodul og mellomlag i Java.

UiO 1999-2000

Brukerstøtte for alle mulige IT-relaterte problemer (hardware, OS, applikasjoner, oppringt, nettverk, printere, etc) på forskjellige plattformer (Windows, Mac, Unix/Linux). Utskriftstjenester, systemovervåkning/vedlikehold.

Se flere prosjekter i Ronnys CV

Ronnys referanser

Peter Hausken

tidl. IT-sjef i NSB Trafikk

I løpet av sin tid som utvikler / konsulent i NSB har Ronny stått bak og deltatt i en omfattende digitalisering av NSBs operative drift. IT-verktøyene han har utviklet er i daglig bruk av flere tusen ansatt i Norge og Sverige. De har automatisert og forenklet en rekke oppgaver ved å legge brukervennlige grensesnitt utenpå andre leverandørers systemer, samt lage mindre systemer for å dekke jernbanespesifikke oppgaver.

Ronny er svært god til å forstå kundes forretning og hvordan de ulike delene henger sammen. Han har også hatt en selvstendig interesse for jernbanen som strengt tatt er ubetalelig. Han er fokusert og flink til å lage løsninger som er driftsstabile og holder svært høy kvalitet.

Han følger selv med på at løsningene han har laget faktisk fungerer, og husker godt hva som er implementert og hvorfor. Han er flink til selv å finne svakheter i løsningen som er implementert og sørger for at han eller andre gjør de utbedringene som trenges ettersom utviklingen går videre.

Ronny har vært blant de aller beste utviklerne som har jobbet for NSB, og jeg vil anbefale ham på det sterkeste.


Ronny Løvtangen

Utvikler
+47 928 21 901
ronny@kodemaker.no