Anders Furseth

Anders elsker jobben sin som kodemaker. Han har de siste 10 årene besittet roller som utvikler og løsningsarkitek i små og store prosjekter, hovedsakelig innen bank og finans, og ofte med særskilt fokus på IT-sikkerhet.

Anders er pragmatisk og tar stor glede i å kunne benytte de riktige verktøyene for å skape produkter med høy kvalitet til lav kost. Gjensidig respekt, ærlighet og åpen kommunikasjon med rikelig takhøyde er verdier som Anders setter høyt.

Favoritter for tiden: Clojure, ClojureScript og Funksjonell programmering
Bruker på jobben: Clojure, React, Groovy, JavaScript og Java
Vil lære mer: ClojureScript

Anders' anbefalinger

Out of the Tar Pit

Ben Moseley og Peter Marks presenterer svært overbevisende argumenter for hva som er kilden til kompleksitet i systemene vi bygger. Dersom du ikke har lest denne artikkelen de siste 3 månedene oppfordrer jeg deg på det sterkeste til å gjøre nettopp det med det samme! Out of the Tar Pit (PDF)

Simple Made Easy

Foredraget som endret mitt syn på hvordan programvare bør utvikles. Rich Hickey gir oss i tillegg et begrepsaparat for å objektivt kunne diskutere graden av kompleksitet i kode vi skriver og verktøyer vi benytter. Jeg kan ikke anbefale dette foredraget varmere! Gjør det eneste fornuftige. Se foredraget nå!

Anders' referanser

Steffen Fiksdal

Teknisk arkitekt, BankAxept

Of the people I know Anders is one of very few who understands and masters all layers of computer software architecture. He has a solid overview of the lowest levels of the operating system up to the higher abstract levels of application programming. This competence makes him an extremly powerful resource in a software development team.


Sverre H. Huseby

Konsulent, Zenior

Anders is a clever and fast programmer who easily sees solutions to complex problems. His code is tidy almost to the extreme. One of the best developers I have ever worked with.


Anders Furseth

Utvikler
+47 922 02 797
anders@kodemaker.no