Anders Furseth

Anders elsker jobben sin som kodemaker. Han har de siste 10 årene besittet roller som utvikler og løsningsarkitek i små og store prosjekter, hovedsakelig innen bank og finans, og ofte med særskilt fokus på IT-sikkerhet.

Anders er pragmatisk og tar stor glede i å kunne benytte de riktige verktøyene for å skape produkter med høy kvalitet til lav kost. Gjensidig respekt, ærlighet og åpen kommunikasjon med rikelig takhøyde er verdier som Anders setter høyt.

Favoritter for tiden: Clojure, ClojureScript og Funksjonell programmering
Bruker på jobben: Clojure, ClojureScript, Kubernetes, Datomic og Kafka
Vil lære mer: Kubernetes

Anders' anbefalinger

Out of the Tar Pit

Ben Moseley og Peter Marks presenterer svært overbevisende argumenter for hva som er kilden til kompleksitet i systemene vi bygger. Dersom du ikke har lest denne artikkelen de siste 3 månedene oppfordrer jeg deg på det sterkeste til å gjøre nettopp det med det samme! Out of the Tar Pit (PDF)

Simple Made Easy

Foredraget som endret mitt syn på hvordan programvare bør utvikles. Rich Hickey gir oss i tillegg et begrepsaparat for å objektivt kunne diskutere graden av kompleksitet i kode vi skriver og verktøyer vi benytter. Jeg kan ikke anbefale dette foredraget varmere! Gjør det eneste fornuftige. Se foredraget nå!

Open source

  • Utviklet flare. Et verktøy som forbedrer rapportering av feilende tester for Clojure.
  • Utviklet rubberlike. Et verktøy for å enkelt spinne opp embedded ElasticSearch servere
  • Har bidratt til midje og stubadub.

Prosjekter

Norled 2016-

Utvikler nye informasjonssystemer for fergedrift for Norled. Jobber også med billett-app for kunder, samt app for fergebillettørene.

Oiiku 2015-

Oiiku utvikler nettbaserte tjenester for organisering og gjennomføring av arrangmenter. Oiiku blir benyttet ved flere høyprofilerte konferanser i Norden (NHOs årskonferanse, EAT Forum, m.fl.). Jeg jobbet i et team på to med ny- og videreutvikling av Oiikus tjenester basert på Clojure. Jeg jobbet både frontend og backend, samt med automatisering av drift.

NSB 2015

Full-stack utvikling av system for håndtering av driftsavvik i NSBs transporttjenester.

Eventum Norge AS 2014

Utvikling av et nettbasert markedsplass for formidling av møte- og selskapslokaler. Ansvarlig for utvikling av back-end av løsningen, med bidrag på utvikling av front-end. Roller: Ledende utvikler.

Oiiku 2013

Oiiku utvikler nettbaserte tjenester for organisering og gjennomføring av arrangmenter og konferanser. Jeg jobbet i et lite team med utvikling av applikasjon og API for bestilling, printing og adgangskontroll for deltagerkort.

FINN.no AS 2010

Utvikling av FINNs tjenester for søk og bestilling av reiseprodukter Roller: Senior utvikler.

Brønnøysundsreg. 2010

Utvikling av autentiseringsløsning for altinn.no via Accenture / Brønnøysundsregisteret. Roller: Senior utvikler, team lead, mentoring.

Oslo Børs VPS 2008

Utvikling av nytt system for forvaltning av fond. Rolle: Teknisk ansvarlig for tjeneste- og domenelag i applikasjonene.

NETS AS 2008

Konsekvensanalyse / forprosjekt for utfasing av PKI plattform Konsekvensanalyse for utfasing av sertifikatplattform benyttet av flere virksomhetskritiske tjenester. Utarbeidelse av løsningsforslag for innføring/utvikling av ny sertifikatplattform. Utarbeidelse av strategi for migrering av berørte tjenester og produkter til ny plattform. Rolle: Analytiker

NETS AS 2007-2008

System for bestilling av digitale sertifikater via web Design og utvikling av webbasert grensesnitt for bestilling og formidling av digitale sertifikater. Rolle: Ledende utvikler

NETS AS 2005-2007

Autentisering- og autorisasjonssystem for online portal Design og utvikling av nytt sikkerhetsrammeverk for tilgangskontroll av tjenester. Støtte for et bredt utvalg av autentiseringsmekanismer samt Single Sign-On mekanismer. Utvikling av dynamisk regelmotor for evaluering av tilgangsforespørsler. Benyttes av store deler av BBS sine webtjenester. Rolle: Løsningsarkitekt og ledende utvikler

NETS AS 2007-2008

Metodikk for sikkerhetsanalyse Initiativtaker og utførende i utarbeidelse av bedriftstilpasset metodikk for sikkerhetsanalyse av tjenester. Utførende analytiker og veileder for sikkerhetsanalyse av tjenester. Rolle: Analytiker

NETS AS 2003-2005

Krypteringsrammeverk Videreutvikling av tjeneste og produkt for generering og verifisering av digitale signaturer i ulike formater. Ansvarlig for implementering av støtte for bl.a. EDIFACT AUTACK og Visa/MasterCard MPI. Benyttet av ulike tjenester for å sikre integritet av utveklsing av finansielle transaksjoner mellom BBS og kunder. Rolle: Utvikler

NETS AS 2002-2003

Innsamlings- og analyseverktøy Implementering av innsamling- og analyseverktøy av sikkerhetshendelser i interne infrastrukturkomponenter. Rolle: Utvikler

Se flere prosjekter i Anders' CV

Anders' referanser

Steffen Fiksdal

Teknisk arkitekt, BankAxept

Of the people I know Anders is one of very few who understands and masters all layers of computer software architecture. He has a solid overview of the lowest levels of the operating system up to the higher abstract levels of application programming. This competence makes him an extremly powerful resource in a software development team.


Sverre H. Huseby

Konsulent, Zenior

Anders is a clever and fast programmer who easily sees solutions to complex problems. His code is tidy almost to the extreme. One of the best developers I have ever worked with.


Anders Furseth

Utvikler
+47 922 02 797
anders@kodemaker.no