Profilbilde av Anders Furseth

Anders Furseth

Utvikler

+47 922 02 797
anders@kodemaker.no

Utvikler med 22 års erfaring

  • Nysgjerrig, erfaren og ansvarstagende full-stack utvikler
  • Lang erfaring med IT-sikkerhet
  • Trives i mindre, autonome team

«Anders has a solid overview of the lowest levels of the operating system up to the higher abstract levels of application programming. This competence makes him an extremly powerful resource in a software development team.»

- Steffen Fiksdal, Teknisk arkitekt, BankAxept

Om Anders

Anders elsker jobben sin som kodemaker. Han har de siste 10 årene besittet roller som utvikler og løsningsarkitekt i små og store prosjekter, hovedsakelig innen bank og finans, og ofte med særskilt fokus på IT-sikkerhet.

Anders er pragmatisk og tar stor glede i å kunne benytte de riktige verktøyene for å skape produkter med høy kvalitet til lav kost. Gjensidig respekt, ærlighet og åpen kommunikasjon med rikelig takhøyde er verdier som Anders setter høyt.

Norled

Arkitektur, infrastruktur og implementasjon av nytt informasjonssystem for fergedrift basert på Clojure, Clojurescript, Datomic og Kafka.

FINN.no AS

Utvikling av FINNs tjenester for søk og bestilling av reiseprodukter.

Oiiku

Robust meldingsmodul for tidsstyrt, event-styrt eller manuell utsending av SMS eller e-post. Clojure og Datomic.

Teknologi


Programmeringsspråk


Utviklingsverktøy

Gradle, Maven, Figwheel, tools.deps og Git


Skytjenester

Amazon Web Services (AWS), AWS S3, Travis CI, AWS EC2, AWS IAM, AWS VPC og Route53


Devops

Datadog, Kubernetes, nginx, Skyen, Docker, Ansible, Varnish og Lambdacd


Utvikling

Spring, Responsiv design, React, HTML, Apache Cordova, Websphere, Reagent, AngularJS, Jakarta XML Web Services, Grails, Apache, Jetty og CSS


Data

Datomic, Hibernate, DynamoDB, MySQL, Influx DB, PostgreSQL og DataScript


Metode og tilnærming

Kontinuerlig integrasjon, Kontinuerlig leveranse, Event sourcing, Design, Automatisert testing og CQRS


Plattform

Linux, EJB, .NET, Hp nonstop, Ubuntu, Solaris og Alpine


Annet

Elasticsearch, Kafka, Jni, clojure.spec, Rbac, Solr, Mount, Spring MVC, CA SiteMinder, Sanity og Opensso


Prosjekter


Arbeidsgiver

Kodemaker Systemutvikling AS


Hafslund Strøm / Fortum
2021-

Mine Sider, App, Produktsider, Bestillingsløp

Utvikling og forvaltning av flere av Fortum og Hafslund Strøm sine kunderettede flater.

ClojureScript, Clojure, Responsiv design, Sanity, Datadog, Git, Amazon Web Services (AWS), AWS S3, tools.deps og Varnish


Ruter
2020-2021

Salgsløsning for billetter ombord i buss

Backend-utvikling av ny plattform for salg av billetter ombord i buss.

Kotlin, Kafka, Gradle, PostgreSQL, Kubernetes, Kontinuerlig integrasjon, Kontinuerlig leveranse, Datadog og Event sourcing


Norled
2016-2020

Nytt informasjonssystem for fergedrift

Utvikler nye informasjonssystemer for fergedrift for Norled. Jobber også med billett-app for kunder, samt app for fergebillettørene.

Clojure, ClojureScript, Kubernetes, Datomic, DataScript, Reagent, Mount, Docker, Amazon Web Services (AWS), AWS VPC, AWS S3, Route53, AWS IAM, nginx, Apache Cordova, HTML, CSS, Responsiv design, Kafka, Influx DB, Lambdacd, Kontinuerlig integrasjon, Kontinuerlig leveranse, Alpine, Ubuntu, Datadog, Event sourcing, CQRS, Figwheel, DynamoDB, AWS EC2, Bash, clojure.spec, Skyen og Travis CI


Oiiku
2015

Arrangementsystemer

Oiiku utvikler nettbaserte tjenester for organisering og gjennomføring av arrangmenter. Oiiku blir benyttet ved flere høyprofilerte konferanser i Norden (NHOs årskonferanse, EAT Forum, m.fl.). Jeg jobbet i et team på to med ny- og videreutvikling av Oiikus tjenester basert på Clojure. Jeg jobbet både frontend og backend, samt med automatisering av drift.

Clojure, Datomic, JavaScript, AngularJS, Ansible og Elasticsearch


NSB
2015

Avvikssystem

Full-stack utvikling av system for håndtering av driftsavvik i NSBs transporttjenester.

Groovy, JavaScript, React, Java, Spring, Gradle og Grails


Oiiku
2013

Arrangementsystemer

Oiiku utvikler nettbaserte tjenester for organisering og gjennomføring av arrangmenter og konferanser. Jeg jobbet i et lite team med utvikling av applikasjon og API for bestilling, printing og adgangskontroll for deltagerkort.

