Profilbilde av Ronny Løvtangen

Ronny Løvtangen

Utvikler

+47 928 21 901
ronny@kodemaker.no

Utvikler med 23 års erfaring

 • Fullstackutvikler som liker best å jobbe med ting som synes
 • Opptatt av å avdekke kundens behov og møte disse
 • Engasjert i miljøet rundt Groovy og Grails
 • Tar ansvar for helheten og blir gjerne en person folk går til
 • Sterk på frontendutvikling

«Ronny har vært blant de aller beste utviklerne som har jobbet for NSB, og jeg vil anbefale ham på det sterkeste»

- Peter Hausken, tidl. IT-sjef i NSB Trafikk

Om Ronny

Ronny er en allsidig utvikler med erfaring fra de fleste sider innen javautvikling. Ronny er en humørspreder og drivkraft i det sosiale livet. Påtar seg gjerne ansvar utover det vanlige og er en person som går godt overens med alle.

NSB

Virksomhetskritisk motor for sending av toginformasjon til flere mottakere. Integrasjon med en rekke kilder.

NSB

Rikt, interaktivt kart over togtrafikken. Viktig applikasjon for driftoperativt senter.

NSB

Visualisering av strømforbruk for lokførere. For å trigge konkurranseinnstinkt og spare energi.

Teknologi


Programmeringsspråk

Java, Groovy, JavaScript, ClojureScript, Clojure, ES2015/ES6, Flex, ActionScript, Java EE, Ruby, PHP, Objective-C og Node


Utviklingsverktøy

Git, Subversion, tools.deps, Gradle, Leiningen, Maven, IntelliJ IDEA, CVS, Rational ClearCase, Ant, Rational Rose, Xcode, SourceSafe, Nettleser-devtools, Sublime Text, Yarn, Vagrant, TextMate, Nexus, Babel, npm, SystemJS, Eclipse, Terminal og jspm


Devops

Ehcache, Docker, OKD, HAProxy, Ansible, Jenkins, Munin og CruiseControl


Web- og apputvikling

Spring, Tomcat, Grails, Apache, REST, Swagger, Reitit, Compojure, Struts 2, WebSocket, JSP, Portlets, Oracle9iAS, OC4J, Novell exteNd Composer + Appserver, Oracle Portal, JSTL, Servlets, Jetty og Liberator


Utvikling

Spock, JUnit, clojure.spec, Apache POI, JFC (Swing), wkhtmltopdf, Swing, Android intents, TestNG, SIRI (Service Interface for Real Time Information), Watir, Jest, AjaxAnywhere, Geb, jQuery Mobile og Selenium


Data

Oracle, MySQL, MariaDB, LDAP, JDBC, SQL Server, DB2, H2 database, SQLite, JPA, MongoDB, HSQLDB, PostgreSQL og Hibernate


Webutvikling

Twitter Bootstrap, HTML, CSS, React, re-frame, Reagent, jQuery, Redux, Leaflet, Prototype.JS, LESS, Responsiv design, Sass, Frontend, SVG, Highcharts og Server-sent events


Annet

Quartz, SOAP, Elasticsearch, Oauth2, ActiveMQ, Active Directory, EJB, Silverstream, IBM Content Manager OnDemand, Classic Mac OS, JIRA, Micro services, JMS, Confluence, Linux, Webservices, Apache Camel, CentOS, Automatisert testing, Kontinuerlig integrasjon, Kontinuerlig leveranse, Orion, Scrum, BlazeDS, Kafka, macOS, SNMP, Windows, OpenID, Arkitektur, Google Analytics og Unix


Prosjekter


Arbeidsgiver

Kodemaker Systemutvikling AS


Animalia
04.2023 - 06.2023

Velferdsportal sau

Videreutvikling av en applikasjon for oppfølging av kontroll av dyrevelferd for sau

Clojure, ClojureScript, OKD, Docker, Git, Oauth2, Elasticsearch, tools.deps, Reitit, Swagger, Reagent, re-frame, React, Twitter Bootstrap og Oracle


Animalia
01.2023 - 04.2023

Velferdsportal storfe

Videreutvikling av en applikasjon for oppfølging av kontroll av dyrevelferd for storfe

Clojure, ClojureScript, OKD, Docker, Git, Oauth2, Elasticsearch, tools.deps, Reitit, Swagger, Reagent, re-frame, React, Twitter Bootstrap og Oracle


