Grails

Grails er et fullstack rammeverk på javaplattformen som opprinnelig var inspirert av Ruby on Rails. Grails gikk imidlertid i sin egen retning og har blitt et solid og kraftfullt alternativ. Man får fleksibiliteten og enkelheten til programmeringspråket Groovy, samtidig som hele økosystemet til JVMen er tilgjengelig. Grails bygges med Gradle og er basert på Spring Boot.

Det finnes et vell av plugins som enkelt lar deg utvide med ny funksjonalitet. Kodemaker har et levende Grailsmiljø og har levert mange vellykkede prosjekter ved bruk av denne teknologien. I tillegg finner du mange Open Source bidrag både i selve rammeverket og i diverse plugins med Kodemakersignatur.

Sideprosjekter

Analyse av værdata

Et system for å samle inn og organisere data om vær og bruke dataene for å finne korrelasjoner med andre tidsserier. Skrevet for det meste i go og deployet på google cloud platformen med kubernetes.

Open source

Trygve utviklet Grails class diagram plugin. The ClassDiagram plugin provides an UML-like diagram of your grails domain classes. (Dette prosjektet er ikke oppdatert til nyere versjoner av grails)