Clojure, Datomic og Elasticsearch


FINN.no AS
2010

FINNs tjenester for søk og bestilling av reiseprodukter

Utvikling av FINNs tjenester for søk og bestilling av reiseprodukter Roller: Senior utvikler.

Groovy, Java, JavaScript, Solr, Spring, Maven og Gradle


Brønnøysundsreg.
2010

Sikkerhetsløsning (autentisering) for altinn.no

Utvikling av autentiseringsløsning for altinn.no via Accenture / Brønnøysundsregisteret. Roller: Senior utvikler, team lead, mentoring.

Opensso, Java, Maven, Hibernate, Jakarta XML Web Services og .NET


Arbeidsgiver

Eventum Norge AS


Eventum Norge AS
2014

Markedsportal

Utvikling av et nettbasert markedsplass for formidling av møte- og selskapslokaler. Ansvarlig for utvikling av back-end av løsningen, med bidrag på utvikling av front-end. Roller: Ledende utvikler.

Clojure, Datomic, JavaScript, React og Elasticsearch


Arbeidsgiver

Aktiv Systempartner AS


Oslo Børs VPS
2008

System for forvaltning av fond

Utvikling av nytt system for forvaltning av fond. Rolle: Teknisk ansvarlig for tjeneste- og domenelag i applikasjonene.

Java, EJB, Spring, Hibernate, Maven, Websphere og Jetty


Arbeidsgiver

NETS AS (tidligere Bankenes Betalingssentral AS)


NETS AS
2008

Konsekvensanalyse / forprosjekt for utfasing av PKI plattform

Konsekvensanalyse for utfasing av sertifikatplattform benyttet av flere virksomhetskritiske tjenester. Utarbeidelse av løsningsforslag for innføring/utvikling av ny sertifikatplattform. Utarbeidelse av strategi for migrering av berørte tjenester og produkter til ny plattform. Rolle: Analytiker

Design


NETS AS
2007-2008

System for bestilling av digitale sertifikater via web

Design og utvikling av webbasert grensesnitt for bestilling og formidling av digitale sertifikater. Rolle: Ledende utvikler

Java, Spring MVC, Spring og Hibernate


NETS AS
2005-2007

Autentisering- og autorisasjonssystem for online portal

Design og utvikling av nytt sikkerhetsrammeverk for tilgangskontroll av tjenester. Støtte for et bredt utvalg av autentiseringsmekanismer samt Single Sign-On mekanismer. Utvikling av dynamisk regelmotor for evaluering av tilgangsforespørsler. Benyttes av store deler av BBS sine webtjenester. Rolle: Løsningsarkitekt og ledende utvikler

Java, Spring, Hibernate, CA SiteMinder og Rbac


NETS AS
2007-2008

Utarbeidelse av metodikk for sikkerhetsanalyse av IT-systemer

Initiativtaker og utførende i utarbeidelse av bedriftstilpasset metodikk for sikkerhetsanalyse av tjenester. Utførende analytiker og veileder for sikkerhetsanalyse av tjenester. Rolle: Analytiker


NETS AS
2003-2005

Utvikling av system og rammeverk for kryptering og signering av finansielle transaksjoner

Videreutvikling av tjeneste og produkt for generering og verifisering av digitale signaturer i ulike formater. Ansvarlig for implementering av støtte for bl.a. EDIFACT AUTACK og Visa/MasterCard MPI. Benyttet av ulike tjenester for å sikre integritet av utveklsing av finansielle transaksjoner mellom NETS og kunder. Rolle: Utvikler

C, Java, Jni, Linux, Solaris og Hp nonstop


NETS AS
2002-2003

Utvikling av system for innsamling og analyse av sikkerhetshendelser

Innsamlings- og analyseverktøy Implementering av innsamling- og analyseverktøy av sikkerhetshendelser i interne infrastrukturkomponenter. Rolle: Utvikler

C, Perl, MySQL, Apache og Linux


Anbefalinger


Steffen Fiksdal

Teknisk arkitekt, BankAxept

«Of the people I know Anders is one of very few who understands and masters all layers of computer software architecture. He has a solid overview of the lowest levels of the operating system up to the higher abstract levels of application programming. This competence makes him an extremly powerful resource in a software development team.»


Sverre H. Huseby

Konsulent, Zenior

«Anders is a clever and fast programmer who easily sees solutions to complex problems. His code is tidy almost to the extreme. One of the best developers I have ever worked with.»


Utdanning


2000-2003

Universitet i Oslo, Institutt for Informatikk

Systemutvikling


1999-2000

Militæretjeneste, Hæren

Luftværnet


1996-1999

Fagerlia VGS, Ålesund

Matte, fysikk og kjemi


Bidrag til fri programvareAndre faglige bidrag


Artikkel: Property-based testing i Clojure

Er du lei av å skrive tester? Hva om jeg fortalte deg at det finnes verktøy som genererer testene for deg? For godt til å være sant?