Animalia
11.2022 - 12.2022

Sauekontrollen

Videreutvikling av en applikasjon for registrering av sauehold

ClojureScript, re-frame, React, Groovy, Grails, Gradle, Java, Spring, Spock, OKD, Docker, Git og Oracle


Animalia
10.2022 - 11.2022

Velferdsportal sau

Utvikling av en applikasjon for oppfølging av kontroll av dyrevelferd for sau

Clojure, ClojureScript, OKD, Docker, Git, Oauth2, Elasticsearch, tools.deps, Reitit, Swagger, Reagent, re-frame, React, Twitter Bootstrap og Oracle


Animalia
08.2022 - 09.2022

Dyrehelseportalen

Videreutvikling av en applikasjon for registrering av helseopplysninger for storfe, sau m.m.

Clojure, ClojureScript, OKD, Docker, Git, Oauth2, Elasticsearch, Leiningen, Compojure, Swagger, clojure.spec, Reagent, re-frame, React, WebSocket, Twitter Bootstrap, Leaflet, SQL Server og Oracle


Animalia
03.2022 - 07.2022

Velferdsportal storfe

Videreutvikling av en applikasjon for oppfølging av kontroll av dyrevelferd for storfe

Clojure, ClojureScript, OKD, Docker, Git, Oauth2, Elasticsearch, tools.deps, Reitit, Swagger, Reagent, re-frame, React, Twitter Bootstrap og Oracle


Animalia
01.2022 - 03.2022

Kterm / Slaktservice

Videretvikling av en applikasjon for klassifisering av slakt og tilhørende API

Clojure, Leiningen, Compojure, Swagger, Groovy, Grails, Gradle, Java, Spring, Spock, OKD, Docker, Git og Oracle


Animalia
12.2021 - 01.2022

Velferdsportal storfe

Videreutvikling av en applikasjon for oppfølging av kontroll av dyrevelferd for storfe

Clojure, ClojureScript, OKD, Docker, Git, Oauth2, Elasticsearch, tools.deps, Reitit, Swagger, Reagent, re-frame, React, Twitter Bootstrap og Oracle


Animalia
10.2021 - 11.2021

Dyrehelseportalen

Videreutvikling av en applikasjon for registrering av helseopplysninger for storfe, sau m.m.

Clojure, ClojureScript, OKD, Docker, Git, Oauth2, Elasticsearch, Leiningen, Compojure, Swagger, clojure.spec, Reagent, re-frame, React, WebSocket, Twitter Bootstrap, Leaflet, SQL Server og Oracle


Animalia
01.2021 - 09.2021

Velferdsportal Storfe

Utvikling av en applikasjon for oppfølging av kontroll av dyrevelferd

Clojure, ClojureScript, OKD, Docker, Git, Oauth2, Elasticsearch, tools.deps, Reitit, Swagger, Reagent, re-frame, React, Twitter Bootstrap og Oracle


Animalia
01.2021 - 02.2021

Animalia QA

Videreutvikling av en applikasjon for besvarelse av spørreskjema

Clojure, ClojureScript, OKD, Docker, Git, Oauth2, tools.deps, Reitit, Compojure, Swagger, Liberator, clojure.spec, Reagent, re-frame, React, Twitter Bootstrap og Oracle


Animalia
10.2020 - 02.2021

Sauekontrollen

Videreutvikling av en applikasjon for registrering av sauehold

Groovy, Grails, Gradle, Java, Spring, Spock, OKD, Docker, Git og Oracle


Animalia
09.2018 - 10.2020

Dyrehelseportalen

Utvikling av en applikasjon for registrering av helseopplysninger for storfe, sau m.m. Ansvar for en ny modul for registrering av reise for veterinærer, et samarbeid med Landbruksdirektoratet og Geno.

