Grails er et fullstack rammeverk på javaplattformen som opprinnelig var inspirert av Ruby on Rails. Grails gikk imidlertid i sin egen retning og har blitt et solid og kraftfullt alternativ. Man får fleksibiliteten og enkelheten til programmeringspråket Groovy, samtidig som hele økosystemet til JVMen er tilgjengelig. Grails bygges med Gradle og er basert på Spring Boot.

Det finnes et vell av plugins som enkelt lar deg utvide med ny funksjonalitet. Kodemaker har et levende Grailsmiljø og har levert mange vellykkede prosjekter ved bruk av denne teknologien. I tillegg finner du mange Open Source bidrag både i selve rammeverket og i diverse plugins med Kodemakersignatur.