Clojure, ClojureScript, OKD, Docker, Git, Oauth2, Elasticsearch, Leiningen, Compojure, Swagger, clojure.spec, Reagent, re-frame, React, WebSocket, Twitter Bootstrap, Leaflet, SQL Server og Oracle


NSB
05.2018 - 08.2018

Tjenestevarsling

Utvikling av en applikasjon for oppfølging av endringer i tjeneste for lokførere og konduktører

Tomcat, Groovy, Grails, Yarn, Node, React, Redux, Jest, Server-sent events, Gradle, Java, Spring, Spock, Git, HAProxy, ActiveMQ og MariaDB


NSB
01.2018 - 03.2018

UsrPwd 2

UsrPwd. Videreutvikling av en tjeneste for autentisering

Tomcat, Groovy, Grails, Java, Spring, Spock, Git, REST, Active Directory, LDAP og HAProxy


NSB
10.2016 - 08.2018

Topas

Topas. Utvikling av backend til en Android-applikasjon for lokførere og konduktører.

Tomcat, Groovy, Grails, Java, Spring, Spock, Git, HAProxy, Ansible, Ehcache, Quartz, REST, ActiveMQ og MariaDB


NSB
08.2017 - 08.2018

Usrapi

Usrapi. Utvikling av tjenester for tilgjengeliggjøring av data fra Active Directory / LDAP.

Tomcat, Groovy, Grails, Java, Spring, Spock, Git, HAProxy, Ehcache, Quartz, REST, LDAP og MariaDB


NSB
01.2017 - 08.2018

PersonnelInfoSubscriber

PaOListener. Utvikling av applikasjon for mottak av endringer i tjeneste for lokfører/konduktør og distribusjon av endring til andre applikasjoner

Tomcat, Groovy, Grails, Java, Spring, Spock, Git, HAProxy, Ehcache, Quartz, REST, ActiveMQ og MariaDB


NSB
01.2015 - 08.2018

PaOListener

PaOListener. Utvikling av applikasjon for å oppdage endringer i et api og sende melding til andre applikasjoner.

Tomcat, Groovy, Grails, Kafka, Java, Spring, Spock, Git, HAProxy, Ehcache, Quartz, REST, SOAP, ActiveMQ og MariaDB


NSB
10.2014 - 08.2018

Mozart

Mozart. Utvikling av en applikasjon for å fore flere eksterne systemer med toginformasjon, f.eks. ruteplan, materiellsammensetning, passasjerestimat osv. Oppgaver: Arkitekt / senior Javautvikler.

Tomcat, Groovy, Grails, Java, Spring, Spock, HTML, JavaScript, CSS, Twitter Bootstrap, Git, Subversion, Apache, Ehcache, Quartz, SOAP, REST, SIRI (Service Interface for Real Time Information), ActiveMQ og MariaDB


NSB
07.2014 - 08.2018

TIM 2

TIM 2. Utvikling av en mobil webapplikasjon hvor lokførere og konduktører kan se arbeidslister. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

Tomcat, Groovy, Grails, Java, HTML, JavaScript, ES2015/ES6, React, Redux, jQuery, CSS, Twitter Bootstrap, Spring, JUnit, Git, Subversion, SOAP, Apache og Ehcache


NSB
01.2014 - 08.2018

Togbrettmeny

Togbrettmeny. Utvikling av en applikasjon med snarveier til webapplikasjoner og lokale Androidapplikasjoner. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

Tomcat, Groovy, Grails, Java, Spring, Spock, HTML, JavaScript, jQuery, CSS, LESS, Twitter Bootstrap, Android intents, Git, Subversion, Apache og Ehcache


NSB
01.2014 - 12.2015

Trafficnow

Trafficnow. Utvikling av et API for status på trafikken i øyeblikket. Oppgaver: Arkitekt / senior Javautvikler.

Tomcat, Groovy, Grails, Java, Spring, Spock, Git, Subversion, Apache, Ehcache, REST og Google Image Charts


NSB
10.2013 - 12.2015

RASK

RASK / Min energi. Utvikling av en applikasjon for lokførere som visualiserer energiforbruk. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

Tomcat, Groovy, Grails, Java, Spring, Spock, Highcharts, HTML, JavaScript, jQuery, CSS, LESS, Twitter Bootstrap, Responsiv design, wkhtmltopdf, Subversion, Oracle, MySQL, Apache, Ehcache, Quartz, Vagrant og SOAP


NSB
04.2013 - 08.2018

Usroid

Usroid. Utvikling av en OpenID provider for innlogging med NSB-brukere i Jernbaneverkets applikasjon for togfremføring; FIDO. Oppgaver: Arkitekt / senior Javautvikler.

Tomcat, Groovy, Grails, Java, Spring, Gradle, OpenID, HTML, CSS, Twitter Bootstrap, Git, Subversion, Apache, Ehcache, Quartz, SOAP, REST og Active Directory


NSB
04.2012 - 08.2018

Apast

Apast. Utvikling av en applikasjon som mottar telledata fra tog med automatisk passasjertelling. Tilgjengeliggjør data via et REST-API. Oppgaver: Arkitekt / senior Javautvikler.

Tomcat, Groovy, Grails, Java, Spring, JUnit, Git, Subversion, REST, Apache, Ehcache og ActiveMQ


NSB
07.2011 - 01.2015

ESO, Effektive stasjonsopphold

ESO, Effektive stasjonsopphold. Utvikling av en applikasjon som forer Jernbaneverket med data om sammensetning av kommende tog for visning på anvisere på plattform. Oppgaver: Arkitekt / senior Javautvikler.

Tomcat, Groovy, Grails, Java, Spring, JUnit, Git, Subversion, SOAP, REST, Ehcache, Quartz og Apache POI


NSB
05.2011 - 06.2013

GSM-R Telefonkatalog

GSM-R Telefonkatalog. Utvikling av en mobil webapplikasjon for søk i jernbanens interne telefonsystem. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

Tomcat, Groovy, Grails, Java, Spring, JUnit, Git, Subversion, SOAP, HTML, JavaScript, CSS, Apache og Ehcache


NSB
02.2011 - 08.2012

Rapp

Rapp. Utvikling av en applikasjon for oppsett og mottak av skjema på nett. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

Tomcat, Groovy, Grails, Java, Spring, HTML, JavaScript, CSS, jQuery, jQuery Mobile, JUnit, Git, Subversion, MySQL, MongoDB, SOAP, REST og Apache


NSB
02.2011 - 06.2011

UsrPwd

UsrPwd. Utvikling av en tjeneste for autentisering, inkludert en Grailsplugin. Oppgaver: Arkitekt / senior Javautvikler.

Tomcat, Groovy, Grails, Java, Spring, JUnit, Subversion, REST, Oracle, Active Directory, LDAP og Apache


NSB
02.2011 - 03.2011

SNMP

SNMP-Agent. Utvikling av en applikasjon å simulere bevegelsene av et tog, for annonsering av stasjoner. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

SNMP, Tomcat, Groovy, Grails, Java, Spring, HTML, CSS, JUnit, Subversion, MySQL og SOAP


NSB
06.2010 - 08.2018

Småtroll

Småtroll. Utvikling av en mobil webapplikasjon for visning av informasjon om tog, med tilhørende ruteplan, passeringshistorikk, meldinger og lignende. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

Tomcat, Groovy, Grails, Java, HTML, JavaScript, CSS, jQuery, Responsiv design, Spring, MySQL, JUnit, Spock, Geb, Git, Subversion, REST, Twitter Bootstrap, Apache, Ehcache, Quartz og Struts 2


NSB
01.2010 - 07.2014

TIM

TIM. Utvikling av en mobil webapplikasjon hvor lokførere og konduktører kan se arbeidslister. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

Tomcat, Groovy, Java, HTML, JavaScript, CSS, jQuery, Spring, JUnit, Git, Subversion, SOAP, Apache og Struts 2


NSB
04.2009 - 08.2018

Troll

Troll. Utvikling av en kartapplikasjon for visualisering av hvor togene er i øyeblikket. Oppgaver: Arkitekt / frontendarkitekt / senior Javautvikler / frontendutvikler.

Tomcat, Groovy, Grails, Java, HTML, JavaScript, CSS, Sass, React, Redux, ES2015/ES6, Babel, jspm, SystemJS, npm, Flex, ActionScript, BlazeDS, Spring, JMS, Apache Camel, JUnit, Git, Subversion, Gradle, Maven, Ehcache, Quartz, MySQL, SOAP, REST, Twitter Bootstrap, Apache og SVG


NSB
11.2008 - 12.2010

ENKA

ENKA, ENØK for lokførere. Utvikling av en webapplikasjon for visualisering av strømforbruk på togstrekninger. Skal trigge konkurranseinstinkt og bidra til energisparing. Oppgaver: Senior Javautvikler / frontendarkitekt / frontendutvikler.

Tomcat, Struts 2, Groovy, Java, HTML, JavaScript, CSS, Prototype.JS, Spring, JUnit, FusionCharts, Subversion, Maven, Oracle, Quartz og Apache POI


NSB
11.2008 - 08.2018

Diverse infrastruktur

Diverse. Oppsett av Git over HTTPS med git-http-backend. Oppsett av GitWeb. Konvertering av repos fra Subversion til Git. Administrator på JIRA og Confluence. Installasjon av JIRA og Confluence. Oppsett av Munin for systemovervåkning. Diverse serverdrift og oppsett CentOS. Oppsett av TLS-sertifikater. Installasjon av Jenkins, Nexus m.m. Oppsett og konfigurasjon av Tomcat, Apache HTTP Server, HAProxy m.m.

Git, Ansible, Tomcat, Apache, HAProxy, Nexus, Jenkins, Munin, JIRA, Confluence og CentOS


Nordic Lottery Systems
01.2008 - 11.2008

Internettspill

Internettspill. Utvikling av et nytt internettspill med svært høye oppetids- og ytelseskrav Oppgaver: Senior Javautvikler / frontendutvikler. Ansvarlig for utvikling av en ny delapplikasjon i Struts 2. Gjennomførte overgang fra CVS til Subversion. Laget en proof of concept på bruk av Flex.

Java, JBoss Portal, EJB, Hibernate, JPA, Spring, JBoss Messaging, Selenium, JUnit, TestNG, CSS, HTML, JavaScript, jQuery, Struts 2, WebWork, Flex, ActionScript, Subversion, CVS, Maven og Apache


Arbeidsgiver

Objectware AS

Konsulent, Seniorkonsulent (fra 2004). Java/JEE konsulent i en rekke prosjekter med varierende teknologi. Svært mye frontendutvikling på javaplattform, både tykke (Swing) og tynne klienter. Opparbeidet seg rollen som avdelingens ekspert på ajaxteknologi.


CSAM/Rikshospitalet
09.2003 - 01.2008

Klinisk portal

Klinisk portal. Utvikling av «Klinisk Portal», en portalløsning med integrasjon mot mange underliggende systemer. Var bl.a. med på å muliggjøre sammenslåingen av Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Startet som et prosjekt hos Rikshospitalet men vokste til et eget selskap (CSAM) og et produkt som også ble tatt i bruk på flere sykehus i Vestmanlän i Sverige. Oppgaver: Senior Java / frontendutvikler. Portalutvikling av ajaxintensive portlets.

Java, JSP, Struts, Prototype.JS, AjaxAnywhere, JavaScript, CSS, HTML, Portlets, Oracle Portal, OC4J, IntelliJ IDEA, Ant, Subversion, CVS, JSTL, Spring, JUnit, Hudson, Apache POI og Watir


DnB NOR
07.2004 - 09.2004

Sparekalkulatorer

Sparekalkulatorer. Utvikling av diverse kalkulatorer på DnB NORs hjemmesider. Konsumenter av webservicer fra Cicero Financial Planner. Oppgaver: Senior Java / frontendutvikler.

Java, ATG Dynamo, JavaScript, CSS, HTML og SourceSafe


Schlumberger
05.2003 - 08.2003

Kundesystem

Kundesystem. Utvikling av tykk klient for kundehåndtering. Oppgaver: Design og GUI-utvikling.

Java og Swing


Objectware (internprosjekt)
04.2003 - 05.2003

Novell Composer connector

Novell Composer connector. Utvikling av en connector for Novell exteNd Composer for kobling mot Agresso.

Novell exteNd Composer + Appserver, Java, JDBC og WebLogic


Cicero
06.2002 - 04.2002

Cicero Financial Planner

Cicero Financial Planner. Utvikling av Cicero Financial Planner, støttesystem for finansiell rådgivning. Produktet bestod av en rekke webservices som ble solgt til banker og finansinstitusjoner. Oppgaver: Hadde ansvaret for utvikling av en administrasjonsapplikasjon. Utvikling av webtjenester.

JSP, Struts, Servlets, Webservices, Orion, MySQL, JavaScript, CSS, HTML, CVS, Ant, IntelliJ IDEA, Oracle9iAS, Java EE, CruiseControl og Dreamweaver MX


Gjensidige NOR
04.2002 - 05.2002

Salgsstøtteapplikasjoner

Salgsstøtteapplikasjoner. Utvikling av salgsstøtteapplikasjoner for salg av diverse forsikringsprodukter. Oppgaver: Design og utvikling av javaklient samt utvikling av servertjeneste for generering av PDF og lagring til OnDemand.

JFC (Swing), IBM Content Manager OnDemand, DB2, Rational Rose, Rational ClearCase og IntelliJ IDEA


Tybring Gjedde ASA
01.2002 - 04.2001

Netshop

Netshop. Ny ehandelsløsning og administrasjonsmodul med underliggende produktdatabase. Integrasjon mot SAP/R3 og AMTrix. Oppgaver: Analyse, design og utvikling. Ansvar for datamodellering (verktøy: PowerDesigner). Utvikling av adminmodul og mellomlag i Java.

Java, EJB, JDBC, Silverstream og Oracle


Gjensidige NOR
07.2001 - 01.2002

Salgsstøtteapplikasjoner

Salgsstøtteapplikasjoner. Utvikling av salgsstøtteapplikasjoner for salg av diverse forsikringsprodukter. Oppgaver: Design og utvikling av javaklient samt utvikling av servertjeneste for generering av PDF og lagring til OnDemand.

JFC (Swing), IBM Content Manager OnDemand, DB2, Rational Rose, Rational ClearCase og IntelliJ IDEA


Tybring Gjedde ASA
06.2000 - 06.2001

Netshop

Netshop. Ny ehandelsløsning og administrasjonsmodul med underliggende produktdatabase. Integrasjon mot SAP/R3 og AMTrix. Oppgaver: Analyse, design og utvikling. Ansvar for datamodellering (verktøy: PowerDesigner). Utvikling av adminmodul og mellomlag i Java.

Java, EJB, JDBC, Silverstream og Oracle


Arbeidsgiver

USIT, Universitetet i Oslo

Brukerstøtte/operatør. Deltidsstilling ved siden av studier.


UiO
1999-2000

Brukerstøtte/operatør

Brukerstøtte for alle mulige IT-relaterte problemer (hardware, OS, applikasjoner, oppringt, nettverk, printere, etc) på forskjellige plattformer (Windows, Mac, Unix/Linux). Utskriftstjenester, systemovervåkning/vedlikehold.

Windows, Classic Mac OS, Linux og Unix


Anbefalinger


Peter Hausken

tidl. IT-sjef i NSB Trafikk

«I løpet av sin tid som utvikler / konsulent i NSB har Ronny stått bak og deltatt i en omfattende digitalisering av NSBs operative drift. IT-verktøyene han har utviklet er i daglig bruk av flere tusen ansatt i Norge og Sverige. De har automatisert og forenklet en rekke oppgaver ved å legge brukervennlige grensesnitt utenpå andre leverandørers systemer, samt lage mindre systemer for å dekke jernbanespesifikke oppgaver.

Ronny er svært god til å forstå kundes forretning og hvordan de ulike delene henger sammen. Han har også hatt en selvstendig interesse for jernbanen som strengt tatt er ubetalelig. Han er fokusert og flink til å lage løsninger som er driftsstabile og holder svært høy kvalitet.

Han følger selv med på at løsningene han har laget faktisk fungerer, og husker godt hva som er implementert og hvorfor. Han er flink til selv å finne svakheter i løsningen som er implementert og sørger for at han eller andre gjør de utbedringene som trenges ettersom utviklingen går videre.

Ronny har vært blant de aller beste utviklerne som har jobbet for NSB, og jeg vil anbefale ham på det sterkeste.»


Sertifiseringer og kurs2011

 • Profesjonelt styrearbeid

2010

 • Retorikk og presentasjonsteknikk

2009

 • Enonic Vertical Site, Utvikler 2 - Malutvikling
 • Enonic Vertical Site, Utvikler 1 - Nettstedskonfigurasjon

2006

 • Certified ScrumMaster

2003

 • Sun Certified Web Component Developer for Java 2 platform, Enterprise Edition

2001

 • Sun Certified Programmer for Java 2 platform

Utdanning


1996-2000

Universitet i Oslo

Cand. Mag. Informatikk


Bidrag til fri programvareAndre faglige bidrag


Artikkel: Synliggjør tidstyvene med Server Timing

Moderne nettlesere har fått veldig gode verktøy for å måle ytelse. I denne artikkelen ser vi på hvordan vi kan bruke Server Timing for å få mer innsikt i hvordan serveren vår oppfører seg.